Żyjecie w czasach, gdy wiele dzieci Bożych stało się poganami


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 22.02.2013 godz.23

Moja szczerze umiłowana córko, żyjesz w czasach, gdy wiele dzieci Bożych stało się poganami. Nawet ci, urodzeni jako żydzi i chrześcijanie uciekają teraz do różnych rodzajów bałwochwalstwa, jak to zostało przepowiedziane.

Jak bardzo Mnie to obraża, gdy widzę jaki szacunek noszą w swoich sercach Boże dzieci do samozadowolenia i wiary w fałszywych bogów, którzy istnieją tylko w ich umysłach.

Przypływ duchowości New Age i zamiłowanie do wszystkiego, co dotyczy uspokojenia umysłu, sprowadzają się do jednej rzeczy. Ci ludzie są w ciemności, ponieważ odmawiają uznania Mnie, Jezusa Chrystusa. Poprzez powstrzymywanie Światła Bożego, świadomie otwierają się na ciemności złego ducha. Szatan i jego demony polują na takie dusze i dokonują w nich strasznej, całkowitej pustki, niezależnie od tego z jakich  duchowych środków zaradczych oferowanych przez New Age korzystają, nigdy nie znajdą one ukojenia, bo to nie jest naturalne środowisko, w którym się urodzili.

To obecne pogaństwo, które ogarnęło ludzkość, osiągnęło w chwili obecnie swój  szczyt od czasu zanim Ja, Jezus Chrystus, urodziłem się na ziemi. Choć światu została wtedy przekazana Prawda o Istnieniu Boga i chociaż przez Moją śmierć na Krzyżu uratowałem ich od potępienia, nadal się odwracają.

Obsesja na własnym punkcie, uznanie i miłość dla ziemskich ekscesów jest plagą ludzkości, a pochodzi z rozpaczliwego poczucia niepokoju, trwogi i pustki. Bałwochwalstwo – miłość do sławnych ludzi, fałszywych bogów i eksponowanie przedmiotów kultu pogańskiego – sprowadzają chmurę ciemności na wszystkich, tych, którzy namiętnie  się temu oddają. Chrześcijanie cierpią kpiny ze strony tych ludzi, ale przez swoje cierpienia i modlitwy mogą pomóc ratować bliźnich od ognia Piekła.

Gdy flirtujecie z tymi fałszywymi bożkami, igracie z demonami z piekła, wysłanymi, aby na wieczność wciągnąć was w otchłań. Nigdy nie wierzcie, że te pogańskie praktyki są nieszkodliwe, bo tak nie jest. Kiedy poświęcacie swój czas i swoje myśli takim rozrywkom zamykacie się na Boga i życie wieczne.

Obudźcie się na Prawdę. Ja Jestem Prawdą. Nie ma innej drogi do wiecznego szczęścia jak tylko przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego. Przychodzę teraz ujawnić Prawdę, abym mógł znów was uratować i przynieść wam życie wieczne, pomagając wam ratować wasze dusze.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Żyjecie w czasach, gdy wiele dzieci Bożych stało się poganami została wyłączona
%d blogerów lubi to: