Zachęcam Moich wyznawców, aby przypominali ludziom o znaczeniu czytania Pisma Świętego


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 23.01.2013 godz.16:40

Moja najukochańsza córko, Ja Jestem radosny i zadowolony z powodu miłości, którą Moi uczniowie noszą dla Mnie w swoich sercach.

Niebo się raduje z powodu szybkości rozprzestrzeniania się Moich Boskich Orędzi i Modlitw po całym świecie. Jest to czas, tak dawno temu przepowiedziany, kiedy Moja Święta Ewangelia ma być głoszona po całym świecie.

Zachęcam Moich wyznawców, aby przypominali ludziom o znaczeniu czytania Pisma Świętego, Słowa przedstawionego zgodnie z Wolą Mojego Ojca.

Dziś, Moje Słowo jest ponownie wypowiadane obecnie po to aby, zaszczepić w ludzkich umysłach znaczenie Mojego Nauczania. Odrzucenie Słowa Bożego doprowadzi do śmierci duszy.

Każdy człowiek na ziemi urodził się z wolną wolą. Ponieważ przez Sakrament Chrztu każdy człowiek otrzymał od Mojego Ojca życie, ale nie każde dziecko Boże dopuszczono do tego ważnego Daru, który oczyszcza duszę i uwalnia go od demonów.

Każdy człowiek ma prawo do Prawdy Mojego Nauczania, jednak nie każdy człowiek otrzymał Prawdę. W jej miejsce niewinne dusze były karmione fałszywymi religiami. To doprowadziło do wzajemnej nienawiści, gdy kłamstwa tworzone i rozpowszechniane przez te fałszywe religie zarażały ludzkie serca.

Prawda jest taka, że Moje Święte Słowo jest pokarmem duszy. Dusza bez niego usycha. Gdy brak w niej pokoju, który przynosi Moja Miłość, to szuka pocieszenia w ramionach ziemskich rzeczy, które ostatecznie pozbawiają ją wszelkiego pocieszenia.

Dlatego teraz Moje Święte Słowo rozpala się w sercach znużonych ludzi, Moja Miłość będzie się rozprzestrzeniać, gdy Prawda będzie przekazywana ludzkości. Ta Miłość przyciągnie głodne dusze i tak Mój Plan Zbawienia będzie nadal realizowany. Sięgnę po każdy sposób, korzystając z pomocy serc pokornych dusz – które naprawdę Mnie kochają – aby zbawić ludzką rasę. Nie ma znaczenia, jakich bogów ubóstwiają, bo bardzo szybko Prawda zostanie im ujawniona. Potem nie będą pragnąć niczego poza Moją Chwalebną Obecnością.

Wasz Jezus

Źródło Paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Zachęcam Moich wyznawców, aby przypominali ludziom o znaczeniu czytania Pisma Świętego została wyłączona

Maryja Panna: Dzięki mocy modlitwy Miłosierdzie Mojego Syna może rozprzestrzeniać się po całym świecie


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 23.01.2013 godz.16:05

Moje dzieci, musicie starać się poświęcać co najmniej piętnaście minut dziennie na odmawianie Modlitw Krucjaty, ponieważ jest to bardzo ważne.

Musicie znaleźć czas, aby odmawiać te modlitwy, ponieważ one zapobiegły już wielu tragediom na świecie, których dokonują nikczemni ludzie poprzez złe czyny.

Nigdy nie wolno wam zapominać o mocy modlitwy, ani o fakcie, że przez moje wstawiennictwo przy waszej wierze, mogę pomóc wam w walce.

Wielu z was jest zajętych różnymi sprawami w życiu, ale musicie dołożyć wszelkich starań, aby oddawać hołd Mojemu Synowi. Modlitwa może być dla wielu trudna.

Może być trudno modlić się prywatnie i ci, którzy nie potrafią zobaczyć najdoskonalszego i pięknego Oblicza Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, mogą łatwo się rozpraszać.

Oto mała Modlitwa Krucjaty (95) O pomoc w znalezieniu czasu na modlitwę.

O Matko Zbawienia, przyjdź mi z pomocą, gdy walczę o znalezienie czasu na modlitwę.

Pomóż mi dać Twojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, czas na jaki zasługuje, aby pokazać Mu, jak bardzo go kocham.

Proszę cię, moja Najświętsza Matko Zbawienia, wyproś dla mnie łaski, których potrzebuję i poproś drogiego Syna o wszelką łaskę i przychylność , aby mógł On objąć mnie Swoim Najświętszym Sercem.

Amen.

Dzieci, aby iść drogą Prawdy, potrzebujecie jedynie ofiarować czas, który jest potrzebny na modlitwę. Dzięki mocy modlitwy Miłosierdzie Mojego Syna może rozprzestrzeniać się po całym świecie. Dzięki odmawianiu przez was Modlitw Krucjaty, Mój Syn, będzie mógł wypełnić Przymierze, aby ocalić świat.

Wasza Ukochana Matka

Matka Zbawienia

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Maryja Panna: Dzięki mocy modlitwy Miłosierdzie Mojego Syna może rozprzestrzeniać się po całym świecie została wyłączona

Dzięki Darowi Ducha Świętego, będziecie prorokowali po całym świecie w Moje Święte Imię


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 22.01.2013 godz.10:24

Moja najukochańsza córko, Moje Światło będzie teraz świecić nad tymi narodami, których nie uczono Prawdy.

Tam, gdzie w ogóle nie wspomina się o Bogu, Moja Boska obecność wypełni każdy zakątek wśród tych narodów, które nie oddają Mi czci, mimo, że są świadomi tego, Kim Ja Jestem. Zasłona ciemności zostanie podniesiona i w końcu te zgłodniałe dusze będą pić Mojego Świętego Ducha i pochłaniać Moje Święte Słowo. Po tak długim czasie otrzymają one Prawdę dzięki rozprzestrzenianiu się Moich Grup Modlitewnych.

Mam na myśli te narody, gdzie są puste kościoły, gdzie sakramenty są rzadko dostępne i gdzie codzienne Msze nie są już celebrowane. Od was zależy, Moi umiłowani uczniowie, rozpowszechnianie Mojego Świętego Słowa, aby ciemne dusze i ci, którzy nic nie wiedzą o Mnie byli oświeceni i delikatnie zachęcani, aby przyjść do Mnie.

Błogosławię was, a przez moc Mojej głębokiej Miłości do każdego z was, ogromnie zwiększę wasze szeregi. Moje Grupy Modlitewne zostaną utworzone w każdym kraju i wraz z darem Ducha Świętego będziecie prorokowali w Moje Święte Imię po całym świecie.

Przypominajcie całe Moje Nauczanie. Przypominajcie duszom, aby czytały Pismo Święte, jeden z największych Darów dany wam przez Mojego Ojca. Odmawiajcie Moje Modlitwy; czytajcie Moje Chwalebne Orędzia i módlcie się, abyście mogli dotrzeć nawet do najbardziej zatwardziałych serc.

Dam wam wiele Darów i będę dawał wam instrukcje krok po kroku na Drodze Prawdy.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Dzięki Darowi Ducha Świętego, będziecie prorokowali po całym świecie w Moje Święte Imię została wyłączona

Mój Czas, który jest powiązany z Bożą Wolą Mojego Ojca nieuchronnie się zbliża


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 21.01.2013 godz.15:50

Moja najukochańsza córko, może wydawać się, że Mój czas na ziemi się skończył na Moim Ukrzyżowaniu, ale to był dopiero początek.

Mój Czas, który jest powiązany z Bożą Wolą Mojego Ojca, nieuchronnie się zbliża i w końcu przyjdę ponownie, aby objąć ludzkość Moim Najświętszym Sercem.

Wiele już osiągnięto, nie tylko dzięki wam, Moi umiłowani uczniowie, lecz także przez wiarę Mojego Kościoła oparciu się prześladowaniom zadawanym Mojemu Ciału na ziemi przez świeckie rządy.

Jak bardzo kocham Moich wiernych wyznawców. Jak bardzo Mnie pocieszają swoim zdecydowaniem i wiernym przywiązaniem. Działanie Ducha Świętego rozszerza się w tych czasach i został On rzucony, jak sieć nad ludzkością, jako antidotum na ducha zła obecnego w sercach ludzi.

Gdybyście, Moi wyznawcy, zobaczyli te złe duchy, które włóczą się po ziemi, szukając domu dla siebie, tak jak Ja je widzę, umarlibyście ze strachu. Oni szukają schronienia w ludzkich duszach i domach, które zamieszkują. Dusze, które Mnie nie kochają, które odrzucają Boga i idą za fałszywym nauczaniem rozpowszechnianym przez szatana, łącznie z organizacjami New Age – które udają organizacje religijne i duchowe – szeroko otwierają się na te duchy. Wiele z tych dusz obraziłoby się, gdyby powiedziano im, że są nosicielami tych złych duchów. Nie uwierzyliby w to, nawet jeśli wykazują oznaki głębokiego emocjonalnego niepokoju.

Te złe duchy, a jest ich wielu, gdy ukazują się Mi, to wiją się w ciemności przede Mną. Widzę ich, gdy szydzą i plują na Mnie swoimi nikczemnymi ustami. Gdy są obecne w dzieciach Bożych, przekształcają osoby w które weszły, jednak z początku robią to powoli. Z czasem te biedne dusze wyrzucają z siebie przekleństwa przeciwko Bogu i prawom przez Niego ustanowionymi.  Będą wspierać nikczemne czyny każdego rodzaju i zadadzą sobie wiele trudu, aby przywieść inne dusze do popełnienia grzechu. Ponieważ zwiększa się szybkość ich inwazji, Duch Święty, obecny w sercach Moich wyznawców, stoczy potężną bitwę, aby pomóc wytępić to zło. Dlatego modlitwa jest tak ważna. Wasze modlitwy, ofiarowane, by powstrzymać rozprzestrzeniania się nikczemnych przepisów, które obrażają Boga, zostaną wysłuchane i uwzględnione.

Proszę, odmawiajcie nadal Modlitwę Krucjaty (87), aby chronić wasz naród od zła i aby nikczemne prześladowania zostały złagodzone.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Mój Czas, który jest powiązany z Bożą Wolą Mojego Ojca nieuchronnie się zbliża została wyłączona

Ci ludzie będą niszczyć Moje Kościoły i niewielu będzie mogło składać codzienne Ofiary


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 20.01.2013 godz.17:50

Moja najukochańsza córko, pragnę, aby Moi uczniowie bez strachu przyjęli zmiany, które na nich czekają. To właśnie z powodu tych zmian człowiek może zostać oczyszczony.

Nikczemne działania wojenne i zniesienie waszych praw, mające doprowadzić do kontroli nad tym jak wasze kraje są kierowane. Gdyby ta ostateczna bitwa między królestwem Mojego Ojca i diabła oraz jego złych duchów nie wydarzyła się, to zło nie mogłoby zostać zniszczone.

Nieustannie będą dokładać wszelkich starań, aby przejąć wasze waluty i osobisty dostęp do pieniędzy. Ale wasze modlitwy mogą powstrzymać tych złych przywódców dokonujących tej próby zniewolenia. Ci ludzie będą niszczyć Moje Kościoły i niewielu będzie mogło składać codzienne Ofiary. Jednak, znajdą się wśród nich tacy, którzy się nie poddadzą dzięki łasce Bożej.

Będą prześladować Kościół i doprowadzą do wielkiego podziału wśród przywódców Kościołów chrześcijańskich, lecz jednak będą księża i duchowni, którzy wytrwają ponieważ odmówią poddania się tej presji.

Będą starali się znieść Sakramenty Chrztu, Komunii Świętej i Spowiedzi, ale jednak ci wierni i odważni wyświęceni słudzy będą nadal Mi służyli.

Pamiętajcie, że wasze modlitwy osłabią oddziaływanie i nasilenie  tych prób. Kiedy Moje wybrane dusze będą modliły się o te akty Miłosierdzia, szczególnie będę odpowiadał na ich wołanie.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Ci ludzie będą niszczyć Moje Kościoły i niewielu będzie mogło składać codzienne Ofiary została wyłączona

To są Misje prawdziwych proroków, które wywołują oburzenie.


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 20.01.2013 godz.10:10

Moja najmilsza córko, Moim największym pragnieniem jest zobaczyć niewierzących, którzy czytają Moje Święte Słowo. Nawet gdyby to było tylko kilka minut, byliby skłonni powracać do Mojego Pisma, ponownie i ponownie.

Ponieważ szatan zwodzi świat do uwierzenia, że on nie istnieje, ani że jego demony, upadłe anioły, przemierzają swobodnie świat szukając schronienia w sercach i ciałach ludzi, jest on nieznany dla niewierzących. Dopiero gdy człowiek zaakceptuje egzystencję zła na świecie, otworzy naprawdę swój umysł, aby zaakceptować Istnienie Boga.

Kiedy złe duchy wędrują, poszukują miejsc, w których łatwo mogą wejść do duszy. Gdy raz znajdą się w duszy, pozbyć się ich jest bardzo trudno. Trzymają się tych biednych dusz, które nie mają wiary czy ufności w Boga. W podobny sposób atakują Moich wyznawców i jedynie ich modlitwy mogą zapewnić im ochronę. Kiedy na świat wysyłany jest prorok, szatan i jego demony użyją nadzwyczajnych metod, aby walczyć z Darem Proroctwa.

Ty, Moja córko, poddawana jesteś atakom szatana. Przybiera to różne formy. Ludzie, którzy reagują na Moje Orędzia będą również dręczeni. Najpierw przez ducha zła zasiewane będą w ich sercach wątpliwości, które następnie wywołają niepokój w duszy. To doprowadzi ich do kwestionowania i stawiania wyzwania Moim Przekazom, aż ich wątpliwości obrócą się w nienawiść.

Wiele związanych z tobą dusz, będzie bezwiednie nieustannie kuszonych, aby cię zdradzić. Pojawią się niektórzy obcy i powiedzą ci, że również są prorokami. Niektóre z tych dusz, które przyszły do ciebie od początku tej Misji pod pretekstem, że one również były Moimi prorokami ze specjalnymi darami ode Mnie, i że należą do ciebie, są twoimi największymi wrogami. Zostały zaatakowane przez złe duchy i wiele, niestety, nie uświadamia sobie tego. Ci Moi wyświęceni słudzy, którym zawierzyłaś, a którzy cię zdradzili, również zostali powstrzymani w wykonywaniu swoich obowiązków wobec Mnie, z powodu ducha zazdrości.

Istnieje bardzo niewielu, którym można powierzyć pracę z Moimi prorokami, dlatego prawdziwi z nich muszą działać sami, jedynie z garstką ludzi, którym mogą zaufać. Wam, Moi wyznawcy, nie wolno nigdy czuć się urażonymi lub obrażonymi, jeśli nie zezwolę Mojemu prorokowi spotykać się z wami lub uczestniczyć w publicznych wydarzeniach.

Jako prorokowi czasów ostatecznych, nie mogę pozwolić na zajęcia odwracające uwagę. Potrzebuję całego czasu Marii i jej pobożności. To będę Ja, Jezus Chrystus, który poprowadzi was w waszych modlitwach, poprzez Moje Grupy Modlitewne. Nie lekceważcie nigdy ducha zła, który wywołuje wśród was wątpliwości i dyskusje wraz z pokusą, aby odejść.

Rozpoznajcie powody tego. Jest to dlatego, że największa wojna szatana jest toczona w tym czasie. To są Misje prawdziwych proroków, które wywołują oburzenie. To Jestem Ja, Jezus, który prowadzi walkę przeciwko złemu i to Jestem Ja, Który ją wygra.

Wasz Ukochany Jezus

Źródło: ostrzezenie.wordpress.com

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania To są Misje prawdziwych proroków, które wywołują oburzenie. została wyłączona

Maryja Panna: Musicie walczyć z każdym prawem i każdym argumentem, który promuje aborcję


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 19.01.2013 godz.20:45

Moje dziecko, gdy zwiększają się nikczemne czyny w taki sposób, że narody próbują wprowadzać aborcję, Duch Święty zstępuje na dzieci Boże, aby mogły uzyskać odwagę, by z tym walczyć.

Aborcja jest najcięższym grzechem w Oczach mojego Ojca. Żaden powód przedstawiany Mu nie uzasadni tego ohydnego czynu przeciwko Stworzeniu Boga. Aborcja jest obrazą Świętego Stworzenia ludzkości i niesie ze sobą straszliwą karę.

Będą szukali wszelkich argumentów, aby usprawiedliwić to wśród swoich narodów, ale żaden, nigdy nie zostanie zaakceptowany przez Boga. Nikt nie ma prawa ingerować w Dar Życia, stworzonego przez Boga, Stwórcę wszystkiego, co istnieje.

Wiele biednych dusz wierzy, że okazują współczucie, kiedy tolerują aborcję, ale oni jednak nie robią nic innego, jak tylko tolerują morderstwo, które jest grzechem ciężkim. Musicie walczyć z każdym prawem i każdy argumentem, który promuje aborcję i chronić życie dzieci Bożych w łonach matek. Nigdy się nie bójcie, kiedy głosicie świętość życia.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za te dusze, które nie potrafią uznać doniosłości życia i Najświętszego Aktu Stworzenia Bożego. Te dusze potrzebują waszych modlitw i cierpliwości. Pokażcie im, że nie będziecie akceptować ich żądań, aby nakłonić was do zaakceptowania zabójstwa nienarodzonego dziecka Bożego.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Maryja Panna: Musicie walczyć z każdym prawem i każdym argumentem, który promuje aborcję została wyłączona