To jest ostateczna bitwa. Mój Wikariusz upadł. Mój Kościół upadnie, ale wkrótce znów się podniesie.


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 14.02.2013 godz.18:00

Moja szczerze umiłowana córko, walka między królestwem Mojego Ojca i sferą szatana weszła w końcu w ostatnią fazę.

Jak bardzo zły duch ogłupia dzieci Mojego Ojca, w tym tych, którzy podążają za Prawdą Mojego Nauczania. Nic nie jest takie, jak się wydaje. Moc Masonerii wzrosła i opanowali oni nie tylko świat polityki, lecz także dom Boży, Moje Ciało na ziemi.

Kościół katolicki jest w większej pogardzie niż jakikolwiek inny kościół na ziemi, który głosi Moje Święte Słowo. To dlatego, że nim kieruję i że przestrzega on Moich poleceń, danych ludzkości, odkąd oznajmiłem, że Mój Apostoł Piotr ma ustanowić Mój Kościół na ziemi.

Zły duch skupiał się na Moim Kościele na ziemi od wieków dokonując podziału Mojego Kościoła i ciężko doświadczając wszystkich tych, którzy przyjmowali Moje Święte Sakramenty.

Zły duch nigdy nie ustawał w realizacji swojego planu prześladowania Mojego Kościoła. Ten chytry, podstępny, arogancki, dumny i pełen zarozumiałości oszust, wierzy, że jego władza jest wszechmogąca. Ich celem zawsze są ci, których obdarzono obowiązkiem prowadzenia dzieci Boga do życia wiecznego.

Mój Kościół katolicki, przez jakiś czas, strasznie cierpiał z ręki szatana. Nigdy szatan nie pozostawił go, by w spokoju wypełniał swój święty obowiązek wobec Mnie. A następnie, by sobie zapewnić możliwość spowodowania jeszcze większych szkód, zły duch przeniknął do Moich wyświęconych sług, wysyłając swoje sługi, by wmieszali się pośród nich. Było to wtedy, gdy ohyda weszła do Mojego Kościoła.

Kiedy grzech został popełniony przez tych, którzy zostali powołani do pielęgnowania dusz, to Mnie, Jezusa Chrystusa, oskarżono i posadzono na ławie oskarżonych.

Największym oszustwem ze wszystkich było przekonanie człowieka, że to Ja, Jezus, Głowa Kościoła na ziemi zdradziłem ludzkość. Ludzkość urodziła się w grzechu. Człowiek będzie grzeszył, aż do czasu Mojego Powtórnego Przyjścia. Odrzucenie Mnie, jako Zbawiciela Świata, z powodu grzechów człowieka, w tym tych ludzi, którzy byli odpowiedzialni za dusze, które zeszły na manowce, będzie waszym upadkiem.

Zamiast Prawdy pozwoliliście, aby kłamstwa bestii zdeprawowały wasze serca. Jesteście teraz pod władzą zła w Moim Kościele i wielu padnie ofiarą kłamstwa, które zostanie przedstawione wam jako Prawda.

Prawda Mojego Nauczania zostanie wkrótce uznana za nieistotną i nieprawdziwą. Wzburzenie Mojego Ojca z powodu tego skażenia w Moim Kościele na ziemi będzie wkrótce odczuwalne wśród Jego sług w Moim Kościele w Rzymie. To jest ostateczna bitwa. Mój Wikariusz upadł. Mój Kościół upadnie, ale wkrótce znów się podniesie.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania To jest ostateczna bitwa. Mój Wikariusz upadł. Mój Kościół upadnie, ale wkrótce znów się podniesie. została wyłączona
%d blogerów lubi to: