Zbliża się czas pojawienia komety, kiedy ludzie będą sądzić, że są to dwa słońca, o czym już wcześniej mówiłem


Orędzie z 06,04,2013 godz 17:00

Moja szczerze umiłowana córko, gwiazdy wkrótce się zmienią i zbliża się czas pojawienia komety, kiedy ludzie będą sądzić, że są to dwa słońca, o czym już wcześniej mówiłem. Wkrótce ludzkość zobaczy cudowny spektakl, gdzie będzie słychać huk grzmotu i będzie się wydawało, że zderzą się dwa słońca.

Moje Promienie Miłosierdzia spadną na każdą ludzką duszę, łącznie z tymi, którzy zostaną oślepieni Światłem, gdyż tak bardzo ciemne są ich dusze. Gdy odgłos grzmotu zostanie usłyszany, wtedy wielka cisza zstąpi na ziemię, a cisza ta będzie ogłuszająca. Nie będzie słychać żadnego dźwięku – tylko brzmienie Mojego Głosu odbite w duszach nikczemników.

Będę jak promień słońca, który sprawi, że każdy błąd, każdy grzech i krzyk rozpaczy stanie się wyraźnie widoczny w oczach grzesznika.

Będzie to płacz i głębokie poczucie smutku odczuwane w sercach ludzi, kiedy staną twarzą w twarz ze stanem swoich dusz. Wszystko zatrzyma się na piętnaście minut, a potem życie stanie się takie, jak wcześniej, jak gdyby ten cud się nie wydarzył. Życie tych, których dusze zostaną dotknięte Prawdą, nie może ani nie będzie już nigdy takie samo. Wówczas podążą oni za Mną, Moim Nauczaniem i będą się nawracać miliardami.

Moje Orędzia staną się ich codziennym pokarmem i wraz z Moją Najświętszą Eucharystią już nie będą potrzebowali niczego więcej. Staną się tak silni, że nic im nie przeszkodzi w ich drodze, nic ich nie zastraszy, ani nic ich nie spowolni, gdy będą oni maszerować w Mojej armii reszty do Mojego Nowego Raju.

Pozostali zostaną poinformowani, że Ostrzeżenie zostało spowodowane przez zakłócenia w atmosferze ziemskiej i łatwo będzie można to wyjaśnić. Ale będzie to kłamstwo, gdyż oni nie nie chcą uznać Istnienia Boga. Gdyby mieli uznać Jego Istnienie, wtedy nie byliby w stanie wypełnić swojego planu, aby oszustwem skłonić świat do przyjęcia pustych obietnic antychrysta.

Kiedy cuda Boga będą widziane na tak wielką skalę, wiedzcie, że Mój plan przyprowadzenia ludzkości do królestwa zbawienia jest w końcowej fazie.

Idźcie, Moi wierni wyznawcy i zawsze ufajcie Mojej obietnicy ratowania wszystkich dusz. Moje Miłosierdzie jest wielkie, a Moja Władza wszechmocna.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Reklamy

Komentarzy 18 to “Zbliża się czas pojawienia komety, kiedy ludzie będą sądzić, że są to dwa słońca, o czym już wcześniej mówiłem”

 1. jamek Says:

  • Apostoł Różańca Says:

 2. Klaudiusz Says:

  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1349383/Betelgeuse-second-sun-Earth-supernova-turns-night-day.html

 3. KRYSTYNA Says:

  Św. Anna Katarzyna Emmerich.

  „Zobaczyłam dziwaczny, osobliwie wyglądający kościół będący w trakcie budowy. (…) Nie widziałam żadnego anioła pomagającego w budowie, lecz wielką liczbę najdzikszych duchów taszczących ku sklepieniu przedmioty najprzeróżniejszego rodzaju, gdzie osoby o krótkich kościelnych okryciach odbierały je i umieszczały w różnych miejscach. Nic nie było przyniesione z góry; wszystko pochodziło z ziemi i mrocznych rejonów, a cała konstrukcja była dziełem błędnych duchów. (…) Spostrzegłam, że wiele z narzędzi nowego kościoła, takich jak włócznie i strzały, miało zostać użyte przeciwko żywemu Kościołowi. (…) W jaskini poniżej (zakrystii) jacyś ludzie wyrabiali chleb, ale nic z tego nie wychodziło. (…) Wszystko w tym kościele należało do ziemi i do niej powracało; wszystko było martwe, wszystko było dziełem ludzkich umiejętności, był to kościół najnowszego formatu, kościół będący dziełem ludzkiej pomysłowości,jakby nowy innowierczy kościół w Rzymie” (ss. 282-3).

  „Boję się, że Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć przed śmiercią, ponieważ widzę jak czarny, fałszerski, nieprawdziwy kościół odnosi coraz większe powodzenie, widzę jego zgubny wpływ na społeczeństwo” (s. 292). „Wybudowali wielki, osobliwy, kuriozalny kościół, który miał obejmować wszystkie wyznania na równych prawach: ewangelicy, katolicy i wszystkie sekty – prawdziwa wspólnota bezbożników z jednym pasterzem i jedną owczarnią. Miał tam być papież, płatny papież, pozbawiony wszelkiej władzy. Wszystko zostało przygotowane, wiele rzeczy ukończono; lecz zamiast ołtarza były tylko ohyda i spustoszenie. Tak miał wyglądać ten nowy kościół, i to dlatego podłożył on ogień pod stary; jednakże Bóg zamierzył inaczej. Umarł on po spowiedzi i zadośćuczynieniu – i ożył na nowo” (s. 353).

  KRÓLUJ NAM CHRYSTE ! ! !

  • Zorrro Says:

   Niesamowite, symboliczne, ale jakże czytelne słowa obrazujące stan, kondycje współczesnego KK. moderna – ta plaga ludzkich modyfikacji, którą BXVI chciał ukrócić, rozlewa się teraz bez skrupułów. Sam BXVI zmusony został do ucieczki/abdykacji.
   Boże wybacz nam doczegośmy doprowadzili, oczyść i przywróc świety blask twemu kościołowi… ratuj swe owce bo giniemy w zdegenerowanych oparach pseudo-nowoczesności…

   • Zamyślony Says:

    http://wiadomosci.onet.pl/swiat/media-papiez-franciszek-definitywnie-rezygnuje-z-c,1,5467280,wiadomosc.html

    • KRYSTYNA Says:

 4. jamek Says:

  07.04.2013, 18:40 – POWIEDZĄ IM, ŻE TA NOWA ŚWIĄTYNIA JEST KOŚCIOŁEM, KTÓRY JEDNOCZY WSZYSTKICH, PONIEWAŻ BÓG KOCHA WSZYSTKIE SWOJE DZIECI

  Moja szczerze umiłowana córko, absolutnie wszystkie Kościoły Boga na ziemi, które czczą Mnie, Syna Człowieczego i te, które są wierne Mojemu Ojcu, wkrótce zostaną podzielone. Wielu, w każdym Kościele, odmówi posłuszeństwa i wyłonią się wielkie podziały, ponieważ ci, którzy są w nich bardziej wprowadzeni w błąd, a zajmują wysokie pozycje, będą się starali wprowadzić prawa, które tolerują grzech.
  Od tych, z poczuciem moralnego zobowiązania, którzy kochają i znają Święte Słowo Boże, będzie się żądać wyjaśnień i będą oskarżani o okrucieństwo i brak serca. Ich zbrodnią będzie sprzeciw wobec grzesznych praw, które wejdą w życie, gdy będą rozwiązywane Kościoły podczas prześladowań antychrysta. Gdy się podzielą i rozpadną, wstrząśnie to ich fundamentami. Nie będą już w stanie ostać się w obliczu zła i niesprawiedliwości. Dojrzeje wtedy czas, kiedy świątynia Boga zostanie zupełnie zmieniona, na widok czego wiele zdumionych dusz będzie zdezorientowanych.
  Powiedzą im, że ta nowa świątynia jest kościołem, który jednoczy wszystkich, ponieważ Bóg kocha wszystkie swoje dzieci. A skoro Bóg kocha wszystkie swoje dzieci, chciałby zjednoczyć je jako jedno, dlatego muszą one przyjąć siebie nawzajem bez względu na swoje wyznanie, religię, koloru skóry, rasę, czy prawa. Będą im mówili, że wszystko zostanie zjednoczone w obliczu Boga i poproszą wszystkich o wysłanie przedstawicieli do nowej świątyni, która będzie znajdować się w Rzymie. Powiedzą, że to jest Nowe Jeruzalem, zapowiadane w Biblii i jest pod opieką wybranego Bożego przywódcy – fałszywego proroka.
  W ten sposób wielu ulegnie temu wielkiemu kłamstwu, parodii Świętego Słowa Bożego – jakie otrzymał Jan Ewangelista. Każde Słowo dane temu prorokowi na czasy ostateczne, zostanie wzięte, zmienione i przekręcone, by pasowało do programu antychrysta.
  Ci, którzy odmówią przyjęcia tego nowego, tak zwanego globalnego kościoła, zostaną uznani za nie-chrześcijan. Będą oni prześladowani i będą robić z nich głupców. Gdyby nie Duch Święty, który ich prowadzi, zostaliby wciągnięci do fałszywej i obscenicznej świątyni, która będzie przykrywką tej brzydkiej prawdy, która znajduje się pod jej powierzchnią.
  Antychryst lada moment ma dokonać swojego wielkiego wejścia na światową scenę i to on będzie tym, który zapanuje nie tylko nad tymi kościołami, ale który będzie zwodził ludzi, aby uwierzyli, że posiada on szczególne boskie dary. Zostanie on uhonorowany za swoją wielką służbę dla celów humanitarnych. Antychryst otrzyma międzynarodową nagrodę za swoją pracę charytatywną. A potem będą mówili, że posiada on taki charyzmat, jak święci ludzie. Niedługo potem, gdy zostaną mu przypisane cuda, powie w końcu, że jest prorokiem wypełniającym misję od Boga.
  Wielu ulegnie temu strasznemu oszustwu, ponieważ będzie on wspierany przez światowe kościoły i będzie miał aprobatę fałszywego proroka.
  Aż wreszcie świat uwierzy, że jest on Mną, Jezusem Chrystusem. Moje Słowo będzie trafiać na zatkane uszy, gdy pochłonie on całą ludzkość, której aplauz zagłuszy głosy tych, którzy głoszą Prawdziwe Słowo Boże. Jednak z powodu Mojego wielkiego Miłosierdzia, wraz z Ręką Mojego Ojca, zainterweniuję na każdym etapie drogi.
  Moje Orędzia będą trwały do ostatniego dnia. Mój Głos nigdy nie umrze. Dzieci Boże, które pozostaną wierne Jego Świętemu Słowu nigdy nie umrą.
  Wasz Jezus

  http://paruzja.info/kwiecien-2013/1028-07-04-2013-18-40-powiedza-im-ze-ta-nowa-swiatynia-jest-kosciolem-ktory-jednoczy-wszystkich-poniewaz-bog-kocha-wszystkie-swoje-dzieci

 5. jamek Says:

  09.04.2013, 23:00 – TAK WIELU DOBRYCH I ŚWIĘTYCH KAPŁANÓW POŁĄCZYŁO SIĘ I ROZRYWAJĄ TE ORĘDZIA

  Moja szczerze umiłowana córko, jest tak wielu dobrych i świętych kapłanów, którzy się połączyli i rozrywają te Orędzia, ale nie mają kompetencji ani wiedzy, aby to robić. Ich drogą jest służenie Bogu. Nie mogą oni pozwolić na to, by ich tak mocno skażono, ponieważ stwarza to zagrożenie dla tych dusz, które rozpoznają Mój Głos w tych Orędziach.
  Popisując się praktykami duchowymi New Age, wielu księży uważa, że ich wiedza o duchowości oznacza, że mają talent do rozpoznawania prawdziwego proroka Bożego. Tak bardzo się od Mnie oddalili, że nie potrafią rozeznać Mojego Świętego Słowa. Nie dałem im takich łask, bo pycha im przeszkadza.
  Zwracam się do tych z was, Moi wyświęceni słudzy, którzy spiskujecie, knujecie i wykorzystujecie oznaki swojego świętego urzędu w służbie Boga, by odwrócić parafian od Mojego Słowa, wiedzcie, że zostaniecie ukarani. Wy naprawdę Mnie nie znacie. Nie jesteście Mi wierni. Jesteście ignorantami, jeśli chodzi o wiedzę duchową i nie macie pozwolenia do publicznego upokarzania, wylewania pogardy na innych ani poniżania kogokolwiek w Moje Imię.
  Każdy z was będzie musiał Mi odpowiedzieć. Ukarzę was, nie z powodu waszej niewiary, ale za grzech pychy, który sprawia, że uważacie, iż wiecie więcej o sprawach duchowych niż Ja, Jezus Chrystus, wasz Mistrz. Tak Mnie ranicie. Sprawiliście Mi zawód, ponieważ wasza zdrada szkodzi Mojej Misji, ostatniej tego rodzaju. Będziecie musieli wziąć na siebie odpowiedzialność za duszę każdego grzesznika, którego odciągniecie ode Mnie. A wtedy, z ciężkim sercem, będziecie musieli odpowiedzieć na to pytanie, kiedy już poznacie Prawdę.
  Dlaczego odrzuciliście Mój Kielich, kiedy dano wam Prawdę z miłością i zaufaniem i kiedy poznaliście w swoich sercach, że pochodził on ode Mnie? Dlaczego więc staracie się zniszczyć Moje Orędzia? Czy macie świadomość powagi Świętych ślubów, jakie złożyliście w Moje Imię? Musicie teraz odbyć rekolekcje i przeczytać Moje Modlitwy Krucjaty. Gdy to zrobicie, dam wam Moje błogosławieństwo i moc rozeznania. Ale tylko ci, którzy mają pokorne serca mogą do Mnie przyjść.
  Zawróćcie. A potem stańcie nadzy przed Mną. Pozostawcie za sobą wszystkie wasze cyniczne poglądy, wasze niesprawiedliwe opinie i waszą ocenę tych Orędzi, opartą na pogłoskach, plotkach i insynuacjach. Kiedy nadejdzie ten dzień, ochrzczę was na nowo i staniecie się ponownie czyści. Wasze dusze staną się jak dusze małych dzieci i będą spragnione Mojej Obecności.
  Czekam na waszą odpowiedź. Ja Jestem samą Miłością. Ja Jestem samym Miłosierdziem. Przyjdźcie do Mnie. Ja Jestem wszystkim, czego wam potrzeba.
  Wasz Jezus

  http://paruzja.info/kwiecien-2013/1029-09-04-2013-23-00-tak-wielu-dobrych-i-swietych-kaplanow-polaczylo-sie-i-rozrywaja-te-oredzia

 6. jamek Says:

  10.04.2013, 16:45 – BÓG OJCIEC: MODLITWA O KLUCZ DO NOWEGO RAJU

  Moja ukochana córko, jak płomienie Ducha Świętego ogarniają pokorne dusze, które czytają te Orędzia, tak też będzie się rozprzestrzeniać powszechne nawrócenie. Święte Słowo Boże jest jak potężny podmuch wiatru, który niesie ze sobą owoce obfitości wszystkim duszom.
  Z tych pierwszych posianych nasion wyrosło mnóstwo owoców, które obejmują każdy naród, łącznie z tymi pod panowaniem reżimu komunistycznego.
  Moja córko, tak jak Moje Święte Słowo porywa umysły i dusze z każdego wyznania, tak przetnie Ono jak miecz te narody, które odwracają się ode Mnie, waszego ukochanego Ojca. Tak więc, gdy wzrasta przeciwko wam nienawiść, wiedzcie, że Moje Święte Słowo, które ratuje dusze, osiąga swój cel.
  Ty, Mój posłańcu, jesteś tylko narzędziem. W tej Misji nie chodzi o Ciebie. Nie jest ona dla oświecenia twojej duszy, gdyż nie to jest Moim celem, choć Mnie to cieszy. Ty, Moja córko, jako ostateczny posłaniec, musisz tylko przekazać światu Orędzia, które są tobie dawane dla dobra ludzkości. Twoje zdanie i Twoje rady dla innych nie mają znaczenia i nie masz prawa dzielić się z innymi jakimikolwiek ludzkimi poglądami.
  Kiedy Głos Boga dociera do serc ludzi, potęguje się w wielu duszach. To jest Moja Dobroć, jako Kochającego Ojca całej ludzkości, która pozwala na tak wielkie Błogosławieństwa.
  Tak, jak przepowiedziano, wielkie cuda uwidocznią się przez tych, którzy otrzymali Dar Ducha Świętego, dzięki tej Misji. Błogosławię wszystkich, którzy rozsiewają i rozprzestrzeniają Moje Orędzia, gdyż ich wysiłki sprawią, że Moje Słowo jak mgła pokryje ziemię.
  Tym, którzy czekają na dar nawrócenia – tym Moim biednym, pustym duszom – mówię wam teraz: Ja, wasz Kochający Ojciec, obiecuję wam, że przytulę was i otworzę wasze serca, kiedy będziecie odmawiać tę modlitwę:
  Bóg Ojciec: Modlitwa o Klucz do Nowego Raju
  „Drogi Ojcze, to ja, twoje zagubione dziecko, tak bardzo ślepe i zdezorientowane, że
  bez Twojej pomocy, Twojej Miłości, jestem niczym.
  Uratuj mnie przez Miłość Twojego Syna, Jezusa Chrystusa i daj mi
  Klucz do Nowego Raju na ziemi. Amen.”
  Dzieci, będę wam Błogosławił i was ochraniał. Jesteście Moje – wszystkie. Gdy tęsknię za wami i płaczę za tymi z was, którzy Mnie nienawidzą, użyję Mojej Wszechmogącej Siły, aby odblokować wasze zatwardziałe serca, abym mógł pozostawić wam dziedzictwo, które stworzyłem z miłością.
  Moja Interwencja, poprzez ujawnienie wam wydarzeń, jakie mają przyjść, pomoże wam zrozumieć, jak bardzo was kocham. Kiedy realizują się one na waszych oczach, będę czekał na wasze przyjście do Mnie z miłością i zaufaniem w swoich duszach.
  Wasz ukochany Ojciec
  Bóg Najwyższy

  http://paruzja.info/kwiecien-2013/1030-10-04-2013-16-45-bog-ojciec-modlitwa-o-klucz-do-nowego-raju

 7. jamek Says:

  11.04.2013, 21:20 – ZA KAŻDĄ DUSZĘ, KTÓRĄ POŚWIĘCACIE MOJEMU MIŁOSIERDZIU, URATUJĘ DALSZYCH STO

  Moja szczerze umiłowana córko, musisz iść do naprzód i skupić się na tych nieszczęsnych duszach, które w ogóle nie wierzą w Boga. Chodzi mi o tych, którym nigdy nie przekazano Prawdy o Istnieniu Boga, ich Stwórcy.
  Są miliardy ludzi, którzy nie wiedzą o Trójcy Świętej, ponieważ zostało to przed nimi ukryte. Te dusze obdarzę wielkim Miłosierdziem i muszą one być poinformowane o tych Moich Orędziach do świata.
  Inne dusze, o które się troszczę to są te, które były letnie w wierze, a teraz nie chcą przyjąć Prawdy życia wiecznego. Wielu ludziom, którzy są niepewni co do swojego Stworzenia czy Istnienia Boga, wkrótce zostanie ukazana Prawda. Ponownie okażę im wielkie Miłosierdzie, a Moja Miłość dotknie ich serc i zostaną uratowani.
  Ale są też tacy, którzy nadal będą przeciwstawiać się Mojej Interwencji. Będą walczyć z każdą próbą przekazania Prawdy, a dowód Mojego Miłosierdzia, który będzie im dany, zostanie odrzucony Mi w twarz. Znowu będę interweniował i nadal będę walczył o ich dusze.
  Wreszcie są tacy, którzy wiedzą o Mnie wszystko i o fakcie, że Ja Jestem Mesjaszem. Żaden cud ani akt miłości nie przyciągnie ich do Mnie, ponieważ oddali się szatanowi. Te dusze zostaną pożarte przez bestię, a on nie puści ich wolno, ponieważ nie widzą we Mnie swojego Zbawiciela. Oni nadal nie znają prawdy o planie bestii. Aby ich uratować, Moi umiłowani wyznawcy, musicie okazać Mi swoje posłuszeństwo poprzez powierzenie Mi ich dusz w waszych modlitwach i wtedy, kiedy przyjmujecie Komunię Świętą. Musicie każdego dnia ofiarować ich Mnie, a za każdą duszę, którą poświęcacie Mojemu Miłosierdziu, uratuję dalszych sto.
  Róbcie tak każdego dnia. Pod koniec każdego miesiąca będziecie pełni radości, ponieważ będziecie wiedzieli ile takich dusz otrzymało to Wielkie Miłosierdzie. To jest kolejny Dar, którym was błogosławię, a łaski jakie otrzymacie podczas odmawiania tej Modlitwy Krucjaty będą obfite.
  Modlitwa Krucjaty (104)
  Uwolnij tę duszę z niewoli
  „Najdroższy Jezu, przedstawiam Ci duszę mojego brata (mojej siostry), który oddał (która oddała) swoją duszę szatanowi.
  Przyjmij tę duszę i odkup ją w Twoich Świętych Oczach.
  Uwolnij tę duszę z niewoli bestii i przynieś jej zbawienie wieczne. Amen.”
  Moje Miłosierdzie nadal będzie ofiarowane ludzkości, a zwłaszcza każdej duszy, która odrzuca Słowo Boże.
  Błogosławię was, Moi wierni uczniowie i nadal wylewam na was Dar Ducha Świętego.
  Wasz Jezus

  http://paruzja.info/kwiecien-2013/1031-11-04-2013-21-20-za-kazda-dusze-ktora-poswiecacie-mojemu-milosierdziu-uratuje-dalszych-sto

  • Annah. Says:

   „Aby ich uratować, Moi umiłowani wyznawcy, musicie okazać Mi swoje posłuszeństwo poprzez powierzenie Mi ich dusz w waszych modlitwach i wtedy, kiedy przyjmujecie Komunię Świętą. Musicie każdego dnia ofiarować ich Mnie, a za każdą duszę, którą poświęcacie Mojemu Miłosierdziu, uratuję dalszych sto.
   Róbcie tak każdego dnia. Pod koniec każdego miesiąca będziecie pełni radości, ponieważ będziecie wiedzieli ile takich dusz otrzymało to Wielkie Miłosierdzie. To jest kolejny Dar, którym was błogosławię, a łaski jakie otrzymacie podczas odmawiania tej Modlitwy Krucjaty będą obfite.
   Modlitwa Krucjaty (104)
   Uwolnij tę duszę z niewoli
   “Najdroższy Jezu, przedstawiam Ci duszę mojego brata (mojej siostry), który oddał (która oddała) swoją duszę szatanowi.
   Przyjmij tę duszę i odkup ją w Twoich Świętych Oczach.
   Uwolnij tę duszę z niewoli bestii i przynieś jej zbawienie wieczne. Amen.”
   Moje Miłosierdzie nadal będzie ofiarowane ludzkości, a zwłaszcza każdej duszy, która odrzuca Słowo Boże.”

   To jest niesamowity dar! Żyjemy w czasie zalewu lask,
   Policzmy, gdyby 500 czytelników Królowej w tym ich rodziny, znajomi, ci wszyscy których udaloby sie przekonac uczeszczali na msze w intencji ratowania dusz, to po pierwszym miesiacu byloby to metopolia 1 500 000 lludzi, a po roku 18 milionow – połowa naszego kraju!
   Niech mnie Admin poprawi jak czegos niedoszacowałam, ale i tak do jest więcej niż bardzo dobra wiadomość!!!
   A może sa tacy mocni że „wytargują” jeszcze jedno zero do dziennego urobku? Prosić zawsze możemy. Kiedys się okaze czy zostalismy w tym wysluchani. Najczulszy Jezus czeka z niecierplitością na Twoje tak.

 8. jamek Says:

  Bóg Ojciec: Modlitwa, by otrzymać Klucz do Nowego Raju
  środa, 10 kwietnia 2013, godz. 16.45

  Moja wielce umiłowana córko, tak jak Płomień Ducha Świętego pochłania te pokorne dusze, które czytają te Orędzia, tak też będzie z szerzeniem się globalnego nawrócenia. Święte Słowo Boga jest jak potężny podmuch wiatru, który niesie ze sobą do tych wszystkich dusz przebogate owoce.

  Z tych pierwszych zasianych nasion wyrosły liczne owoce, okrywając każdy naród, włącznie z tymi pod rządami komunistycznych reżimów.

  Moja córko, ponieważ Moje Święte Słowo zdobywa umysły i dusze wśród wszystkich wyznań, będzie Ono ciąć jak miecz na wskroś te narody, które do Mnie, ich umiłowanego Ojca, odwracają się plecami. A zatem, jeżeli nienawiść przeciwko tobie przybiera na sile, to wiedzcie, że Moje Święte Słowo, zesłane, aby pomóc duszom, odnosi sukces.

  Ty, Mój posłaniec, jesteś tylko narzędziem. Ta Misja ciebie nie dotyczy. Nie dotyczy ona oświecenia twojej duszy, gdyż nie to jest Moim celem, chociaż to sprawia Mi przyjemność. Ty, Moja córko, jako ostatni posłaniec, musisz tylko przekazywać światu Orędzia, które otrzymujesz dla dobra ludzkości. Twój punkt widzenia i twoje porady dla innych nie mają żadnego znaczenia, a ty nie posiadasz upoważnienia, aby owym ludzkim punktem widzenia dzielić się z innymi.

  Kiedy Głos Boga dosięga ludzkich serc, upowszechnia się on w duszach wielu. To Moja Dobroć, jako Miłującego całą ludzkość Ojca, jest tym, co dopuszcza te wielkie błogosławieństwa.

  Jak przepowiedziane — wspaniałych cudów doświadczą ci, którzy otrzymali Dar Ducha Świętego poprzez tę Misję. Udzielam błogosławieństwa tym wszystkim, którzy przekazują i upowszechniają te Moje Orędzia, gdyż ich wysiłek sprawi, że Moje Słowo stanie się jak mgła, która spowije ziemię.

  Tym, którzy wyczekują Daru Nawrócenia — tym Moim nędznym, pustym duszom — zapowiadam Ja, Wasz Kochający Ojciec, i wam obiecuję, że wezmę was w objęcia i otworzę wasze serca, kiedy wypowiecie tę modlitwę:

  Bóg Ojciec: Modlitwa, by otrzymać Klucz do Nowego Raju

  Drogi Ojcze, oto jestem ja, Twoje zagubione dziecko,
  które jest tak zdezorientowane i zaślepione,
  że bez Twojej Pomocy, bez Twojej Miłości,
  jest niczym.

  Ocal mnie dla Miłości Twojego Syna, Jezusa Chrystusa,
  i daj mi Klucz do Twojego Nowego Raju na ziemi.
  Amen.

  Dzieci, będę wam błogosławił i was chronił. Wy należycie do Mnie — wy wszyscy. I chociaż tak za wami tęsknię oraz płaczę nad tymi z was, którzy Mnie nienawidzą, to użyję Mojej Wszechpotężnej Mocy, aby odemknąć wasze zatwardziałe serca, tak abym mógł przekazać wam dziedzictwo, które z taką miłością Stworzyłem.

  Moja interwencja — w postaci odsłonięcia przed wami nadchodzących wydarzeń — dopomoże wam zrozumieć, jak bardzo was kocham. Kiedy te wydarzenia nastąpią, na waszych oczach, Ja będę czekał, abyście do Mnie przybyli, niosąc miłość i zaufanie w waszych duszach.

  Wasz umiłowany Ojciec

  Bóg Najwyższy

  http://ostrzezenie.wordpress.com/2013/04/13/bog-ojciec-modlitwa-by-otrzymac-klucz-do-nowego-raju/

 9. jamek Says:

  Bóg Ojciec: Modlitwa, by otrzymać Klucz do Nowego Raju
  środa, 10 kwietnia 2013, godz. 16.45

  Moja wielce umiłowana córko, tak jak Płomień Ducha Świętego pochłania te pokorne dusze, które czytają te Orędzia, tak też będzie z szerzeniem się globalnego nawrócenia. Święte Słowo Boga jest jak potężny podmuch wiatru, który niesie ze sobą do tych wszystkich dusz przebogate owoce.

  Z tych pierwszych zasianych nasion wyrosły liczne owoce, okrywając każdy naród, włącznie z tymi pod rządami komunistycznych reżimów.

  Moja córko, ponieważ Moje Święte Słowo zdobywa umysły i dusze wśród wszystkich wyznań, będzie Ono ciąć jak miecz na wskroś te narody, które do Mnie, ich umiłowanego Ojca, odwracają się plecami. A zatem, jeżeli nienawiść przeciwko tobie przybiera na sile, to wiedzcie, że Moje Święte Słowo, zesłane, aby pomóc duszom, odnosi sukces.

  Ty, Mój posłaniec, jesteś tylko narzędziem. Ta Misja ciebie nie dotyczy. Nie dotyczy ona oświecenia twojej duszy, gdyż nie to jest Moim celem, chociaż to sprawia Mi przyjemność. Ty, Moja córko, jako ostatni posłaniec, musisz tylko przekazywać światu Orędzia, które otrzymujesz dla dobra ludzkości. Twój punkt widzenia i twoje porady dla innych nie mają żadnego znaczenia, a ty nie posiadasz upoważnienia, aby owym ludzkim punktem widzenia dzielić się z innymi.

  Kiedy Głos Boga dosięga ludzkich serc, upowszechnia się on w duszach wielu. To Moja Dobroć, jako Miłującego całą ludzkość Ojca, jest tym, co dopuszcza te wielkie błogosławieństwa.

  Jak przepowiedziane — wspaniałych cudów doświadczą ci, którzy otrzymali Dar Ducha Świętego poprzez tę Misję. Udzielam błogosławieństwa tym wszystkim, którzy przekazują i upowszechniają te Moje Orędzia, gdyż ich wysiłek sprawi, że Moje Słowo stanie się jak mgła, która spowije ziemię.

  Tym, którzy wyczekują Daru Nawrócenia — tym Moim nędznym, pustym duszom — zapowiadam Ja, Wasz Kochający Ojciec, i wam obiecuję, że wezmę was w objęcia i otworzę wasze serca, kiedy wypowiecie tę modlitwę:

  Bóg Ojciec: Modlitwa, by otrzymać Klucz do Nowego Raju

  Drogi Ojcze, oto jestem ja, Twoje zagubione dziecko,
  które jest tak zdezorientowane i zaślepione,
  że bez Twojej Pomocy, bez Twojej Miłości,
  jest niczym.

  Ocal mnie dla Miłości Twojego Syna, Jezusa Chrystusa,
  i daj mi Klucz do Twojego Nowego Raju na ziemi.
  Amen.

  Dzieci, będę wam błogosławił i was chronił. Wy należycie do Mnie — wy wszyscy. I chociaż tak za wami tęsknię oraz płaczę nad tymi z was, którzy Mnie nienawidzą, to użyję Mojej Wszechpotężnej Mocy, aby odemknąć wasze zatwardziałe serca, tak abym mógł przekazać wam dziedzictwo, które z taką miłością Stworzyłem.

  Moja interwencja — w postaci odsłonięcia przed wami nadchodzących wydarzeń — dopomoże wam zrozumieć, jak bardzo was kocham. Kiedy te wydarzenia nastąpią, na waszych oczach, Ja będę czekał, abyście do Mnie przybyli, niosąc miłość i zaufanie w waszych duszach.

  Wasz umiłowany Ojciec

  Bóg Najwyższy

  http://ostrzezenie.wordpress.com/2013/04/13/bog-ojciec-modlitwa-by-otrzymac-klucz-do-nowego-raju/

 10. jamek Says:

  10.04.2013, 16:45 – BÓG OJCIEC: MODLITWA O KLUCZ DO NOWEGO RAJU

  Moja ukochana córko, jak płomienie Ducha Świętego ogarniają pokorne dusze, które czytają te Orędzia, tak też będzie się rozprzestrzeniać powszechne nawrócenie. Święte Słowo Boże jest jak potężny podmuch wiatru, który niesie ze sobą owoce obfitości wszystkim duszom.
  Z tych pierwszych posianych nasion wyrosło mnóstwo owoców, które obejmują każdy naród, łącznie z tymi pod panowaniem reżimu komunistycznego.
  Moja córko, tak jak Moje Święte Słowo porywa umysły i dusze z każdego wyznania, tak przetnie Ono jak miecz te narody, które odwracają się ode Mnie, waszego ukochanego Ojca. Tak więc, gdy wzrasta przeciwko wam nienawiść, wiedzcie, że Moje Święte Słowo, które ratuje dusze, osiąga swój cel.
  Ty, Mój posłańcu, jesteś tylko narzędziem. W tej Misji nie chodzi o Ciebie. Nie jest ona dla oświecenia twojej duszy, gdyż nie to jest Moim celem, choć Mnie to cieszy. Ty, Moja córko, jako ostateczny posłaniec, musisz tylko przekazać światu Orędzia, które są tobie dawane dla dobra ludzkości. Twoje zdanie i Twoje rady dla innych nie mają znaczenia i nie masz prawa dzielić się z innymi jakimikolwiek ludzkimi poglądami.
  Kiedy Głos Boga dociera do serc ludzi, potęguje się w wielu duszach. To jest Moja Dobroć, jako Kochającego Ojca całej ludzkości, która pozwala na tak wielkie Błogosławieństwa.
  Tak, jak przepowiedziano, wielkie cuda uwidocznią się przez tych, którzy otrzymali Dar Ducha Świętego, dzięki tej Misji. Błogosławię wszystkich, którzy rozsiewają i rozprzestrzeniają Moje Orędzia, gdyż ich wysiłki sprawią, że Moje Słowo jak mgła pokryje ziemię.
  Tym, którzy czekają na dar nawrócenia – tym Moim biednym, pustym duszom – mówię wam teraz: Ja, wasz Kochający Ojciec, obiecuję wam, że przytulę was i otworzę wasze serca, kiedy będziecie odmawiać tę modlitwę:
  Bóg Ojciec: Modlitwa o Klucz do Nowego Raju
  „Drogi Ojcze, to ja, twoje zagubione dziecko, tak bardzo ślepe i zdezorientowane, że
  bez Twojej pomocy, Twojej Miłości, jestem niczym.
  Uratuj mnie przez Miłość Twojego Syna, Jezusa Chrystusa i daj mi
  Klucz do Nowego Raju na ziemi. Amen.”
  Dzieci, będę wam Błogosławił i was ochraniał. Jesteście Moje – wszystkie. Gdy tęsknię za wami i płaczę za tymi z was, którzy Mnie nienawidzą, użyję Mojej Wszechmogącej Siły, aby odblokować wasze zatwardziałe serca, abym mógł pozostawić wam dziedzictwo, które stworzyłem z miłością.
  Moja Interwencja, poprzez ujawnienie wam wydarzeń, jakie mają przyjść, pomoże wam zrozumieć, jak bardzo was kocham. Kiedy realizują się one na waszych oczach, będę czekał na wasze przyjście do Mnie z miłością i zaufaniem w swoich duszach.

  Wasz ukochany Ojciec
  Bóg Najwyższy

  http://paruzja.info/kwiecien-2013/1030-10-04-2013-16-45-bog-ojciec-modlitwa-o-klucz-do-nowego-raju

 11. Tuptusia Says:

  Ja chciałabym żeby pod orędziem ostrzeżenie były komentarze tylko związane z tematem orędzia.

  Żeby inne komentarze były w osobnym artykule.

  Zeby na dzieckonmp nie wklejać orędzi ostrzeżenie bo od tego jest ta strona czyli WIELKICUD.

  Szkoda że nie może być takiego porządku, w efekcie wszędzie jest wszystko jakby porozrzucane, niepoukładane i trzeba więcej czasu żeby wyławiać tematy przeszukując wszystko …

  Szkoda że nie każdy lubi porządek; POKAŻ MI GDZIE WKLEJASZ SWOJE KOMENTARZE A POWIEM CI JAKI MASZ PORZĄDEK U SIEBIE W DOMU?

  • wielkicud Says:

   Też tak myślę że warto tu dyskutowac o orędziach

 12. kooool Says:

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,18032,title,C2012-S1-kiedy-ja-ujrzymy-bedzie-tak-jasna-jak-Ksiezyc,wid,15523610,wiadomosc.html


Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: