Jezus dla ludzkości


 

Wpis pod zakładką Jezus dla Ludzkości został podzielony na poniższe kategorie:

1.    Wybrane ORĘDZIA o zakładaniu GRUP MODLITEWNYCH.

2.    LISTA MIAST z których przyłączyły się osoby do GRUP MODLITEWNYCH.

3.    ULOTKI do pobrania.

4.    WSKAZÓWKI do zakładania GRUP MODLITEWNYCH.

 1. Wybrane ORĘDZIA o zakładaniu GRUP MODLITEWNYCH.

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.03.10, 18.00

Matka Zbawienia: Grupy Modlitewne Krucjaty ocalą miliardy dusz

niedziela, 10 marca 2013, 18.00

Moja wielce umiłowana córko, będziesz się czuć jeszcze bardziej samotna i odizolowana, kiedy Święte Słowo Boga będzie grzmieć, aby ostrzec ludzkość o potrzebie przygotowania swoich dusz.

Dzieci, właśnie teraz trzeba prosić Mojego umiłowanego Syna, aby podtrzymał waszą odwagę podczas tych mrocznych dni, miesięcy i lat, które leżą przed wami. Musicie radować się z powodu tak wielu dusz natchnionych przez Ducha Świętego, które odpowiedziały na wezwanie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. On kocha was wszystkich tak bardzo, że przynosi do Mnie, Jego umiłowanej Matki, łzy radości. To, jak On rozciągnie Swoje Miłosierdzie, znajduje się poza waszymi możliwościami pojmowania; a przyciągnie On blisko Swojego Serca nawet tych, którzy mają Go w pogardzie.

To nie potrwa już długo, zanim nie nastąpi Jego Drugie Przyjście, a więc musicie oddawać Chwałę Bogu. Aby się przygotować, musicie przystępować do Sakramentu Spowiedzi tak często, jak tylko możliwe, i kontynuować modlitwę za dusze.

Bóg jest Wszechmogący i Jego Chwała będzie teraz w pełni zrozumiana — kiedy staniecie się świadkami Jego Drugiego Przyjścia; wy, Jego Reszta Armii, musicie pomóc Mu w Jego planie ratowania ludzkości.

Grupy Modlitewne Krucjaty ocalą miliardy dusz i dlatego musicie się rozszerzać i pomnażać. Łaska Boża wylewa się na wszystkie z Jego Dzieci, które uczestniczą w tych grupach modlitewnych. Staną się one zbroją, która osłoni ludzkość od prześladowań, zaplanowanych przez antychrysta.

Nigdy się, dzieci, nie poddawajcie. Pozostańcie w stanie Łaski przez cały czas i podążajcie nadal za wskazówkami Mojego Syna. On was nigdy nie […], tak wielka jest Jego Miłość do was.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

 

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.02.05, 19.45

Matka Boża: Wielu będzie osamotnionych w swoim dążeniu do tworzenia grup modlitewnych

 Moje dzieci, musicie szukać pocieszenia jeden u drugiego, kiedy tak gromadzicie się w każdym zakątku ziemi, aby uformować Resztę Armii Mojego Syna.

 Wielu będzie osamotnionych w swoim dążeniu do tworzenia Grup modlitewnych i od czasu do czasu może odczuwać, że to jest bez sensu. Każdej z Grup modlitewnych, założonych, aby odmawiać Krucjaty Modlitwy, zostanie przez Mojego Drogiego Syna przyznana specjalna Łaska.

 Obecny jest On w każdej z Grup i uczyni was tego świadomym. Odczujecie Jego Miłość, a następnie staniecie się świadkami tego, jak owoce te przyniosą plon oraz rozprzestrzenią Jego Najświętsze Słowo.

Dzieci, zaznajecie błogosławieństwa, otrzymując ten dar pokory, ponieważ tylko ci z was, którzy przyjmują Słowo Mojego Syna bez jakichkolwiek wątpliwości, wywołają wiele nawróceń za przyczyną waszych Grup modlitewnych.

Duch Święty szybko teraz porusza się pomiędzy wami, najdroższe dzieci, a Mnie sprawia to wiele radości, kiedy widzę, jak bardzo pobudza On wasze dusze.

Musicie pozostać zjednoczeni, Moje maleństwa, ponieważ Mój Syn potrzebuje waszej miłości i zaangażowania, aby mógł On ocalić ludzkość. Jednak wy staniecie się celem diabła, który przyciągnie pod swoje skrzydła każdego demona, aby do was przeniknąć i spowodować podział. Rozpoznajcie te usiłowania jako właśnie takie (pochodzące od złego) i całkowicie zaufajcie Mojemu Synowi. Wezwijcie Mnie, waszą umiłowaną Matkę, aby utrzymać w jedności wasze Grupy modlitewne Krucjaty Modlitwy.

Krucjata Modlitwy (97) O zjednoczenie Grup modlitewnych Krucjaty Modlitwy

 O umiłowana Matko Zbawienia, błagam Cię, abyś poprzez Swoje modlitwy zjednoczyła na świecie wszystkich przynależnych do Reszty Bożej Armii. Okryj wszystkie Grupy Modlitewne Krucjaty Łaską Zbawienia, która zostanie na nas wylana dzięki Miłosierdziu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Wyślij Swoje anioły, aby osłoniły każdego z nas, a szczególnie tych kapłanów, którzy przewodzą Grupom modlitewnym Krucjaty Modlitwy. Dopomóż nam, aby uniknąć rozproszenia, które staje się przyczyną podziału pomiędzy nami, i ochraniaj nas swoim podarowanym nam orężem, tak abyśmy się stali odporni na ataki, które będziemy musieli wytrzymać z powodu naszej miłości do Jezusa Chrystusa w czasie tej Świętej Misji ratowania dusz. Amen.

Idźcie w pokoju, moje umiłowane dzieci, i wiedzcie, że Reszta Bożej Armii za przyczyną pochodzącej od Mojego Syna Łaski pomoże Mu zbawić miliardy dusz.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia,

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.02.02, 15.30

Znaki, które ześlę, będą rozpoznawalne natychmiast

Moja wielce umiłowana córko, kocham cię i Jestem z Tobą w każdej sekundzie trwania tego Świętego Dzieła. Jestem obecny i ciebie prowadzę przy każdym zadaniu, jakiego się podejmujesz, aby sprawić, żeby Moje Słowo docierało do każdego z Bożych dzieci.

Nigdy nie dopuszczaj, aby jakiekolwiek ingerencje czy niepowodzenia cię wstrzymywały i opóźniały to, co teraz stanowi tak pilną Misję ocalania ludzkości.

Skoro Moi naśladowcy gromadzą się w Grupach modlitewnych, także oni będą odczuwać Moją Boską Obecność, a Ja dam się poznać na rozmaite sposoby. Znaki, które ześlę, będą rozpoznawalne natychmiast.

Wyleję na nich Moją Miłość, Moje Uzdrowienie, Moje Łaski i Moje Błogosławieństwa. Jest to epoka, kiedy nic, co dzieje się dla dobra ogółu, nie jest niemożliwe, o ile zgadza się to z Wola Bożą.

Teraz, kiedy łączą się Moje Grupy modlitewne, Moja reszta armii rozkwitnie i się powiększy. Choć te nasiona zostały na samym początku zasiane tylko w kilku sercach, to wydały one plon i rozmnożyły się na ponad 200 krajów, z których wiele jest wam nieznanych, Moi najdrożsi wyznawcy.

Nie ustawajcie w budowaniu tego fundamentu krok po kroku. Każdy wywrócony kamień jest ważny, gdyż i on posłuży za budulec na Schody do Nieba.

Wasz Jezus

 

orędzie, Piątek, 25.01.2013, 20:00

“Moja najmilsza córko, pragnę poinstruować Moje Grupy Krucjaty Modlitwy, aby zachowały czujność przy ich zakładaniu w ich krajach. Muszą mieć przy sobie Święconą Wodę, Krucyfiks przedstawiający Mnie i odmawiać tę szczególną Modlitwę Krucjaty o Błogosławieństwo i Ochronę waszej Grupy Krucjaty Modlitwy.

Modlitwa Krucjaty (96) O Błogosławieństwo i Ochronę naszej Grupy Krucjaty Modlitwy

“O mój najdroższy Jezu, prosimy Cię, pobłogosław i ochroń nas, Twoją Grupę Krucjaty Modlitwy, tak abyśmy stali się odporni wobec nikczemnych napaści diabła i wszelkich złych duchów, które mogą nas dręczyć w tej Świętej Misji dla ratowania dusz.

Abyśmy pozostali wierni i silni, kiedy trwamy zachowując Twoje Święte Imię przed światem i nigdy nie zrezygnowali w naszej walce o szerzenie Prawdy Twojego Świętego Słowa.

Amen. “

Proszę odmawiajcie tę modlitwę przed i po każdym spotkaniu modlitewnym.

Moi umiłowani uczniowie, muszę także polecić wam zapewnienie, że modlitwa tworzyć będzie podstawę każdego modlitewnego spotkania. Nie chcę, abyście kontemplowali sceptycyzm lub kreowali pośród siebie strach, ponieważ wszystko co przynoszę jest Miłością i Miłosierdziem.

Moje Orędzia są pełne nadziei i przez moc Moich Grup Modlitewnych Krucjaty złagodzę wiele przepowiedzianych cierpień. Celem tej Misji jest ratowanie dusz. Nigdy nie był on inny. Moje Przekazy dawane są wam, aby was oświecić, aby zwrócić waszą uwagę na niebezpieczeństwa, które mogą wpłynąć na waszą wiarę, i aby przygotować was do Mojego Nowego Raju.

Idźcie teraz w Pokoju. Okryję każdą Grupę Krucjaty Obfitością Moich Łask, w tym Darem Rozeznania.

Wasz Jezus”

 

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.01.23, 16.05

Najświętsza Maryja Panna: To dzięki mocy modlitwy Miłosierdzie Mojego Syna może rozszerzyć się na świat

Moje dzieci, musicie się postarać, żeby dziennie przeznaczyć przynajmniej 15 minut na odmawianie Krucjat Modlitwy, gdyż jest to bardzo ważne.

Musicie znaleźć czas na odmawianie tych modlitw, ponieważ one już teraz łagodzą na świecie wiele tragedii,które są wywoływane przez tych złych ludzi, którzy dopuszczają się niecnych czynów.

Nigdy nie wolno wam zapominać o mocy modlitwy czy też o fakcie, że dzięki Mojemu wstawiennictwu mogę pomóc wam w waszych zmaganiach z Wiarą.

Wielu z was jest zajętych innymi sprawami w waszym życiu, ale musicie dołożyć wszelkich starań, aby oddawać hołd Mojemu Synowi. Modlitwa dla wielu może być problemem.

Modlitwa w odosobnieniu — to może okazać się trudne, a ci, którzy nie potrafią dostrzec najdoskonalszego i pięknego Oblicza Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, łatwo ulegają rozproszeniu.

Oto krótka Krucjata Modlitwy (95) O pomoc w znalezieniu czasu na modlitwę

O Matko Zbawienia, przybądź mi z pomocą, ponieważ mam trudności ze znalezieniem czasu na modlitwę. Dopomóż mi w ofiarowaniu Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, czasu, jaki Mu się słusznie należy, aby Mu okazać, jak bardzo Go kocham. Proszę Cię, Moja Błogosławiona Matko Zbawienia, uproś mi Łaski, których potrzebuję, i wypraszaj u Twojego drogiego Syna wszelką łaskawość i przychylność, aby mógł On mnie wziąć na Łono Swojego Najświętszego Serca. Amen.

Dzieci, wszystkim, co musicie zrobić, aby pójść Ścieżką Prawdy, jest przeznaczenie niezbędnego czasu na modlitwę. To dzięki mocy modlitwy Miłosierdzie Mojego Syna może rozszerzyć się na świat. To dzięki odmawianiu przez was Krucjat Modlitwy może zostać wypełnione Przymierze ocalenia świata przez Mojego Syna.

Wasza Umiłowana Matka

Matka Zbawienia

 

 

22.01.2013, 10:24 – Dzięki Darowi Ducha Świętego, będziecie prorokowali po całym świecie w Moje Święte Imię

Moja najukochańsza córko, Moje Światło będzie teraz świecić nad tymi narodami, których nie uczono Prawdy.

Tam, gdzie w ogóle nie wspomina się o Bogu, Moja Boska obecność wypełni każdy zakątek wśród tych narodów, które nie oddają Mi czci, mimo, że są świadomi tego, Kim Ja Jestem. Zasłona ciemności zostanie podniesiona i w końcu te zgłodniałe dusze będą pić Mojego Świętego Ducha i pochłaniać Moje Święte Słowo. Po tak długim czasie otrzymają one Prawdę dzięki rozprzestrzenianiu się Moich Grup Modlitewnych.

Mam na myśli te narody, gdzie są puste kościoły, gdzie sakramenty są rzadko dostępne i gdzie codzienne Msze nie są już celebrowane. Od was zależy, Moi umiłowani uczniowie, rozpowszechnianie Mojego Świętego Słowa, aby ciemne dusze i ci, którzy nic nie wiedzą o Mnie byli oświeceni i delikatnie zachęcani, aby przyjść do Mnie.

Błogosławię was, a przez moc Mojej głębokiej Miłości do każdego z was, ogromnie zwiększę wasze szeregi. Moje Grupy Modlitewne zostaną utworzone w każdym kraju i wraz z darem Ducha Świętego będziecie prorokowali w Moje Święte Imię po całym świecie.

Przypominajcie całe Moje Nauczanie. Przypominajcie duszom, aby czytały Pismo Święte, jeden z największych Darów dany wam przez Mojego Ojca. Odmawiajcie Moje Modlitwy; czytajcie Moje Chwalebne Orędzia i módlcie się, abyście mogli dotrzeć nawet do najbardziej zatwardziałych serc.

Dam wam wiele Darów i będę dawał wam instrukcje krok po kroku na Drodze Prawdy.

Wasz Jezus

 

wybrany cytaty orędzia z dn. 20.01.2013, 10:10 – To właśnie Misje prawdziwych proroków wywołują oburzenie

„…..Ponieważ Maria jest prorokiem końca czasu, nie mogę pozwolić na rozproszenia. Potrzebuję całego jej czasu i  oddania. To Ja, Jezus Chrystus będę was prowadził w waszych modlitwach i przez Moje Grupy Modlitewne……”

Wasz Ukochany Jezus

 

17.01.2013, 23:17 – Zrobią wszystko, aby zakłócić działanie waszych Grup Modlitewnych

Moja najukochańsza córko, Ogień Ducha Świętego wzmaga się wśród Moich Grup Modlitewnych, które będą teraz rozprzestrzeniać się na cały świat i pomnażać tysiąckrotnie. Łaska udzielona tym grupom pozwoli im szybko powstawać i rozwijać się tak, jak tego chciałem.

Gdy Ogień Prawdy ogarnie ziemię, zstąpi także ciemność, jak wielka, gęsta mgła. Zły duch i jego demony będą dręczyć tylu, ilu tylko zdołają, aby ich odciągnąć ode Mnie. Nie mogę mu na to pozwolić.

Ból rozłąki z tymi biednymi duszami, które chętnie poddają się kłamstwom przekazywanym im przez szatana, jest dla Mnie bardzo trudny do zniesienia. Nic jednak nie może zatrzymać Słowa Bożego, chociaż wielu może się wydawać inaczej.

Dzięki Mojej Mocy, będę rozprzestrzeniał miłość przez te dusze, które odpowiedzą na Moje wezwanie do modlitwy. Kiedy poddadzą Mi swoją wolną wolę, będę mógł zrobić to, co jest konieczne, aby przyciągnąć je do Miłości Boga. Od pewnego czasu w ich życiu brakuje tej Miłości. Następnie rozpoznają pustkę jaką odczuwali w sobie przed otrzymaniem pocieszenia. Pocieszenie, którego im brakuje, to spokój duszy, który może pochodzić wyłącznie od Mnie.

Przyjdźcie do Mnie, a pomogę wam ujrzeć te wszystkie sprawy. Słuchajcie teraz Mojego Głosu, gdy gromadzę wszystkie narody i zbieram Moją rodzinę, abym mógł przygotować was do nowego życia, gdzie śmierć nie będzie już istniała. Ani śmierć ciała ani duszy nie może istnieć w Moim Nowym Raju. Śmierć się zakończy. Mój Nowy Raj jest gotowy, ale musi się w nim znaleźć każda jedna dusza, która żyje w dzisiejszym świecie. To jest Moje wielkie pragnienie.

Moi wyznawcy, musicie się przygotować na straszliwe próby, które staną przed wami z powodu waszej odpowiedzi na Moje wezwanie. Zrobią wszystko , aby zakłócić działanie waszych Grup Modlitewnych. Na przykład wielu księży będzie starało się je powstrzymać. Powiedzą wam, aby w nich nie uczestniczyć. Powiedzą wam, że są zakazane.  Powiedzą wam, że Moje Modlitwy pochodzą od złego ducha. Przedstawią wam każdy rodzaj wymówki – wszystkie z nich będą miały po prostu za zadanie powstrzymać wykonywanie Mojego Dzieła.

Zachęcam was do wspólnej pracy w pokoju i harmonii. Nie dopuszczajcie do różnic zdań, aby nie wstrzymywać tego dzieła. W tym czasie szatan będzie próbował wbić klin między was wszystkich, aby Modlitwy Krucjaty nie były rozpowszechniane po całym świecie tak, jak je podyktowałem.

Grupy Modlitewne Jezus do Ludzkości muszą być wszędzie zakładane. Będą one integralną częścią formacji i koordynacji Mojej armii Reszty na ziemi. Musicie ściśle pracować w miłości i harmonii, pozostając w kontakcie z Moją córką, Marią. Poleciłem jej wspierać was w prowadzeniu tam, gdzie to możliwe. Wysłałem jej grupę osób, która będzie koordynować te grupy w różnych regionach świata. Każdy z was musi skupić się na swoim regionie i łączyć się ze sobą.  Przekażę Marii instrukcje, w jaki sposób chcę, aby były zarządzane oraz jakiego formatu dla nich pragnę. 

Będę błogosławił każdej Grupie Modlitewnej, gdy zgodzą się na Moje Prowadzenie. Potrzebuję zaangażowania członków duchowieństwa i używania modlitewników. Maria wkrótce da wam znać, jakie są oczekiwania.

Przygotujcie się do tej ogólnoświatowej Misji, jak do żadnej innej. To jest ostatnia Misja ratowania dusz, a każdy krok tej drogi jest podyktowany przeze Mnie, Jezusa Chrystusa.  Zatem proszę, abyście złożyli całą swoją ufność we Mnie. Radujcie się, bo otrzymanie takiej roli w tym najważniejszym czasie w historii świata jest dla was błogosławieństwem. Do tego zadania otrzymacie ode Mnie wiele darów, gdyż potrzebuję waszej pomocy, by ratować dusze.

Pozwólcie Mi udzielić wam Błogosławieństwa Ochrony dla Grup Modlitewnych Jezus do Ludzkości w absolutnie każdym miejscu, gdzie są one tworzone.

Moja Miłości, Moi Błogosławieni, Moi Umiłowani uczniowie, przynosicie Mi w tym czasie pokój, miłość i pocieszenie.

 

 

Wzywam wszystkich do zakładania ośrodków, gdzie możecie zapewnić, że Moje Orędzia będą szerzone

Orędzie nr 544 z serii Ostrzeżenie, Poniedziałek, 03.09.2012, 10.08

Moja droga, umiłowana córko, armia została utworzona i jej szeregi będą się rozprzestrzeniać w krajach chrześcijańskich, jak i tych kierowanych przez komunistów.

Żaden kraj nie pozostanie nietknięty przez Moją Armię, Moją Resztę Armii.

W Mojej armii będą różne poziomy ze stopniami każdego rodzaju, mające na celu zapewnienie, że powiedzie się Moja Misja nawracania dusz.

Wszyscy w Mojej armii, niezależnie od roli, jaką odgrywają, będą mieli ze sobą wspólną cechę.

Będą służyć Mi w pokornym poddaniu i ich miłości do Mnie, ich Jezusa, i pozostaną rozświetleni przez całą tę Misję.

Pochodnia Płomieni zapalona przez Ducha Świętego, nie przygaśnie migocząc, gdyż jest specjalnym Darem dla wzmocnienia Moich żołnierzy.

Pamiętajcie, to będzie wojna, wojna dla ocalenia ludzkiego rodzaju. Wojna, w której Mój Ojciec zapewni zwycięstwo w Imię Boga.

Wzywam wszystkich do zakładania ośrodków, gdzie możecie zapewnić, że Moje Orędzia będą szerzone w każdy możliwy dla was sposób.

Ważnym elementem takich ośrodków jest modlitwa, ponieważ zakładając grupy modlitewne, umacniać będziecie siłę Mojej armii.

Im więcej grup modlitewnych założonych będzie w Moje Święte Imię, tym bardziej nasilę nawrócenia.

Nazwijcie te grupy modlitewne Jezus do ludzkości i resztę pozostawcie Mnie.

Mój Święty Duch obejmie was w takich grupach i prowadził was będzie na każdym kroku tej drogi. Wkrótce dam wam dalsze instrukcje.

Zostańcie w pokoju. Cieszę się, że wy, Moi ukochani uczniowie, odpowiedzieliście na Moje wezwanie z taką miłością i zaufaniem.

Wasz Jezus

  

Wybrany cytat: Orędzie nr 468 z serii Ostrzeżenie, Niedziela, 17.06.2012,  godz.20.15

„………..W modlitwie musicie łączyć się w grupy na całym świecie. Im więcej będzie Moich wyznawców, którzy tak robią, tym silniejsza będzie obecność Ducha Świętego, a następnie tym słabsza będzie armia szatana……….”

Wasz Jezus

  

Twórzcie grupy modlitewne oddane „Jezusowi do Ludzkości”

Orędzie nr 435 z serii Ostrzeżenie

Środa, 16.05.2012, godz.17.38

Moja droga, umiłowana córko, muszę podkreślić wobec wszystkich tych, którzy wierzą we Mnie, że ważne jest, aby modlić się za każdy z waszych narodów.

Aby czynić to skutecznie, musicie tworzyć grupy modlitewne oddane “Jezusowi do Ludzkości” (*).

Poprzez tę Grupę odmawiajcie wszystkie dane wam Modlitwy Krucjaty.

Moja córka, Maria, zatroszczy się o przygotowanie ich w sposób, który pozwoli wam wydrukować je, gdziekolwiek na świecie jesteście.

Proszę, rozprzestrzeniajcie Moje Święte Słowo wśród wszystkich członków duchowieństwa.

Niektórzy odrzucą Moje Orędzia.

Inni przyjmą je z miłością w swoich sercach.

Jednak w przeważającej części będziecie w Moje Święte Imię wyszydzani i odrzucani.

Będziecie cierpieć, jak cierpieli Moi apostołowie, i będziecie pośmiewiskiem w niektórych kręgach Mojego Kościoła na ziemi.

Te słowne zniewagi i obelgi będą intensywne i będą sprawiały wam ból, ale Ja mówię to:

Pamiętajcie, okazywana wam nienawiść udowodni, że to rzeczywiście Jestem Ja, wasz Jezus, który przemawia do was z Nieba.

Przez cierpienia te sprawię, że powstaniecie na nowo, za każdym razem, gdy pobici znajdziecie się  na ziemi.

Podniosę was i uczynię silniejszymi, niż byliście wcześniej.

Dlaczego to robię? Czynię tak, abyście stali się gotowi i mocniejsi do rozpowszechniania Mojego Świętego Słowa.

Ponieważ tylko wówczas otrzymywać będziecie wielkie dary, które zapewnię wam przez Mojego Świętego Ducha.

Powstańcie wiec i wyruszajcie, żeby przygotować wasze narody, tak aby otrzymały zbroję, której potrzebują dla uniknięcia znaku bestii. Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu Pieczęci Boga Żywego.

Ona ofiaruje wam i waszym rodzinom ochronę nie tylko duchową, ale również ochronę fizyczną.

Wy zostaliście pobłogosławieni, aby otrzymać tę Pieczęć i waszym obowiązkiem jest zapewnienie, aby otrzymało ją wszędzie jak najwięcej Bożych dzieci.

Pamiętajcie, Ja stoję przy wszystkich Moich wyznawcach w każdej minucie, a kiedy oni realizują Moje dzieło, otrzymają specjalne łaski czyniące ich odważnymi, silnymi i zdeterminowanymi w ratowaniu dusz każdego mężczyzny, kobiety i dziecka na świecie.

Wasz Ukochany Zbawiciel

(*) internetowe określenie Objawień Jezusa przekazywanych MBM (przyp.tłum.)

 

 

Orędzie nr 305 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano środa, 4 styczeń 2012, godz.19.20

(fragment z otrzymanego przekazu, który w większości przeznaczony był osobiście dla Marii Bożego Miłosierdzia)

Moja droga, umiłowana córko, posłuchaj Mnie teraz, gdy informuję świat, że narody będą usiłowały rozpocząć na Wschodzie wzajemne zniszczenie się.

Potrzebnych jest więcej modlitw, aby ta nuklearna wojna i inne zbrodnie zostały zażegnane. Nigdy nie zapominajcie, że modlitwa jest potężna i może złagodzić wiele złych zdarzeń.

Muszę przypomnieć wam o Moim pragnieniu, abyście odmawiali modlitwy dla ratowania dusz.

Moja córko, potrzebuję ich więcej zwłaszcza dla tych dusz, którym przeznaczone jest umrzeć podczas Ostrzeżenia.

Musisz wiedzieć, że teraz jest to Moje największe pragnienie, i że to będą modlitwy Moich wyznawców, które mogą doprowadzić do ocalenia tych dusz.

Wzywam wszędzie grupy modlitewne, aby modliły się mocno teraz za takie dusze.

Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, będzie odpowiednio reagował na wasze prośby i ofiaruje ostatnią deskę ratunku dla tych biednych dusz.

Jesteś teraz zmęczona Moja córko. Idź w pokoju. Odpocznij.

Twój Jezus

 

Pragnę utworzyć armię grup modlitewnych

Orędzie nr 229 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano niedziela, 23 październik 2011, godz.19.15

Moja droga, ukochana Córko, musi stać się wiadomym, że pragnę utworzyć armię grup modlitewnych na całym świecie. Wam, Mojej armii, przekażę modlitwy, które powinny być odmawiane dla ratowania dusz. Te grupy modlitewne będą się rozwijały i spośród ich szeregów urośnie prawdziwa armia wiernych wyznawców, aby nieść Prawdę Mojej Boskiej Obietnicy Zbawienia dla wszystkich.

Grupy te będą tworzyć armię zgodnie z wytycznymi Mojego umiłowanego Ojca, który powstrzyma ciemność zła spowodowaną przez szatana oraz jego zwolenników i naśladowców.

Tak, Moja Córko, choć jest to ciężko zrozumieć, ale jest wiele osób, które nie tylko mają uznanie dla szatana, ale też okazują mu wierność. Istnieje wiele dusz w ciemności, które składają hołd i wielbią króla ciemności. Wiele kościołów, ukrytych przed oczami Moich dzieci światła, zbudowanych zostało na cześć szatana. Kłaniają się przed nim, odprawiają czarne msze i obrażają Mnie każdym rodzajem bluźnierstwa i zniewagi, które wywołałyby u was szok i obrzydzenie. Ich liczba rośnie i wielu zagorzałych i oddanych szatanowi zwolenników pracuje na bardzo uznanych, wysokich stanowiskach w biznesie, bankowości i politycznych kręgach. Jednoczą się przeciwko Bogu, Mojemu Przedwiecznemu Ojcu, z pełną świadomością tego, co robią.

Tak jak szatan nienawidzi ludzkości, ponieważ została stworzona przez Boga Ojca, Stworzyciela wszystkich rzeczy, tak też ci szatańscy wielbiciele nienawidzą ludzkiego rodzaju. Nienawiść, którą czują jest tak głęboka, że spróbują sformować elitarne wojsko, aby pozbawić życia milionów ludzi na ziemi. W swej pogoni za władzą i bogactwem zamierzają otworzyć drogę dla swych własnych potrzeb i żądzy kontrolowania ludzkości.

To są ci wśród zatwardziałych grzeszników, dla których proszę o waszą pomoc dzieci. Potrzebuję waszych modlitw, aby otworzyć ich serca na kłamstwa, które podane im zostały do wierzenia przez oszusta. Są dla Mnie utraceni, chyba że będą błagać o Moje Miłosierdzie. To dlatego modlitwa może być ich jedyną ratującą łaską.

To potężne wojsko dowodzone przez oszusta spróbuje spowodować straszne zniszczenia. Oni już próbują truć Moje dzieci w najbardziej przebiegły sposób, poprzez waszą wodę, lekarstwa i żywność. Proszę, zawsze zachowujcie czujność.

Ręka Mojego Ojca spadnie wkrótce po Ostrzeżeniu na te podłe dusze, jeśli nadal odrzucać będą Moje Miłosierdzie. W międzyczasie, dzieci, musicie powstać i nie pozwolić na zastraszenie waszych narodów. Módlcie się o Moją ochronę i prowadźcie wasze zwykłe życie. Módlcie się i przyjmujcie Sakramenty. Proście o Moją pomoc we wszystkim, a Ja odpowiem na wasze prośby zgodnie z Moją Najświętszą Wolą.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby złagodzić złe plany kontroli nad światem, które kreśli ta podła grupa. Uzyskują władzę na Środkowym Wschodzie i czynią próby kontrolowania Europy, zanim wezmą na cel inne części świata. Wrogowie ujawniani wam przez nich w mediach, nie są rzeczywistymi wrogami. Kreują wrogów w celu usprawiedliwienia środków odwetowych, które zawsze będą miały te same cele: kontrolę, posiadanie i budowanie bogactwa.

Módlcie się za nich o nawrócenie, gdyż bez nawrócenia ich podłe czyny wywołają wiele bólu i udręki. Chociaż Mój Przedwieczny Ojciec ześle swoją karę, oni wciąż mogą wyrządzić szkody, które spowodują niewyobrażalne cierpienia wśród Moich dzieci.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

 

Moja armia rozrośnie się w grupę ponad 20 milionów

Orędzie nr 182 z serii Ostrzeżenie.

Otrzymano środa 31 sierpnia 2011, godz. 21.00

Moja najmilsza córko, miłość jaką żywię do ciebie i tych którzy podążają za Mną wzbiera we Mnie i przynosi mi taką radość. Jakże ja was kocham. Wasze oddanie, pokora, zaufanie i czysta miłość dla Mnie stają się silniejsze z dnia na dzień. Czy nie czujecie tego? To jest Mój dar dla każdego i każdej z was, Moje biedne dusze, które zostałyście pociągnięte z waszego codziennego życia, by iść za Mną na Drodze do Raju.

Moje dzieci, które zostały przebudzone przez Ducha Świętego, który został wylany nad światem w maju, będą czuły takie oddanie dla Mnie jak nigdy dotąd przez wielu z nich nie było znane. Gromadzę teraz moją armię szybko, a jej szeregi już niedługo powiększą się do grupy ponad 20 milionów. Im większa będzie ta armia, tym silniejsza będzie moc Ducha Świętego w zjednoczeniu Moich dzieci, by zwalczać oszusta. Moje boskie kierownictwo jest teraz zaszczepione w waszych duszach niezależnie od tego czy sobie to uświadamiacie, czy nie. Jest ono jak wewnętrzny przełącznik. Kiedy Moja miłość zawoła, naturalnie odpowiecie, aby nawracać innych. To jest moc Ducha Świętego i w tej chwili jest odczuwalna na każdym krańcu ziemi.

Wszystkie religie, wszystkie wyznania, wszystkie rasy i wszystkie narody odpowiedzą teraz na Światło Prawdy. Jesteście tak cenni dla Mojego Przedwiecznego Ojca. On w tej chwili wychodzi naprzeciw każdemu mężczyźnie, kobiecie i dziecku tak, aby usłyszeli Jego wołanie.  Szatan nie będzie w stanie przeciwstawić się modlitwom, które odmawiane są przez Moich wyznawców. Jego uścisk będzie rozluźniony i to niedługo. Modlitwy i wiara Moich wyznawców złoszczą go. Dlatego, że nie ma mocy w swoich próbach umieszczenia wątpliwości w umysłach Moich wiernych, zwróci swoją uwagę na słabych grzeszników. Te dzieci są już tak zdezorientowane i zniszczone przez grzech śmiertelny, że będą się skłaniać ku niemu.  Z powodu ciemności ich dusz nie będą w stanie bronić się sami. Módlcie się mocno, aby ich dusze mogły być uratowane.

To jest czas, kiedy Mój Kościół, mimo że stawia czoło niewiarygodnym przeszkodom sprowadzanym przez grzech, będzie teraz odbudowany przez Moich wiernych na ziemi. Potrzeba będzie na to trochę czasu, ale kiedy to się stanie, Mój Kościół powróci do swojej dawnej świetności i będzie odnowiony w sile.

Będzie, razem ze wszystkimi Moimi wybranymi ludźmi połączony we wspaniale królestwo Mojego Ojca. Słodycz tego wydarzenia, kiedy świat pozbędzie się szatana i wszystkiego zła, należy przyjąć z zadowoleniem. To jest nowa era pokoju, której musicie oczekiwać na ziemi. Nadchodzące czasy mogą być dla was trudne. Skupcie się na Mnie, a przeżyjecie. Wtedy przyjdzie pokój, którego oczekujecie.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

 

Ja, Jezus Chrystus, Módlcie się za dusze tych, którzy zostaliby potępieni i nie przeżyją Ostrzeżenia

Orędzie nr 152 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 28 lipiec 2011, godz.15.30

Moja córko, duchowa oschłość, którą przeżywałaś od kilku dni nie mogąc skupić się na modlitwie, wywołana jest przez oszusta, który próbuje odciągnąć cię ode Mnie. Teraz, kiedy złożyłaś zobowiązanie zostania duszą ofiarną, aby pomóc Mojemu Ojcu Przedwiecznemu w ratowaniu dusz, otrzymasz dodatkową ochronę, aby oszust nie mógł cię rozpraszać. Dzieci, nadszedł czas abyście wzmogli modlitwy w ostatecznej szansie pomocy dla dusz, które nie przeżyją Ostrzeżenia. Proszę, weźcie sobie do serca Moje wezwanie aby modlić się – szczególnie w sierpniu, który jest wyznaczony jako Miesiąc Ocalenia Dusz tych biednych dzieci, które w przeciwnym wypadku pójdą na zatracenie. Propagujcie wszędzie grupy modlitewne stosując się do Moich zaleceń – codziennej Mszy Świętej, Eucharystii i jednego dnia postu w tygodniu przez cały miesiąc. Nie lekceważcie potęgi, jaką mają wasze modlitwy, jeśli chodzi o zbawienie dusz. Zacznijcie od modlitwy za tych członków własnej rodziny, którzy trwają w grzechu lub są niewierzący. Obejmijcie bliskich, przyjaciół i znajomych, którzy odwrócili się od Mojej Nauki i którzy dopuszczają się niesprawiedliwości wobec innych. Oni potrzebują waszych modlitw teraz. Teraz jest czas spokojnej refleksji, ponieważ zbliżył się moment Ostrzeżenia. Żądam cichej nieprzerwanej modlitwy, pobożności i oddania. Wzywam i nakazuję Moim wyświęconym sługom, aby wszędzie prowadzili Moje dzieci do modlitwy, za dusze tych, którzy inaczej zostaną potępieni. Tylko modlitwa może im pomóc, a zwłaszcza Koronka do Mojego Boskiego Miłosierdzia. Zjednoczcie się w miłości do Mnie.

Wasz ukochany Zbawiciel Jezus Chrystus

 

Orędzie nr 74 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano Niedziela Wielkanocna, 24 kwiecień 2011, godz.20.30

Moja ukochana Córko, dzień ten jest ważny, gdyż poprzez Moje Zmartwychwstanie spełniłem Moją obietnicę wobec ludzi. Przez Zmartwychwstanie pomogę unieść was wszystkich do Światła Nieba. Powstańcie teraz wszyscy i przyjdźcie do Mnie, i waszego własnego Zbawienia.

Moje Dzieci, musicie nawracać innych przy każdej okazji. Im więcej wyjaśniacie i im bardziej pokazujecie tym słabym duszom miłość w waszych sercach, tym lepiej osiągnięty zostanie końcowy wynik, poprzez nawrócenie innej duszy. Nagrodzę was wielkim błogosławieństwem. Jest to bardzo szczególny dar ode Mnie i stanowi akt wielkiego miłosierdzia z waszej strony.

Nawrócenie, Moje Dzieci, będzie ratować dusze. Gdy nastąpi, rozprzestrzeniać się będzie następnie na przyjaciół i znajomych osoby, która została nawrócona. Nawrócenie rozprzestrzenia nawrócenie. Nieważne, czy będziecie wyśmiewani lub traktowani, jakbyście mówili nonsens. Wymagać to będzie dużo odwagi z waszej strony, Moi ukochani, wierni wyznawcy. Ale za każdym razem, kiedy powstaniecie i będziecie wyjaśniać Moje Nauki innym, ludzie będą słuchać. Chociaż niektórzy mogą się uśmiechać i udawać, że nie zajmują się tym poważnie, w rzeczywistości będą słuchać tego, co macie do powiedzenia.

Kiedy Duch Święty działa przez was podczas waszej pracy, odbiorcy poczują szarpnięcie w swych sercach. Nie będą jednak wiedzieli dlaczego. Wtedy zbliżycie ich do siebie.

Niektórzy ludzie będą reagować powoli, ale bądźcie cierpliwi. Stopniowo będą ustępować. Najpierw zadawać będą wam pytanie, zwykle odnoszące się do tego, czy coś jest słuszne, czy też jest fałszywe. To będzie oznaczać, że rozpoczyna się nawrócenie. Nigdy nie poddawajcie się w szerzeniu Prawdy Moich Nauk. Nie musicie robić tego, jak kaznodzieje. Raczej, może być to bardzo subtelne. Nawracajcie innych każdego dnia waszego życia, poprzez zwykłą rozmowę. W ten sposób ludzie będą bardziej chłonni.

Moje Dzieci, zaszokuje was jednak reakcja innych ludzi, a zwłaszcza tych, którzy żyją w zaprzeczeniu i ciemności. Ich reakcja będzie agresywna i szydercza w tonie. Będziecie pytani, czy naprawdę wierzycie w taki nonsens. Będziecie karceni i obrażani. Wasza inteligencja poddana będzie w wątpliwość. Będzie wam zarzucane, że wracacie do religii z powodu osobistych trudności. Od czasu do czasu będziecie czuć się zakłopotani i być może trudno wam będzie się bronić. Zachowajcie w takich sytuacjach milczenie. Następnie po prostu od czasu do czasu zadawajcie pytania.

Zapytajcie takie dusze „Dlaczego odczuwacie w taki sposób”? Im więcej pytań będziecie zadawać, tym bardziej ludzie ci zaczną oceniać swe własne odpowiedzi. Nie przekonacie wszystkich do Prawdy. Jednak każda próba z waszej strony podniesie was w Moich oczach.

Idźcie teraz Moje Dzieci. Nawracajcie w Moje Imię, a otrzymacie wiele, wiele łask.

Wasz ukochany Zbawiciel, Jezus Chrystus

Orędzie nr.73 z serii Ostrzeżenie.

Wielka Sobota, 23 kwietnia 2011, godz.16.40

Moja droga, ukochana Córko, Moje Dzieci świętują teraz z radością rocznicę Mojego Zmartwychwstania. Ten rok jest ważny, ponieważ wyznacza początek nowej ery świadomości, która wkrótce rozpocznie się na świecie. Mój wielki Dar Miłosierdzia przyniesie ogromną ulgę dla wierzących i ogromne poczucie euforii wśród niewierzących, którzy się nawrócą. Kiedy odkryją Prawdę, będzie im lekko na sercu oraz będą pełni miłości do Boga, Przedwiecznego Ojca i Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela. Nawet niechrześcijanie zrozumieją Prawdę o Moim Istnieniu. Na końcu spowoduje to wielkie uczucie radości i miłości na świecie.

Ostrzeżenie musi być wsparte przez modlitwę

Ważne jest jednak, aby pamiętać o jednej istotnej lekcji dotyczącej Ostrzeżenia. To wielkie Wydarzenie, kiedy nie tylko wszyscy będziecie widzieć wasze grzechy, jak Ja je widzę, ale zrozumiecie Prawdę o przyszłym życiu, musi być następnie wsparte przez modlitwę.

Niestety, wielu powróci później do grzechu. Teraz jest czas na przygotowanie się aby uniknąć tej sytuacji, poprzez modlitwę każdego dnia waszego życia Koronką do Mojego Bożego Miłosierdzia. W ten sposób, wasz zwyczaj modlenia się tą potężną modlitwą utrzymywać będzie poziom nawrócenia i wiary, który ogarnie później świat.

Cieszcie się, módlcie się i dziękujcie Mnie, waszemu Boskiemu Zbawicielowi za to Wielkie Miłosierdzie. Uklęknijcie i chwalcie Boga Ojca, za Dar Mojej Ofiary. Modlitwa pomoże osłabić skutek prześladowań przez globalny Nowy Światowy Sojusz, które potem nastąpią. Jeśli wystarczająco dużo z was pozostanie wiernych Mnie, Moim Naukom i będziecie się nadal modlić oraz przyjmować Sakramenty, możecie zmienić bieg wydarzeń, które mogłyby nastąpić.

Jak potężne jest Moje Miłosierdzie. Tak wielu z was nadal nie rozumie jego Znaczenia. Niestety, wielu nigdy wcześniej o nim nie słyszało.

Do tych spośród was, wiernych Mi, muszę skierować teraz bardzo specjalną prośbę. Nie chcę widzieć żadnych Moich Dzieci – zgubionych. Dlatego dane jest wam Ostrzeżenie. Pokaże ono każdemu  z was, także sceptykom pośród was, co rzeczywiście stanie się w czasie Sądu Ostatecznego. Tak więc, aby Mi pomóc uratować każdą duszę chcę, żebyście zadeklarowali swój własny dar pomocy dla Mnie w nawracaniu dusz.

Twórzcie na całym świecie Grupy Modlitewne Miłosierdzia Bożego i odmawiajcie tą modlitwę za każdą znaną wam osobę, która być może leży na łożu śmierci, a jeśli to uczynicie zapewnię jej zbawienie. Mój lud niech zbiera się teraz razem. Podążajcie za waszym Zbawicielem. Módlcie się tak, jak nigdy nie modliliście się przedtem, a jeszcze więcej dusz zostanie uratowanych. Wówczas wszyscy staniecie się częścią nowego świata, który obiecałem, gdy Niebo i Ziemia połączą się w Jedno. Ta chwalebna przyszłość jest dla was wszystkich. Zamiast obawiać się tej wielkiej zmiany, otwórzcie wasze umysły, serca i dusze dla nadchodzącej wielkiej radości. Poprzez połączenie się w jedną wielką potężną Grupę na całym świecie, w każdym kraju, w każdej rodzinie, w każdym kościele i w każdej wspólnocie, zdziałacie wiele.

Wasze modlitwy pomogą zapobiec wielu zdarzeniom z tych prześladowań, które nastąpią, tak jak jest przepowiedziane. Tak więc pójdźcie za Mną teraz, z szacunku dla Mnie, waszego zawsze kochającego was Zbawiciela.

Żyję w każdym z was. Wiem, co zawierają wasze serca i dusze. Dając Mi waszą deklarację Miłosierdzia dla waszych braci i sióstr, otrzymacie szczególne łaski.

Wasz Boski Król Miłosierdzia i Sprawiedliwy Sędzia Jezus Chrystus

 

 

Nawet małe grupy modlitewne do Miłosierdzia Bożego mogą uratować miliony

Orędzie nr 67 z serii Ostrzeżenie.

Sobota 16 kwietnia 2011, godz.22:45

Moja ukochana córko, Ostrzeżenie jest już blisko i nastąpi szybko, w jednym momencie. Bieg wydarzeń zatrzyma się dla wszystkich, gdy zobaczą Moje wielkie Miłosierdzie. Módlcie się przede wszystkim za tych wszystkich, którzy znajdują się w stanie grzechu śmiertelnego. Oni potrzebują waszych modlitw, ponieważ wielu umrze z szoku, gdy zobaczą – tak, jak  byłoby to widziane Moimi oczami – odrazę grzesznych okropności, których się dopuścili. Poprzez modlitwę różańcową o Miłosierdzie Boże mogą zostać uratowane miliony, nawet jeśli czyni to tylko mała grupa wrażliwych wiernych.

Moja córko, nie podam ci daty tego wielkiego Wydarzenia. Bądź jednak pewna, że dla świata czas ten już nadszedł. Tak jak nieprzerwanie rośnie zło na całym świecie, tak wszędzie także opadnie teraz ręka Mojego Ojca. On nie ustąpi i nie dopuści, aby źli grzesznicy w stowarzyszeniu z szatanem nadal zarażali lub niszczyli Moje Dzieci. Hańba tym wszystkim, mającym obsesję na własnym punkcie grzesznikom, których nadal kocham mimo, że splamili się złymi czynami. Proszę cię, módl się teraz za odpuszczenie ich grzechów.

Tak jak teraz nastąpi Ostrzeżenie, tak będą także dotykać ludzkość ekologiczne katastrofy. Moje Dzieci, modlitwa jest teraz waszą jedyną bronią dla uratowania siebie i ludzkości przed ogniem piekła. Jak tylko przeminie Ostrzeżenie zapanuje pokój i radość. Potem Nowy Światowy Sojusz rozpocznie prześladowania. Ich siła zostanie osłabiona, jeżeli wystarczająca ilość wiernych będzie się intensywnie modlić i rozprzestrzeniać nawrócenie. Nie bójcie się. Moi ukochani wyznawcy, będziecie ściśle współpracować ze sobą, aby modlić się za zbawienie ludzkości. W ten sposób uratujecie miliony dusz.

Wasz kochający Zbawiciel Jezus Chrystus

 

 

Orędzie nr 37 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano sobota, 1 styczeń 2011, godz.2.00

Moja kochana córko, zaczął się nowy rok, w którym Moje dzieci będą mogły dowiedzieć się więcej ode Mnie w sprawie dobrego przygotowania się na moment, kiedy przyjdę sądzić ludzkość.

Moje piękne dzieci, które trzymam blisko Mojego Najświętszego Serca, posłuchajcie Mnie teraz. Kiedy poznajecie Mnie i prawdę o nowym Raju-obietnicy jaką złożyłem wam, zanim umarłem na krzyżu za wasze grzechy, Ja od tej pory jestem już zawsze z wami. Czas jest już bliski, Moje kochane dzieci.  Nie bójcie się. Jeżeli Mnie kochacie i wierzycie we Mnie, to nie ma się czego lękać. Miłość nie jest lękliwa. Miłość jest radością, szczęściem i dla wszystkich tych, którzy wierzą w życie wieczne w Niebie nie ma powodu do strachu. Kocham was wszystkich.

Rola Matki Bożej w Powtórnym Przyjściu Chrystusa

Moja ukochana Matka, która była odpowiedzialna za wypicie Kielicha zgody na Moje przyjście na świat i zwiastowała nowy początek dla ludzkości, ogłosi też Moje Powtórne Przyjście.

Ocalę wszystkich tych, którzy proszą Mnie o Miłosierdzie. Moja Matka, posłana przez Przedwiecznego Ojca aby przynieść ratunek i zbawienie światu, stanie po raz kolejny przy Mnie.

Moja Ukochana Matka, Anioł światłości, odniesie zwycięstwo, przyniesie światu Moje Miłosierdzie i ogłosi Moje Powtórne Przyjście. Przygotowywała ludzkość od wielu wieków, ale zwłaszcza w ciągu ostatnich stu lat próbuje wpoić miłość w waszych sercach, często pogrążonych w stagnacji, aby zapłonął w nich ogień miłości do Mnie i do Ojca.

Był czas kiedy skupiano uwagę na Mojej Matce i jej objawieniach. Niestety, od czasów Fatimy i Garabandal niewielu Mnie poświęconych sług [duchowieństwo-przyp. tł.] bierze na poważnie Jej objawienia. Tak samo lekceważeni są wizjonerzy. Teraz zaczyna się rok 2011 i wiele nowych rzeczy dokona się na świecie. To dlatego, Moje dzieci, że ten świat ma ulec zmianom.

Sekret fatimski a przyszłość

Wiele niewinnych i ufających dusz nie zostanie uchwyconych przez to zło, które nadchodzi. Moje dzieci i wy wszyscy którzy czytacie te przekazy pierwszy raz,  z ciekawości, którzy czujecie jakieś braki w swojej duchowości, słuchajcie Mnie.

Wy i wasi współbracia jesteście prowadzeni do życia w świecie, który będzie we władaniu grupy ludzi, jak to zostało przepowiedziane w ostatniej Tajemnicy fatimskiej, której nie poznaliście. Wkrótce ujrzycie następujące rzeczy:

Wasze pieniądze będą bezwartościowe, jedynym sposobem aby kupować będzie posiadanie złota i srebra.

Będziecie musieli modlić się w grupach i znaleźć duchownych, wystarczająco odważnych aby przeciwstawić się prześladowaniu.

Musicie znaleźć odpowiednie miejsca na modlitwę, bo kościoły będą sprzedawane, aby uzyskać  środki do życia.

Przechowujcie starannie Pismo Święte i inne pożyteczne lektury, bo nie będzie możliwe ich kupienie w przyszłości.

Zakładajcie grupy modlitewne i módlcie się o zbawienie ludzkości. W ciągu trzech lat zrozumiecie dlaczego to tak ważne.

Cenzura mediów

Dla mediów mam do powiedzenia to: wkrótce arogancja, z jaką odnosicie się do waszych odbiorców ustąpi miejsca waszemu przerażeniu, kiedy zobaczycie, że wasze słowa nie są już słyszane. Wkrótce zrozumiecie wagę modlitwy, kiedy ludzkość odwróci się od prawdy. Dzisiaj wasze słowo wciąż może być nośnikiem niezależnej prawdy. Ale ten dar zostanie wam zabrany. Prawda zostanie ukryta przed ludźmi, poprzez dyktaturę, której doświadczycie w czasie Wielkiego Ucisku. Wtedy wasze słowo zostanie odrzucone, tak jak teraz Moje Słowo jest odrzucane.

Sekretny Kanał komunikacji

Nikt nie będzie was słuchać, bo jedyne słowa jakie będą przekazywane ludziom, będą dostarczane przez sekretny Kanał. I poczujecie się jak na pustkowiu, próbując komunikować się ze światem, ale wasze słowo już nie będzie słyszane.

Strzeżcie się dyktatorów

Nie lękajcie się wy, którzy podążacie za Bogiem, niezależnie jaką drogą, tylko mnie wysłuchajcie. Walczcie z tymi, którzy chcą wam narzucić dyktaturę słowa, bo oni pochodzą od złego. Nie dajcie się zwieść bez względu na to ile by wam płacili za głoszenie kłamstw. Jeżeli  się nie nawrócą czeka ich wieczne potępienie. Czas nie jest po ich stronie. Walczcie o wolność słowa, mówcie o niesprawiedliwościach, jakich jesteście świadkami. Bez względu na to, czy we Mnie wierzycie, bo kiedy ujrzycie spełnianie się tych proroctw, wtedy uświadomicie sobie, że Moje nauki są prawdziwe.

Księga Objawienia

Dzisiaj, kiedy świat wydaje się być pokiereszowany przez kryzys ekonomiczny, łatwo jest wierzyć, że wszystko pójdzie ku dobremu. Tak, Moje dzieci, w przeszłości to byłoby naturalne założenie, ale tak już nie będzie. Spisek wymyślony przez grupę światowych organizacji, wywodzących się od szatana wkrótce zacznie się realizować. Ci z was, którzy nie wierzą we Mnie, ostatecznie zrozumieją przepowiednie zawarte w Księdze Mojego Ojca i w Księdze Objawienia.

Nie lękajcie się, Moje dzieci. Zwróćcie się do mnie osobiście, waszymi własnymi słowami  a Ja dam wam siłę, nadzieję i moc, aby przejść przez ten mroczny okres w historii ludzkości.

Wy, którzy czytacie ten przekaz, pomyślcie. Jeżeli wątpicie w to, to rozglądnijcie się dookoła i zdecydujcie się, czy lekceważyć dalej wszystkie znaki. Czy nie widzicie, że ktoś próbuje wkraczać w waszą wolną wolę i narusza waszą wolność, daną wam jako dar przez Mojego Ojca? Ja ani Mój Przedwieczny Ojciec nigdy nie naruszymy tego tak cennego daru. Ale jeżeli człowiek decyduje się na pójście za szatanem, to wtedy tak się będzie działo.

Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec nie może temu zapobiec. Szatan będzie próbował odebrać wam dar wolnej woli. Kiedy zauważycie, że wasza wolna wola jest wam zabierana poprzez potężne siły, nad którymi nie macie kontroli, to wiedźcie, że za tym wszystkim stoi zły.

Szatan nigdy nie zwycięży

Proszę, bądźcie w pogotowiu, Moje drogie dzieci. Nie poddawajcie się. Wasza modlitwa i przeciwstawianie się złu ocali wiele dusz. Szatan i jego armia nigdy nie wygrają. Nie mogą, to niemożliwe. Tylko Bóg ma moc, aby zakończyć ten straszny konflikt.

Ja, Wasz Zbawiciel i Sędzia ponaglam was, abyście powstali, byli odważni i walczyli o to, co jest prawdą w waszych sercach, nawet jeżeli czujecie strach. On jest wam podsuwany przez szatana. Lęk nigdy nie jest zsyłany przeze Mnie czy Mojego Przedwiecznego Ojca.

Stańcie na baczność i otwórzcie wasze serca na miłość, nie trwóżcie się. Miłość pochodzi od Boga. Powiedziałem waz, że nie poczujecie miłości, jeżeli nie otworzycie serc. Miłość i Bóg, Przedwieczny Ojciec, Stworzyciel tej ziemi idą ze sobą ‘ręka w rękę’. Nie mogą być oddzieleni. Kiedy są, to znak, że działa szatan.

Idźcie teraz Moje dzieci i podejmijcie decyzję. Czy chcecie, aby miłość otoczyła was w Moim Najświętszym Sercu, czy poddacie się lękowi? To wasza decyzja.

Wasz Boski Nauczyciel, Zbawiciel, Sprawiedliwy i Miłosierny Sędzia

Jezus Chrystus

 

Orędzie nr 21 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano,  26 listopad 2010, 00.00

Apokalipsa

Moja ukochana córko, dziś jest dzień w którym Moje serce jest złamane niepokojem i głębokim nieszczęściem, którym dotknięty jest świat. Patrzę i rozpaczam gdy narody powstają z nienawiści ku sobie. Wiele smutku swoje źródło ma również w świadomości że mimo poznania tych zapowiedzi duża część ludzkości nie zmądrzeje.

Módlcie się za Rosję, aby została poświęcona Najświętszej Marii Pannie

Oni ciągle nie rozumieją, że te wydarzenia zostały przepowiedziane w Objawieniu Świętego Jana. Tak więc wielu będzie teraz cierpieć z powodu braku wiary. Módlcie się, by Rosja w końcu uległa i pozwoliła na uświęcenie w imię Najświętszej Marii. Módlcie się, módlcie się, módlcie się by to nastąpiło. Bo tylko przez modlitwę może się to dokonać. Jeżeli to się stanie, miliony ludzi zostaną ocalone. Bowiem zagrożenie jest takie, ze siły komunizmu powstaną wraz z szatanem -wężem i połączą się, pozostawiając was, dzieci, bezbronnymi.

Patrzcie, z jaką prędkością narody powstają do walki ze sobą. Szybkość z jaką następują po sobie wydarzenia na świecie, spowoduje wiele zamieszania, gdy ukażą się w całej swojej mocy.

Moi naśladowcy muszą Mnie słuchać. Grupy modlitewne będą kluczowymi w szerzeniu nawrócenia i zmniejszenia siły tych okropnych wydarzeń. Nawet ci z was, którzy są zadowoleni ze swojego życia i którzy myślą ze nigdy niczego im nie braknie, nie będziecie mogli już dłużej ignorować tych wydarzeń. Musicie słuchać Mnie teraz i zaakceptować to że te wydarzenia, które zostały już zapowiedziane w Apokalipsie właśnie nadchodzą.

Weźcie się za ręce w modlitwie. Jeżeli macie w sercach choćby małą iskierkę miłości dla Mnie, poproście Mnie, bym was objął i rozpalił, i umocnił w was wiarę we Mnie.

Będę walczyć za każdego z was

Będę walczyć do samego końca by zbliżyć was wszystkich do Mojego serca, kimkolwiek jesteś moje dziecko, czy dzieckiem, czy nastolatkiem, młodym człowiekiem, w średnim wieku, czy tez starcem, w moich oczach, wszyscy jesteście tacy sami. Jesteście moją cenną i ukochaną rodziną- wy wszyscy i każdy z was z osobna. Nikt nie jest odrzucony. Nawet ci, którzy nie przyjmują tego, że istnieję. Nawet ci którzy wiedzą, że istnieję, ale nienawidzą Mnie. Ja ciągle was kocham. Moja miłość jest żarliwa ponad wasze zrozumienie i zrobię wszystko co w Mojej mocy by odnaleźć was i przyprowadzić do mnie. Nie oddam szatanowi waszych dusz łatwo.

Proszę zwróćcie się do Mnie

Proszę zwróćcie się do Mnie, nieważne ile w was wątpliwości– i pozwólcie Mi napełnić wasze serca Boską Miłością. Jedno tylko odczucie tej miłości pomoże wam przygotować się do Życia Wiecznego w Raju ze mną, Moim Ojcem Przedwiecznym i z waszymi braćmi i siostrami.To jest wasze dziedzictwo, wasze prawowite dziedzictwo.

Nie zmarnujcie tej szansy na zbawienie. Gdy wasze ziemskie życie dobiegnie końca, będziecie mieć tylko dwie opcje w wieczności. Niebo w Raju lub Piekło z szatanem, który zabierze was z sobą poprzez grzechy, którymi kusi was na ziemi. Otwórzcie swoje oczy teraz. Pamiętajcie, że śmierć na ziemi może przyjść niespodziewanie, wtedy gdy najmniej się jej spodziewacie.

Przez tą wiadomość, błagam byście dostrzegli prawdę przed dniem Sądu Ostatecznego. Zawsze pamiętajcie, że was kocham. Niezależnie od tego jak ciężko grzeszyliście. Kiedy zwrócicie się i poprosicie o wybaczenie z głębokości waszego serca, przebaczę wam. Nawet w ostatniej chwili waszego życia.

Wasz ukochany Zbawiciel, Jezus Chrystus

 

———————————————————————————————————————————————————

6367Najbliższe spotkanie grup modlitewnych Jezus dla Ludzkości

odbędzie się w Warszawie, oraz Częstochowie

w dniach: 1 i 2 luty 2013.

Poniżej link z przebiegu spotkania grupy modlitewnej w Częstochowie, które jest zarazem świadectwem.

http://www.ostrzezenie.net/mediapool/128/1282468/data/Grupy_modlitewne_wiadectwo_pani_Ewy_1_.pdf

———————————————————————————————————————————————————

2. LISTA MIAST z których przyłączyły się osoby do GRUP MODLITEWNYCH.

 

KOMUNIKAT !

Aktualna lista miast z podziałem na województwa jest prowadzona na stronie http://paruzja.info/grupy-modlitwy .

 

(Poniższa lista przedstawia stan na styczeń 2013.)

Spełniając polecenie Pana Jezusa zakładamy tam, gdzie mieszkamy, Grupy Krucjaty Modlitwy „Jezus dla ludzkości”.

Chcesz przyłączyć się do Grupy Krucjaty Modlitwy „Jezus dla ludzkości” w swojej miejscowości?

Wejdź na stronę http://paruzja.info/ na której znajduje się lista miejscowości w zakładce Grupy modlitwy.

Sprawdź czy już z Twojej miejscowości ktoś się zgłosił, jeśli tak, napisz, aby Ciebie dołączyć do listy i skontaktować z resztą grupy, a jeśli na liście nie ma jeszcze Twojej miejscowości, napisz, aby ją dopisać, bo zapewne wkrótce ktoś dołączy, gdy zobaczy swoją miejscowość na liście.

Jeśli chcesz dopisać swoją miejscowość do listy lub dołączyć do istniejącej grupy, skorzystaj z formularza kontaktowego i podaj tylko 3 informacje: 1. imię, 2. miejscowość, 3. województwo (lub kraj, jeśli jesteś z zagranicy. Jeśli jesteś z Niemiec, to dodatkowo podaj kod).

Bardzo ważne jest podanie województwa, żeby nie było nieporozumień, bo jest wiele miejscowości o identycznych nazwach. Takie na przykład Chęciny są w województwach: świętokrzyskim, lubuskim i mazowieckim. Z tego samego powodu ważne jest, aby w Niemczech podać kod pocztowy.

Przy okazji proponuję, aby wszyscy członkowie Grup Modlitewnych mówili sobie po imieniu bez względu na wiek, skoro wszyscy jesteśmy dziećmi Boga czyli braćmi i siostrami.

Poniżej podaję listę miast i województw z jakich zgłosiły się osoby chcące tworzyć grupy modlitewne Jezus do Ludzkości.

MIASTO WOJEW. / PAŃSTWO Polska / zagranica
Bradford Wielka Brytania zagranica
Bydgoszcz Kujawsko – Pomorskie Polska
Chęciny Kieleckie Polska
Chorzów Śląskie Polska
Częstochowa Śląskie Polska
Doncaster Wielka Brytania zagranica
Ełk Warmińsko – Mazurskie Polska
Gdańsk Pomorskie Polska
Gdynia Pomorskie Polska
Gomunice Łódzkie Polska
Herten Niemcy zagranica
Hiszpania Hiszpania zagranica
Kamieniec Podolski Ukraina zagranica
Kielce Świętokrzyskie Polska
koło Paryża, Bois d’Arcy  Francja zagranica
Końskie Świętokrzyskie Polska
Kraków Małopolskie Polska
Krotoszyn Wielkopolskie Polska
Leeds Wielka Brytania zagranica
Legionowo Mazowieckie Polska
Limanowa Małopolskie Polska
Lubiszyn ( koło Gorzowa Wlk.) Lubuskie Polska
Łęczna ( koło Lublina) Lubelskie Polska
Łódź Łódzkie Polska
Malbork Pomorskie Polska
Mława Mazowieckie Polska
Nowy Sącz Małopolskie Polska
Olsztyn Warmińsko – Mazurskie Polska
Ontario, Brampton Kanada zagranica
Ontario, Chatham Kanada zagranica
Opoczno Łódzkie Polska
Opole Opolskie Polska
Ostrołęka Mazowieckie Polska
Ostrów Wielkopolski Wielkopolskie Polska
Otwock Mazowieckie Polska
Paryż -( okolice), Bois   d-Arcy Francja zagranica
Paryż, Alfortville  Francja zagranica
Paryż, z aglomeracją i   przedm. Francja zagranica
Pasym (koło Olsztyna) Warmińsko – Mazurskie Polska
Piotrków Trybunalski Łódzkie Polska
Puławy Lubelskie Polska
Radom Mazowieckie Polska
Radomsko Łódzkie Polska
Ruda Śląska Śląskie Polska
Rzeszów Podkarpackie Polska
Skarżysko-Kamienna Świętokrzyskie Polska
Skierniewice Łódzkie Polska
Słupsk Pomorskie Polska
Sopot Pomorskie Polska
Sosnowiec Śląskie Polska
Stalowa Wola Podkarpackie Polska
Suwałki Podlaskie Polska
Szczecin Zachodniopomorskie Polska
Środa Śląska Dolnośląskie Polska
Świecie Kujawsko – Pomorskie Polska
Tarnopol  Ukraina zagranica
Tarnów Małopolskie Polska
Trójmiasto Pomorskie Polska
Tychy Śląskie Polska
Wakefield Wielka Brytania zagranica
Warszawa Mazowieckie Polska
Warzymice Zachodniopomorskie Polska
Wrocław Dolnośląskie Polska
Wyszków Mazowieckie Polska
Zabrze Śląskie Polska
Zambrów Podlaskie Polska
Zduńska Wola Łódzkie Polska
Zielona Góra Lubuskie Polska

Na mapce zostały oznaczone zgłoszenia do grup modlitewnych z Polski.  W niektórych miastach są już prowadzone grupy modlitewne Jezus dla Ludzkości.

OPUBLIKOWANO 12.02.2013

3.  ULOTKI do pobrania.

Poniżej umieszczamy ULOTKI, które przygotowali czytelnicy bloga i podzielili się nimi z Nami.

Za co wszystkim Bóg zapłać.

Niektóre ulotki były masowo drukowane ( ulotka nr 1 i nr 2) i rozpowszechniane w kilka miastach Polski. Relacja oraz zdjęcia z jednej z takich akcji została umieszczona pod zakładką „Włóż ulotkę”.  

Po otrzymaniu e-maili od czytelników z prośbą o przesłanie ulotki w celu wydrukowania i rozpowszechniania dajemy taką możliwość. Poniżej można pobrać wybraną ulotkę i wydrukować. (Ulotki nr1 i nr2 mają marginesy, które są wymagane w drukarniach).

 

1.    Ulotka jednostronna ( żółta) informująca o OŚWIETLENIU SUMIEŃ.

żółta

tu pobierz ↓

 ulotka żółta.pdf

2.    Ulotka dwustronna (niebieska) o formacie A5 informująca o OSTRZEŻENIU.

 2a. ulotka dwustronna- OSTRZEŻENIE

 2b. ulotka dwustronna -OSTRZEŻENIE

tu pobierz ↓

strona pierwsza

strona druga

3.    Ulotka z wybranymi MODLITWAMI.

ulotka z modlitwami

 tu pobierz ↓

ulotka z MODLITWAMI

4. ulotka z treścią

4 ulotka

tu pobierz ↓

 ulotka – JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO NADCHODZĄCYCH WYDARZEŃ -PDF

5. ulotka z treścią

5.ulotka

tu pobierz ↓

 ulotka – WYBRANE CYTATY+PIECZĘĆ BOGA ŻYWEGO – PDF

6. Ulotka z twarzą Pana Jezusa

Ul_16_błogosl_tresc

tu pobierz ↓

Ul_16_błogosl_tresc 2 -pdf

7. Ulotka

Ul_16_błogosl_tresc -pdf (2)

tu pobierz ↓

Ul_16_błogosl_tresc -pdf

4.  Wskazówki dla Grup Modlitwy Krucjatowej:

szczegółowe informacje na stronach:

http://www.ostrzezenie.net/grupy-modlitewne.html

http://paruzja.info/

W odpowiedzi na orędzie podyktowane Przez Pana Jezusa w dniu 03.09.2012 do Marii Bożego Miłosierdzia tworzymy Ośrodek pod nazwą JEZUS DO LUDZKOŚCI.

Głównym celem działania ośrodka jest rozpowszechnianie orędzi na różne możliwe sposoby oraz codzienna modlitwa.

Jednym ze sposobów rozpowszechniania orędzi jest wykorzystanie załączonych powyżej ulotek.

Panie Jezu,

dziś odpowiadamy na Twoje wezwanie, teraz czekamy na dalsze instrukcje…

                                                                                                               Twoja oddana Armia

——————————————————————————————————————————————————–

Poniżej tekst orędzia na które odpowiadamy:

“Wzywam was wszystkich, abyście utworzyli ośrodki, dzięki którym zapewnicie, że Moje Orędzia będą rozpowszechniane

Moja najukochańsza córko, została utworzona armia, a jej szeregi będą rozmieszczone w krajach chrześcijańskich, także w tych kierowanych przez komunistów.

Żaden kraj nie pozostanie nieporuszony przez Moją armię, Moją Armię Reszty.

W Mojej armii będą szczeble z rangami każdego rodzaju, aby zapewnić powodzenie Mojej Misji nawracania dusz.

Wszyscy w Mojej armii, niezależnie od roli, jaką odgrywają będą mieli jedną wspólną cechę.

Będą służyć Mi w pokornym poddaństwie, a i ich miłość do Mnie, ich Jezusa, pozostanie rozpalona poprzez całą tę Misję.

Pochodnia Płomieni, zapalona przez Ducha Świętego, nie będzie słabo migotać, gdyż jest to szczególny Dar dla wzmocnienia Moich żołnierzy.

Pamiętajcie, że ta wojna, będzie wojną ratująca ludzką rasę. Wojna, która dzięki Mojemu Ojcu zostanie wygrana w Imię Boga.

Wzywam was wszystkich, abyście utworzyli ośrodki, dzięki którym zapewnicie, że Moje Orędzia będą rozpowszechniane na różne możliwe sposoby..

Modlitwa jest istotnym elementem takich ośrodków, bo gdy będziecie zakładać grupy modlitewne będziecie wzmacniać siłę Mojej armii.

Będę zwiększał ilość nawróceń w miarę zwiększania się liczby grup modlitewnych ustanowionych w Moje Święte Imię.

Nazywajcie te grupy modlitewne Jezus do Ludzkości, a resztę pozostawcie Mnie.

Mój Duch Święty obejmie was w takich grupach i pokieruje każdym waszym krokiem na tej drodze. Wkrótce dam wam dalsze instrukcje.

Zostańcie w pokoju. Jestem szczęśliwy, że wy, Moi umiłowani uczniowie odpowiedzieliście na Moje wezwanie z taką miłością i zaufaniem.

Wasz Jezus”.

———————————————————————————————————————————————————

Ponadto od niedawna powstała grupa na facebooku JezusDlaLudzkosci i jest prowadzona przez P. Dorotę. Poniżej podaję linka dla zainteresowanych i zachęcam do odwiedzenia i dodawania komentarzy.

https://www.facebook.com/JezusDlaLudzkosci?ref=stream

———————————————————————————————————————————————————

kontakt:  kwiatuszek2013@wp.pl

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: