Wielu nie będzie wystarczająco silnymi, aby walczyć z aborcją, eutanazją i zawieraniem małżeństw tej samej płci


Orędzie z 15.04.2013 godz 18:20

Moja szczerze umiłowana córko, wrogowie Boga bardzo teraz rosną w siłę w każdym narodzie, aby potępić Prawa Boże.

W każdym kraju i kościele zostanie wprowadzonych wiele nowych praw. Większość praw będzie sprzeczna z naukami zawartymi w Piśmie Świętym. Każdy rodzaj grzechu zostanie zalegalizowany, a ciemność bestii ogarnie świat. Ci, którzy będą się sprzeciwiać tym prawom zostaną odrzuceni jako dziwacy i ci którzy demonizują. Ich głosy zostaną zagłuszone przez tych, którzy przyjmą zeświecczenie, jakby to była autentyczna religia. Podeprą się każdym intelektualnym argumentem, aby egzekwować swoje podłe prawa i wielu wprowadzą w błąd, ponieważ będą odwoływać się do praw człowieka, jako narzędzia władzy nad innymi.

Wielu nie będzie wystarczająco silnymi, aby walczyć z aborcją, eutanazją i zawieraniem małżeństw tej samej płci. Następnie, gdy te prawa wejdą w życie, Kościół katolicki ogłosi reformę, aby uznać wszystkie prawa człowieka i wszystkie religie. Doprowadzi to do strasznego podziału na tych, którzy są pobłogosławieni darem wewnętrznego wglądu, danym im przez Ducha Świętego oraz tych, których jedynym pragnieniem jest miłość własna, a którzy odrzucają Boga. Oni postrzegają Boga i Moje Nauczanie,  jako przeszkodę, aby żyć w sposób niczym nieskrępowany.

Potęga światowej, elitarnej organizacji, która przeniknęła do każdego zakątka świata, planuje nowe przepisy kościelne i knują obalenie przywódców, a równocześnie obmyślają wojny, które przyniosą zniszczenie. Są tak dumni i tak mocno przywiązani do szatańskich pochlebstw, że uznają siebie za niezastąpionych. Będą musieli cierpieć za swoje złe czyny. Tak samo jak wierzą, że mogą panować nad innymi i realizować na innych swoje przebiegłe plany, tak też zostaną powaleni Ręką Mojego Ojca.  Dane im będzie tylko tyle czasu, aby się odwrócić. Potem będą się nawzajem atakować i  niszczyć. Taki będzie poziom ich cierpienia, że nawet pod koniec nie będzie wystarczająco duży, aby mogli zobaczyć co ich  czeka, gdyby dalej byli związani ze złym duchem.

Wielu ludzi oddalonych od Boga na początku nie zwróci uwagi na te wydarzenia. Dopiero wtedy, gdy ich wolność zostanie ograniczona, otwarcie będą się buntować przeciwko niesprawiedliwości w swoich narodach. Wtedy uświadomią sobie grozę, jaka nastąpiła z powodu wygaszenia Światła Bożego. Jego miejsce zajmie ciemność, pustka, głód i brak miłości. Dopiero wtedy człowiek będzie wzywał Miłosierdzia Bożego. Będę tam czekał, aby pocieszyć i uratować ich biedne, przerażone dusze.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Matka Boża: Gdy dzieci Boga są wprowadzane w błąd poprzez kłamstwa, zostaną od Niego oddzielone


Orędzie z 14.04.2013 godz 14:00

Moje ukochane dziecko, pozwól mi pocieszyć cię w tym czasie. Pozwól mi trzymać cię blisko mnie, abym mogła dać ci siłę, gdy nadal rozpowszechniasz Święte Słowo Boże w tych trudnych czasach.

Gdy ci, którzy prześladowali mojego Syna, a potem go zamordowali, zostali zapytani – „Dlaczego to zrobiliście?” – Odpowiedzieli – „Aby bronić Słowa Bożego”. Kiedy zapytano ich, czy Bóg toleruje zabijanie drugiego człowieka, twierdzili, że jest to zgodne z Nauczaniem Kościoła. I tak też będzie w czasach ostatecznych. Ludzie będą przekręcać Nauczanie Boga, aby usprawiedliwić swoje odrzucenie Jego Świętego Słowa.

Mój Syn daje światu te Orędzia, abyście bronili Jego Nauczania. Robi to, aby nikt omyłkowo nie odrzucił Jego Świętego Słowa, kiedy Nauczanie Jego Świętego Kościoła na ziemi jest fałszowane oraz pozbawiane świętości. Słowo Boże nigdy nie może zostać zmienione, jednak proroctwa przepowiadają te właśnie dni, kiedy tak się stanie, a będzie to dokonane przez Kościół zbudowany na Skale Piotra.

Mój Syn jest Słowem. Słowo Boże musi być czczone przez każde dziecko Boże. Gdy dzieci Boga są wprowadzane w błąd poprzez kłamstwa, zostaną od Niego oddzielone. Kiedy akceptujecie coś innego niż Boża Prawda, kiedy akceptujecie grzech, a potem macie w nim udział, wbijacie klin pomiędzy siebie a mojego Syna.

Pamiętajcie, że Ja, Matka Boża, chronię tych wszystkich, którzy mnie wzywają. Moja ochrona jest dla wszystkich ludzi, wszystkich religii. Kiedy codziennie odmawiacie mój Święty Różaniec, otrzymujecie wszelki rodzaj ochrony i będziecie w stanie bronić Prawdy, Świętego Słowa Boga.

Kto w Kościele Mojego Syna na ziemi prowadzi ludzi, a nie potrafi odmawiać Świętego Różańca przed swoim zgromadzeniem, nie pochodzi od Boga.

Wasza Matka

Matka Boża

Matka Ocalenia

Źródło: paruzja.info

Kościół katolicki wkracza teraz w najgorsze prześladowanie w historii


Orędzie z 13.04.2013 godz 23:50

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę wesprzeć wszystkich, którzy wierzą we Mnie i Moje Orędzia zawarte w tej Księdze – Księdze Prawdy.

Kiedy człowiek idzie za Mną i Mnie się ofiaruje, musi naśladować wszystkie Moje Cechy. Oznacza to, że musi kochać wszystkich w Moje Imię i tak traktować każdego człowieka tak, jakby sam spodziewał się być traktowany. Jednak, kiedy naprawdę oddacie się pod Moją Opiekę, będziecie z tego powodu cierpieć. Będziecie traktowani z okrucieństwem i zrobią wszystko, aby wylać na was pogardę.

Mówię to w szczególności do wszystkich dzieci Bożych i do chrześcijan, gdyż wasz ciężar jest największy. Wołam do tych wszystkich na świecie, którzy wierzą we Mnie, niezależnie od tego, czy wierzą w to, że mówię do nich przez te Orędzia czy też nie.

Chrześcijanie zawsze będą celem tych, którzy chcą zmienić Prawa Boże, aby pasowały do ich grzesznego dążenia do przyjemności i zaspakajania egoistycznych pragnień. Kościół katolicki wkracza teraz w najgorsze prześladowanie w historii i zostanie postawiony na głowie i odwrócony na lewą stronę. Ten atak jest planowany od dziesięcioleci i starannie przygotowywany. Święci w Niebie płaczą nad katastroficznymi wydarzeniami, które będą się teraz realizowały z taką szybkością, jaka zaskoczy nawet tych, którzy nie wierzą w te Orędzia.

Zamieszanie spowoduje, że tak wielu wyświęconych sług będzie bezsilnych, gdy wszystko, co cenili będzie kwestionowane, a następnie obalone. Ci, którzy są w ich szeregach, będą im rzucać wyzwania i zastraszać w Moim Imieniu.

Tych z was, którzy są wierni Mojemu Kościołowi na ziemi, zachęcam do czujności i stania na straży Mojego Nauczania, jeśli chcecie pozostać Mi wiernymi.  Nigdy nie wolno wam przyjąć czegokolwiek innego niż Prawdy, jakiej zostaliście nauczeni. Wkrótce poczujecie się bardzo samotni i Moi biedni wyświęceni słudzy popadną w rozpacz, gdyż ich wierność Mnie i Kościołowi ustanowionemu przez Piotra, będzie im zabrana i stracą grunt pod nogami.

Wy wszyscy, którzy jesteście tradycyjnymi, wiernymi chrześcijanami, musicie pozostać silni i nie wolno wam akceptować jakichkolwiek prób zachęcania was do porzucenia swojej wiary.   Zostaniecie zepchnięci na bok i zmuszeni do zgody na kształcenie swoich dzieci w fałszywej doktrynie, nie Bożej.

Te wydarzenia teraz się rozpoczynają i ostrzegam was przed nimi, aby was prowadzić. Każdy, kto oskarża Mnie, poprzez tę misję, o zachęcanie dusz do opuszczenia Mojego Kościoła na ziemi, nie rozumie Moich Poleceń. Ja, który, Jestem po prostu proszę was o pozostanie wiernymi Mojemu Nauczaniu, gdy przekonacie się, że jesteście zmuszani do przyjęcia nowej wersji Kościoła. Ta nowa wersja nigdy nie zostanie zaakceptowana w Oczach Boga.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Kościół katolicki wkracza teraz w najgorsze prześladowanie w historii została wyłączona

Błogosławieni łagodnego serca, których pycha została usunięta przez Łaskę Bożą


Orędzie z 12.04.2013 godz 23:55

Moja szczerze umiłowana córko, kto spośród was, którzy naprawdę Mnie kochacie, potrafi przyjść do Mnie i leżeć u Moich Stóp w całkowitym oddaniu?

Kto z was, którzy naprawdę oddajecie Mi cześć i przestrzegacie Mojego Nauczania, potrafi ukorzyć się przede Mną bez jakiegokolwiek oglądania się na siebie? Jeśli potraficie rzucić się w Moje Miłosierdzie w pokornym poddaństwie, podniosę was i wywyższę. Lecz kiedy się wywyższacie w Moje Imię i mówicie, że lepiej Mnie znacie niż inni, rzucę was na ziemię pod Moje Stopy.

Dlaczego tak wielu, którym dano Prawdę, nadal nie rozumie Prawdy Mojego Nauczania? Człowiek z powodu plamy grzechu nie jest godny stanąć przede Mną. Ale ci, którzy rozumieją słabości ludzkiej duszy muszą wiedzieć, że tacy, którzy biorą na siebie ciężar głoszenia, że posiadają wybitną wiedzę w sprawach duchowych ustanowionych przez Boże Nauczanie przez proroków, muszą być bardzo ostrożni. Gdy takie dusze deklarują tak zwaną wiedzę, by przechwalać się swoją oceną intelektualną Świętej Doktryny, zamiast skupić się na znaczeniu pokory, obrażają Mnie. Kiedy korzystają ze swojej wiedzy, aby zniekształcić prawdę dostosowując ją do swojego programu, aby przyciągnąć dusze do ludzkiej wersji Mojego Nauczania, Ja Jestem głęboko obrażany i ukarzę dusze winne tego grzechu przeciwko Bogu.

Wy, którzy tworzycie kulty, ruchy religijne, wszystkie stworzone przez was samych, wiedzcie, że kiedy fałszujecie Słowo Boże, jesteście winni ciężkiego grzechu. Wasze głosy, które głoszą Słowo Boże i całą Jego Chwałę z jednej strony są słuchane, ponieważ zawierają Prawdę. Ale kiedy dodajecie do Słowa Bożego własne interpretacje i korzystacie z tego, żeby atakować innych w Moje Święte Imię, oskarżając ich o złe działanie, grzeszycie.

Błogosławieni łagodnego serca, których pycha została usunięta przez Łaskę Bożą, gdyż oni będą panować jak królowie w Nowym Raju.

Błogosławieni są ci, których całkowicie Mi ufają to znaczy, że głoszą i rozpowszechniają Moje Święte Słowo bez chęci ściągania na siebie uwagi dla własnej chwały, ponieważ oni również znajdą schronienie w Moim Królestwie.

Ci, którzy twierdzą, że są Moimi oddanymi wyznawcami, ale uważają się za upoważnionych do osądzania innych, analizowania wierzeń innych i których wiara w Boga pozwala na obrażanie czy publiczne potępianie świętych dusz, które przychodzą w Moje Imię, nie są częścią Mojego Królestwa. Należycie do złego ducha, bo nie głosicie Mnie, Jezusa Chrystusa. Nie wezwałem was ani nie dałem wam pozwolenia, by organizować  specjalną grupę w jakiejkolwiek postaci, w celu ośmieszania innej grupy.

Wszyscy, którzy z dumą przechwalacie się sprawnością intelektualną związaną z Moim Nauczaniem, aby umniejszać inne dzieci Boże, zwłaszcza dusze wybrane, wiedzcie, że wasze dni są policzone. W przeszłości Moja Cierpliwość powstrzymałaby Mnie od przerywania takich błędnych misji. Teraz, w tych ostatecznych czasach, nie będę tolerował tego, w jaki sposób próbujecie powstrzymać Moje Powtórne Przyjście.

Tak niewielu z was przyjmie Mój plan przygotowania was na Czas Mojego Powtórnego Przyjścia – tym razem po to, aby przyprowadzić was do Nowej Ery Pokoju. Już znacie Prawdę. Wiecie, że przyjdę ponownie, ale nie uznacie tak, jak to było wcześniej, że to Ja, Król wszystkiego, co jest, jestem tym, Który wzywa was, abyście przygotowali swoje dusze.

Dwa tysiące lat jest dla Mnie niczym. To tak, jakby to było wczoraj. Dlatego dzisiaj, Ja, który Jestem, wzywam was wszystkich. Zasmuca Mnie to, że ci, którzy mówią, że Mnie kochają i publicznie Mnie uznają, naprawdę Mnie nie znają. Pozwolili oni na parady zorganizowanych religii, polityki międzynarodowej z przesadną okazałością i ceremoniami, aby ukryć się przede Mną.

Ja Jestem prostego umysłu, ciała i duszy, a więc obejmuję najpierw tych, którzy przyszli do Mnie w ten sposób. Kiedy  ojciec wita w domu dziecko, które jakiś czas było za granicą, nie zwraca uwagi na jego ubranie, buty, biżuterię czy walizkę. On widzi tylko swojego syna, jego twarz i miłość, która istniała w jego sercu od jego pierwszego oddechu, kiedy wyszedł z łona matki. Nie interesują go jego bogactwa, poglądy, opinie i plotki na temat innych – on zna tylko miłość, jaką czuje do swojego dziecka i miłość swojego dziecka, jaką czuje ono do niego.

Miłość jest prosta. Bez skomplikowania. Nie pochodzi ona z nienawiści. Nie możesz kogoś kochać, kiedy twoja dusza jest pełna złości i nienawiści. Gdy Mnie kochacie, musicie kochać tych, którzy idą za Mną, bez względu na ich słabości. Musicie kochać nawet tych, którzy są winni straszliwych grzechów, gdyż mogę przebaczyć najbardziej niegodziwe ze wszystkich grzechów. Rzeczą do zapamiętania jest to, że nie żaden człowiek nie ma prawa potępiania innego w Moje Imię. To może przyjść tylko od Mnie.

Pamiętajcie o tym, że jeśli chodzi o ostrzeganie świata grzeszników, którzy są wrogami Boga, Ja mam do tego prawo. Ale w każdym przypadku, będę prosił o modlitwę za ich dusze. Będzie tylko jeden wyjątek. Nigdy nie poproszę was o modlitwę za antychrysta, ponieważ on nie pochodzi od Boga.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Błogosławieni łagodnego serca, których pycha została usunięta przez Łaskę Bożą została wyłączona

Za każdą duszę, którą poświęcacie Mojemu Miłosierdziu, uratuję dalszych sto


Orędzie z 11.04.2013 godz 21:20

Moja szczerze umiłowana córko, musisz iść do naprzód i skupić się na tych nieszczęsnych duszach, które w ogóle nie wierzą w Boga. Chodzi mi o tych, którym nigdy nie przekazano Prawdy o Istnieniu Boga, ich Stwórcy.

Są miliardy ludzi, którzy nie wiedzą o Trójcy Świętej, ponieważ zostało to przed nimi ukryte. Te dusze obdarzę wielkim Miłosierdziem i muszą one być poinformowane o tych Moich Orędziach do świata.

Inne dusze, o które się troszczę to są te, które były letnie w wierze, a teraz nie chcą przyjąć Prawdy życia wiecznego. Wielu ludziom, którzy są niepewni co do swojego Stworzenia czy Istnienia Boga, wkrótce zostanie ukazana Prawda. Ponownie okażę im wielkie Miłosierdzie, a Moja Miłość dotknie ich serc i zostaną uratowani.

Ale są też tacy, którzy nadal będą przeciwstawiać się Mojej Interwencji. Będą walczyć z każdą próbą przekazania Prawdy, a dowód Mojego Miłosierdzia, który będzie im dany, zostanie odrzucony Mi w twarz. Znowu będę interweniował i nadal będę walczył o ich dusze.

Wreszcie są tacy, którzy wiedzą o Mnie wszystko i o fakcie, że Ja Jestem Mesjaszem. Żaden cud ani akt miłości nie przyciągnie ich do Mnie, ponieważ oddali się szatanowi. Te dusze zostaną pożarte przez bestię, a on nie puści ich wolno, ponieważ nie widzą we Mnie swojego Zbawiciela. Oni nadal nie znają prawdy o planie bestii.  Aby ich uratować, Moi umiłowani wyznawcy, musicie okazać Mi swoje posłuszeństwo poprzez powierzenie Mi ich dusz w waszych modlitwach i wtedy, kiedy przyjmujecie Komunię Świętą. Musicie każdego dnia ofiarować ich Mnie, a za każdą duszę, którą poświęcacie Mojemu Miłosierdziu, uratuję dalszych sto.

Róbcie tak każdego dnia. Pod koniec każdego miesiąca będziecie pełni radości, ponieważ będziecie wiedzieli ile takich dusz otrzymało to Wielkie Miłosierdzie. To jest kolejny Dar, którym was błogosławię, a łaski jakie otrzymacie podczas odmawiania tej Modlitwy Krucjaty będą obfite.

Modlitwa Krucjaty (104)

Uwolnij tę duszę z niewoli

„Najdroższy Jezu, przedstawiam Ci duszę mojego brata (mojej siostry), który oddał (która oddała) swoją duszę szatanowi.

Przyjmij tę duszę i odkup ją w Twoich Świętych Oczach.

Uwolnij tę duszę z niewoli bestii i przynieś jej zbawienie wieczne. Amen.”

Moje Miłosierdzie nadal będzie ofiarowane ludzkości, a zwłaszcza każdej duszy, która odrzuca Słowo Boże.

Błogosławię was, Moi wierni uczniowie i nadal wylewam na was Dar Ducha Świętego.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Za każdą duszę, którą poświęcacie Mojemu Miłosierdziu, uratuję dalszych sto została wyłączona

Bóg Ojciec: Modlitwa o Klucz do Nowego Raju


Orędzie z 10.04.1013 godz 16:45

Moja ukochana córko, jak płomienie Ducha Świętego ogarniają pokorne dusze, które czytają te Orędzia, tak też będzie się rozprzestrzeniać powszechne nawrócenie. Święte Słowo Boże jest jak potężny podmuch wiatru, który niesie ze  sobą owoce obfitości wszystkim duszom.

Z tych pierwszych posianych nasion wyrosło mnóstwo owoców, które obejmują każdy naród, łącznie z tymi pod panowaniem reżimu komunistycznego.

Moja córko, tak jak Moje Święte Słowo porywa umysły i dusze z każdego wyznania, tak przetnie Ono jak miecz te narody, które odwracają się ode Mnie, waszego ukochanego Ojca. Tak więc, gdy wzrasta przeciwko wam nienawiść, wiedzcie, że Moje Święte Słowo, które ratuje dusze, osiąga swój cel.

Ty, Mój posłańcu, jesteś tylko narzędziem. W tej Misji nie chodzi o Ciebie. Nie jest ona dla oświecenia twojej duszy, gdyż nie to jest Moim celem, choć Mnie to cieszy. Ty, Moja córko, jako ostateczny posłaniec, musisz tylko przekazać światu Orędzia, które są tobie dawane dla dobra ludzkości. Twoje zdanie i Twoje rady dla innych nie mają znaczenia i nie masz prawa dzielić się z innymi jakimikolwiek ludzkimi poglądami.

Kiedy Głos Boga dociera do serc ludzi, potęguje się w wielu duszach. To jest Moja Dobroć, jako Kochającego Ojca całej ludzkości, która pozwala na tak wielkie Błogosławieństwa.

Tak, jak przepowiedziano, wielkie cuda uwidocznią się przez tych, którzy otrzymali Dar Ducha Świętego, dzięki tej Misji. Błogosławię wszystkich, którzy rozsiewają i rozprzestrzeniają Moje Orędzia, gdyż ich wysiłki sprawią, że Moje Słowo jak mgła pokryje ziemię.

Tym, którzy czekają na dar nawrócenia – tym Moim biednym, pustym duszom – mówię wam teraz: Ja, wasz Kochający Ojciec, obiecuję wam, że przytulę was i otworzę wasze serca, kiedy będziecie odmawiać tę modlitwę:

Bóg Ojciec: Modlitwa o Klucz do Nowego Raju

„Drogi Ojcze, to ja, twoje zagubione dziecko, tak bardzo ślepe i zdezorientowane, że

bez Twojej pomocy, Twojej Miłości, jestem niczym.

Uratuj mnie przez Miłość Twojego Syna, Jezusa Chrystusa i daj mi

Klucz do Nowego Raju na ziemi. Amen.”

Dzieci, będę wam Błogosławił i was ochraniał. Jesteście Moje – wszystkie. Gdy tęsknię za wami i płaczę za tymi z was, którzy Mnie nienawidzą, użyję Mojej Wszechmogącej Siły, aby odblokować wasze zatwardziałe serca, abym mógł pozostawić wam dziedzictwo, które stworzyłem z miłością.

Moja Interwencja, poprzez ujawnienie wam wydarzeń, jakie mają przyjść, pomoże wam zrozumieć, jak bardzo was kocham. Kiedy realizują się one na waszych oczach, będę czekał na wasze przyjście do Mnie z miłością i zaufaniem w swoich duszach.

Wasz ukochany Ojciec

Bóg Najwyższy

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Bóg Ojciec: Modlitwa o Klucz do Nowego Raju została wyłączona

Tak wielu dobrych i świętych kapłanów połączyło się i rozrywają te Orędzia


Orędzie z 09.04.2013 godz 23:00

Moja szczerze umiłowana córko, jest tak wielu dobrych i świętych kapłanów, którzy się połączyli i rozrywają te Orędzia, ale nie mają kompetencji ani wiedzy, aby to robić. Ich drogą jest służenie Bogu. Nie mogą oni pozwolić na to, by ich tak mocno skażono, ponieważ stwarza to zagrożenie dla tych dusz, które rozpoznają Mój Głos w tych Orędziach.

Popisując się praktykami duchowymi New Age, wielu księży uważa, że ich wiedza o duchowości oznacza, że mają talent do rozpoznawania prawdziwego proroka Bożego. Tak bardzo się od Mnie oddalili, że nie potrafią rozeznać Mojego Świętego Słowa. Nie dałem im takich łask, bo pycha im przeszkadza.

Zwracam się do tych z was, Moi wyświęceni słudzy, którzy spiskujecie, knujecie i wykorzystujecie oznaki swojego świętego urzędu w służbie Boga, by odwrócić parafian od Mojego Słowa, wiedzcie, że zostaniecie ukarani. Wy naprawdę Mnie nie znacie. Nie jesteście Mi wierni. Jesteście ignorantami, jeśli chodzi o wiedzę duchową i nie macie pozwolenia do publicznego upokarzania, wylewania pogardy na innych ani poniżania kogokolwiek w Moje Imię.

Każdy z was będzie musiał Mi odpowiedzieć. Ukarzę was, nie z powodu waszej niewiary, ale za grzech pychy, który sprawia, że uważacie, iż wiecie więcej o sprawach duchowych niż Ja, Jezus Chrystus, wasz Mistrz. Tak Mnie ranicie. Sprawiliście Mi zawód, ponieważ wasza zdrada szkodzi Mojej Misji, ostatniej tego rodzaju. Będziecie musieli wziąć na siebie odpowiedzialność za duszę każdego grzesznika, którego odciągniecie ode Mnie. A wtedy, z ciężkim sercem, będziecie musieli odpowiedzieć na to pytanie, kiedy już poznacie Prawdę.

Dlaczego odrzuciliście Mój Kielich, kiedy dano wam Prawdę z miłością i zaufaniem i kiedy poznaliście w swoich sercach, że pochodził on ode Mnie? Dlaczego więc staracie się zniszczyć Moje Orędzia? Czy macie świadomość powagi Świętych ślubów, jakie złożyliście w Moje Imię? Musicie teraz odbyć rekolekcje i przeczytać Moje Modlitwy Krucjaty. Gdy to zrobicie, dam wam Moje błogosławieństwo i moc rozeznania. Ale tylko ci, którzy mają pokorne serca mogą do Mnie przyjść.

Zawróćcie. A potem stańcie nadzy przed Mną. Pozostawcie za sobą wszystkie wasze cyniczne poglądy, wasze niesprawiedliwe opinie i waszą ocenę tych Orędzi, opartą na pogłoskach, plotkach i insynuacjach. Kiedy nadejdzie ten dzień, ochrzczę was na nowo i staniecie się ponownie czyści. Wasze dusze staną się jak dusze małych dzieci i będą spragnione Mojej Obecności.

Czekam na waszą odpowiedź. Ja Jestem samą Miłością. Ja Jestem samym Miłosierdziem. Przyjdźcie do Mnie. Ja Jestem wszystkim, czego wam potrzeba.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Tak wielu dobrych i świętych kapłanów połączyło się i rozrywają te Orędzia została wyłączona

Zbliża się czas pojawienia komety, kiedy ludzie będą sądzić, że są to dwa słońca, o czym już wcześniej mówiłem


Orędzie z 06,04,2013 godz 17:00

Moja szczerze umiłowana córko, gwiazdy wkrótce się zmienią i zbliża się czas pojawienia komety, kiedy ludzie będą sądzić, że są to dwa słońca, o czym już wcześniej mówiłem. Wkrótce ludzkość zobaczy cudowny spektakl, gdzie będzie słychać huk grzmotu i będzie się wydawało, że zderzą się dwa słońca.

Moje Promienie Miłosierdzia spadną na każdą ludzką duszę, łącznie z tymi, którzy zostaną oślepieni Światłem, gdyż tak bardzo ciemne są ich dusze. Gdy odgłos grzmotu zostanie usłyszany, wtedy wielka cisza zstąpi na ziemię, a cisza ta będzie ogłuszająca. Nie będzie słychać żadnego dźwięku – tylko brzmienie Mojego Głosu odbite w duszach nikczemników.

Będę jak promień słońca, który sprawi, że każdy błąd, każdy grzech i krzyk rozpaczy stanie się wyraźnie widoczny w oczach grzesznika.

Będzie to płacz i głębokie poczucie smutku odczuwane w sercach ludzi, kiedy staną twarzą w twarz ze stanem swoich dusz. Wszystko zatrzyma się na piętnaście minut, a potem życie stanie się takie, jak wcześniej, jak gdyby ten cud się nie wydarzył. Życie tych, których dusze zostaną dotknięte Prawdą, nie może ani nie będzie już nigdy takie samo. Wówczas podążą oni za Mną, Moim Nauczaniem i będą się nawracać miliardami.

Moje Orędzia staną się ich codziennym pokarmem i wraz z Moją Najświętszą Eucharystią już nie będą potrzebowali niczego więcej. Staną się tak silni, że nic im nie przeszkodzi w ich drodze, nic ich nie zastraszy, ani nic ich nie spowolni, gdy będą oni maszerować w Mojej armii reszty do Mojego Nowego Raju.

Pozostali zostaną poinformowani, że Ostrzeżenie zostało spowodowane przez zakłócenia w atmosferze ziemskiej i łatwo będzie można to wyjaśnić. Ale będzie to kłamstwo, gdyż oni nie nie chcą uznać Istnienia Boga. Gdyby mieli uznać Jego Istnienie, wtedy nie byliby w stanie wypełnić swojego planu, aby oszustwem skłonić świat do przyjęcia pustych obietnic antychrysta.

Kiedy cuda Boga będą widziane na tak wielką skalę, wiedzcie, że Mój plan przyprowadzenia ludzkości do królestwa zbawienia jest w końcowej fazie.

Idźcie, Moi wierni wyznawcy i zawsze ufajcie Mojej obietnicy ratowania wszystkich dusz. Moje Miłosierdzie jest wielkie, a Moja Władza wszechmocna.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Matka Boża: Zostałaś wysłana, aby przygotować drogę na Jego Powtórne Przyjście


Orędzie z 06,04,2013 godz 16:30

Moje dziecko, bez względu na to, jak samotna lub trudna jest ta Misja, zawsze musisz być posłuszna Mojemu Synowi. Musisz honorować każdą przedstawioną ci prośbę. Musisz odpowiadać na każde zadanie, którego wykonania oczekuje się od Ciebie, nawet jeśli spowoduje to gniew innych.

Każdy z wizjonerów Boga, któremu się ukazałam, cierpiał z rąk tych, którzy go okrutnie odrzucili. Choć wielu z nich w końcu uwierzyło, ty, moje dziecko, ucierpisz najbardziej, bo jesteś prorokiem Boga. Prorocy Boga zawsze wywoływali nienawiść wśród Jego dzieci, gdyż szatan wymierza najstraszliwsze biczowanie tym, którzy głoszą Słowo Boże.

Twoimi wrogami, jako proroka czasów ostatecznych, będą nie tylko ci, którzy odrzucają i nienawidzą Mojego Syna, ale także ci, którzy Go kochają. Twoi wrogowie będą przewyższać liczebnie tych, którzy byli przed tobą. Właśnie dlatego musisz być posłuszna Mojemu Synowi w każdym czasie i szybko Mu odpowiadać, ponieważ czyni On to dla twojego bezpieczeństwa i prosi byś postępowała według Jego pouczeń.

Zostałaś wysłana, aby przygotować drogę na Jego Powtórne Przyjście, a z tym obowiązkiem wiąże się wielki ból. Gdy wciąż trwają kłamstwa, nienawiść i zaciekły sprzeciw wobec tych Orędzi, niech cię pocieszy fakt, że gdyby nie ta Misja, o wiele więcej dusz nie przyjęłoby Miłosierdzia Mojego Syna.

Módl się za wszystkie osoby, które cię obrzucają wyzwiskami, bo gdy się za nich się modlisz, Mój Syn oświeci ich i wkrótce otworzą oni oczy na Prawdę.

Ja, twoja ukochana Matka, okrywam cię swoim Najświętszym płaszczem i miażdżę głowę węża za każdym razem, kiedy próbuje cię on skrzywdzić.  Idź więc teraz moje dziecko w pokoju. Ufaj mi, Matce Ocalenia w każdym czasie, gdyż strzegę tej szczególnej Misji. Ufaj mojemu Synowi, ponieważ On wie, co robi.  Oddaj wszystko w Jego Święte Ręce.

Wasza Ukochana Matka

Matka Boża

Matka Ocalenia

Źródło: paruzja.info

Jezus