Będą bez przerwy kłamać, a ich publiczne homilie będą w Oczach Boga bredniami


Otrzymano 25.04.2013 godz 10:30

Moja szczerze umiłowana córko, już niedługo odszczepieńcy z Kościoła katolickiego, którzy wypowiedzą posłuszeństwa Bogu, zbiorą się, aby organizować złośliwe ataki na te wyświęcone sługi, którzy są wierni Prawdzie.

Ci niewierni Mojemu Ciału zmienią wiele praw, a także utworzą nowe interpretacje znaczenia Najświętszej Eucharystii. Wielu świętych sług Bożych i ludzi świeckich wszystkich wyznań chrześcijańskich będzie patrzeć, jak Duch Święty zostanie zaatakowany. Wielu będzie zaskoczonych tym, w jaki sposób Moje Imię i Moje Nauczanie otrzyma nową interpretację w taki sposób, że nacisk zostanie położony na powinność człowieka względem człowieka. Człowiek będzie zachęcany do miłości własnej i przedstawiania swoich potrzeb przed ołtarzem Boga.

Na zewnątrz to podejście do chrześcijaństwa będzie postrzegane jako coś dobrego.  Będzie popierać znaczenie miłości, ale nie w taki sposób, jaki nakazuje Bóg. Ludzie na wysokich stanowiskach będą widziani, gdy publicznie będą się wzajemnie wychwalali podczas sprawowania ceremonii religijnych. Będą się wzajemnie sobie kłaniali z szacunkiem i będą rzucać się czołobitnie do stóp wrogów Boga.

Wszystkie te imponujące ryty oszukają świat i wielu nie będzie zdawać sobie sprawy z celu tych ceremonii. Te czyny, nowe homilie i nowe obrzędy, rzekomo będą oddawały cześć Mnie, Jezusowi Chrystusowi, ale będą podobne do czarnych mszy, ponieważ będą wychwalać bestię.

Król ciemności szybko działa ze swoimi złymi duchami w sercach wielu, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie Moich wyznawców. Niektórzy z tych sług nie zdają sobie sprawy, że są kuszeni przez złego. Zwracam się do nich – przyjdźcie teraz. Przyjdźcie do Mnie poprzez Sakrament Pojednania. Jeśli martwicie się o wiarę, ja was oświecę, ale musicie oczyścić swoje dusze z pychy. To pycha was oszukała, abyście uwierzyli, że wasz intelekt jest wyższy od Bożego.

Inni, tacy jak wilki w owczej skórze, sprzedali swoje dusze szatanowi. I tak, jak on działa, oni będą działać w tak przebiegły sposób, że oszukają dzieci Boże. Będą kusić innych, chwaląc swoje sługi za to, że są święci i to przyciągnie te sługi, napełnione pychą i miłością własną, którzy pójdą jak owce.  Będą bez przerwy kłamać, a ich publiczne homilie będą w Oczach Boga bredniami. W żadnym z ich słów nie będzie widać ani odrobiny prawdziwej pokory, choć dołożą wszelkich starań, aby zachowywać się jak pokorni słudzy Boga. Nie będzie Mocy Ducha Świętego w ich obecności, a ci należący do Mnie, którzy naprawdę Mnie znają, będą o tym świadczyli.

Tak wielu Moich biednych wyświęconych sług zostanie wciągniętych do tych kłamstw, które doprowadzą do zbezczeszczenia Mojego Ciała, a wielu z tych, którzy przechwalają się swoją miłością do Mnie, będą pierwszymi, którzy wbiją kolejny gwóźdź, gdy krzyżują Mnie od nowa.

Moja córko, nienawiść okazywana tobie, przyjdzie z dwóch stron, jako bezpośredni skutek rozpadu Mojego Kościoła na Ziemi. Z jednej strony będą ci, którzy twierdzą, że reprezentują Mój Kościół na Ziemi, ale którzy nie nadają się do niczego innego oprócz reprezentowania innej doktryny. Z drugiej strony będą Moi wierni słudzy, którzy ci nie uwierzą.

Musisz wiedzieć, że Prawda wywołuje strach i gniew. Prawda dana prawdziwym prorokom Boga nie tylko wzbudzi gniew – z powodu strachu, wywoła  oburzenie. Oburzenie i gniew pochodzą od ducha zła. Zły duch przez ludzkie serca uczyni absolutnie wszystko, aby powstrzymać Słowo Boże.

Gniew przeciw prorokom jest nienawiścią do Boga.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Te nikczemne czyny muszą nastąpić, gdy Ziemia jest oczyszczana


Otrzymano 24.04.2013 godz:14:40

Moja szczerze umiłowana córko, gdy w dalszym ciągu oczyszczam świat Moim Darem Ducha Świętego, następuje większa nienawiść do Mnie, Jezusa Chrystusa.

Gdy Moja obecność będzie wzrastała w sercach ludzi, miara nienawiści uwidoczni się przez działania tych, którzy przeciwstawiają się Mojemu Najświętszemu Słowu.

Ci, którzy nadal wprowadzają ustawy, które bluźnią przeciwko Bogu, dołożą wszelkich starań, aby zbezcześcić Słowo Boże. Te nikczemne czyny muszą nastąpić, gdy Ziemia jest oczyszczana. W miarę, jak nasila się oczyszczenie, zło grzechu będzie się coraz bardziej odsłaniało przed wami. Zauważycie, że każde możliwe do pomyślenia działanie przeciwko Bogu, będzie wspierane przez Moich wrogów. Wielu będzie zapewniać o swojej niewinności, ale ich czyny nie będą akceptowane przez tych spośród należących do Mnie, którzy znają Prawdę. Dar rozeznania, który przekazuję wielu duszom, oznacza, że te złe czyny popełniane przez będących u władzy, którzy sprawują kontrolę nad narodami, będą widziane takimi, jakimi są – dziełem szatana.

Złe duchy szatana potęgują swoją obecność w duszach tych, którzy nie wierzą w Boga. Te złe duchy nie zadowolą się tym, że ci ludzie odwracają się od Boga, one  jeszcze ich podjudzają do szerzenia najbardziej ohydnych grzechów. Z czasem te dusze staną się tak zepsute i tak pełne nienawiści do Boga, że zanurzą się w ciemność, która nigdy nie będzie w stanie znieść Bożego Światła.

Pamiętajcie, że Moje Miłosierdzie jest wielkie. Tylko dzięki Mojemu Miłosierdziu ci ludzie będą mogli zostać zbawieni. Nie ma dla nich żadnej innej nadziei, gdyż wiele z tych dręczonych dusz nie jest zdolnych z własnej woli – tak mocno są one owładnięte – prosić o Moją Miłosierną Dłoń. Ci z Was, którzy Mnie znają i którzy Mnie kochają muszą pomóc tym biednym ludziom poprzez błaganie o zbawienie ich dusz. Musicie prosić, aby zwrócili się do Mnie, żebym mógł ingerować, by zaprzestali prześladowań jakich zamierzają dokonać na świecie. Musicie Mnie błagać, poprzez osobiste ofiary, aby zostali oni powstrzymani od ludobójstw, jakie planują. Najgorsze formy ludobójstwa będą postrzegane jako niesprawiedliwe wojny i mordowanie niewinnych w łonach matek.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Matka Boża – Tym razem nie przyjdzie On, jako człowiek w ciele


Otrzymano 24.04.2013 godz 14:15

Moje ukochane dzieci, z powodu Jego wielkiej miłości do człowieka, mój Syn przygotowuje się teraz do swojego Powtórnego Przyjścia. Dlatego, że was kocha, mówi do was przez swoich proroków, by mieć pewność, że nikt nie wymknął się Jego Miłosierdziu. Jak Bóg posłał Jana Chrzciciela, aby przygotować świat na mojego Syna – Jednorodzonego Syna Bożego, Mesjasza – tak teraz mój Syn objawia wam ostateczny plan. Ten ostateczny plan zbawienia będzie podobny do Jego pierwszego przyjścia, ale z jedną różnicą. Tym razem nie przyjdzie On jako człowiek w ciele.

