Powiedzą im, że ta nowa świątynia jest kościołem, który jednoczy wszystkich, ponieważ Bóg kocha wszystkie swoje dzieci


Orędzie z 07,04,2013 godz. 18:40

Moja szczerze umiłowana córko, absolutnie wszystkie Kościoły Boga na ziemi, które czczą Mnie, Syna Człowieczego i te, które są wierne Mojemu Ojcu, wkrótce zostaną podzielone. Wielu, w każdym Kościele, odmówi posłuszeństwa i wyłonią się wielkie podziały, ponieważ ci, którzy są w nich bardziej wprowadzeni w błąd, a zajmują wysokie pozycje, będą się starali wprowadzić prawa, które tolerują grzech.

Od tych, z poczuciem moralnego zobowiązania, którzy kochają i znają Święte Słowo Boże, będzie się żądać wyjaśnień i będą oskarżani o okrucieństwo i brak serca. Ich zbrodnią będzie sprzeciw wobec grzesznych praw, które wejdą w życie, gdy będą rozwiązywane Kościoły podczas prześladowań antychrysta. Gdy się podzielą i rozpadną, wstrząśnie to ich fundamentami. Nie będą już w stanie ostać się w obliczu zła i niesprawiedliwości. Dojrzeje wtedy czas, kiedy świątynia Boga zostanie zupełnie zmieniona, na widok czego  wiele zdumionych dusz będzie zdezorientowanych.

Powiedzą im, że ta nowa świątynia jest kościołem, który jednoczy wszystkich, ponieważ Bóg kocha wszystkie swoje dzieci. A skoro Bóg kocha wszystkie swoje dzieci, chciałby zjednoczyć je jako jedno, dlatego muszą one przyjąć siebie nawzajem bez względu na swoje wyznanie, religię, koloru skóry, rasę, czy prawa. Będą im mówili, że wszystko zostanie zjednoczone w obliczu Boga i poproszą wszystkich o wysłanie przedstawicieli do nowej świątyni, która będzie znajdować się w Rzymie. Powiedzą, że to jest Nowe Jeruzalem, zapowiadane w Biblii i jest pod opieką wybranego Bożego przywódcy – fałszywego proroka.

W ten sposób wielu ulegnie temu wielkiemu kłamstwu, parodii Świętego Słowa Bożego – jakie otrzymał Jan Ewangelista. Każde Słowo dane temu prorokowi na czasy ostateczne, zostanie wzięte, zmienione i przekręcone, by pasowało do programu antychrysta.

Ci, którzy odmówią przyjęcia tego nowego, tak zwanego globalnego kościoła, zostaną uznani za nie-chrześcijan. Będą oni prześladowani i będą robić z nich głupców. Gdyby nie Duch Święty, który ich prowadzi, zostaliby wciągnięci do fałszywej i obscenicznej świątyni, która będzie przykrywką tej brzydkiej prawdy, która znajduje się pod jej powierzchnią.

Antychryst lada moment ma dokonać swojego wielkiego wejścia na światową scenę i to on będzie tym, który zapanuje nie tylko nad tymi kościołami, ale który będzie zwodził ludzi, aby uwierzyli, że posiada on szczególne boskie dary. Zostanie on uhonorowany za swoją wielką służbę dla celów humanitarnych. Antychryst otrzyma międzynarodową nagrodę za swoją pracę charytatywną. A potem będą mówili, że posiada on taki charyzmat, jak święci ludzie. Niedługo potem, gdy zostaną mu przypisane cuda, powie w końcu, że jest prorokiem wypełniającym misję od Boga.

Wielu ulegnie temu strasznemu oszustwu, ponieważ będzie on wspierany przez światowe kościoły i będzie miał aprobatę fałszywego proroka.

Aż wreszcie świat uwierzy, że jest on Mną, Jezusem Chrystusem. Moje Słowo będzie trafiać na zatkane uszy, gdy pochłonie on całą ludzkość, której aplauz zagłuszy głosy tych, którzy głoszą Prawdziwe Słowo Boże. Jednak z powodu Mojego wielkiego Miłosierdzia, wraz z Ręką Mojego Ojca, zainterweniuję na każdym etapie drogi. Moje Orędzia będą trwały do ostatniego dnia. Mój Głos nigdy nie umrze. Dzieci Boże, które pozostaną wierne Jego Świętemu Słowu nigdy nie umrą.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Reklamy
Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Możliwość komentowania Powiedzą im, że ta nowa świątynia jest kościołem, który jednoczy wszystkich, ponieważ Bóg kocha wszystkie swoje dzieci została wyłączona
%d blogerów lubi to: