Bóg Ojciec: Rozpętała się teraz bitwa między Moją Hierarchią a domeną bestii


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 12.03.2013 godz 14:38

Moja najdroższa córko, Niebiosa płaczą ze smutku z powodu tego strasznego dnia, przepowiedzianego tak bardzo dawno temu.

Cała ludzkość stanie teraz przed największym oszustwem ze wszystkich, a które zostało dokonane przez bestię.

Łzy Mojego Syna, którego śmierć na Krzyżu dała wolność Moim dzieciom, spadają teraz na cały świat w tym czasie męki.

Powstrzymuję teraz Mój Gniew, ale Moje Wzburzenie jest wielkie. Wkrótce oszustwo stanie się jasne dla wszystkich, którzy zostali mianowani przez Mojego Syna do prowadzenia Jego owiec na ziemi.

Rozpętała się teraz bitwa między Moją Hierarchią a domeną bestii. Będzie ona bolesna, ale wkrótce, kara za nikczemne prześladowanie, uknute przez wroga i jego kohorty, zniszczy zgniliznę.

Wzywam wszystkie Moje dzieci, aby zwróciły się do Mojego Syna w tym czasie i złożyły w Nim całą swoją ufność.

Bądźcie odważne, Moje maleństwa, gdyż ten ból będzie krótkotrwały. Ci, którzy idą za bestią i fałszywym prorokiem otrzymają rozeznanie z Mocy Mojej Ręki, aby przyprowadzić ich z powrotem do Serca Mojego Syna. Jeśli odrzucą ten Dar, będą zgubieni i będą cierpieli tę samą udrękę, jakiej doznaje oszust, który zostanie wrzucony do otchłani na wieczność.

Ukoronowaniem fałszywego proroka będzie świętowanie we wszystkich zakątkach przez grupy masońskie, które planują końcowe etapy prześladowań wszystkich Moich dzieci.

Ci, którzy będą z nim świętować, a będą to robili z niewiedzy, z czasem odczują większy ból niż ci, którzy już znają Prawdę.

Oczekujcie teraz z odwagą i nadzieją, gdyż to wszystko musi się stać przed objawieniem się Chwalebnego Królowania Mojego Syna.

Musicie zadeklarować swoją wierność Mojemu Umiłowanemu Synowi w każdym czasie i odmówić przyjęcia kłamstw. Jeśli kiedyś zostaniecie poproszeni o udział w nowej Mszy, wiedzcie, że będzie to największe przekleństwo, jakiego kiedykolwiek dopuścił się szatan wobec Moich dzieci.

Pamiętajcie, że Niebiosa was poprowadzą i że przyjmując ten ból z godnością, pomożecie Mojemu Synowi do wypełnienia ostatecznego przymierza.

Wasz ukochany Ojciec

Bóg Najwyższy

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Bóg Ojciec: Rozpętała się teraz bitwa między Moją Hierarchią a domeną bestii została wyłączona
%d blogerów lubi to: