Matka Boża: Gdy dzieci Boga są wprowadzane w błąd poprzez kłamstwa, zostaną od Niego oddzielone


Orędzie z 14.04.2013 godz 14:00

Moje ukochane dziecko, pozwól mi pocieszyć cię w tym czasie. Pozwól mi trzymać cię blisko mnie, abym mogła dać ci siłę, gdy nadal rozpowszechniasz Święte Słowo Boże w tych trudnych czasach.

Gdy ci, którzy prześladowali mojego Syna, a potem go zamordowali, zostali zapytani – „Dlaczego to zrobiliście?” – Odpowiedzieli – „Aby bronić Słowa Bożego”. Kiedy zapytano ich, czy Bóg toleruje zabijanie drugiego człowieka, twierdzili, że jest to zgodne z Nauczaniem Kościoła. I tak też będzie w czasach ostatecznych. Ludzie będą przekręcać Nauczanie Boga, aby usprawiedliwić swoje odrzucenie Jego Świętego Słowa.

Mój Syn daje światu te Orędzia, abyście bronili Jego Nauczania. Robi to, aby nikt omyłkowo nie odrzucił Jego Świętego Słowa, kiedy Nauczanie Jego Świętego Kościoła na ziemi jest fałszowane oraz pozbawiane świętości. Słowo Boże nigdy nie może zostać zmienione, jednak proroctwa przepowiadają te właśnie dni, kiedy tak się stanie, a będzie to dokonane przez Kościół zbudowany na Skale Piotra.

Mój Syn jest Słowem. Słowo Boże musi być czczone przez każde dziecko Boże. Gdy dzieci Boga są wprowadzane w błąd poprzez kłamstwa, zostaną od Niego oddzielone. Kiedy akceptujecie coś innego niż Boża Prawda, kiedy akceptujecie grzech, a potem macie w nim udział, wbijacie klin pomiędzy siebie a mojego Syna.

Pamiętajcie, że Ja, Matka Boża, chronię tych wszystkich, którzy mnie wzywają. Moja ochrona jest dla wszystkich ludzi, wszystkich religii. Kiedy codziennie odmawiacie mój Święty Różaniec, otrzymujecie wszelki rodzaj ochrony i będziecie w stanie bronić Prawdy, Świętego Słowa Boga.

Kto w Kościele Mojego Syna na ziemi prowadzi ludzi, a nie potrafi odmawiać Świętego Różańca przed swoim zgromadzeniem, nie pochodzi od Boga.

Wasza Matka

Matka Boża

Matka Ocalenia

Źródło: paruzja.info

Reklamy

Komentarze 2 to “Matka Boża: Gdy dzieci Boga są wprowadzane w błąd poprzez kłamstwa, zostaną od Niego oddzielone”

  1. Anna Says:

    Matko Boza ratuj nas

  2. halina Says:

    Różaniec Święty nas nigdy nie zawiedzie.Matuchno Najświetsza przyjmij nasze błagania i pomóż nam wyjść z tego zła.

    Współodkupicielko Świata módl sie za nami!


Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: