Ten nikczemny gest podczas Wielkiego Tygodnia zostanie zauważony przez tych, którzy mają otwarte oczy


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 14.03.2013 godz 18

Moja szczerze umiłowana córko, jak wielkie cierpienie odczuwają Moi ukochani wyświęceni słudzy bliscy Mojemu Sercu, którzy znają Prawdę, a którzy muszą patrzeć na obrzydliwość w Moim Kościele na ziemi.

To ma być szczególna zniewaga, która zostanie zadana Mojemu Świętemu Imieniu, w dążeniu do zbezczeszczenia Mnie, podczas Wielkiego Tygodnia. Ten nikczemny gest podczas Wielkiego Tygodnia zostanie zauważony przez tych, którzy mają otwarte oczy i będzie to jeden ze znaków po którym rozpoznacie, że oszust, który siedzi na tronie w Moim Kościele na ziemi, nie pochodzi ode Mnie.

Moi wyznawcy, musicie wiedzieć, że proroctwa przekazywane światu – ostrzeżenie związane z tym czasem, kiedy władza w Moim Kościele, zostanie przechwycona przez tych, którzy są wierni bestii – już was czekają. To właśnie jest ten czas.

Pamiętajcie, że ci, którzy z dumą obnoszą się ze swoją pokorą są winni dumy. Duma jest grzechem.

Ci, którzy mówią, że Mój Kościół musi odnowić swój wizerunek, zaktualizować doktrynę Mojego Kościoła i którzy twierdzą, że przez unowocześnienie go, zostanie zaakceptowany przez większą liczbę ludzi, niech to wiedzą:

Ci z was, którzy mówią, że wypełniają Moje Nauczanie, ale chcą zmiany praw na takie, które tolerują czyny grzeszne w Moich Oczach, wynoście się teraz z Mojego Kościoła. Nie należycie do Mnie. Odwróciliście się ode Mnie i nie jesteście godni, by wejść do Mojego Domu. Jednak to się wydarzy. Wy i wszyscy ci spośród was, którzy żądacie  zmian, takich, jakie przyjmuje świecki świat, będziecie usatysfakcjonowani , gdyż fałszywy prorok będzie przywabiał was do swoich łask, a wy będziecie oklaskiwać każdą chwilę jego krótkotrwałego panowania. Ale to nie za Mną, Jezusem Chrystusem będziecie podążać. Pójdziecie za fałszywą nauką, nie od  Boga.

Tak wielu uzna panowanie fałszywego proroka i z radością w swoich sercach zepchną Mnie na bok. Potem, gdy błędy jego dróg staną się widoczne, Moi biedni wyświęceni słudzy nie będą mieli dokąd pójść. Ich smutek obróci się w lęk, a lęk zamieni się w rozpacz. Nie będą wiedzieli komu ufać, ale muszą to zrozumieć: Moje Ciało, Mój Kościół, może być biczowany i bezczeszczony, ale Mojego Ducha nigdy nie można dotknąć, bo On nigdy nie umiera.

Zwracam się do tych z was, którzy teraz odrzucają Moje Słowo i Prawdę, którą wam daję, jako szczególny Dar z Nieba:¬ błogosławię was. Nadal będą wylewał na was Moje Łaski, dopóki do Mnie nie powrócicie. Nigdy się nie poddam, aż nie zbawię waszych nieszczęsnych dusz.

Mój Kościół, gdzie Moje Nauczanie i Sakramenty pozostaną nienaruszone, będzie żył i nigdy nie umrze. Nie potrzebuje on cegieł i zaprawy, aby przeżyć, bo to Ja, Jezus Chrystus, jestem Tym, którego Ciałem jest Kościół. Wy, Moi wierni, umiłowani kapłani, wyświęceni słudzy i wyznawcy jesteście częścią Mnie. Jesteś zjednoczeni z Moim Ciałem, tworząc Mój Kościół na ziemi. Zatem musicie uczyć się być silnymi, odważnymi i wiernymi Mojemu Świętemu Słowu bez względu na to, jakie przeciwne argumenty zostaną wam przedstawione.

Czas na obnażenie schizmy jest bliski, a już straszny niepokój jest odczuwalny w Rzymie. Kiedy Duch Święty zderzy się z duchem zła, linia podziału przejdzie przez środek i wyłonią się dwie strony. Wielki Podział nastąpi szybko. Wówczas wielu z tych, którzy zostali oszukani przez kłamcę, powróci w Moje Święte Ramiona, szukając ochrony.

Prowadzę was przez te smutne czasy i proszę was wszystkich, oddajcie Mi swoje łzy, a Ja was pocieszę w duchu.

Błogosławię was. Przynoszę wam pokój serca. Chronię was.

Wasz Ukochany Jezus

Źródło: paruzja.info

Jego tron został skradziony. Jego moc, nie


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 13.03.2013 godz 21:20

Moja szczerze umiłowana córko, zostałem skazany na śmierć po raz drugi. Zniewaga tego rozstrzygnięcia w Rzymie, którego byłaś dzisiaj świadkiem, rani Mnie do żywego.

Kiedy stanąłem przed Moimi katami oskarżony o herezję i ośmieliłem się mówić Prawdę, Moi apostołowie uciekli i nigdzie nie można było ich znaleźć. Ci, którzy poszli za Mną i przyjęli Moje Nauczanie, zdradzili Mnie, kiedy Moje Słowo zostało zakwestionowane przez tych, którzy byli u władzy. Zaczęli tracić do Mnie zaufanie i zaczęli we Mnie wątpić.

Niektórzy z Moich wyznawców uwierzyli w przestępstwo herezji, o które zostałem oskarżony, a wtedy czuli się usprawiedliwieni. Tak potężni byli Moi oskarżyciele – mężczyźni na wysokich stanowiskach, ubrani w egzotyczne szaty, którzy chodzili i rozmawiali z poczuciem prawdziwej władzy – że niewielu w nich wątpiło.

Prowadzili śledztwo, kwestionowali, szydzili, bagatelizowali, wyśmiewali i kpili ze Mnie za mówienie Prawdy. Ludzie padali przed tymi władcami – mężczyznami o donośnych głosach, a których władza nigdy nie była kwestionowana. Mój Głos stał się jak szept pośród wrzasków Moich oskarżycieli.

„Heretyk” – krzyczeli. Powiedzieli, że mówiłem złośliwym językiem, że bluźniłem przeciwko Bogu i że chcę zniszczyć ich kościół. I tak zamordowali Mnie z zimną krwią.

Teraz nie będzie inaczej, kiedy staram się, aby Mój Głos został poznany, gdy próbuję ostrzec wszystkie dzieci Boga o wydarzeniach, o których ci mówiłem, Moja córko, przez ostatnie parę lat. Moje Słowo będzie traktowane z pogardą. Moje Słowo będzie kwestionowane. Wątpliwości będą się nasuwać i po raz kolejny Moi apostołowie uciekną i pozostawią Mnie wilkom.

Nie popełnijcie błędu, Prawda została wam ujawniona. Powiedziałem wam, Moi wyznawcy, jak zostaniecie oszukani. Będzie to dla was bardzo trudne, ponieważ będziecie mieć wątpliwości wobec tego oszusta, który siedzi w Domu Mojego Ojca.

Mój umiłowany Papież Benedykt XVI był prześladowany i uciekł, jak zostało przepowiedziane. Ja nie wyznaczyłem tej osoby, która twierdzi, że przychodzi w Moim Imieniu.

Papież Benedykt będzie prowadził Moich wyznawców do Prawdy. Nie porzuciłem go i będę trzymać go blisko Mojego Serca i dam mu pocieszenie, jakiego potrzebuje w tym strasznym czasie.

Jego tron został skradziony. Jego moc, nie.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Jego tron został skradziony. Jego moc, nie została wyłączona

Bóg Ojciec: Rozpętała się teraz bitwa między Moją Hierarchią a domeną bestii


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 12.03.2013 godz 14:38

Moja najdroższa córko, Niebiosa płaczą ze smutku z powodu tego strasznego dnia, przepowiedzianego tak bardzo dawno temu.

Cała ludzkość stanie teraz przed największym oszustwem ze wszystkich, a które zostało dokonane przez bestię.

Łzy Mojego Syna, którego śmierć na Krzyżu dała wolność Moim dzieciom, spadają teraz na cały świat w tym czasie męki.

Powstrzymuję teraz Mój Gniew, ale Moje Wzburzenie jest wielkie. Wkrótce oszustwo stanie się jasne dla wszystkich, którzy zostali mianowani przez Mojego Syna do prowadzenia Jego owiec na ziemi.

Rozpętała się teraz bitwa między Moją Hierarchią a domeną bestii. Będzie ona bolesna, ale wkrótce, kara za nikczemne prześladowanie, uknute przez wroga i jego kohorty, zniszczy zgniliznę.

Wzywam wszystkie Moje dzieci, aby zwróciły się do Mojego Syna w tym czasie i złożyły w Nim całą swoją ufność.

Bądźcie odważne, Moje maleństwa, gdyż ten ból będzie krótkotrwały. Ci, którzy idą za bestią i fałszywym prorokiem otrzymają rozeznanie z Mocy Mojej Ręki, aby przyprowadzić ich z powrotem do Serca Mojego Syna. Jeśli odrzucą ten Dar, będą zgubieni i będą cierpieli tę samą udrękę, jakiej doznaje oszust, który zostanie wrzucony do otchłani na wieczność.

Ukoronowaniem fałszywego proroka będzie świętowanie we wszystkich zakątkach przez grupy masońskie, które planują końcowe etapy prześladowań wszystkich Moich dzieci.

Ci, którzy będą z nim świętować, a będą to robili z niewiedzy, z czasem odczują większy ból niż ci, którzy już znają Prawdę.

Oczekujcie teraz z odwagą i nadzieją, gdyż to wszystko musi się stać przed objawieniem się Chwalebnego Królowania Mojego Syna.

Musicie zadeklarować swoją wierność Mojemu Umiłowanemu Synowi w każdym czasie i odmówić przyjęcia kłamstw. Jeśli kiedyś zostaniecie poproszeni o udział w nowej Mszy, wiedzcie, że będzie to największe przekleństwo, jakiego kiedykolwiek dopuścił się szatan wobec Moich dzieci.

Pamiętajcie, że Niebiosa was poprowadzą i że przyjmując ten ból z godnością, pomożecie Mojemu Synowi do wypełnienia ostatecznego przymierza.

Wasz ukochany Ojciec

Bóg Najwyższy

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Bóg Ojciec: Rozpętała się teraz bitwa między Moją Hierarchią a domeną bestii została wyłączona

Therion


tytuł „Therion”czas 60 min

reżyseria WOJCIECH JACHYMIAK

produkcja UNIWERSYTET CZŁOWIEKA OGNIK

 

Krótki opis filmu

Therion to po grecku Bestia. Słowo pochodzi z Apokalipsy św. Jana, która przedstawia wydarzenia, jakie mają spotkać ludzkość w czasie ostatecznego starcia dobra i zła. Reżyser prowadzi odważną narrację opartą na Apokalipsie św. Jana, wybranych wydarzeniach na świecie oraz objawieniach Marii Bożego Miłosierdzia. Te 3 światy są porównane, by spróbować dać odpowiedź na pytanie, czy żyjemy w końcu naszych czasów. Geopolityczny wymiar objawień przybliża nam plany przejęcia kontroli nad ludźmi przez spisek międzynarodowy. Ma się to odbyć poprzez wszczepiania ludziom czipów, dzięki którym będą mogli korzystać z dostępu do żywności w czasach konfliktów wojennych. Zdjęcia do filmu były realizowane na terenie Kenii, San Francisco, Nowego, Jorku, Strefie Gazy w Autonomii Palestyńskiej, Albanii , Egiptu. Trzonem filmu są święta wielkanocne obchodzone przez 100 osobową wspólnotę katolików w Strefie Gazy, otoczonej konfliktem palestyńsko-izraelskim. Przewodzący im ksiądz odczytuje przed symbolicznym ołtarzem z barankiem ofiarnym Apokalipsę św. Jana.

Napisane w Apokalipsa, Orędzia Ostrzeżenie, Wielki Ucisk. Tagi: , . Możliwość komentowania Therion została wyłączona

Matka Ocalenia: Grupy Krucjaty Modlitwy uratują miliardy dusz


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 10.03.2013 godz 18

Moje drogie dziecko, w tym czasie będziesz się czuła jeszcze bardziej samotna i odizolowana, gdy Święte Słowo Boże głośno grzmi, aby ostrzec ludzkość o konieczności przygotowania swoich dusze.

Dzieci, teraz musicie prosić Mojego Ukochanego Syna, aby zachować swoją odwagę podczas ciemnych dni, miesięcy i lat, które was czekają. Musicie się cieszyć, ponieważ tak wiele dusz, inspirowane przez Ducha Świętego odpowiedziało na wezwanie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. On kocha was tak bardzo, że wywołuje to u mnie, Jego ukochanej matki, łzy radości. To jak będzie On rozszerzał swoje Miłosierdzie jest poza waszą możliwością zrozumienia i przyciągnie do swojego Serca nawet tych, którzy Nim gardzą.

Już niedługo będzie Jego wielkie Powtórne Przyjście, więc musicie oddać Bogu Chwałę. Aby się przygotować musicie jak najczęściej przystępować do Sakramentu Pojednania i nadal modlić się za dusze.

Chociaż Bóg jest Wszechmocny, a Jego Chwała zostanie teraz w pełni zrozumiana, gdy staniecie się świadkami Jego Powtórnego Przyjścia, ty, Jego Armio Reszty, musisz pomóc Mu w planie ratowania ludzkości.

Grupy Krucjaty Modlitwy uratują miliardy dusz i dlatego musicie obejmować coraz więcej obszarów i powiększać swoje szeregi. Łaski Boże są wylewane na wszystkie Jego dzieci, które uczestniczą w tych grupach modlitewnych. Będą one zbroją, która ochroni ludzi przed prześladowaniem planowanym przez antychrysta.

Nigdy się nie poddawajcie, dzieci. Pozostawajcie w stanie Łaski przez cały czas i nadal postępujcie według poleceń Mojego Syna. On was nigdy nie opuści, tak wielka jest Jego miłość do was.

Wasza ukochana Matka

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Matka Ocalenia: Grupy Krucjaty Modlitwy uratują miliardy dusz została wyłączona

Zanim nadejdzie Wielki Piątek wiele dusz zrozumie, że Moje Ostrzeżenie dla ludzkości już wisi nad światem


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 09.03.2013 godz21:45

Moja szczerze umiłowana córko, zanim nadejdzie Wielki Piątek wiele dusz zrozumie, że Moje Ostrzeżenie dla ludzkości już wisi nad światem.

Dopiero wtedy, gdy Prawda tych Orędzi zostanie rzeczywiście zrozumiana, obrzydliwość będzie dostrzeżona.

Zwołaj swój lud, niech jednoczy się w modlitwie, gdyż ciemne chmury pokryją ziemię. Kary będą wymierzane ludzkości, gdy będzie pogrążać się w przepaści obojętności i apatii do Słowa Bożego.

Ci, którzy się odwrócili od Darów przekazanych ludzkości przez Moją śmierć na Krzyżu, zostaną obudzeni i zobaczą jak groteskowe są ich dusze w Moich Oczach. Wkrótce zobaczą, że został im dany tylko krótki czas na skruchę. Bowiem Moja cierpliwość jest wielka, ale Mój smutek jest przepastny. Tak cierpkie są ich serca, że nie tylko unikają Mnie, ich ukochanego Jezusa, ale wyrzekają się Darów, które im udostępniam bez ograniczeń.

Zwiedziono ich tak bardzo, że uwierzyli w swoje własne, fałszywe złudzenia, że świat należy do nich, obojętne jaki sposób życia wybiorą, nie dbając o to, by pohamować  swój pęd za przyjemnościami. Nie będą już dłużej mogli korzystać z tego świata, jak ze swego, bo jest to tylko stan przejściowy. Wkrótce znajdą się oni w nowej rzeczywistości, a dla wielu z nich nie będzie to Mój Nowy Raj.

Moja interwencja jest bliska, a Mój Plan ratowania świata wkrótce zostanie całkowicie poznany. Pycha jest waszym największym wrogiem i największym błędem szatana. Gdy ktoś potępia, upomina i wytyka palcem drugiego człowieka wysuwając przeciwko niemu oskarżenia w Moim Imieniu, to oznacza, że padł ofiarą grzechu szatana.

To grzech pychy, doprowadzi do upadku ludzkość, który pogrąży wiele dusz w ogniu piekła.

Nie padajcie ofiarami tej klątwy złego ducha i milczcie, jeśli nie zgadzacie się z innymi, którzy głośno krzyczą przeciwko Mnie, kłamstwami wylewającymi się z ich ust, nawet, jeśli wiecie, że nie mówią Prawdy. Musicie opuścić oczy i po prostu głosić Moje Słowo.

Brońcie Mnie tylko przez oznajmianie światu tego, co wiecie o Moim Planie ratowania dusz. I nawet wtedy, gdy te dusze, które uważają, że ich wiedza o Mnie daje im prawo do upominania innych i żądają od was odpowiedzi, nigdy nie wolno wam bronić Mnie poprzez wdawanie się w dyskusję.

Wkrótce wiele wydarzeń na świecie będzie szokować większość ludzkości. Nawet najbardziej obojętni ludzie, którzy żyją próżnym życiem ziemskich ambicji i niewiele czasu poświęcają na sprawy duchowe, zaczną sobie uświadamiać, że wiele się zmieniło. Będą wiedzieli, że te zmiany są poza możliwością ich zrozumienia, a to spowoduje, że bardziej otworzą się na Słowo Boże.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Zanim nadejdzie Wielki Piątek wiele dusz zrozumie, że Moje Ostrzeżenie dla ludzkości już wisi nad światem została wyłączona

Modlitwa może ratować ludzkość i ją uratuje


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 07.03.2013 godz.11:05

Moja szczerze umiłowana córko, ważne jest, aby Moi uczniowie na ziemi zrozumieli, jak modlitwa może ratować ludzkość i ją uratuje. Mocy modlitwy, a szczególnie Różańca Świętego, który czyni bestię bezsilnym, nie można lekceważyć. Aby zbawić więcej dusz, należy również odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Wybierzcie Modlitwy Krucjaty, które wam daję i odmawiajcie je, abyście mogli się skupić na różnorakich prośbach w każdej grupie modlitewnej. Jeśli na przykład modlicie się Modlitwą Krucjaty O Łaskę Ochrony, to róbcie to w taki sposób, aby grupa modlitewna skoncentrowała się tego dnia na wyborze Modlitw Krucjaty, które wzywają Bożą ochronę dla dusz. Potem w innym dniu, skupcie się na wyborze modlitw, które są wam dane dla ochrony księży i duchownych.

Te grupy Modlitw Krucjaty, gdy powstaną na całym świecie, będą zbroją niezbędną, aby pokonać przeciwnika na więcej sposobów niż sobie to możecie wyobrazić. 

Nadal będę dawał wam Dary nowych modlitw, które przyniosą ze sobą szczególne cuda. Bez takiej interwencji nie mógłbym ocalić dusz, których tak pragnę.

Idźcie i planujcie spotkania Modlitw Krucjaty w oparciu o podaną wam formę, dzielcie je jednak na części, dzięki czemu będziecie mogli skoncentrować się na szczególnych intencjach. Nie ma potrzeby, aby wspólnie odmawiać wszystkie modlitwy, choć nalegam, abyście odmawiali jak najwięcej w jednym tygodniu.

Przynosicie Mi tak wielką radość i pocieszenie, Moi drodzy wyznawcy. Daję wam Moje błogosławieństwo siły i odwagi, w waszych dalszych staraniach o ratowanie dusz. Kocham was.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Modlitwa może ratować ludzkość i ją uratuje została wyłączona