Teraz, kiedy Prawda jest wam ponownie objawiana, mój Syn przypomina wam wszystko, co pochodzi od Boga poprzez Jego Święte Słowo, gdy planuje On końcowe etapy. Boże dzieci otrzymały Prawdę, kiedy mój Syn chodził po ziemi. Teraz dostaniecie pełną Prawdę, łącznie z objawieniami na temat działania nieprzyjaciół Boga, a to dla waszego dobra, abyście nie zostali zwiedzeni. Musicie mieć szczodre serca, kiedy mój Syn przynosi te Dary, które posilą wasze dusze.

Kiedy przez lata objawiałam się wybranym przez Boga wizjonerom, to po to, by przygotować dusze na te czasy. Teraz, kiedy przygotowujecie się do prześladowań, które zostaną zadane chrześcijanom, będzie to bardzo trudne, ponieważ będzie to łamanie ducha i to sprawi największy ból. Kiedy znacie Prawdę Słowa Bożego i gdy wiecie, jak rozpoznać dzieło oszusta, możecie się stać silniejsi. To jest dużo ważniejsze, aby pozostać wiernym Słowu Bożemu, niż akceptować kłamstwa, które zostaną wam przedstawione przez tych, którzy nie przychodzą od Boga.

Mój Syn wywyższy was do wielkiej chwały, gdy będziecie posłuszni Jego Świętemu Słowu i będziecie przestrzegać Jego Nauczania. Proszę was, abyście okazali mojemu Synowi szacunek na jaki zasługuje. Ci, którzy Go odrzucili, gdy chodził po ziemi, w końcu przyjęli Prawdę o tym Kim był, gdy umarł na Krzyżu. Ci, którzy dziś odrzucają Jego Słowo, w końcu uświadomią sobie prawdę w Dniu, w którym przyjdzie Sądzić. Dla wielu będzie za późno.

Módlcie się, aby wszystkie dusze pozostały wierne dziedzictwu Mojego Ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, bo tylko ci, którzy Go przyjmują mogą zostać wzięci do Jego Królestwa.

Wasza Ukochana Matka

Matka Ocalenia

Źródło: paruzja.info

Wszyscy fałszywi prorocy zostaną przeze Mnie przepędzeni i surowo ukarani


Otrzymano 23.04.2013 godz 16:55

Moja szczerze umiłowana córko, Moi wizjonerzy na całym świecie przechodzą wielkie cierpienie w tym czasie, gdy dotyka ich ból, konieczny do uratowania dusz ludzkości. Ofiarując się w Mojej służbie będą szli sami, jak Ja, kiedy wchodziłem na Górę Kalwarię i tylko nieliczni przyjdą z pomocą.

Gdy te Moje szczere dusze cierpią ból, kpiny i odrzucenie, tak fałszywi prorocy i wizjonerzy będą uwielbiani i oszukają wielu. Fałszywi prorocy powstaną wśród was zyskując cześć i chwałę. Za fasadą pokory i słodkich słów, będzie w nich pustka wywołana przez złego ducha.

Ostrzegam świat, aby nie szedł za tymi fałszywymi prorokami, którzy szukają chwały, schlebiania i uwielbienia dla siebie w Moje Święte Imię. Żaden człowiek, wysłany przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, nie będzie się wywyższał, abyście padali do jego stóp. Żaden Mój prorok nie będzie stał na piedestale i mówił, że jest większy od was. Nie musi mówić, że jest większy niż jego współbracia i współsiostry. Wystarczy, że będzie on głosił słowa tak zwanej mądrości w taki sposób, który doprowadzi was do przekonania, że powinien być wychwalany ze względu na jego widoczną wierność Bogu. Zamiast zachęcania do modlitwy i przyprowadzania was bliżej Boga, będzie przede wszystkim dowodził i domagał się szacunku. Będzie tak robił, poprzez pokazywanie wam pewnych cech, które możecie przypisać ludziom pobożnym. Ci fałszywi prorocy będą przyciągać do siebie dusze poprzez grzech pychy. Pycha fałszywego proroka, przyciągnie pychę innych dusz. Jeden wychwala drugiego wykorzystując Imię Boga do głoszenia swojej i Jego wielkości.

Uważajcie na tych, którzy będą prosić was o okrycie się tym, co oni nazywają, specjalnymi darami, które przyciągają świat ducha. Musisz unikać tych, którzy w Moje Imię zapraszają was do zajmowali się duchami, o czym powiedzą, że przyniesie to wam wielki spokój i pocieszenie, ale przy tym o Bogu nie wspomną. Jeżeli nie poproszą was o oddanie Bogu pokłonu w pokorze, lecz przede wszystkim poproszą was o stawianie siebie i własnego dobra ponad potrzeby innych, bowiem powinniście wiedzieć, że to nigdy nie pochodzi od Boga. Nigdy nie należy stawiać korzyści własnych albo korzyści innych ludzi przed Bogiem. Wszystko o co prosicie musi być zgodne ze Świętą Wolą Boga.

Wielu światowych fałszywych proroków współpracuje z duchami, które nie pochodzą ode Mnie. Będą promować znaczenie uzdrowienia wewnętrznego, pozytywnego myślenia i metafizyki, z których wszystkie będą sprowadzają się do jednego. Będą one pobudzać człowieka do wywyższenia siebie przed Bogiem.

Wszyscy fałszywi prorocy zostaną przeze Mnie przepędzeni i surowo ukarani. Ich kara będzie przewyższać karę zwykłych śmiertelników, gdyż będą odpowiedzialni za utratę tak wielu dusz.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Wszyscy fałszywi prorocy zostaną przeze Mnie przepędzeni i surowo ukarani została wyłączona

Matka Boża: Aby być godnymi Jego Królestwa, muszą zostać ogołocone z ziemskich wpływów


Orędzie z 22.04.2013 godz 16:00

Moje dziecko, aby dzieci Boga, zostały zbawione, muszą iść drogą mojego Syna. Muszą one przyjąć fakt, że aby być godnymi Jego Królestwa, muszą zostać ogołocone z ziemskich wpływów, które oddzielają ich od Boga.

Ci, którzy zwracają się do mojego Syna, aby dotrzeć do Prawdy, zobaczą szereg zmian, które będą miały miejsce w ich życiu. Ci, którzy Go nie znają i którzy otworzyli Jemu swoje serca po raz pierwszy, będą zalewali się łzami. Te łzy będą wynikiem miłości, jaką będzie On zaszczepiać w ich sercach i zostaną nią owładnięci. To są to łzy nawrócenia. Ich serca i dusze zostaną wypełnione miłością, której nigdy wcześniej nie znali. To jest Miłość Boga i jest ona Darem z Nieba.

Wkrótce potem, napełnieni Światłem Boga, będą przyciągać ciemności złego ducha, który będzie szukał dusz wypełnionych tym Światłem. Wtedy będą cierpieć z rąk innych, który są wykorzystywani przez złego ducha do ataku na ich wiarę i wierność Bogu.

Ci, z prostą miłością do mojego Syna, pozbawieni całej ludzkiej pychy i dumy – którzy nie poddają się naciskom tych, którzy potępiają mojego Syna – będą cierpieć tak, jak On. Będą oni odczuwali ból, gdy staną są świadkami grzechu, ponieważ odczują ten sam ból, co mój Syn. Będą upadać i się potykać tak, jak mój Syn w drodze na Kalwarię. Tak długo, jak będą żyli, będą odczuwali ból cierpienia mojego Syna. Tak będzie, aż wypełni się ostateczne oczyszczenie świata.

Nigdy nie sądźcie, że ta wierność mojemu Synowi zawsze posiada tylko odcień bólu, ponieważ przynosi ona także radość, spokój i nadzieję, które prowadzą do życia wiecznego. Nigdy nie możecie pozwolić, aby wasza miłość do mojego Syna oddzieliła was od wszystkich dzieci Bożych. Raczej musicie wychodzić do wszystkich, zwłaszcza tych, którzy nigdy nie otworzyli swojego serca na mojego Syna. Oni potrzebują waszej pomocy. Poprzez Dar nawrócenia, otrzymujecie Łaski niezbędne do przyprowadzenia tych dusz do mojego Syna. Musicie to realizować poprzez przyjęcie bólu, jaki musicie znosić, jako żołnierze Chrystusa oraz przez swoje modlitwy i ofiary za innych.

Wasza Ukochana Matka

Matka Ocalenia

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Matka Boża: Aby być godnymi Jego Królestwa, muszą zostać ogołocone z ziemskich wpływów została wyłączona

Wieża Babel zostanie wzniesiona po raz kolejny i zaprezentowana jako świątynia Boga


Orędzie z 21.04.2013 godz 14:45

Moja szczerze umiłowana córko, kto może zaprzeczyć Mojej śmierci na Krzyżu? Kto może zaprzeczyć, że oddałem Moje Życie, aby Prawda wszędzie zbawiła grzeszników?  Zatem kto z was, gdy nadejdzie czas, zaprzeczy Prawdzie Mojego Kościoła na ziemi, kiedy zostanie on rozebrany kamień po kamieniu?

Wy otrzymaliście Prawdę. Znacie Moje Nauczanie. Dlatego rozpoznacie Mój Kościół poprzez Moje Nauczanie. Mój Kościół na Ziemi jest Prawdą. Mój Kościół na ziemi jest Moim Ciałem. Zatem, jeśli ludzie spośród was będą biczować Moje Ciało, a potem wymyślą na nowo Moje Nauczanie i przedstawią wam kłamstwa, czy wtedy się Mnie zaprzecie?

Ja, Jezus Chrystus, nie mówię tego, aby was podzielić. Mówię wam te rzeczy, abyście honorowali Moje Nauczanie, stali na straży Świętych Sakramentów i trwali w Prawdzie. Żaden człowiek na ziemi nie może zmienić Nauczania Mojego Kościoła. Żaden. Nikt spośród was, którym dano władzę ogłaszania nowych doktryn i przedstawiania ich, jako Moje. Jednak, mimo to, wielu z was zaprze się Mnie odrzucając Prawdę daną wam 2000 lat temu. Tak bardzo brakuje wam znajomości rzeczy świętych, że będziecie ignorantami nowych praw, które będą bluźnić przeciwko Mnie, gdy będą one wprowadzane do Mojego Kościoła na Ziemi.

Tak, jak to było wcześniej, Wieża Babel zostanie wzniesiona jeszcze raz i zaprezentowana jako świątynia Boga. Będzie ona zlokalizowana w Rzymie i będzie ukazywała nowy symbol, nowej jednej światowej religii. Symbol ten będzie widoczny na dachu, przy wejściu i wewnątrz będzie najważniejszy na wysokim ołtarzu. Moje cenne, złote Tabernakulum, sprofanowane w całej swojej Chwale, będzie umiejscowione w środku ołtarza, aby je wszyscy widzieli. Ta zniewaga będzie oznaczała, że bestia będzie miał  otwarte drzwi, aby wtargnąć do Mojego Tabernakulum. Moja Obecność wtedy zniknie.

Miliony ludzi – wielu z nich, nie będzie znało znaczenia tej obrzydliwości – zrobią wszystko, o co ich poproszą i będą modlić się przed bestią. Nowe szaty, wykonane ze złotymi emblematami, które będą miały wygląd skromnych sutann, będą noszone przez tych, którzy będą służyli w tej, tak zwanej świątyni.  Złote godło, które będzie ukazywane w nachalny sposób, będzie symbolem nowej światowej religii.

Krzyże znikną. Nigdzie nie będzie widać Mojego Krzyża. Ponadto tam, gdzie są one na widoku w pewnych miejscach publicznych, ludzie będą zmuszani przez prawo, aby je zdejmować.

Ta nowa wieża, która będzie czcić szatana, będzie powielana w wielu krajach, a potem zostanie poznana druga część oszustwa. Kościół oświadczy publicznie, że istnienie piekła jest nonsensem. Ludzie będą uśpieni w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa, kiedy to jawne kłamstwo zostanie zaakceptowane przez wszystkie kościoły. Będą twierdzili, że Bóg nigdy nie pozwoli na istnienie takiego miejsca. Ponieważ On kocha wszystkich i że istnienie piekła przez wieki było rozpowszechniane przez fanatyków religijnych. I tak, ludzie będą tolerować nawet istnienie grzechu śmiertelnego. Grzech będzie tak powszechny, że ludzie nie będą się modlić i prosić o Miłosierdzie, bo nie będą uznawać Boga. Swoje dusze będą oddawać bestii i na każdym kroku swojej drogi będą starannie sterowani przez wrogów Boga.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Wieża Babel zostanie wzniesiona po raz kolejny i zaprezentowana jako świątynia Boga została wyłączona

Kiedy człowiek nie wierzy w Boga, nie uznaje różnicy między dobrem a złem


Orędzie z 20.04.2013

Moja szczerze umiłowana córko, Niebiosa są pełne smutku z powodu bólu, jaki muszą znosić Moi umiłowani wyznawcy na Ziemi. Wszyscy aniołowie i święci łączą się tworząc jedność, aby modlić się za ludzkość, gdy trwa tak nikczemny atak szatana i wszystkich jego złych duchów. Ich modlitwy są przeze Mnie przyjmowane i wysłuchiwane, ale także proszę wszystkich, którzy uważają się za chrześcijan, aby modlili się, jak nigdy dotąd.

Modlitwy ofiarowane codziennie o ochronę przed siłami demonicznymi, które przenikają Ziemię, pomogą oczyścić ją od złych duchów. Musicie trwać w nadziei, a kiedy pozostaniecie Mi wierni, będziecie jeszcze silniejsi.

Siła chrześcijan, zjednoczonych w Prawdzie Bożej, będzie jak potężny mur obronny przeciwko bestii, którego plany, by ranić dzieci Boże, realizują się w tym czasie. Musicie stanąć przede Mną, zadeklarować swoją dozgonną miłość do Mnie, a Ja poprowadzę was w Mojej armii, która nigdy nie zostanie pokonana. Gdy zwiększa się rozmiar Mojej Armii i gdy kolejne miliardy się nawracają i Mnie przyjmują, pomaga to w zgładzeniu bestii.

Waszym obowiązkiem, Moi umiłowani wyznawcy, jest skupić się na tych, którzy odrzucą Moją Miłosierną Dłoń. Nie ważne, że jesteście wyśmiewani w Moje Imię, musicie tylko prosić o zbawienie dusz. Pamiętajcie, że armii Boga na Ziemi zostaną przyznane szczególne łaski, aby mogła ona przyprowadzić ze sobą dusze tych, którzy wątpią w Moje Święte Słowo.

Kiedy pozwala się na to, aby wątpliwości się utwierdzały, wtedy oddzielają one  człowieka od Boga. Wątpliwości są umieszczane w sercach ludzi przez szatana, aby oszukać dzieci Boga, by uwierzyły, że Bóg nie istnieje.

Kiedy człowiek nie wierzy w Boga, nie uznaje różnicy między dobrem a złem. Nie prowadzony przez Boga, wejdzie w każdą pułapkę zastawioną na niego przez szatana. Ileż nienawiści objawia się wówczas w sercach ludzi, bo gdy tylko  otworzą się na działanie złego ducha, ich serca wypełni gniew. Najgorszy gniew będzie skierowany do chrześcijan, choć ludzie ci nie będą wiedzieli, dlaczego tak czują. To właśnie jest przyczyną, dla której ci, którzy twierdzą, że nie wierzą w Boga, poświęcają więcej czasu na potępianie tych, którzy wierzą.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za ich dusze.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Kiedy człowiek nie wierzy w Boga, nie uznaje różnicy między dobrem a złem została wyłączona

Kolejne spotkanie naszej grupy modlitewnej „Jezus dla ludzkości” w Warszawie


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
kolejne spotkanie naszej grupy modlitewnej „Jezus dla ludzkości” w Warszawie, powołanej w odpowiedzi na orędzia „Ostrzeżenie” Marii Bożego Miłosierdzia: odbędzie się w sobotę,
27 kwietnia o godz. 17:30 w kościele św. Anny ul. Krakowskie Przedmieście 68, 00-322 Warszawa (Stare Miasto)
Osoby chętne proszę o kontakt na:

ostrzezenie01@gmail.com

spotykamy się przed wejściem do kościoła
wszystkich chętnych serdecznie zapraszam,

Proszę tych z was, którzy są przerażeni i zdezorientowani tymi Orędziami, aby Mnie teraz wysłuchali


Orędzie z 19.04.2013 godz 17:00

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo osamotniona jest ta Misja, pomimo setek tysięcy ludzi, którzy otaczają cię swoją miłością i modlitwą.

Gdy pracujesz dla Mnie zapominając o sobie w pełni oddania u Moich Stóp, będziesz bardzo odczuwać swoją samotność. Będziesz spotykać się z gniewem Moich wrogów, którzy ani na chwilę nie dadzą ci spokoju. Ty, Moja córko, musisz teraz słuchać, kiedy tym wszystkim, którzy Mnie odrzucają, ofiaruję w tych Słowach  szczególny Dar dla dzieci Bożych.

Proszę tych z was, którzy są przerażeni i zdezorientowani tymi Orędziami, aby Mnie teraz wysłuchali. Czyż nie wiecie, jak bardzo was kocham, nawet jeśli się na Mnie oburzacie. Czy nie wiecie, że nigdy bym was nie ukarał za nie przyjęcie tych Orędzi, danych wam tylko po to, żebym mógł was przygotować i wzmocnić na próby, które stoją przed wami? Czyż Mnie nie poznajecie, waszego ukochanego Jezusa, kiedy do was wołam?

Ja Jestem waszym Zbawicielem i nigdy bym was nie odrzucił, gdy w waszych umysłach pojawiają się wątpliwości. Jak mógłbym być na was Zły, kiedy Mnie kochacie i troszczycie się tylko o Prawdę? Przygotowuję was w tej chwili do wyzwań, z którymi będziecie musieli się teraz zmierzyć, gdy realizują się zapowiedziane proroctwa prześladowania Mojego Kościoła na ziemi.

Daję wam ten Dar, żebym mógł przyciągnąć was do Mojej Miłosiernej Miłości i oświecić wasze serca. Obiecuję, że jeśli będziecie Mnie wzywać w ten sposób, poprzez tę modlitwę, to znikną wasze wątpliwości, że to Ja Jestem Tym, który teraz do was mówi. Ofiaruję wam ten Dar, żebyście dzięki Modlitwom, jakie  daję światu w tym czasie, potrafili uratować całą ludzkość.

Jeśli przyjdziecie do Mnie, bez pychy, z jasnym i otwartym sumieniem, od razu będziecie wiedzieli, że otrzymaliście ten Dar. To jest Dar Nawracania innych.

Modlitwa Krucjaty (105) Dar Nawracania innych

O mój Najdroższy Jezu, przez wzgląd na moją miłość do Ciebie, proszę, przyjmij Moją duszę do jedności z Tobą.

Weź moją duszę, okryj ją Duchem Świętym i pomóż mi poprzez tę modlitwę uratować tych wszystkich, z którymi się stykam.

Porwij każdą duszę z którą łączę się w Twoim Świętym Miłosierdziu i ofiaruj im zbawienie, które jest konieczne, aby wejść do Twojego Królestwa.

Usłysz moją modlitwę. Wysłuchaj moich próśb i poprzez Twoje Miłosierdzie ocal dusze całej ludzkości. Amen.

Tych z was, którzy rzucają oszczerstwa na te Orędzia i którzy je odrzucają, proszę, abyście do Mnie przyszli. Pokażę wam Prawdę. Obejmę was i pocieszę. Zawsze będę was kochał bez względu na to, jak Mnie obrażacie.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Znaku, który będzie symbolizował Jedną Nową Światową Religię, nie należy mylić ze Znamieniem Bestii


Orędzie z 17.04.2013 godz 20:00

Moja szczerze umiłowana córko, ciężko Mi na Sercu, gdy muszę znosić niedolę i cierpienia, które cała ludzkość będzie musiała wycierpieć. Nie Moja Ręka to sprawiła, lecz przekleństwo szatana, gdyż jego duch błąka się i pożera dusze na swojej drodze.  Dlatego ludzie, nie podejrzewając, że zło ma taki wpływ, obwiniają wszystko inne za swoje cierpienia. Za swoje trudności obwiniają innych i nie rozumieją, że to brak wiary w Boga jest powodem takiego spustoszenia w ich życiu.

Gdy duch złego zapanuje nad ludzkością, Światło Boga zetrze się z nim w sposób, który zostanie potwierdzony przez wiele rzeczy.

Nasilą się burze, a w wielu krajach będą odczuwalne wstrząsy. Zamieszki wystąpią w krajach, gdzie potęga rządów odbierze wolność ludziom, którymi rządzą. Potem kościoły, łącznie z tymi, które kochają Boga, jednego Boga w Trójcy, zaczną się wycofać ze swojej służby i zamkną swoje drzwi.

Liczba kościołów, które będą zamykane, będzie widoczna we wszystkich zachodnich krajach. Wkrótce znamię komunizmu będzie widoczne przez specjalny znak, który pojawi się w kościołach, które pozostaną otwarte, w mediach, na odzieży, w filmach, a także nosić go będą z dumą osoby na wysokich stanowiskach. Będzie on postrzegany jako oznaka honoru i członkowie hierarchii we wszystkich głównych kościołach i związkach wyznaniowych, będą się z nim obnosić.  Zobaczycie ten symbol w miejscach publicznych; na ołtarzach, w portach lotniczych i na szatach noszonych przez przywódców kościołów.

Znaku, który będzie symbolizował Jedną Nową Światową Religię, nie należy mylić ze Znamieniem Bestii. Osoby odpowiedzialne za to, nie będą się obawiały prezentowania swojego znaku, który jest symbolem władzy i wierności wobec bestii.

Dzień, który będzie stanowił zakończenie codziennej Ofiary Mszy w takiej formie, w której musi być ona ofiarowana w Moje Święte Imię, nastąpi wtedy, gdy ten symbol pojawi się na ołtarzach i przed wszystkimi tabernakulami na świecie.

Módlcie się, Moi umiłowani wyznawcy, abyście znaleźli pocieszenie w tych Moich wyświęconych sługach, którzy pozostaną Mi wierni, gdyż będziecie potrzebować podniesienia na duchu podczas tych prób. Zawsze będę was podnosił i nosił. Nigdy was nie opuszczę, ale nigdy nie możecie odejść od Mojego Nauczania ani przyjąć pogańskich praktyk jako substytut Prawdy.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info