Wielu z was ze strachu odrzuci to wołanie z nieba


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 06.03.2013 godz.09:45

Moja najukochańsza córko, wołam do wszystkich na świecie, którzy wierzą we Mnie, Jezusa Chrystusa, aby słuchali.

Tak wielu z was trudno będzie zaakceptować cierpienie, z którym będziecie musieli się zmierzyć się w Moje Imię. Do tej pory, wasze cierpienie było ograniczone do smutku, jaki odczuwaliście w waszych duszach za grzechy człowieka i Ofiarę, jakiej dokonałem, aby ocalić ludzkość od jej niegodziwości. Teraz będziecie wyśmiewani za waszą Wiarę i będą was zawstydzać, gdy będziecie przestrzegać Mojego Nauczania i Praw Boga.

Wielu z was ze strachu odrzuci to wołanie z nieba. Akceptacja tego, że Ja teraz kontaktuję się ze światem, aby przygotować go na Moje Powtórne Przyjście, nie jest czymś, co ludzie łatwo zaakceptują.  Bo kim jest Mój prorok? I kim są ci, którzy byli przed nią w Moje Imię? Skąd wiecie, że ona mówi Prawdę, gdy tak wielu fałszywych proroków i oszustów was powoduje zamieszanie w waszych myślach? Nigdy nie było proroka zesłanego z Nieba, który by nie cierpiał ośmieszania, wyśmiewania, urągania, dręczenia i znęcania. Ani jednego. Wielu z nich zostało zamordowanych. Możecie być pewni, że gdy owoce Mojej Pracy, przekazane tym prorokom, skutkują modlitwami i nawróceniami, to zostali oni wysłani na świat przez Boga, po to, by Jego dzieci  zostały przygotowane do powrotu do Niego.

Musicie być świadomi, że Moi prawdziwi prorocy wytrzymają próbę czasu, a dla tych, którzy ignorują Orędzia przekazywane ludzkiej rasie pozostanie płacz i zgrzytanie zębami. Kiedy atakujecie Moje Święte Słowo dane prawdziwemu prorokowi, przeszkadzacie Woli Bożej. Możecie nie czuć teraz wstydu. Możecie wierzyć, że bronicie Mojego Słowa, kiedy atakujecie Moich proroków, ale z czasem, gdy szkoda, którą wyrządzacie tej Mojej Ostatniej Misji na ziemi, zostanie wam objawiona, przyniesie to wam straszny lęk i smutek.

Jeśli Mnie kochacie, musicie mieć oczy otwarte i uważnie czytać Moje polecenia. Jeśli nie będziecie słuchali Moich ostrzeżeń dawanych z Miłości Bożej, odrzucicie Prawdę. Prawda tylko może was uratować. Prawda jest tlenem potrzebnym do podtrzymania życia waszych dusz. Bez tej Prawdy nie ujrzycie Mnie wyraźnie ani nie będziecie w stanie dokonywać właściwych wyborów. Pamiętajcie, Ja Jestem Prawdą. Beze Mnie nie macie życia.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Wielu z was ze strachu odrzuci to wołanie z nieba została wyłączona

Wszystkim wam będą dane znaki i będą miały miejsce cuda


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 05.03.2013 godz.15:30

Moja szczerze umiłowana córko, niech żaden człowiek nie przeoczy zmian, jakie będą się zachodzić na całym świecie, gdyż stanie się wszystko, co zostało przepowiedziane w Księdze Apokalipsy. Wiele z tych wydarzeń będzie różnić się od typowej, ludzkiej interpretacji tajemnic objawionych Janowi Ewangeliście. Jednak pojmiecie je, gdy zobaczycie, czym one są.

Skomplikowany, lecz starannie dopracowany, wyrafinowany plan antychrysta został sprytnie sformułowany przez wielu ludzi, w tym światowej sławy polityków, którzy aż do teraz nie są w stanie zobaczyć całego zła tego planu.

Zostało utworzonych wiele ośrodków w różnych krajach, gdzie planują przejęcie wielu krajów. Ich działania zostały jednak ograniczone dzięki modlitwom wybranych dusz i tych z was, którzy odmawiają Moje Modlitwy Krucjaty.

Wasze modlitwy zawsze będą słyszane w Niebie, więc nadal musicie się żarliwie modlić, aby osłabić złe działania bestii, który nigdy nie wygra tej walki o dusze, gdyż zostało mu już niewiele czasu.

Nie jest Moim pragnieniem straszenie was, lecz przygotowanie. Udzielam teraz specjalne siły i łaski dla was wszystkich, którzy żarliwie odpowiadacie na Moje życzenia, by odmawiać Modlitwy Krucjaty. Wszystkim wam będą dane znaki i będą miały miejsce cuda.

W swoich żyłach będziecie odczuwać przypływ Mojej Mocy, gdy będę prowadził was Moją Drogą do ocalenia ludzkości.

Wasz Jezus

Źródło : Paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Wszystkim wam będą dane znaki i będą miały miejsce cuda została wyłączona

Mój Kościół na ziemi jest atakowany, a to oznacza, że Moje Ciało zostanie ponownie Ukrzyżowane, jak zostało przepowiedziane


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 03.03.2013 godz.11:45

Moja szczerze umiłowana córko, nie bój się nasilających się ataków na ciebie, bo Ja Jestem z tobą w każdej chwili, aby cię wzmocnić. Smutno Mi to mówić, że będziesz cierpieć wiele obelg, z powodu określonego  w czasie przebiegu wydarzeń w Moim Planie Zbawienia.

Ponieważ jest to czas, w którym nie tylko gorliwi katolicy zostaną poddani próbie wiary i wierności Mnie, będzie to również największa próba dla wszystkich chrześcijan w każdej części świata. 

Tym, którzy oskarżają cię o herezję, to powiedz: Ja, Jezus Chrystus, nigdy bym nie skłamał, bo Ja Jestem Prawdą. Nigdy nie mógłbym was zwodzić, bo to nie byłoby możliwe. Pamiętajcie, że to jest Moje Ciało, którym jest Kościół. Mój Kościół na ziemi jest atakowany, a znaczy to, że Moje Ciało zostanie ponownie Ukrzyżowane, jak zostało przepowiedziane. Chce przez to powiedzieć, iż Moje Ciało nie będzie już dłużej obecne od chwili, gdy Święta Eucharystia zostanie odrzucona przez duchownych w Stolicy Apostolskiej w Rzymie. To się urzeczywistni i musicie się od tego odwrócić.

Proszę was o modlitwę za wszystkie dzieci Boże – wszystkie Moje wyświęcone sługi, w tym zwiedzionych fałszywych proroków. Ja jednak nigdy nie poproszę was o modlitwę za antychrysta, bo to nie jest możliwe.

Obudźcie się wszyscy i posłuchajcie, co mam wam do powiedzenia. Nie wolno wam wpadać w panikę, rozpacz ani tracić nadziei, bo ta obrzydliwość będzie ostatnim cierpieniem, którego wszystkie dzieci Boże będą musiały doświadczyć i znieść, zanim powrócę. 

To będzie dzień Wielkiej Chwały, Wielkiej Radości, a Moje Przyjście przyniesie kres złu, które niszczy ziemię. 

Zamiast się bać, radujcie się. Powinniście z niecierpliwością wyczekiwać Mojego Powtórnego Przyjścia, gdyż przyniosę Nowy Raj, który wam obiecałem.

Gdy nosicie Mój Krzyż, zawsze będzie to trudne.  Czasy, w których teraz żyjecie, niosą ze sobą pewną formę ukrzyżowania, które dla większości chrześcijan będzie bardzo trudne do zniesienia – tak wielki będzie ich ból.

Te biedne dusze, które nie wierzą, że mówię Prawdę w tych Orędziach, muszą zapytać siebie o to: Czy wierzycie w Pismo Święte i proroctwa, które ono zawiera? Czy wierzycie w antychrysta i objawienie na temat fałszywego uzurpatora, który zasiądzie na Stolicy Piotrowej dzięki oszustwom. Jeśli tak, to przyjmijcie fakt, że to właśnie jest czas kiedy te wydarzenia będą się odsłaniać na waszych oczach. Nie chodzi tu o przyszłość – to ma miejsce już teraz. Przyjmijcie to z odwagą i przyjdźcie do Mnie z pełną ufnością, bo was kocham. Musicie mieć oczy szeroko otwarte. Nie wolno wam uciekać od Prawdy.

Obrzydliwość już się zaczęła. Kiedy odrzucacie Mój Kielich, uniemożliwiacie Mi ratowanie dusz, których pragnę, aby dopełnić Przymierze obiecane Mojemu Ojcu.

Błogosławię was. Tęsknię za tym, by wasze serca się otworzyły, tak żebym mógł zabrać was do Mojego Chwalebnego Królestwa.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Mój Kościół na ziemi jest atakowany, a to oznacza, że Moje Ciało zostanie ponownie Ukrzyżowane, jak zostało przepowiedziane została wyłączona

Proszę wszystkich Moich wyświęconych sług, aby wzywali Mnie, swojego ukochanego Jezusa, abym osłonił ich Moją Najdroższą Krwią


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 28.02.2013 godz.23:55

Moja szczerze umiłowana córko, zesłałem Mojego Ducha Świętego, aby ochronił wszystkie dzieci Boże w tym czasie dokonywania wysiłku uwolnienia świata z ciemności zła.

Musicie mocno się modlić za wszystkie Moje wyświęcone sługi, którzy teraz popadną w stan dezorientacji. Będą w najbliższych paru tygodniach tak pogrążeni w smutku z powodu odejścia Mojego Świętego Wikariusza, że nie będą wiedzieli, dokąd się skierować. 

Proszę wszystkich Moich wyświęconych sług, aby wzywali Mnie, swojego ukochanego Jezusa, abym osłonił ich Moją Najdroższą Krwią. Dam im Łaski, których będą potrzebowali do rozeznania  Prawdy Mojego Nauczania. Wtedy rozpoznają podstęp, który ma być im przedstawiony. 

Nigdy nie mogą we Mnie zwątpić. Muszą całkowicie Mi zaufać. Nigdy nie mogą porzucić Mojego Imienia i przez cały czas muszą być czujni.

Powiedz im, że darzę ich czułą miłością i że otrzymają szczególne Dary z Nieba. Te Dary przyniosą im pokój, nadzieję i odwagę w tych burzliwych czasach, które czekają Mój Święty Kościół na ziemi. 

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Proszę wszystkich Moich wyświęconych sług, aby wzywali Mnie, swojego ukochanego Jezusa, abym osłonił ich Moją Najdroższą Krwią została wyłączona

Tylko dzielni i odważni spośród was, którzy najbardziej Mnie kochają będą tymi, którzy poprowadzą Moją armię do zbawienia


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 28.02.2013 godz.23:50

Moja szczerze umiłowana córko, te dni, które już przychodzą, przynoszą ze sobą straszliwą ciemność i rozpacz, jakiej nigdy nie doświadczyliście w swoim życiu.

Ta ciemność będzie duchowa, a będzie spowodowana pustką tych dusz, które podążają za antychrystem i fałszywym prorokiem. Duchowy ból, jaki będą zadawać chrześcijanom, którzy nie będą chcieli słuchać herezji, będzie trudny do zniesienia.

Powiem wam tylko tyle, że poznacie w swoich sercach, iż ten ból odrzucenia, jaki będziecie odczuwali, będzie spowodowany tym, że wy poprzez podtrzymywanie Mojego Świętego Słowa, będziecie cierpieć w Moje Imię.

Nigdy nie kwestionujcie ogromnych żądań, jakie zostaną wobec was postawione ani nie traćcie zaufania, ponieważ to Ja, wasz Król, jestem tym, który ma Moc, by sprawić, że będziecie to mogli znieść. Nie możecie też nigdy zwątpić w to, że ta Armia Reszty, której teraz stajecie się częścią, pozostanie wierna Mnie, Jezusowi Chrystusowi, jak zostało przepowiedziane.

Nie słuchajcie tych, którzy starają się wam wmówić, że nie wolno wierzyć w te Moje Święte Orędzia dla świata, ponieważ oni są zwodzeni. Musicie modlić się za tych, którzy nie mają siły ani ducha rozeznania i którzy źle wybiorą przy rozwidleniu dróg. Wielu, którzy pójdą za fałszywym prorokiem, będą starali się ściągnąć was na tę samą drogę.

Brat będzie walczył przeciw bratu i siostrze, ojciec przeciw synowi, matka przeciw córce – wszystko w ramach poszukiwania Prawdy, ale tak wielu nie zobaczy błędów nauczania fałszywego proroka i zostaną dla Mnie straceni.

Tylko dzielni i odważni spośród was, którzy najbardziej Mnie kochają będą tymi, którzy poprowadzą Moją armię do zbawienia. Przyprowadzą ze sobą miliardy dusz, pod Moim Przewodnictwem, do bezpiecznego miejsca. Oto dlaczego nigdy nie wolno się wam poddawać.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Tylko dzielni i odważni spośród was, którzy najbardziej Mnie kochają będą tymi, którzy poprowadzą Moją armię do zbawienia została wyłączona

Nadal musicie przyjmować Moją Świętą Eucharystię. Nie wolno wam przerwać składania codziennej Ofiary, gdyż to nie wy zostaniecie zmuszeni do podjęcia tej decyzji.


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 27.02.2013 godz.15:30

Moja szczerze umiłowana córko, codzienne Msze będą jeszcze przez jakiś czas odprawiane i przynaglam wszystkich Moich wyznawców, aby dalej w nich uczestniczyli, tak jak do tej pory.

Nadal musicie przyjmować Moją Świętą Eucharystię. Nie wolno wam przerwać składania codziennej Ofiary, gdyż to nie wy zostaniecie zmuszeni do podjęcia tej decyzji. Zostanie ogłoszony inny rodzaj ofiary składanej Bogu i natychmiast się zorientujecie, kiedy to nastąpi, ponieważ fałszywy prorok przerwie odprawianie Mszy. Mszę Świętą zastąpi ogólnoświatowy, pogański rytuał i wy, Moi ukochani wyznawcy, pobłogosławieni Darem Ducha Świętego, rozpoznacie czym on będzie.

Nigdy, przenigdy, nie wolno porzucić Kościoła, który dałem światu, a który jest oparty na Moim Nauczaniu i Ofiary Mojej śmierci na Krzyżu, wraz z Najświętszymi Darami, którymi was obdarowałem.

Wy, Moi ukochani wyznawcy, jesteście Moim Kościołem. Moi ukochani księża i duchowni pobłogosławieni darem Ducha Świętego nigdy Mnie nie opuszczą. Was także nie opuszczą. I tak Mój Kościół będzie żył dalej, ponieważ nigdy nie może umrzeć. Kościołem jest Moje Ciało na ziemi i dlatego nigdy nie może zostać zniszczony. Jednak będzie on zmiażdżony, dręczony i odrzucony, a następnie pozostawiony na pustyni, aby umarł. Choć Moi wrogowie będą próbowali zniszczyć każdą oznakę życia, Mój Kościół ponownie się podniesie. Ale pamiętajcie, że nigdy nie umrze, chociaż może się tak wydawać.

Mój Kościół na ziemi zostanie zmniejszony i nie z własnej winy stanie się armią reszty.

Mój odrzucony, Prawdziwy Wikariusz, będzie walczył w prowadzeniu dzieci Boga na miarę swoich możliwości. To Ja, Jezus Chrystus, poprowadzę was, podniosę i uwolnię was od zła, które zostanie wam narzucone; zła, które zakończy się w sposób nagły i straszny dla tych wszystkich, którzy są po stronie antychrysta i jego niewolników.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Nadal musicie przyjmować Moją Świętą Eucharystię. Nie wolno wam przerwać składania codziennej Ofiary, gdyż to nie wy zostaniecie zmuszeni do podjęcia tej decyzji. została wyłączona

Jeden z politycznych przywódców, o którym mówiłem jakiś czas temu, zostanie wkrótce zamordowany


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 26.02.2013 godz.22

Moja szczerze umiłowana córko, jeden z innych przywódców politycznych, o których wspominałem jakiś czas temu, wkrótce zostanie zamordowany.

Pragnę ujawnić wam wszystkim, kim jest ten człowiek, aby potem, przez ten dowód, który daję wam i innym, więcej ludzi zaakceptowało Prawdę tych Orędzi. Ta biedna dusza uniknęła śmierci jakiś czas temu, ale jego nowa popularność zagrozi jego bezpieczeństwu. Jest on wrogiem sił masońskich i oni nie będą długo tolerować jego przywództwa.

Kiedy wy, Moi wyznawcy, zobaczycie spełnienie proroctw przekazywanych jakiejś wybranej duszy, będziecie wiedzieli, że mówię Prawdę i że te Orędzia pochodzą z nieba, ponieważ te osoby nie byłyby w stanie ich wymyślić.

Moim pragnieniem jest udowodnienie tym, którzy pogardzają Moimi Orędziami, że to Ja, wasz ukochany Jezus Chrystus, mówię do świata przez tego proroka. Choć sprawia Mi wielką radość, gdy widzę, jak bardzo Mnie kochacie i odmawiacie modlitwy przekazywane wam z nieba, to zależy mi też na przygarnięciu sceptyków.

Wkrótce w Europie nastąpi podział, a to wszystko ma związek z Unią Europejską i krajem, w którym znajduje się Stolica Piotrowa. Doprowadzi to do wojny, która będzie się różnić od innych wojen.  Ale będzie ona okrutna. Ludzie będą powstawać przeciwko sobie  w Niemczech, Włoszech i Francji. Musicie się modlić, aby Moi wyznawcy pozostali silni i sprawić, aby Grupy Modlitwy Jezus dla Ludzkości szybko powstały w tych krajach.

Nadszedł czas na Mnie, Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego, aby ujawnić więcej informacji zawartych w Pieczęciach.  Zrobię to ostrożnie, bowiem musicie być przygotowani zarówno fizycznie jak i duchowo. Jako Bóg Sprawiedliwości, zapewnię wam wszystkim swoje prowadzenie i pobłogosławię was Moją Siłą, w miarę jak kolejne warstwy będą się odsłaniać jedna po drugiej. 

Wasz ukochany Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Jeden z politycznych przywódców, o którym mówiłem jakiś czas temu, zostanie wkrótce zamordowany została wyłączona