Ten nikczemny gest podczas Wielkiego Tygodnia zostanie zauważony przez tych, którzy mają otwarte oczy


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 14.03.2013 godz 18

Moja szczerze umiłowana córko, jak wielkie cierpienie odczuwają Moi ukochani wyświęceni słudzy bliscy Mojemu Sercu, którzy znają Prawdę, a którzy muszą patrzeć na obrzydliwość w Moim Kościele na ziemi.

To ma być szczególna zniewaga, która zostanie zadana Mojemu Świętemu Imieniu, w dążeniu do zbezczeszczenia Mnie, podczas Wielkiego Tygodnia. Ten nikczemny gest podczas Wielkiego Tygodnia zostanie zauważony przez tych, którzy mają otwarte oczy i będzie to jeden ze znaków po którym rozpoznacie, że oszust, który siedzi na tronie w Moim Kościele na ziemi, nie pochodzi ode Mnie.

Moi wyznawcy, musicie wiedzieć, że proroctwa przekazywane światu – ostrzeżenie związane z tym czasem, kiedy władza w Moim Kościele, zostanie przechwycona przez tych, którzy są wierni bestii – już was czekają. To właśnie jest ten czas.

Pamiętajcie, że ci, którzy z dumą obnoszą się ze swoją pokorą są winni dumy. Duma jest grzechem.

Ci, którzy mówią, że Mój Kościół musi odnowić swój wizerunek, zaktualizować doktrynę Mojego Kościoła i którzy twierdzą, że przez unowocześnienie go, zostanie zaakceptowany przez większą liczbę ludzi, niech to wiedzą:

Ci z was, którzy mówią, że wypełniają Moje Nauczanie, ale chcą zmiany praw na takie, które tolerują czyny grzeszne w Moich Oczach, wynoście się teraz z Mojego Kościoła. Nie należycie do Mnie. Odwróciliście się ode Mnie i nie jesteście godni, by wejść do Mojego Domu. Jednak to się wydarzy. Wy i wszyscy ci spośród was, którzy żądacie  zmian, takich, jakie przyjmuje świecki świat, będziecie usatysfakcjonowani , gdyż fałszywy prorok będzie przywabiał was do swoich łask, a wy będziecie oklaskiwać każdą chwilę jego krótkotrwałego panowania. Ale to nie za Mną, Jezusem Chrystusem będziecie podążać. Pójdziecie za fałszywą nauką, nie od  Boga.

Tak wielu uzna panowanie fałszywego proroka i z radością w swoich sercach zepchną Mnie na bok. Potem, gdy błędy jego dróg staną się widoczne, Moi biedni wyświęceni słudzy nie będą mieli dokąd pójść. Ich smutek obróci się w lęk, a lęk zamieni się w rozpacz. Nie będą wiedzieli komu ufać, ale muszą to zrozumieć: Moje Ciało, Mój Kościół, może być biczowany i bezczeszczony, ale Mojego Ducha nigdy nie można dotknąć, bo On nigdy nie umiera.

Zwracam się do tych z was, którzy teraz odrzucają Moje Słowo i Prawdę, którą wam daję, jako szczególny Dar z Nieba:¬ błogosławię was. Nadal będą wylewał na was Moje Łaski, dopóki do Mnie nie powrócicie. Nigdy się nie poddam, aż nie zbawię waszych nieszczęsnych dusz.

Mój Kościół, gdzie Moje Nauczanie i Sakramenty pozostaną nienaruszone, będzie żył i nigdy nie umrze. Nie potrzebuje on cegieł i zaprawy, aby przeżyć, bo to Ja, Jezus Chrystus, jestem Tym, którego Ciałem jest Kościół. Wy, Moi wierni, umiłowani kapłani, wyświęceni słudzy i wyznawcy jesteście częścią Mnie. Jesteś zjednoczeni z Moim Ciałem, tworząc Mój Kościół na ziemi. Zatem musicie uczyć się być silnymi, odważnymi i wiernymi Mojemu Świętemu Słowu bez względu na to, jakie przeciwne argumenty zostaną wam przedstawione.

Czas na obnażenie schizmy jest bliski, a już straszny niepokój jest odczuwalny w Rzymie. Kiedy Duch Święty zderzy się z duchem zła, linia podziału przejdzie przez środek i wyłonią się dwie strony. Wielki Podział nastąpi szybko. Wówczas wielu z tych, którzy zostali oszukani przez kłamcę, powróci w Moje Święte Ramiona, szukając ochrony.

Prowadzę was przez te smutne czasy i proszę was wszystkich, oddajcie Mi swoje łzy, a Ja was pocieszę w duchu.

Błogosławię was. Przynoszę wam pokój serca. Chronię was.

Wasz Ukochany Jezus

Źródło: paruzja.info

Jego tron został skradziony. Jego moc, nie


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 13.03.2013 godz 21:20

Moja szczerze umiłowana córko, zostałem skazany na śmierć po raz drugi. Zniewaga tego rozstrzygnięcia w Rzymie, którego byłaś dzisiaj świadkiem, rani Mnie do żywego.

Kiedy stanąłem przed Moimi katami oskarżony o herezję i ośmieliłem się mówić Prawdę, Moi apostołowie uciekli i nigdzie nie można było ich znaleźć. Ci, którzy poszli za Mną i przyjęli Moje Nauczanie, zdradzili Mnie, kiedy Moje Słowo zostało zakwestionowane przez tych, którzy byli u władzy. Zaczęli tracić do Mnie zaufanie i zaczęli we Mnie wątpić.

Niektórzy z Moich wyznawców uwierzyli w przestępstwo herezji, o które zostałem oskarżony, a wtedy czuli się usprawiedliwieni. Tak potężni byli Moi oskarżyciele – mężczyźni na wysokich stanowiskach, ubrani w egzotyczne szaty, którzy chodzili i rozmawiali z poczuciem prawdziwej władzy – że niewielu w nich wątpiło.

Prowadzili śledztwo, kwestionowali, szydzili, bagatelizowali, wyśmiewali i kpili ze Mnie za mówienie Prawdy. Ludzie padali przed tymi władcami – mężczyznami o donośnych głosach, a których władza nigdy nie była kwestionowana. Mój Głos stał się jak szept pośród wrzasków Moich oskarżycieli.

„Heretyk” – krzyczeli. Powiedzieli, że mówiłem złośliwym językiem, że bluźniłem przeciwko Bogu i że chcę zniszczyć ich kościół. I tak zamordowali Mnie z zimną krwią.

Teraz nie będzie inaczej, kiedy staram się, aby Mój Głos został poznany, gdy próbuję ostrzec wszystkie dzieci Boga o wydarzeniach, o których ci mówiłem, Moja córko, przez ostatnie parę lat. Moje Słowo będzie traktowane z pogardą. Moje Słowo będzie kwestionowane. Wątpliwości będą się nasuwać i po raz kolejny Moi apostołowie uciekną i pozostawią Mnie wilkom.

Nie popełnijcie błędu, Prawda została wam ujawniona. Powiedziałem wam, Moi wyznawcy, jak zostaniecie oszukani. Będzie to dla was bardzo trudne, ponieważ będziecie mieć wątpliwości wobec tego oszusta, który siedzi w Domu Mojego Ojca.

Mój umiłowany Papież Benedykt XVI był prześladowany i uciekł, jak zostało przepowiedziane. Ja nie wyznaczyłem tej osoby, która twierdzi, że przychodzi w Moim Imieniu.

Papież Benedykt będzie prowadził Moich wyznawców do Prawdy. Nie porzuciłem go i będę trzymać go blisko Mojego Serca i dam mu pocieszenie, jakiego potrzebuje w tym strasznym czasie.

Jego tron został skradziony. Jego moc, nie.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Jego tron został skradziony. Jego moc, nie została wyłączona

Bóg Ojciec: Rozpętała się teraz bitwa między Moją Hierarchią a domeną bestii


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 12.03.2013 godz 14:38

Moja najdroższa córko, Niebiosa płaczą ze smutku z powodu tego strasznego dnia, przepowiedzianego tak bardzo dawno temu.

Cała ludzkość stanie teraz przed największym oszustwem ze wszystkich, a które zostało dokonane przez bestię.

Łzy Mojego Syna, którego śmierć na Krzyżu dała wolność Moim dzieciom, spadają teraz na cały świat w tym czasie męki.

Powstrzymuję teraz Mój Gniew, ale Moje Wzburzenie jest wielkie. Wkrótce oszustwo stanie się jasne dla wszystkich, którzy zostali mianowani przez Mojego Syna do prowadzenia Jego owiec na ziemi.

Rozpętała się teraz bitwa między Moją Hierarchią a domeną bestii. Będzie ona bolesna, ale wkrótce, kara za nikczemne prześladowanie, uknute przez wroga i jego kohorty, zniszczy zgniliznę.

Wzywam wszystkie Moje dzieci, aby zwróciły się do Mojego Syna w tym czasie i złożyły w Nim całą swoją ufność.

Bądźcie odważne, Moje maleństwa, gdyż ten ból będzie krótkotrwały. Ci, którzy idą za bestią i fałszywym prorokiem otrzymają rozeznanie z Mocy Mojej Ręki, aby przyprowadzić ich z powrotem do Serca Mojego Syna. Jeśli odrzucą ten Dar, będą zgubieni i będą cierpieli tę samą udrękę, jakiej doznaje oszust, który zostanie wrzucony do otchłani na wieczność.

Ukoronowaniem fałszywego proroka będzie świętowanie we wszystkich zakątkach przez grupy masońskie, które planują końcowe etapy prześladowań wszystkich Moich dzieci.

Ci, którzy będą z nim świętować, a będą to robili z niewiedzy, z czasem odczują większy ból niż ci, którzy już znają Prawdę.

Oczekujcie teraz z odwagą i nadzieją, gdyż to wszystko musi się stać przed objawieniem się Chwalebnego Królowania Mojego Syna.

Musicie zadeklarować swoją wierność Mojemu Umiłowanemu Synowi w każdym czasie i odmówić przyjęcia kłamstw. Jeśli kiedyś zostaniecie poproszeni o udział w nowej Mszy, wiedzcie, że będzie to największe przekleństwo, jakiego kiedykolwiek dopuścił się szatan wobec Moich dzieci.

Pamiętajcie, że Niebiosa was poprowadzą i że przyjmując ten ból z godnością, pomożecie Mojemu Synowi do wypełnienia ostatecznego przymierza.

Wasz ukochany Ojciec

Bóg Najwyższy

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Bóg Ojciec: Rozpętała się teraz bitwa między Moją Hierarchią a domeną bestii została wyłączona

Therion


tytuł „Therion”czas 60 min

reżyseria WOJCIECH JACHYMIAK

produkcja UNIWERSYTET CZŁOWIEKA OGNIK

 

Krótki opis filmu

Therion to po grecku Bestia. Słowo pochodzi z Apokalipsy św. Jana, która przedstawia wydarzenia, jakie mają spotkać ludzkość w czasie ostatecznego starcia dobra i zła. Reżyser prowadzi odważną narrację opartą na Apokalipsie św. Jana, wybranych wydarzeniach na świecie oraz objawieniach Marii Bożego Miłosierdzia. Te 3 światy są porównane, by spróbować dać odpowiedź na pytanie, czy żyjemy w końcu naszych czasów. Geopolityczny wymiar objawień przybliża nam plany przejęcia kontroli nad ludźmi przez spisek międzynarodowy. Ma się to odbyć poprzez wszczepiania ludziom czipów, dzięki którym będą mogli korzystać z dostępu do żywności w czasach konfliktów wojennych. Zdjęcia do filmu były realizowane na terenie Kenii, San Francisco, Nowego, Jorku, Strefie Gazy w Autonomii Palestyńskiej, Albanii , Egiptu. Trzonem filmu są święta wielkanocne obchodzone przez 100 osobową wspólnotę katolików w Strefie Gazy, otoczonej konfliktem palestyńsko-izraelskim. Przewodzący im ksiądz odczytuje przed symbolicznym ołtarzem z barankiem ofiarnym Apokalipsę św. Jana.

Napisane w Apokalipsa, Orędzia Ostrzeżenie, Wielki Ucisk. Tagi: , . Możliwość komentowania Therion została wyłączona

Matka Ocalenia: Grupy Krucjaty Modlitwy uratują miliardy dusz


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 10.03.2013 godz 18

Moje drogie dziecko, w tym czasie będziesz się czuła jeszcze bardziej samotna i odizolowana, gdy Święte Słowo Boże głośno grzmi, aby ostrzec ludzkość o konieczności przygotowania swoich dusze.

Dzieci, teraz musicie prosić Mojego Ukochanego Syna, aby zachować swoją odwagę podczas ciemnych dni, miesięcy i lat, które was czekają. Musicie się cieszyć, ponieważ tak wiele dusz, inspirowane przez Ducha Świętego odpowiedziało na wezwanie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. On kocha was tak bardzo, że wywołuje to u mnie, Jego ukochanej matki, łzy radości. To jak będzie On rozszerzał swoje Miłosierdzie jest poza waszą możliwością zrozumienia i przyciągnie do swojego Serca nawet tych, którzy Nim gardzą.

Już niedługo będzie Jego wielkie Powtórne Przyjście, więc musicie oddać Bogu Chwałę. Aby się przygotować musicie jak najczęściej przystępować do Sakramentu Pojednania i nadal modlić się za dusze.

Chociaż Bóg jest Wszechmocny, a Jego Chwała zostanie teraz w pełni zrozumiana, gdy staniecie się świadkami Jego Powtórnego Przyjścia, ty, Jego Armio Reszty, musisz pomóc Mu w planie ratowania ludzkości.

Grupy Krucjaty Modlitwy uratują miliardy dusz i dlatego musicie obejmować coraz więcej obszarów i powiększać swoje szeregi. Łaski Boże są wylewane na wszystkie Jego dzieci, które uczestniczą w tych grupach modlitewnych. Będą one zbroją, która ochroni ludzi przed prześladowaniem planowanym przez antychrysta.

Nigdy się nie poddawajcie, dzieci. Pozostawajcie w stanie Łaski przez cały czas i nadal postępujcie według poleceń Mojego Syna. On was nigdy nie opuści, tak wielka jest Jego miłość do was.

Wasza ukochana Matka

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Matka Ocalenia: Grupy Krucjaty Modlitwy uratują miliardy dusz została wyłączona

Zanim nadejdzie Wielki Piątek wiele dusz zrozumie, że Moje Ostrzeżenie dla ludzkości już wisi nad światem


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 09.03.2013 godz21:45

Moja szczerze umiłowana córko, zanim nadejdzie Wielki Piątek wiele dusz zrozumie, że Moje Ostrzeżenie dla ludzkości już wisi nad światem.

Dopiero wtedy, gdy Prawda tych Orędzi zostanie rzeczywiście zrozumiana, obrzydliwość będzie dostrzeżona.

Zwołaj swój lud, niech jednoczy się w modlitwie, gdyż ciemne chmury pokryją ziemię. Kary będą wymierzane ludzkości, gdy będzie pogrążać się w przepaści obojętności i apatii do Słowa Bożego.

Ci, którzy się odwrócili od Darów przekazanych ludzkości przez Moją śmierć na Krzyżu, zostaną obudzeni i zobaczą jak groteskowe są ich dusze w Moich Oczach. Wkrótce zobaczą, że został im dany tylko krótki czas na skruchę. Bowiem Moja cierpliwość jest wielka, ale Mój smutek jest przepastny. Tak cierpkie są ich serca, że nie tylko unikają Mnie, ich ukochanego Jezusa, ale wyrzekają się Darów, które im udostępniam bez ograniczeń.

Zwiedziono ich tak bardzo, że uwierzyli w swoje własne, fałszywe złudzenia, że świat należy do nich, obojętne jaki sposób życia wybiorą, nie dbając o to, by pohamować  swój pęd za przyjemnościami. Nie będą już dłużej mogli korzystać z tego świata, jak ze swego, bo jest to tylko stan przejściowy. Wkrótce znajdą się oni w nowej rzeczywistości, a dla wielu z nich nie będzie to Mój Nowy Raj.

Moja interwencja jest bliska, a Mój Plan ratowania świata wkrótce zostanie całkowicie poznany. Pycha jest waszym największym wrogiem i największym błędem szatana. Gdy ktoś potępia, upomina i wytyka palcem drugiego człowieka wysuwając przeciwko niemu oskarżenia w Moim Imieniu, to oznacza, że padł ofiarą grzechu szatana.

To grzech pychy, doprowadzi do upadku ludzkość, który pogrąży wiele dusz w ogniu piekła.

Nie padajcie ofiarami tej klątwy złego ducha i milczcie, jeśli nie zgadzacie się z innymi, którzy głośno krzyczą przeciwko Mnie, kłamstwami wylewającymi się z ich ust, nawet, jeśli wiecie, że nie mówią Prawdy. Musicie opuścić oczy i po prostu głosić Moje Słowo.

Brońcie Mnie tylko przez oznajmianie światu tego, co wiecie o Moim Planie ratowania dusz. I nawet wtedy, gdy te dusze, które uważają, że ich wiedza o Mnie daje im prawo do upominania innych i żądają od was odpowiedzi, nigdy nie wolno wam bronić Mnie poprzez wdawanie się w dyskusję.

Wkrótce wiele wydarzeń na świecie będzie szokować większość ludzkości. Nawet najbardziej obojętni ludzie, którzy żyją próżnym życiem ziemskich ambicji i niewiele czasu poświęcają na sprawy duchowe, zaczną sobie uświadamiać, że wiele się zmieniło. Będą wiedzieli, że te zmiany są poza możliwością ich zrozumienia, a to spowoduje, że bardziej otworzą się na Słowo Boże.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Zanim nadejdzie Wielki Piątek wiele dusz zrozumie, że Moje Ostrzeżenie dla ludzkości już wisi nad światem została wyłączona

Modlitwa może ratować ludzkość i ją uratuje


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 07.03.2013 godz.11:05

Moja szczerze umiłowana córko, ważne jest, aby Moi uczniowie na ziemi zrozumieli, jak modlitwa może ratować ludzkość i ją uratuje. Mocy modlitwy, a szczególnie Różańca Świętego, który czyni bestię bezsilnym, nie można lekceważyć. Aby zbawić więcej dusz, należy również odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Wybierzcie Modlitwy Krucjaty, które wam daję i odmawiajcie je, abyście mogli się skupić na różnorakich prośbach w każdej grupie modlitewnej. Jeśli na przykład modlicie się Modlitwą Krucjaty O Łaskę Ochrony, to róbcie to w taki sposób, aby grupa modlitewna skoncentrowała się tego dnia na wyborze Modlitw Krucjaty, które wzywają Bożą ochronę dla dusz. Potem w innym dniu, skupcie się na wyborze modlitw, które są wam dane dla ochrony księży i duchownych.

Te grupy Modlitw Krucjaty, gdy powstaną na całym świecie, będą zbroją niezbędną, aby pokonać przeciwnika na więcej sposobów niż sobie to możecie wyobrazić. 

Nadal będę dawał wam Dary nowych modlitw, które przyniosą ze sobą szczególne cuda. Bez takiej interwencji nie mógłbym ocalić dusz, których tak pragnę.

Idźcie i planujcie spotkania Modlitw Krucjaty w oparciu o podaną wam formę, dzielcie je jednak na części, dzięki czemu będziecie mogli skoncentrować się na szczególnych intencjach. Nie ma potrzeby, aby wspólnie odmawiać wszystkie modlitwy, choć nalegam, abyście odmawiali jak najwięcej w jednym tygodniu.

Przynosicie Mi tak wielką radość i pocieszenie, Moi drodzy wyznawcy. Daję wam Moje błogosławieństwo siły i odwagi, w waszych dalszych staraniach o ratowanie dusz. Kocham was.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Modlitwa może ratować ludzkość i ją uratuje została wyłączona

Wielu z was ze strachu odrzuci to wołanie z nieba


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 06.03.2013 godz.09:45

Moja najukochańsza córko, wołam do wszystkich na świecie, którzy wierzą we Mnie, Jezusa Chrystusa, aby słuchali.

Tak wielu z was trudno będzie zaakceptować cierpienie, z którym będziecie musieli się zmierzyć się w Moje Imię. Do tej pory, wasze cierpienie było ograniczone do smutku, jaki odczuwaliście w waszych duszach za grzechy człowieka i Ofiarę, jakiej dokonałem, aby ocalić ludzkość od jej niegodziwości. Teraz będziecie wyśmiewani za waszą Wiarę i będą was zawstydzać, gdy będziecie przestrzegać Mojego Nauczania i Praw Boga.

Wielu z was ze strachu odrzuci to wołanie z nieba. Akceptacja tego, że Ja teraz kontaktuję się ze światem, aby przygotować go na Moje Powtórne Przyjście, nie jest czymś, co ludzie łatwo zaakceptują.  Bo kim jest Mój prorok? I kim są ci, którzy byli przed nią w Moje Imię? Skąd wiecie, że ona mówi Prawdę, gdy tak wielu fałszywych proroków i oszustów was powoduje zamieszanie w waszych myślach? Nigdy nie było proroka zesłanego z Nieba, który by nie cierpiał ośmieszania, wyśmiewania, urągania, dręczenia i znęcania. Ani jednego. Wielu z nich zostało zamordowanych. Możecie być pewni, że gdy owoce Mojej Pracy, przekazane tym prorokom, skutkują modlitwami i nawróceniami, to zostali oni wysłani na świat przez Boga, po to, by Jego dzieci  zostały przygotowane do powrotu do Niego.

Musicie być świadomi, że Moi prawdziwi prorocy wytrzymają próbę czasu, a dla tych, którzy ignorują Orędzia przekazywane ludzkiej rasie pozostanie płacz i zgrzytanie zębami. Kiedy atakujecie Moje Święte Słowo dane prawdziwemu prorokowi, przeszkadzacie Woli Bożej. Możecie nie czuć teraz wstydu. Możecie wierzyć, że bronicie Mojego Słowa, kiedy atakujecie Moich proroków, ale z czasem, gdy szkoda, którą wyrządzacie tej Mojej Ostatniej Misji na ziemi, zostanie wam objawiona, przyniesie to wam straszny lęk i smutek.

Jeśli Mnie kochacie, musicie mieć oczy otwarte i uważnie czytać Moje polecenia. Jeśli nie będziecie słuchali Moich ostrzeżeń dawanych z Miłości Bożej, odrzucicie Prawdę. Prawda tylko może was uratować. Prawda jest tlenem potrzebnym do podtrzymania życia waszych dusz. Bez tej Prawdy nie ujrzycie Mnie wyraźnie ani nie będziecie w stanie dokonywać właściwych wyborów. Pamiętajcie, Ja Jestem Prawdą. Beze Mnie nie macie życia.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Wielu z was ze strachu odrzuci to wołanie z nieba została wyłączona

Wszystkim wam będą dane znaki i będą miały miejsce cuda


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 05.03.2013 godz.15:30

Moja szczerze umiłowana córko, niech żaden człowiek nie przeoczy zmian, jakie będą się zachodzić na całym świecie, gdyż stanie się wszystko, co zostało przepowiedziane w Księdze Apokalipsy. Wiele z tych wydarzeń będzie różnić się od typowej, ludzkiej interpretacji tajemnic objawionych Janowi Ewangeliście. Jednak pojmiecie je, gdy zobaczycie, czym one są.

Skomplikowany, lecz starannie dopracowany, wyrafinowany plan antychrysta został sprytnie sformułowany przez wielu ludzi, w tym światowej sławy polityków, którzy aż do teraz nie są w stanie zobaczyć całego zła tego planu.

Zostało utworzonych wiele ośrodków w różnych krajach, gdzie planują przejęcie wielu krajów. Ich działania zostały jednak ograniczone dzięki modlitwom wybranych dusz i tych z was, którzy odmawiają Moje Modlitwy Krucjaty.

Wasze modlitwy zawsze będą słyszane w Niebie, więc nadal musicie się żarliwie modlić, aby osłabić złe działania bestii, który nigdy nie wygra tej walki o dusze, gdyż zostało mu już niewiele czasu.

Nie jest Moim pragnieniem straszenie was, lecz przygotowanie. Udzielam teraz specjalne siły i łaski dla was wszystkich, którzy żarliwie odpowiadacie na Moje życzenia, by odmawiać Modlitwy Krucjaty. Wszystkim wam będą dane znaki i będą miały miejsce cuda.

W swoich żyłach będziecie odczuwać przypływ Mojej Mocy, gdy będę prowadził was Moją Drogą do ocalenia ludzkości.

Wasz Jezus

Źródło : Paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Wszystkim wam będą dane znaki i będą miały miejsce cuda została wyłączona

Mój Kościół na ziemi jest atakowany, a to oznacza, że Moje Ciało zostanie ponownie Ukrzyżowane, jak zostało przepowiedziane


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 03.03.2013 godz.11:45

Moja szczerze umiłowana córko, nie bój się nasilających się ataków na ciebie, bo Ja Jestem z tobą w każdej chwili, aby cię wzmocnić. Smutno Mi to mówić, że będziesz cierpieć wiele obelg, z powodu określonego  w czasie przebiegu wydarzeń w Moim Planie Zbawienia.

Ponieważ jest to czas, w którym nie tylko gorliwi katolicy zostaną poddani próbie wiary i wierności Mnie, będzie to również największa próba dla wszystkich chrześcijan w każdej części świata. 

Tym, którzy oskarżają cię o herezję, to powiedz: Ja, Jezus Chrystus, nigdy bym nie skłamał, bo Ja Jestem Prawdą. Nigdy nie mógłbym was zwodzić, bo to nie byłoby możliwe. Pamiętajcie, że to jest Moje Ciało, którym jest Kościół. Mój Kościół na ziemi jest atakowany, a znaczy to, że Moje Ciało zostanie ponownie Ukrzyżowane, jak zostało przepowiedziane. Chce przez to powiedzieć, iż Moje Ciało nie będzie już dłużej obecne od chwili, gdy Święta Eucharystia zostanie odrzucona przez duchownych w Stolicy Apostolskiej w Rzymie. To się urzeczywistni i musicie się od tego odwrócić.

Proszę was o modlitwę za wszystkie dzieci Boże – wszystkie Moje wyświęcone sługi, w tym zwiedzionych fałszywych proroków. Ja jednak nigdy nie poproszę was o modlitwę za antychrysta, bo to nie jest możliwe.

Obudźcie się wszyscy i posłuchajcie, co mam wam do powiedzenia. Nie wolno wam wpadać w panikę, rozpacz ani tracić nadziei, bo ta obrzydliwość będzie ostatnim cierpieniem, którego wszystkie dzieci Boże będą musiały doświadczyć i znieść, zanim powrócę. 

To będzie dzień Wielkiej Chwały, Wielkiej Radości, a Moje Przyjście przyniesie kres złu, które niszczy ziemię. 

Zamiast się bać, radujcie się. Powinniście z niecierpliwością wyczekiwać Mojego Powtórnego Przyjścia, gdyż przyniosę Nowy Raj, który wam obiecałem.

Gdy nosicie Mój Krzyż, zawsze będzie to trudne.  Czasy, w których teraz żyjecie, niosą ze sobą pewną formę ukrzyżowania, które dla większości chrześcijan będzie bardzo trudne do zniesienia – tak wielki będzie ich ból.

Te biedne dusze, które nie wierzą, że mówię Prawdę w tych Orędziach, muszą zapytać siebie o to: Czy wierzycie w Pismo Święte i proroctwa, które ono zawiera? Czy wierzycie w antychrysta i objawienie na temat fałszywego uzurpatora, który zasiądzie na Stolicy Piotrowej dzięki oszustwom. Jeśli tak, to przyjmijcie fakt, że to właśnie jest czas kiedy te wydarzenia będą się odsłaniać na waszych oczach. Nie chodzi tu o przyszłość – to ma miejsce już teraz. Przyjmijcie to z odwagą i przyjdźcie do Mnie z pełną ufnością, bo was kocham. Musicie mieć oczy szeroko otwarte. Nie wolno wam uciekać od Prawdy.

Obrzydliwość już się zaczęła. Kiedy odrzucacie Mój Kielich, uniemożliwiacie Mi ratowanie dusz, których pragnę, aby dopełnić Przymierze obiecane Mojemu Ojcu.

Błogosławię was. Tęsknię za tym, by wasze serca się otworzyły, tak żebym mógł zabrać was do Mojego Chwalebnego Królestwa.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Mój Kościół na ziemi jest atakowany, a to oznacza, że Moje Ciało zostanie ponownie Ukrzyżowane, jak zostało przepowiedziane została wyłączona