Dzięki Darowi Ducha Świętego, będziecie prorokowali po całym świecie w Moje Święte Imię


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 22.01.2013 godz.10:24

Moja najukochańsza córko, Moje Światło będzie teraz świecić nad tymi narodami, których nie uczono Prawdy.

Tam, gdzie w ogóle nie wspomina się o Bogu, Moja Boska obecność wypełni każdy zakątek wśród tych narodów, które nie oddają Mi czci, mimo, że są świadomi tego, Kim Ja Jestem. Zasłona ciemności zostanie podniesiona i w końcu te zgłodniałe dusze będą pić Mojego Świętego Ducha i pochłaniać Moje Święte Słowo. Po tak długim czasie otrzymają one Prawdę dzięki rozprzestrzenianiu się Moich Grup Modlitewnych.

Mam na myśli te narody, gdzie są puste kościoły, gdzie sakramenty są rzadko dostępne i gdzie codzienne Msze nie są już celebrowane. Od was zależy, Moi umiłowani uczniowie, rozpowszechnianie Mojego Świętego Słowa, aby ciemne dusze i ci, którzy nic nie wiedzą o Mnie byli oświeceni i delikatnie zachęcani, aby przyjść do Mnie.

Błogosławię was, a przez moc Mojej głębokiej Miłości do każdego z was, ogromnie zwiększę wasze szeregi. Moje Grupy Modlitewne zostaną utworzone w każdym kraju i wraz z darem Ducha Świętego będziecie prorokowali w Moje Święte Imię po całym świecie.

Przypominajcie całe Moje Nauczanie. Przypominajcie duszom, aby czytały Pismo Święte, jeden z największych Darów dany wam przez Mojego Ojca. Odmawiajcie Moje Modlitwy; czytajcie Moje Chwalebne Orędzia i módlcie się, abyście mogli dotrzeć nawet do najbardziej zatwardziałych serc.

Dam wam wiele Darów i będę dawał wam instrukcje krok po kroku na Drodze Prawdy.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Dzięki Darowi Ducha Świętego, będziecie prorokowali po całym świecie w Moje Święte Imię została wyłączona
%d blogerów lubi to: