U podstaw wszystkiego będzie leżało zniszczenie komórki rodzinnej


(Hbr. 12:25-29) Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu  

Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli  kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba  przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz  obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i  niebem.

 

następne zdanie jakby wprost mówi o tym co jest mówione w  Ostrzeżeniu

 

Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie  tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby  pozostało to, co jest niewzruszone. Dlatego też otrzymując  niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy  Bogu ze czcią i bojaźnią! Bóg nasz bowiem jest ogniem  pochłaniającym.

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 23.12.2012 godz.15:30

Moja najukochańsza córko, wielu Moich wyświęconych sług staje w obliczu strasznego wyzwania. To przekona ich, aby wybrali jedną z dwóch różnych dróg. Każdy z nich będzie musiał wybrać drogę z własnej, wolnej woli. Ponieważ wkrótce obrzydliwość da się poznać.

Wielu Moich wyświęconych sług nie będzie z początku od razu wiedziało, co się dzieje. Dopiero wtedy, gdy przeczytają listy od tych, który są na wysokich stanowiskach, znajdą się w trudnej sytuacji.

Ci, którzy podtrzymują Moje Święte Słowo, dane człowiekowi przez Dar Pisma Świętego, będą wystawieni na próbę i wezwani do przyjęcia poprawek. Zmiany te zostaną im przekazane i będzie się od nich oczekiwać przełknięcia tego i przyjęcia za Prawdę. Sprowadzą się one do jednego.

Będą nalegać, aby Moi Święci, wyświęceni słudzy zaakceptowali tolerowanie grzechu.

Będą mówić, że Bóg jest zawsze miłosiernym Bogiem i że kocha wszystkich. Tak, to jest prawda. Ale potem, polecą zaakceptowanie praw, które są obrzydliwością w Moich Oczach.  U podstaw wszystkiego będzie leżało zniszczenie komórki rodzinnej.

Inni zostaną poproszeni o zaakceptowanie nowego rodzaju ceremonii, która zastąpi Msze i Obecność Mojej Świętej Eucharystii.

Będzie to uważane za całościowe posunięcie, by połączyć wszystkich chrześcijan i inne religie w jedno. Będzie to początek końca.

Dzień, kiedy codzienne ofiary Mszy zostaną zniesione będzie początkiem wszystkich wydarzeń, które zaczną wtedy następować tak, jak przepowiedział Jan Ewangelista. To będzie czas powstania bestii, a jego wpływ będzie wielki. Pozyska on serca i dusze wielu kapłanów. Jego celem będzie zaprzestanie odprawiania wszystkich Mszy i bezczeszczenie Najświętszej Eucharystii.

On już to robi poprzez czarne msze, które odbywają się w wielu kościołach katolickich. Rdzeń niewiernych sług spiskuje przeciwko Mojemu Kościołowi i zwiodą oni wielu.

Bądźcie czujni. Otwórzcie oczy i proście Mnie o siłę, jakiej potrzebujecie, aby stanąć przeciwko temu podłemu i nikczemnemu planowi.

Ta walka wewnątrz Mojego Kościoła na ziemi będzie okrutna. Kapłan przeciw Kapłanowi. Biskup przeciw Biskupowi. Kardynał przeciw Kardynałowi.

Niech będzie wiadomo, że będę prowadził tych z was, Moi wyświęceni słudzy, którzy Mnie znacie i kochacie. Będę wami kierował. Dam wam siłę, abyście poradzili sobie z tymi wrogami Boga. Nie jesteście sami.

Nigdy nie wolno wam słuchać kłamstw przekazywanych czy przedstawianych wam w Moje Święte Imię. Tylko wy znacie Prawdę w swoich sercach. Słuchajcie swoich serc. Pozostańcie wierni wszystkiemu, co wam powiedziano, gdyż jest to Prawo Boże.

Jeśli jest wam przedstawiane cokolwiek, co wydaje się być w sprzeczności z Moim Nauczaniem, to musicie się od tego odwrócić.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania U podstaw wszystkiego będzie leżało zniszczenie komórki rodzinnej została wyłączona
%d blogerów lubi to: