Żyjecie w czasach, gdy wiele dzieci Bożych stało się poganami


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 22.02.2013 godz.23

Moja szczerze umiłowana córko, żyjesz w czasach, gdy wiele dzieci Bożych stało się poganami. Nawet ci, urodzeni jako żydzi i chrześcijanie uciekają teraz do różnych rodzajów bałwochwalstwa, jak to zostało przepowiedziane.

Jak bardzo Mnie to obraża, gdy widzę jaki szacunek noszą w swoich sercach Boże dzieci do samozadowolenia i wiary w fałszywych bogów, którzy istnieją tylko w ich umysłach.

Przypływ duchowości New Age i zamiłowanie do wszystkiego, co dotyczy uspokojenia umysłu, sprowadzają się do jednej rzeczy. Ci ludzie są w ciemności, ponieważ odmawiają uznania Mnie, Jezusa Chrystusa. Poprzez powstrzymywanie Światła Bożego, świadomie otwierają się na ciemności złego ducha. Szatan i jego demony polują na takie dusze i dokonują w nich strasznej, całkowitej pustki, niezależnie od tego z jakich  duchowych środków zaradczych oferowanych przez New Age korzystają, nigdy nie znajdą one ukojenia, bo to nie jest naturalne środowisko, w którym się urodzili.

To obecne pogaństwo, które ogarnęło ludzkość, osiągnęło w chwili obecnie swój  szczyt od czasu zanim Ja, Jezus Chrystus, urodziłem się na ziemi. Choć światu została wtedy przekazana Prawda o Istnieniu Boga i chociaż przez Moją śmierć na Krzyżu uratowałem ich od potępienia, nadal się odwracają.

Obsesja na własnym punkcie, uznanie i miłość dla ziemskich ekscesów jest plagą ludzkości, a pochodzi z rozpaczliwego poczucia niepokoju, trwogi i pustki. Bałwochwalstwo – miłość do sławnych ludzi, fałszywych bogów i eksponowanie przedmiotów kultu pogańskiego – sprowadzają chmurę ciemności na wszystkich, tych, którzy namiętnie  się temu oddają. Chrześcijanie cierpią kpiny ze strony tych ludzi, ale przez swoje cierpienia i modlitwy mogą pomóc ratować bliźnich od ognia Piekła.

Gdy flirtujecie z tymi fałszywymi bożkami, igracie z demonami z piekła, wysłanymi, aby na wieczność wciągnąć was w otchłań. Nigdy nie wierzcie, że te pogańskie praktyki są nieszkodliwe, bo tak nie jest. Kiedy poświęcacie swój czas i swoje myśli takim rozrywkom zamykacie się na Boga i życie wieczne.

Obudźcie się na Prawdę. Ja Jestem Prawdą. Nie ma innej drogi do wiecznego szczęścia jak tylko przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego. Przychodzę teraz ujawnić Prawdę, abym mógł znów was uratować i przynieść wam życie wieczne, pomagając wam ratować wasze dusze.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Żyjecie w czasach, gdy wiele dzieci Bożych stało się poganami została wyłączona

To Wielkie Oświetlenie Sumienia nastąpi po tym, gdy Mój Święty Wikariusz opuści Rzym


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 20.02.2013 godz.19:30

Moja szczerze umiłowana córko, choć może się to wydawać niesprawiedliwe, że dzieci Boże muszą cierpieć pod rządami fałszywego proroka i antychrysta, jednak pamiętaj o tym: Wszystkie dusze na świecie, aby zostać oczyszczone muszą w pewnym stopniu wycierpieć ten ból odrzucenia i cierpienia, które Ja znosiłem.

Zadbam o to, aby przez Moje Wielkie Miłosierdzie, oczyszczanie odbyło się szybko. Wtedy Moi uczniowie będą rosnąć w liczbę, w gotowości na Moje Powtórne Przyjście.  Mój Ojciec będzie czuwał z wielką czułością Serca nad wszystkimi utrapieniami, które będą odczuwane przez wszystkie Jego dzieci. Zainterweniuje, kiedy nikczemne akty prześladowania zadawane chrześcijanom będą większe niż to, co jest dozwolone i zniszczy tych złoczyńców.

Musicie czekać teraz na Mój Boski Akt Miłosierdzia, gdyż on oddzieli złych od dobrych. To Wielkie Oświetlenie Sumienia nastąpi po tym, gdy Mój Święty Wikariusz opuści Rzym.

Przygotujcie się, aby ocalić swoje dusze. Te uparte dusze otrzymają bardzo krótki czas, aby w pokorze ugiąć kolana i poprosić o Moje Miłosierdzie. A potem zagrzmią trąby i proroctwa wiodące do zakończenia zostaną ujawnione, jak przepowiedziano.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania To Wielkie Oświetlenie Sumienia nastąpi po tym, gdy Mój Święty Wikariusz opuści Rzym została wyłączona

Powiedzą, że był winny przestępstwa, choć jest całkowicie niewinny


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 19.02.2013 godz.14:30

Moja szczerze umiłowana córko, poinformuj proszę Moich uczniów, że Moje Królestwo jest bliskie.

Nie muszą się niepokoić, bo choć Korona Cierniowa zstąpiła na Mojego Wikariusza, mianowanego przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, aby rządził Moim Świętym katolickim i apostolskim Kościołem, został brutalnie obalony – teraz w końcu przyjdę, aby przynieść wam pokój.

Przyszły rok będzie bardzo okrutny i bardzo przygnębiający dla was, Moi umiłowani uczniowie i dla Mojego ostatniego, Wiernego Papieża. On, przeciwko któremu złośliwie i celowo spiskowali, został potraktowany tak samo, jak Ja, Jezus Chrystus, który byłem bity i biczowany. Teraz będą próbowali go zabić, tak jak Mnie zabili. Powiedzą, że był winny przestępstwa, choć jest całkowicie niewinny.

Ja, wasz ukochany Zbawiciel uratuję was wszystkich od niegodziwości, które przez wielu będą postrzegane, jako pochodzące ode Mnie, z mocy Mojego Rozkazu.

Pouczę Mój Kościół, jak poprzednio, ale tylko przez Moc Ducha Świętego. Klucze Rzymu są we władaniu Mojego ukochanego Ojca. Ja, Jezus Chrystus, jestem gotów na ponowne zstąpienie przy Moim Powtórnym Przyjściu i pragnę oznajmić, że wy, Moi uczniowie, będziecie cierpieć tak, jak Moi uczniowie podczas Mojego pobytu na ziemi. Ty, Moja ukochana, jesteś ze Mną, zamknięta w Moim Najświętszym Sercu, abyś mogła zjednoczyć się ze Mną w smutku. Płaczę nad Moim niewinnym, umiłowanym ostatnim Papieżem na ziemi, Benedyktem XVI, wybranym przeze Mnie do prowadzenia Mojego Kościoła w tych ostatnich dniach.

Wymaga to ogromnej odwagi od tych chętnych ofiar, które w dalszym ciągu będą głosić Moje Święte Słowo, gdyż będą pełne strasznych wątpliwości. Oni wiedzą w swoich sercach, że Ja Jestem tym, który mówi teraz do nich i jeszcze będą atakowani wątpliwościami wywoływanymi przez tych którzy odrzucą Moje Orędzia do ludzkości, a którzy są Mi jeszcze także oddani.

Teraz przekazuję tę Szczególną krótką Modlitwę Krucjaty. Jest to Cudowna Modlitwa, umożliwiająca wszystkim, którzy ją odmawiają odczucie Mojej Obecności w ich duszach. Ona również im pomoże ujrzeć Prawdę, którą im obiecałem, a którą  zawsze będą dostawali w czasach ostatecznych.

Modlitwa Krucjaty (101) Cudowna Modlitwa, aby odczuć Obecność Jezusa

„O Drogi Ojcze Wszechmogący, Stwórco wszystkiego, co jest i będzie, pomóż nam wszystkim, którzy dziś rozpoznajemy Obecność Twojego umiłowanego Syna w Kościele, abyśmy stali się bardzo silni.

Pomóż mi przezwyciężyć mój strach, moją samotność i odrzucenie, jakie cierpię od Moich najbliższych, gdy idę za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, moim Zbawicielem.

Ochroń, proszę, moich bliskich, aby nie wpadli w pułapkę uwierzenia w kłamstwa, które zostały wymyślone przez szatana, aby zniszczyć, podzielić i spowodować spustoszenie wśród wszystkich dzieci Bożych.

Proszę, pomóż wszystkim tym, którzy podążają za obrzydliwością w Twoim Kościele, aby byli ocaleni od wiecznego ognia piekielnego. Amen.”

Moi ukochani wyznawcy, do chwili obecnej już Mnie poznaliście. To, co teraz zobaczycie wewnątrz skorupy, która kiedyś była Moim Kościołem na ziemi, przyprawi was o mdłości. Będziecie płakać i płakać tak długo, aż  przestaniecie cokolwiek odczuwać. A potem zawołacie Mnie i powiecie:  

„Jezu, ratuj Mnie od kłamstw Szatana, abym mógł dostrzec Prawdę Twojego Kościoła reszty”. Ja was uspokoję tymi słowami: Wypełnię was Duchem Świętym. Wypełnię was łzami smutku i wtedy zamienię te łzy w Moją Siłę. Wtedy nie będziecie się już przejmować, bo Ja przejmę was po swoją opiekę i poprowadzę na każdym kroku drogi.

Natchnę was, kiedy będą z was szydzić. Będziecie pełni Mojego Ducha Miłości, gdy będą się z was śmiać z powodu wiary w Moją Świętą Doktrynę.  Wtedy zniknie wszelki strach i zostanie zastąpiony tak potężnym poczuciem Mojej Miłości do was, że dopiero wtedy odczujecie całkowitą ulgę i spokój.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Powiedzą, że był winny przestępstwa, choć jest całkowicie niewinny została wyłączona

Przyprowadzą dzieci Boże pod panowanie małego rogu, który będzie zasiadał w pompatycznej świetności na Stolicy Piotrowej


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 18.02.2013 godz.18

Moja szczerze umiłowana córko, gdy powiększają się zmiany w Moim Kościele na ziemi, tak też będzie ze wzrostem zgodnych głosów fałszywych proroków dla poparcia obrzydliwości w Moim Kościele. Gdy odkrywam tobie, prawdziwy proroku końca czasu, Prawdę – której większość jest już znana – kłamstwa zostaną rozpowszechniane, aby zmylić tych, którzy idą za Mną.

Do każdego polecenia, jakie przekazuję tobie światu, zostanie ogłoszone dokładne przeciwieństwo z ust fałszywych proroków. Będą głosić słowa pociechy Moim wyznawcom, którzy uznają Prawdę za zbyt straszną do zniesienia. Poprzez ich nikczemne kłamstwa przyprowadzą dzieci Boże pod panowanie małego rogu, który będzie zasiadał w pompatycznej świetności na Stolicy Piotrowej.

Kiedy mówiłem ci o wielkim podziale w Moim Kościele, nie powiedziałem, jak to się stanie. Zatem teraz Mnie posłuchaj. Tak, jak kapłani odrzucili Moje Święte Słowo podczas Mojego życia na ziemi, tak też będzie w przypadku kapłanów tuż przed Moim Powtórnym Przyjściem, odrzucą Mnie. Nie tylko odrzucą Moje Słowo, przekazywane tobie, Moja córko, ale zaakceptują oni zmiany, które zostaną im narzucone. Gdy tylko zaakceptują przedstawione im bluźnierstwa i nowe reguły, ich święte dary będą składane bezowocnie.

Moi wierni wyznawcy również zostaną podzieleni w swojej wierności wobec Mojego Kościoła na ziemi. Macie jedynie podążać za Moim Nauczaniem danym wam w Księdze Mojego Ojca. Nie ma potrzeby biec gdziekolwiek, gdyż Ja Jestem obecny pośród was.

Znacie Prawdę. Zostaliście nią nakarmieni jako Chrześcijanie. Zatem, kiedy zobaczycie, że przykazania Boże i Moje Nauczanie zostały na nowo napisane i zmieniono Moje Święte Sakramenty, trzeba się od tego odwrócić. Nie dopuszczajcie, aby kłamstwa was wystraszyły, bójcie się raczej o tych, którzy nie pojmą Prawdy i przyjmą te nowe, złe uchwały i prawa, rzekomo pochodzące ode Mnie.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Przyprowadzą dzieci Boże pod panowanie małego rogu, który będzie zasiadał w pompatycznej świetności na Stolicy Piotrowej została wyłączona

Fałszywy prorok przejmie teraz Siedzibę w Rzymie


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 17.02.2013 godz.19

Moja szczerze umiłowana córko, schizma w Kościele katolickim, jak przepowiedziano, zostanie teraz ukazana całemu światu, aby ją zobaczył. Odejście Mojego szczerze umiłowanego Świętego Wikariusza, Benedykta XVI, oznacza początek końca. Przez ponad dwa ostatnie lata próbuję przez ciebie, Mój wybrany proroku, przygotować Mój Kościół na ziemi do tego smutnego wydarzenia.

Elity Masońskie przechwyciły władzę nad Moim Kościołem i będą narzucać najbardziej podstępne oszustwa Katolikom. Klucze Rzymu są teraz w Moich Rękach, zostały Mi przekazane przez Mojego Ojca. Będę kierował wszystkimi Moimi wyznawcami, aby Prawda została utrzymana, a Moje Święte Słowo pozostało nienaruszone.

Fałszywy prorok przejmie teraz Siedzibę w Rzymie, a Moje Słowo, tak jak to było za Mojego Czasu na ziemi, będzie traktowane jako herezja.

Nie popełnijcie tego błędu, ponieważ oszustwo zostanie przedstawione światu tak, jak gdyby nowa władza reprezentowała Prawdę, ty, Moja córko, będziesz strasznie cierpiała w Moje Święte Imię, tak jak prorocy, który przyszli przed tobą.

Moi wyznawcy muszą zachować spokój i modlić się o zbawienie wszystkich Moich najświętszych sług, którzy będą wciągani do tej obrzydliwości. Wzywam ich do reagowania w następujący sposób:

Postępujcie zgodnie z Moim Nauczaniem. Nigdy nie odstępujcie od Słowa Bożego. Pozostańcie wierni waszym świętym obowiązkom i udzielajcie Świętych Sakramentów tak, jak zostaliście  przeze Mnie pouczeni.

Nauczanie Kościoła katolickiego, w oparciu o jego ukształtowanie przez Mojego apostoła Piotra, pozostanie nieomylne. Teraz to się zmieni, kiedy podstawy zostaną zachwiane, przez zmiany, które mają nadejść.

Wkrótce nie rozpoznacie już Mojego Kościoła i będziecie czuć się bardzo nieswojo, gdy staniecie się  świadkami tego, jak Moje Święte Słowo zostało zafałszowane.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Fałszywy prorok przejmie teraz Siedzibę w Rzymie została wyłączona

Małżeństwo przed Moim Ołtarzem jest niedopuszczalne, jeżeli jest zawierane między dwoma osobami tej samej płci


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 15.02.2013 godz.22:10

Moja szczerze umiłowana córko, ta Misja musi iść teraz dalej, aby zachęcić i objąć tych, którzy nie wierzą w Moje Nauczanie i tych, którzy uważają się za Chrześcijan, ale w niewielkim stopniu Mnie uznają.

Ich obojętność jest bolesna. Ich interpretacja Mojego Nauczania, które zostało przekręcone, aby pasowało do ich świeckiego stylu życia, jest najgorszą formą zdrady Mnie, ich Jezusa.

Młodzi, w średnim wieku i osoby starsze, wszyscy tak zwani wyznawcy chrześcijaństwa, obrażają Mnie własną, okrojoną wersją, która ich zdaniem jest do przyjęcia przez Boga. Utworzyli nową doktrynę, swoje własne dzieło, które odpowiada ich stylowi życia. A przy tym uważają, że mogą nadal prosić Boga i że ich doktryna jest dla Niego do zaakceptowania.

Pamiętajcie, że tylko Prawda jest do przyjęcia przez Boga. Próby udobruchania Go będą jak głos wołającego na puszczy. Bóg nigdy nie zaakceptuje kłamstw. Nic nie pomoże, nie ważne, jak ładnie są przystrojone i sformułowane pięknym językiem  promującym nowe koncepcje w Chrześcijaństwie oraz akceptację i tolerancję grzechu, nie zostaną one przyjęte w Oczach Wszystkowidzącego Boga.  On nigdy nie zaakceptuje nowych praw, które lekceważą Sakramenty przekazywane przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata.

Uratowałem was, aby pomóc wam uwolnić się z więzów, jakimi szatan opętał serca ludzi.  Ochoczo oddałem Moje Życie, aby uratować was i uwolnić z łańcuchów, jakimi byliście związani przez szatana i ogień Piekła. Oznaczało to, że Piekło nie ma już władzy nad wami, bo dano wam wolność wyboru życia w Moim Królestwie lub śmierci w otchłaniach Piekła.

Ale co w dzisiejszym świecie robią ludzie, aby spłacić Mi ten niezwykły Dar? Starają się usprawiedliwić grzech w Moich Oczach. Przedstawiają Mi obraźliwe grzechy i proszą, abym zaakceptował kłamstwo i nieprawdę. Co gorsza, chcą w różny sposób dostosować Moje Święte Sakramenty do własnych potrzeb, a następnie przedstawić Mi je z ich całą obrzydliwością. Małżeństwo przed moim Ołtarzem jest niedopuszczalne, jeżeli jest zawierane między dwoma osobami tej samej płci. Jednak tak robią i obrażają Mnie. Błagają, abym zaakceptował grzech przez usprawiedliwienie przestępstw przeciwko Przykazaniom Mojego Ojca.  Starają się przekonać sami siebie, że jest to do przyjęcia przed Bogiem, lecz nigdy tak być nie może.

Wszystkie prawa Boże są ustanowione w Niebie. Grzech jest grzechem w Oczach Boga i nigdy nie może zostać usprawiedliwiony przez ludzką interpretację.

To zwodnicze myślenie zwolenników modernistycznego Chrześcijaństwa, którzy na każdym kroku dążą, aby zmienić i dostosować Nauczanie chrześcijańskie, niszczy Mój Kościół. Powoduje to straszliwe zamieszanie.

Robią pośmiewisko z Boga i Mojej śmierci na Krzyżu.

W ten sposób chrześcijanie powracają do pogaństwa, a to przejście może być błyskawiczne. Fałszywi bogowie, fałszywe świątynie, fałszywe religie, mają jedną wspólną cechę. Ich wyznawcy oddają cześć bogu, który jest utworzony rękami człowieka. Takie religie są obrazą Boga i w jednym kościele, świątyniach masońskich, oddają hołd, ale wcale nie Bogu, lecz bestii.

Taka jest cena wolności dana światu, przez Moją śmierć na Krzyżu. To dlatego świat musi zaakceptować Prawdę i nie paść ofiarą oszustwa, które bestia, w miarę upływu czasu, zasieje wśród was.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Małżeństwo przed Moim Ołtarzem jest niedopuszczalne, jeżeli jest zawierane między dwoma osobami tej samej płci została wyłączona

To jest ostateczna bitwa. Mój Wikariusz upadł. Mój Kościół upadnie, ale wkrótce znów się podniesie.


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 14.02.2013 godz.18:00

Moja szczerze umiłowana córko, walka między królestwem Mojego Ojca i sferą szatana weszła w końcu w ostatnią fazę.

Jak bardzo zły duch ogłupia dzieci Mojego Ojca, w tym tych, którzy podążają za Prawdą Mojego Nauczania. Nic nie jest takie, jak się wydaje. Moc Masonerii wzrosła i opanowali oni nie tylko świat polityki, lecz także dom Boży, Moje Ciało na ziemi.

Kościół katolicki jest w większej pogardzie niż jakikolwiek inny kościół na ziemi, który głosi Moje Święte Słowo. To dlatego, że nim kieruję i że przestrzega on Moich poleceń, danych ludzkości, odkąd oznajmiłem, że Mój Apostoł Piotr ma ustanowić Mój Kościół na ziemi.

Zły duch skupiał się na Moim Kościele na ziemi od wieków dokonując podziału Mojego Kościoła i ciężko doświadczając wszystkich tych, którzy przyjmowali Moje Święte Sakramenty.

Zły duch nigdy nie ustawał w realizacji swojego planu prześladowania Mojego Kościoła. Ten chytry, podstępny, arogancki, dumny i pełen zarozumiałości oszust, wierzy, że jego władza jest wszechmogąca. Ich celem zawsze są ci, których obdarzono obowiązkiem prowadzenia dzieci Boga do życia wiecznego.

Mój Kościół katolicki, przez jakiś czas, strasznie cierpiał z ręki szatana. Nigdy szatan nie pozostawił go, by w spokoju wypełniał swój święty obowiązek wobec Mnie. A następnie, by sobie zapewnić możliwość spowodowania jeszcze większych szkód, zły duch przeniknął do Moich wyświęconych sług, wysyłając swoje sługi, by wmieszali się pośród nich. Było to wtedy, gdy ohyda weszła do Mojego Kościoła.

Kiedy grzech został popełniony przez tych, którzy zostali powołani do pielęgnowania dusz, to Mnie, Jezusa Chrystusa, oskarżono i posadzono na ławie oskarżonych.

Największym oszustwem ze wszystkich było przekonanie człowieka, że to Ja, Jezus, Głowa Kościoła na ziemi zdradziłem ludzkość. Ludzkość urodziła się w grzechu. Człowiek będzie grzeszył, aż do czasu Mojego Powtórnego Przyjścia. Odrzucenie Mnie, jako Zbawiciela Świata, z powodu grzechów człowieka, w tym tych ludzi, którzy byli odpowiedzialni za dusze, które zeszły na manowce, będzie waszym upadkiem.

Zamiast Prawdy pozwoliliście, aby kłamstwa bestii zdeprawowały wasze serca. Jesteście teraz pod władzą zła w Moim Kościele i wielu padnie ofiarą kłamstwa, które zostanie przedstawione wam jako Prawda.

Prawda Mojego Nauczania zostanie wkrótce uznana za nieistotną i nieprawdziwą. Wzburzenie Mojego Ojca z powodu tego skażenia w Moim Kościele na ziemi będzie wkrótce odczuwalne wśród Jego sług w Moim Kościele w Rzymie. To jest ostateczna bitwa. Mój Wikariusz upadł. Mój Kościół upadnie, ale wkrótce znów się podniesie.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania To jest ostateczna bitwa. Mój Wikariusz upadł. Mój Kościół upadnie, ale wkrótce znów się podniesie. została wyłączona

Drugie przyjście Jezusa Chrystusa jest teraz bardzo, bardzo blisko!


Radujcie się! Pan jest blisko. (List do Filipian 4: 4,6)

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!  Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!

        Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.  Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i  oznajmi wam rzeczy przyszłe.  On Mnie otoczy chwałą,  ponieważ z  mojego  weźmie i  wam objawi.   Wszystko, co ma  Ojciec,  jest  moje.  Dlatego  powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.(Jana 16:13-15)

Świat zostanie odmieniony, począwszy od nowej wiosny w Kościele.

Benedykt XVI pisze w liście do kapłanów na Rok kapłański 2009-2010.

W kontekście duchowości karmiącej się praktyką rad ewangelicznych cieszę się, że mogę skierować do kapłanów, w tym dedykowanym im roku szczególną zachętę: by potrafili pojąć nową wiosnę, którą Duch rozbudza w naszych dniach w Kościele,  nie na poślednim miejscu poprzez nowe ruchy kościelne i nowe wspólnoty. „Duch jest różnorodny w swoich darach…Tchnie tam gdzie chce. Czyni to nieoczekiwanie, w miejscach nieoczekiwanych i w formach wcześniej niewyobrażalnych… ale ukazuje nam także, że działa On mając na względzie jedno Ciało i że działa w jedności jedynego Ciała”. Pod tym względem ważna jest wskazówka dekretu Presbyterorum ordinis: „Badając duchy, czy pochodzą od Boga, (kapłani) niech w duchu wiary odkrywają różnorodne charyzmaty świeckich, zarówno małe jak i wielkie, niech je z radością uznają, z troskliwością popierają”. Dary takie, które popychają wielu do doskonalszego życia duchowego mogą przynieść korzyść nie tylko wiernym świeckim, ale i samym szafarzom. Z komunii między kapłanami a charyzmatami może rzeczywiście wypływać „cenny impuls do odnowionego zaangażowania Kościoła w głoszenie Ewangelii nadziei i miłości i dawanie jej świadectwa we wszystkich zakątkach świata”

Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście.  Oto dom wasz [tylko] dla was pozostanie. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie Mnie, aż <nadejdzie czas, gdy> powiecie: Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie ( Łk, 13:34,35)

Blisko

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , . Możliwość komentowania Drugie przyjście Jezusa Chrystusa jest teraz bardzo, bardzo blisko! została wyłączona

Maryja Panna: Wyniosłość i Duma Ludzkości obrażają Bożą Obecność


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 13.02.2013 godz.20:10

Mój Święty Płaszcz okrywa tych wszystkich z was, którzy wzywają mnie, waszą Matkę Bożą w tych czasach Kary. Gdy Gniew mojego Ojca Przedwiecznego narasta, wy, moje drogie dzieci, musicie mocno się modlić o złagodzenie cierpienia, które będzie wzbierało na ziemi, jak powódź.

Musicie koncentrować się na tym, co mówi wam mój Syn i pozostać zjednoczeni w modlitwie, aby grzech mógł być odpuszczony. Hedonistyczna chmura wisząca nad zachodnią częścią świata, tą częścią, która odrzuca mojego Syna, codziennie się pogrubia.

Wyniosłość i duma ludzkości obrażają Bożą Obecność. Ich puste dusze są jak puste naczynia, wypełnione bezwartościowymi bogactwami stworzonymi ręką człowieka. W swoich chciwych sercach nie mają miejsca na Prawdziwą Miłość, Miłość Boga. Bez Miłości Boga nie są w stanie kochać nikogo innego poza sobą. Z tego powodu ludzkość cierpi więcej niż powinna, bo nie dzieli się miłością.

Jeśli tylko dbacie o siebie, nie potraficie pocieszyć ani złagodzić cierpienia tych, którzy są zależni od innych.

Dzieci, obudźcie się. Tylko poprzez otwarcie swojego serca na Prawdę, będziecie mogli pozyskać Miłosierdzie mojego ukochanego Syna.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Maryja Panna: Wyniosłość i Duma Ludzkości obrażają Bożą Obecność została wyłączona

Masoneria przeniknęła Mój Kościół na ziemi i wkrótce schizma, która została przepowiedziana, doprowadzi do podziału i niepokoju wśród Moich wiernych sług


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 13.02.2013 godz.11:20

Moja szczerze umiłowana córko, ogromny gniew panuje teraz w Niebie, gdy Korona Cierniowa opada, by zmiażdżyć Moje Ciało, Kościół katolicki na ziemi.

To proroctwo przekazywane wam w szczegółach przez ostatnie dwa lata, staje się już rzeczywistością. Teraz, gdy Moje inne Objawienia wkrótce się wypełnią, bardzo niewielu Moich wyświęconych sług będzie mogło zignorować Moje Apele do rasy ludzkiej, w tej nieludzkiej godzinie w waszym czasie.

Ta nikczemna grupa zaczęła swoją kampanię, aby pozbyć się z ziemi Prawdy Mojego Nauczania. Mój Święty wikariusz został zmuszony, by tak postąpić i w wyniku tego bardzo cierpi. Masoneria przeniknęła Mój Kościół na ziemi i wkrótce schizma, która została przepowiedziana, doprowadzi do podziału i niepokoju wśród Moich wiernych sług.

Wielu z nich nie ma pojęcia, gdy jest im przedstawiane oszustwo. Ani nie wiedzą, że fundament Mojego Kościoła, Kościoła katolickiego, został zmiażdżony w pył. W jego miejsce powstanie ohyda i będę interweniował i wysyłał znaki w celu ostrzeżenia każdej duszy, o znaczeniu modlitwy, aby mogły one rozpoznać Prawdę od fikcji.

To nie upadek Kościoła Katolickiego, który wkrótce stanie się oczywisty, podzieli świat. Sprawi to ich zaangażowanie się w tworzenie Nowego Światowego Kościoła, jednej światowej religii, która wprowadzi pogaństwo i bałwochwalstwo.

Fałszywy prorok jest dobrze przygotowany, a jego czas nadchodzi. We współpracy z antychrystem rzucą świat na kolana. Nie będzie to oddanie przez nich hołdu Bogu, lecz bestii.

Nalegam, aby wszyscy Moi uczniowie, Moi chrześcijańscy wyznawcy, wszędzie zachowali spokój. Módlcie się o pokój i pozwólcie Mi, waszemu Jezusowi, abym poprowadził was w tym czasie.

Wzywam wszystkich Moich kardynałów, biskupów i Moich wyświęconych sług, aby zjednoczyli swoje owce i pozostali wierni Mojemu Nauczaniu. Zwróćcie szczególną uwagę na to, o co was poproszą, abyście głosili, bo tu nastąpi zmiana. Wasze homilie będą obmyślone i pisane dla świeckiego świata i nie będą nie będą posiadały prawdziwej wartości.

Ażeby odebrano to jako troskę o nowoczesny wizerunek Kościoła katolickiego, zostanie wam to przedstawione, jako promocja pełnego zjednoczenia, czyli wszystkie religie sprowadzone do jednego, tak zwanego Chrześcijańskiego Kościoła Zjednoczonego. Wszystkie zewnętrzne znaki mogą początkowo wydawać się takie same, ale tego się po was spodziewają, że właśnie tak to będziecie postrzegać. Powoli nie rozpoznacie już Mojego Pisma Świętego, gdyż nowe słowa, zwroty i nowe formy przedstawiania Sakramentów zostaną wam przedłożone.

Będzie panika wśród prawdziwych, wiernych, konserwatywnych kapłanów, którzy będą zaniepokojeni nową, współczesną formą jaką przyjmie Kościół, kiedy ponownie zaczną promować nowy typ współczesnego Kościoła alternatywnego.

Nastąpi to przez siatkę masonów, którzy przeniknęli do każdego zakątka Kościoła katolickiego, rządów i mediów, która tę obrzydliwość przedstawi jako wielką innowację.

To jest początek końca. Moja Obecność zostanie dyskretnie wygnana z nowej ceremonii Mszy.

Cały przepych i ceremonia będą maskować puste tabernakulum, gdyż Mój Ojciec nie pozwoli na Moją Boską Obecność.

Musicie pozostać zjednoczeni, jeśli jesteście katolikami i nadal uczestniczyć w codziennej Mszy i Komunii św. Ponieważ wszyscy Chrześcijanie muszą wiedzieć, że oni także zostaną zwabieni do Nowej Światowej Religii, uknutej przez narody, które są w zmowie ze zdrajcami Mojego Kościoła katolickiego. Chcą stworzyć świecką, humanistyczną fasadę – fasadę, maskującą zło, które będzie subtelnie promowane.

Bitwa się rozpoczęła, ale wy, Moi ukochani wyznawcy, jesteście silniejsi niż myślicie. Ja Jestem tu zawsze. Dobrze was przygotowałem. Aby przetrwać, musicie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty (100) O przetrwanie Chrześcijaństwa

„O drogi Jezu, błagamy Cię o umiejętności, aby przetrwać próby z jakimi mamy teraz do czynienia, gdy ostatni prawdziwy Papież kończy swoją Misję dla Ciebie.

Pomóż nam utrzymać straszne sponiewieranie z jakim będziemy musieli się teraz zmierzyć z powodu upadku Kościoła, jaki znaliśmy.

Nigdy nie pozwól nam odejść od Prawdy Twojego Boskiego Słowa.

Pomóż nam milczeć, gdy na swoich barkach będziemy czuć ciężar ataków mających nas skłonić do odwrócenia się od Ciebie i od Sakramentów, które dałeś światu.

Okryj Swoją Armię potężną Miłością, której potrzebujemy, jak tarczy, aby chroniła nas przed fałszywym prorokiem i antychrystem.

Pomóż Twojemu Kościołowi na ziemi rozprzestrzeniać się i pomnażać się, aby mógł przylgnąć do Prawdy i pomagać Ci  prowadzić naszych braci i siostry na Drodze Prawdy, by odpowiednio się przygotować do Twojego Powtórnego Przyjścia.  Amen.”

Nie martwcie się, Moi wyznawcy. Wszystko jest w Moich Świętych Dłoniach. Bądźcie cierpliwi. Nie uzasadniajcie jakiegokolwiek swojego działania w Moje Imię, bo gdy tak będziecie czynić, to będziecie tylko bronić Mojego Słowa, podczas, gdy waszym zadaniem jest tylko i wyłącznie głosić Moje Słowo.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , . Możliwość komentowania Masoneria przeniknęła Mój Kościół na ziemi i wkrótce schizma, która została przepowiedziana, doprowadzi do podziału i niepokoju wśród Moich wiernych sług została wyłączona