Wiedza może was bardzo często czynić ślepymi na Prawdę


(Hbr. 12:25-29) Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu  

Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli  kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba  przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz  obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i  niebem.

 

następne zdanie jakby wprost mówi o tym co jest mówione w  Ostrzeżeniu

 

Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie  tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby  pozostało to, co jest niewzruszone. Dlatego też otrzymując  niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy  Bogu ze czcią i bojaźnią! Bóg nasz bowiem jest ogniem  pochłaniającym.

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 28.12.2012 godz.6:05

Moja wielce umiłowana córko, tylko wtedy, kiedy twoje serce jest prawdziwie na Mnie otwarte, możesz doświadczyć Mojego Światła i uznać Prawdę.

Wielu twierdzi, że poprosiło o Dar rozeznania i że modliło się do Ducha Świętego, aby go otrzymać. Jednakże nie wszystkim, którzy o to proszą, zostaje ten drogocenny Dar, ten wgląd, którego tak potrzebują, przyznany. Mimo to oni mówią, że go posiadają. Następnie Mnie obrażają, twierdząc, że Moje Święte Słowo wzbudza w nich złe przeczucie. Twierdzą, że ich zastrzeżenia miałyby jednoznacznie wskazywać na to, że Moje Święte Orędzia pochodzą od złego ducha.

Tym z was, którzy dumnie głoszą swoją wypaczoną interpretację, wedle której Moje Święte Słowo, przekazywane wam w tych Orędziach, jest fałszywe, mam to do powiedzenia:

Kiedy to ostatni raz stanęliście nadzy przede Mną? Bez parawanu okalającej was pychy? Kiedy to przyszliście do Mnie na swoich kolanach, wzywając Mnie, abym prawdziwie wam przewodził, nie zatykając sobie przedtem uszu rękami, aby nic nie słyszeć? Czyż nie wiecie, że tylko wówczas oświecę was Darem rozeznania, kiedy staniecie przede Mną pozbawieni jakichkolwiek własnych poglądów a priori (z założenia)? Nie możecie zostać uwolnieni z kajdan intelektualnego zadufania, które oślepia was na Prawdę o wiedzy duchowej, zanim nie zostaniecie obdarci z wszelkiej ludzkiej pychy.

A ci spośród was, którzy spędzają lata na studiowaniu Pisma Świętego i którzy uważają siebie za dobrze z nim obeznanych — i dlatego bardziej godnych do objaśniania Mojego Słowa — to wy musicie się ponownie zastanowić.

Fakt znajomości Księgi Mojego Ojca wcale nie powoduje, że jesteście bardziej wykwalifikowanymi niż żebrak na ulicy, który nie ma żadnego wykształcenia w sprawach duchowych. Wiedza może was bardzo często czynić ślepymi na Prawdę.Wiedza, oparta na waszych własnych, ludzkich interpretacjach Księgi Mojego Ojca, jest bezwartościowa, jeżeli chodzi o pojmowanie Słowa Bożego.

Ci z was, którzy chlubią się swoim wyuczonym podejściem do pochodzącego od Boga Pisma Świętego, a następnie wykorzystują je, aby zaprzeczyć Mojemu Słowu, jakie przekazywane jest dzisiaj światu, winni są grzechu. Waszym grzechem jest grzech pychy. Obrażacie Mnie, ponieważ wasza pycha ma dla was większą wartość, niż wasza miłość do Mnie, w najprostszym rozumieniu tego słowa.

Miłość do Mnie, waszego Jezusa, pochodzi z serca. Dusze godne Mojego Królestwa rozpoznają Mój Głos szybko. Dusze, które sprzeciwiają się Mojemu Słowu i zachęcają innych, aby w sposób widoczny Mnie odrzucili, znajdują się pod wpływem złego ducha. Budzicie we Mnie obrzydzenie. Wasze haniebne deklaracje (głosy), którymi wykrzykujecie i określacie swoją godność na podstawie waszej wiedzy Pisma Świętego — zostaną uciszone.

Moja cierpliwość nie zna końca, ale ci z was, którzy stoją przede Mną i umyślnie przeciwdziałają Mojemu Planowi Zbawienia — zostaniecie w mgnieniu oka wyrzuceni precz na dzikie pustkowie.

Wasz Jezus

Źródło: ostrzezenie.net

 

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Wiedza może was bardzo często czynić ślepymi na Prawdę została wyłączona

Wkrótce widoczne będzie nowe Światło, nowe słońce.


(Hbr. 12:25-29) Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu  

Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli  kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba  przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz  obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i  niebem.

 

następne zdanie jakby wprost mówi o tym co jest mówione w  Ostrzeżeniu

 

Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie  tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby  pozostało to, co jest niewzruszone. Dlatego też otrzymując  niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy  Bogu ze czcią i bojaźnią! Bóg nasz bowiem jest ogniem  pochłaniającym.

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 27.12.2012 godz.18:20

Moja najdroższa córko, to jest Orędzie wielkiej nadziei dla wszystkich Moich dzieci.

Czas na zmiany, jak przepowiedziane, kiedy zmieni się ziemia, zmienią się planety, a zjawiska klimatyczne nie będą przewidywalne, jest przy was.

Moja Wielka Moc przejawia się obecnie w Niebie, tak jak i na ziemi, podczas gdy prowadzę walkę przeciwko Moim wrogom. Szatan i jego demony są pokonywani, ale podejmują straszliwą obronę. Wciągają przy tym Moje biedne dzieci, których serca pełne są politycznych i światowych ambicji, do odgrywania roli, gdy starają się ukrzyżować Moje dzieci.

Człowiek jest słaby. Człowieka łatwo uwieść. Ze względu na jego zaślepienie na Prawdę ustanowioną przeze Mnie od początku Stworzenia, człowiek wierzy w kłamstwa. On wierzy w kłamstwa szerzone przez złego, ponieważ przyciągany jest przez obietnice władzy i przyjemności.

Moje dzieci muszą uznać chwalebne i wspaniałe Światło Mojego Królestwa. Ty, Moja córko, widziałaś to Światło i wiesz jak jest Potężne. Znasz już Bożą Moc i jak cię Ona ogarnia. Czy możesz sobie wyobrazić, co będzie wtedy, gdy objawi się Mój Nowy Raj? Ty, Moja córko, dostrzegłaś tylko niewielką część tego chwalebnego i promiennego Światła.

Ważne jest, aby powitać Światło Mojego Syna w waszych sercach. Jeśli poprosicie Go, aby was uratował i zostaniecie zabrani do Jego Najświętszego Serca, poczujecie to Światło.

Światło Nowego Świtu – Nowa Era – będzie powoli, ale systematycznie oświetlać świat. Wkrótce widoczne będzie nowe Światło, nowe słońce. Będzie większe i będzie przyczyną wielkiego cudu.

Jest to Znak Mojej Mocy i Mojego Majestatu. To będzie cud i udowodni on, że człowiek nie rozumie w pełni tajemnicy stworzenia.

Tylko Ja, Bóg Stwórca Wszechświata, rządzę wszystkim, co jest. Wszystkim, co będzie. Wszystkim, co może być. Żaden człowiek, żaden uczony, nie może rozwiązać tych najświętszych tajemnic, ponieważ dla człowieka nie są one w tym momencie do zrozumienia.

Cuda Mojego Stworzenia i potęga Mojej Mocy zostaną ukazane światu. Niech nikt nie popełni błędu sądząc, że szatan i jego nikczemni zwolennicy mają jakąkolwiek władzę, aby przynieść wam cuda, które Ja stworzyłem dla każdej pojedynczej istoty. Obiecałem ujawnić Prawdę, tak aby Moje dzieci mogły zetrzeć pajęczyny pokrywające wasze oczy.

Kiedy nadejdzie Dzień dla Prawdy, aby została ostatecznie przez was zaakceptowana, Ja przyznam wam najwspanialsze bogactwa, łaski i życie, których nigdy nie moglibyście przewidzieć, ponieważ wykracza to poza waszą wyobraźnię.

Cieszę się przekazując wam dzisiaj to Orędzie nadziei. Mam nadzieję, że przyniesie wam wiele radości i pokoju.

Moja Obietnica przyprowadzenia was do waszego ostatecznego dziedzictwa, wkrótce stanie się rzeczywistością.

Wasz Kochający Ojciec
Najwyższy Bóg

Źródło: ostrzezenie.wordpress.com

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Wkrótce widoczne będzie nowe Światło, nowe słońce. została wyłączona

Będzie wielki potop. Zobaczycie też mniejsze powodzie w innych krajach.


(Hbr. 12:25-29) Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu  

Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli  kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba  przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz  obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i  niebem.

 

następne zdanie jakby wprost mówi o tym co jest mówione w  Ostrzeżeniu

 

Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie  tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby  pozostało to, co jest niewzruszone. Dlatego też otrzymując  niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy  Bogu ze czcią i bojaźnią! Bóg nasz bowiem jest ogniem  pochłaniającym.

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 25.12.2012 godz.19:20

Moja najukochańsza córko, Mój Plan Zbawienia dla świata rozpoczął się w Moim czasie, w dniu 22 grudnia 2012 roku.

Ten czas na świecie należy do Mnie, gdy zbieram w jedno wszystkie dzieci Boga, bowiem wielka bitwa się rozpoczyna.

Ten okres wielkiego ucisku będzie trwać jakiś czas. Wojny będą się rozszerzać, aż do wypowiedzenia wielkiej wojny i świat się zmieni.

Wszystkie narody będą świadkami zmian. Musicie być na to przygotowani i to zaakceptować, gdyż wszystkie te rzeczy muszą się wydarzyć przed Moim Powtórnym Przyjściem.

Będzie wielki potop. Zobaczycie też mniejsze powodzie w innych krajach.

Wszędzie będą zachodzić zmiany klimatyczne, a wasza pogoda odmieni się w taki sposób, że może to wam się wydać dziwne.

To jest czas dla tych wszystkich, którzy otworzyli oczy na Prawdę i przygotowali drogę dla Mnie, abym mógł w Moich Świętych Ramionach przyjąć wszystkich z radością.

Nie obawiajcie się, gdyż Moja Miłość dużo osłabi, a wasze modlitwy mogą i złagodzą wiele z tych rzeczy, a także okrucieństwa planowane przez bestię.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Będzie wielki potop. Zobaczycie też mniejsze powodzie w innych krajach. została wyłączona

Dzień, w którym przyniosłam światu Zbawiciela, zmienił losy ludzkości.


(Hbr. 12:25-29) Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu  

Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli  kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba  przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz  obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i  niebem.

 

następne zdanie jakby wprost mówi o tym co jest mówione w  Ostrzeżeniu

 

Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie  tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby  pozostało to, co jest niewzruszone. Dlatego też otrzymując  niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy  Bogu ze czcią i bojaźnią! Bóg nasz bowiem jest ogniem  pochłaniającym.

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 24.12.2012 godz.18

Moje dziecko, Dzień, w którym przyniosłam światu Zbawiciela, zmienił losy ludzkości.

Kochałam to małe Dziecko z pasją, jak każde inne matki. Przez Mojego Ojca została Mi jednak dana specjalna łaska. Była to łaska ochrony. Od samego początku chroniłam Mojego Syna w inny sposób. Wiedziałam, że On był obiecanym Mesjaszem, została Mi więc dana bardzo szczególna odpowiedzialność, chociaż nie miałam pojęcia o ogromie skali, z jaką ta odpowiedzialność się wiązała.

Nie zostało Mi dane do zrozumienia, na początku, że Mój Syn, Zbawiciel posłany przez Boga dla ocalenia ludzkiego rodzaju od ogni Piekła, zostanie zabity. Ta część Mojej misji nadeszła jako straszliwy wstrząs, a Mój ból nie może zostać opisany, tak był intensywny.

Cierpiałam przez Mojego Syna, w Nim i razem z Nim. Nawet dzisiaj czuję Jego ból i smutek z powodu niedowierzania w Istnienie Mojego Syna w dzisiejszym świecie. Moim obowiązkiem jako Matki Zbawienia jest pomóc Mojemu Synowi w Jego planie ratowania dusz.

Jest to czas potopu; czas szybkiej i nagłej zmiany. Gdy będą wybuchać wojny, a wielka wojna wyłoni się z popiołów, Boży Plan nasili się w swoim tempie, aby uświadomić Jego Obecność wśród wszystkich narodów i wszystkich ras.

Moje dziecko, błagam was płacząc dzisiaj, módlcie się Najświętszym Różańcem. Moje łzy, których właśnie jesteś świadkiem, są za te dusze, które nie uznają Mojego Syna. To są ci Chrześcijanie zasmucający Go najbardziej, którzy mówią, że akceptują Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, ale którzy Go obrażają, nie modląc się do Niego.

Rozprzestrzenianie się ateizmu jest jak straszna epidemia ogarniająca ziemię. Bóg nie został zapomniany, ale zamiast tego, Jego Istnienie jest celowo ignorowane. Jego Prawa zostały zakazane w waszych krajach. Jego Kościoły nie są honorowane. Jego wyświęceni słudzy są zbyt nieśmiali i niewystarczająco odważni, aby głosić Jego Święte Słowo.

Ziemia będzie się teraz zmieniać zarówno fizycznie jak i duchowo. Oczyszczanie rozpoczęło się. Walka rozegra się pomiędzy tymi, którzy podążają za złym, a Resztą Bożego Kościoła.

Wy, którzy jesteście wierni Mojemu Synowi, zawsze wzywajcie Mnie, waszą ukochaną Matkę Zbawienia, tak abym mogła poświęcić was Mojemu umiłowanemu Synowi w celu przyznania wam najbardziej potrzebnych łask. Musicie zostać przygotowani jako żołnierze Jezusa Chrystusa. Wasz pancerz musi zostać wzmocniony ze względu na waszą rolę jako krzyżowców, i będziecie musieli maszerować przeciwko wielkim okrucieństwom i niesprawiedliwości.

Idźcie w pokoju dzieci i trwajcie w codziennej modlitwie, ponieważ rozpoczynają się zmiany, tak aby zbawienie ludzkości mogło zostać osiągnięte.

Wszystko dokona się zgodnie ze Świętą Wolą Mojego Ojca, przez Jego Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. Wam, Moje dzieci, które prosicie Mnie o pomoc, przyznana zostanie ogromna ochrona dla waszych narodów.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

Źródło: ostrzezenie.wordpress.com

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Dzień, w którym przyniosłam światu Zbawiciela, zmienił losy ludzkości. została wyłączona

U podstaw wszystkiego będzie leżało zniszczenie komórki rodzinnej


(Hbr. 12:25-29) Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu  

Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli  kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba  przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz  obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i  niebem.

 

następne zdanie jakby wprost mówi o tym co jest mówione w  Ostrzeżeniu

 

Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie  tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby  pozostało to, co jest niewzruszone. Dlatego też otrzymując  niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy  Bogu ze czcią i bojaźnią! Bóg nasz bowiem jest ogniem  pochłaniającym.

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 23.12.2012 godz.15:30

Moja najukochańsza córko, wielu Moich wyświęconych sług staje w obliczu strasznego wyzwania. To przekona ich, aby wybrali jedną z dwóch różnych dróg. Każdy z nich będzie musiał wybrać drogę z własnej, wolnej woli. Ponieważ wkrótce obrzydliwość da się poznać.

Wielu Moich wyświęconych sług nie będzie z początku od razu wiedziało, co się dzieje. Dopiero wtedy, gdy przeczytają listy od tych, który są na wysokich stanowiskach, znajdą się w trudnej sytuacji.

Ci, którzy podtrzymują Moje Święte Słowo, dane człowiekowi przez Dar Pisma Świętego, będą wystawieni na próbę i wezwani do przyjęcia poprawek. Zmiany te zostaną im przekazane i będzie się od nich oczekiwać przełknięcia tego i przyjęcia za Prawdę. Sprowadzą się one do jednego.

Będą nalegać, aby Moi Święci, wyświęceni słudzy zaakceptowali tolerowanie grzechu.

Będą mówić, że Bóg jest zawsze miłosiernym Bogiem i że kocha wszystkich. Tak, to jest prawda. Ale potem, polecą zaakceptowanie praw, które są obrzydliwością w Moich Oczach.  U podstaw wszystkiego będzie leżało zniszczenie komórki rodzinnej.

Inni zostaną poproszeni o zaakceptowanie nowego rodzaju ceremonii, która zastąpi Msze i Obecność Mojej Świętej Eucharystii.

Będzie to uważane za całościowe posunięcie, by połączyć wszystkich chrześcijan i inne religie w jedno. Będzie to początek końca.

Dzień, kiedy codzienne ofiary Mszy zostaną zniesione będzie początkiem wszystkich wydarzeń, które zaczną wtedy następować tak, jak przepowiedział Jan Ewangelista. To będzie czas powstania bestii, a jego wpływ będzie wielki. Pozyska on serca i dusze wielu kapłanów. Jego celem będzie zaprzestanie odprawiania wszystkich Mszy i bezczeszczenie Najświętszej Eucharystii.

On już to robi poprzez czarne msze, które odbywają się w wielu kościołach katolickich. Rdzeń niewiernych sług spiskuje przeciwko Mojemu Kościołowi i zwiodą oni wielu.

Bądźcie czujni. Otwórzcie oczy i proście Mnie o siłę, jakiej potrzebujecie, aby stanąć przeciwko temu podłemu i nikczemnemu planowi.

Ta walka wewnątrz Mojego Kościoła na ziemi będzie okrutna. Kapłan przeciw Kapłanowi. Biskup przeciw Biskupowi. Kardynał przeciw Kardynałowi.

Niech będzie wiadomo, że będę prowadził tych z was, Moi wyświęceni słudzy, którzy Mnie znacie i kochacie. Będę wami kierował. Dam wam siłę, abyście poradzili sobie z tymi wrogami Boga. Nie jesteście sami.

Nigdy nie wolno wam słuchać kłamstw przekazywanych czy przedstawianych wam w Moje Święte Imię. Tylko wy znacie Prawdę w swoich sercach. Słuchajcie swoich serc. Pozostańcie wierni wszystkiemu, co wam powiedziano, gdyż jest to Prawo Boże.

Jeśli jest wam przedstawiane cokolwiek, co wydaje się być w sprzeczności z Moim Nauczaniem, to musicie się od tego odwrócić.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania U podstaw wszystkiego będzie leżało zniszczenie komórki rodzinnej została wyłączona

Wyleję na was dziś to Szczególne Błogosławieństwo


(Hbr. 12:25-29) Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu  

Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli  kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba  przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz  obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i  niebem.

 

następne zdanie jakby wprost mówi o tym co jest mówione w  Ostrzeżeniu

 

Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie  tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby  pozostało to, co jest niewzruszone. Dlatego też otrzymując  niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy  Bogu ze czcią i bojaźnią! Bóg nasz bowiem jest ogniem  pochłaniającym.

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 22.12.2012 godz.22:36

Moja najukochańsza córko, Dzień Bożego Narodzenia jest Moim Darem dla ludzkości. To dlatego, że z powodu tego dnia życie wieczne stało się możliwe dla śmiertelnego człowieka.

Ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel świata, przyjmuję z radością was wszystkich, dzieci Boże, do Królestwa obiecanego Mi przez Mojego Ojca.

Na świat przyszedłem znany przez nielicznych. Moje Narodziny zmieniły przyszłość. Moja Obietnica została przyjęta przez Moich wyznawców. Oni wiedzieli, że przyjdę jeszcze raz, ale nie mieli pojęcia kiedy. Słuchali Mojego Nauczania, choć wielu z nich nie było uczonych. Byli biedni i prowadzili proste życie. Jednak byli tymi, którzy przyjęli Mnie z radością.

To stanie się prawdą również teraz, kiedy przygotowuję was na Moje Powtórne Przyjście.  Właśnie te dusze które kochają Mnie z prostotą, otworzą swoje serca na Moje Wołanie. I to będą ci spośród was o pokornych sercach i czystych duszach, którzy dziś stajecie się Moimi uczniami. To dzięki wam Moje Słowo zostanie usłyszane i uwierzą w nie, tak samo jak było wtedy, gdy chodziłem po ziemi.

Wyleję na was dziś to Szczególne Błogosławieństwo. Pragnę, abyście zaakceptowali Moje Błogosławieństwo Ochrony przez tę Modlitwę Krucjaty przyjmując z radością Mnie, Mesjasza, gdy odsłonię Moje Nowe Królestwo.

Modlitwa Krucjaty (90) Dziękczynienie za Twoje Najchwalebniejsze Powtórne Przyjście

O Mój Jezu, ofiaruję Ci chwałę i dziękczynienie za Twoje Najchwalebniejsze Powtórne Przyjście.

Ty, mój Zbawicielu, urodziłeś się, aby dać mi życie wieczne i uwolnić mnie od grzechu.

Ofiaruję Ci moją miłość, moje dziękczynienie i moje uwielbienie, gdy przygotowuję swoją duszę na Twoje Wielkie Przyjście. Amen.

Idźcie teraz i przygotowujcie się. Gdyż czas jest krótki i wiele trzeba zrobić, aby uratować każdą duszę.

Przynoszę wam Pokój, Miłość i Radość w tym szczególnym dniu.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Wyleję na was dziś to Szczególne Błogosławieństwo została wyłączona

Moje Słowo będzie jak miecz, który przetnie dezorientację i kłamstwa


(Hbr. 12:25-29) Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu  

Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli  kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba  przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz  obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i  niebem.

 

następne zdanie jakby wprost mówi o tym co jest mówione w  Ostrzeżeniu

 

Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie  tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby  pozostało to, co jest niewzruszone. Dlatego też otrzymując  niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy  Bogu ze czcią i bojaźnią! Bóg nasz bowiem jest ogniem  pochłaniającym.

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 21.12.2012 godz.22:50

Moja najukochańsza córko, teraz jest czas, aby Moje Nauczanie i Moje Święte Orędzia było rozpowszechniane w każdym zakątku świata.

Sprawię, że Księga Prawdy obiecana światu będzie gotowa w każdym narodzie i w każdym języku.

Moi uczniowie i Moi Wyświęceni Słudzy będą głosić kazania z czterech krańców ziemi.

Miliardy pójdą za Moim Słowem, a wielu wreszcie będzie czytać Świętą Ewangelię.

Księga Mojego Ojca, Pismo Święte, zostanie ponownie przyjęte, a Moje Słowo znów będzie czytane.

Otóż, Moje obecne Orędzia, zawarte w Księdze Prawdy będą pożywieniem, które będzie karmić dzieci Boże, gdy w przyszłości Święte Słowo Boże zostanie zabronione do czytania.

Wy, Moi uczniowie, musicie nawrócić tych, którzy Mnie nie znają. Jeśli nie wiedzą kim Ja Jestem, nie mogą właściwie przygotować się do Mojego Nowego Królestwa.

Moje Słowo będzie jak miecz, który przetnie dezorientację i kłamstwa. Dotknie umysłów, serc i dusz wszystkich.

Niektórym przetrawienie Mojego Słowa zajmie czas, ale większość ludności świata zaakceptuje Prawdę, kiedy zostanie jej przekazana.

Proszę, módlcie się o odwagę, siłę i wolę do czynienia tego, o co was proszę. Przypominajcie im, że umarłem za nich. Powiedzcie im, że czas na Mój powrót wkrótce nadejdzie. Pocieszajcie ich odsłaniając przed nimi wielki dar Nowego Raju, jaki ujawniam.

Powiedz im, że idę, aby ich uratować i zakończyć ich cierpienia.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Moje Słowo będzie jak miecz, który przetnie dezorientację i kłamstwa została wyłączona

Wielu odczuwa Moją Miłość do ludzkości. Niestety ci, którzy jej nie szukają, nie znajdą jej.


(Hbr. 12:25-29) Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu  

Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli  kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba  przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz  obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i  niebem.

 

następne zdanie jakby wprost mówi o tym co jest mówione w  Ostrzeżeniu

 

Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie  tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby  pozostało to, co jest niewzruszone. Dlatego też otrzymując  niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy  Bogu ze czcią i bojaźnią! Bóg nasz bowiem jest ogniem  pochłaniającym.

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 21.12.2012 godz.22:20

Moja najukochańsza córko, kochanie Mnie jest proste. Nie musicie być uczonymi w Piśmie Świętym. Potrzebujecie tylko tego:

Zawołajcie Mnie, nawet gdy wątpicie w Moje Istnienie. Nieoczekiwanie wypełnię was Moją Obecnością. Poczujecie Miłość, jak nigdy wcześniej. I wtedy poznacie Prawdę.

Ja Jestem prawdziwy. Ja Jestem i kocham każdego z was. Prawdziwa miłość przenika wasze serca potężnym uczuciem przywiązania. To dar w obie strony. Będziecie Mnie kochali i będziecie się dziwili, jak to możliwe?

Wielu odczuwa Moją Miłość do ludzkości. Niestety ci, którzy jej nie szukają, nie znajdą jej. Wy, którzy nadal błąkacie się z dala ode Mnie, powinniście Mnie wzywać, abym mógł oświecić wasze dusze.

Moje narodziny zwiastowały ludzkości dowód Miłości Mojego Ojca. On posłał Mnie, waszego Zbawiciela z powodu Swojej Miłości do was.

Miłość nie jest czymś, co powinniście zawsze brać za pewnik, ponieważ jest to największy dar od Boga. Przewyższa ona wszystkie inne uczucia i może pokonać zło, gdybyście tylko ją przyjęli.

Mój Duch Miłości, Moja Ochrona obejmuje was w tym szczególnym czasie. Jesteście Moi. Ja Jestem w waszych sercach. Musicie tylko pozwolić Mojej Miłości, aby was wypełniła, a gdy tak zrobicie odczujecie prawdziwy pokój.

Błogosławię was wszystkich.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Wielu odczuwa Moją Miłość do ludzkości. Niestety ci, którzy jej nie szukają, nie znajdą jej. została wyłączona

Bóg Ojciec: Czas wielkich zmian dla dobra wszystkich już prawie dla was nadszedł


(Hbr. 12:25-29) Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu  

Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli  kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba  przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz  obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i  niebem.

 

następne zdanie jakby wprost mówi o tym co jest mówione w  Ostrzeżeniu

 

Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie  tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby  pozostało to, co jest niewzruszone. Dlatego też otrzymując  niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy  Bogu ze czcią i bojaźnią! Bóg nasz bowiem jest ogniem  pochłaniającym.

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 20.12.2012 godz.19:15

Moja najdroższa córko, wzywam wszystkie Moje dzieci, by broniły Imienia Mojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa i okazywały Mu cześć, która Mu się należy od ludzkości.

Moi Aniołowie w Moim Świętym Królestwie radują się dźwięcznymi głosami z powodu Miłosierdzia, które ma być udzielone wszystkim przez Mojego Syna.

Ten Boży Dar przemoże ciemność, która ogarnia cały świat. Stanie się to dzięki Mojej Boskiej Interwencji, która umożliwi Mi uratowanie większości Moich dzieci.

To Boże Narodzenie, czas wielkiej radości, ponieważ obchodzicie narodziny Zbawiciela, którego dałem światu, jest punktem zwrotnym w historii ludzkiej rasy.

Jako wasz Ojciec błogosławię was wszystkich i z głębokiego współczucia obdarzam tym wielkim darem Miłosierdzia. Zbiorę was, całe Moje Stworzenie, abym mógł oczyścić was z każdej wątpliwości, każdego grzechu i wszelkiego bluźnierstwa przeciwko Prawom Mojego Królestwa.

To wielkie oczyszczenie ziemi zajmie trochę czasu, ale skrócę czasy prześladowań. 

Wasze cierpienie z rąk skorumpowanych rządów, które nie akceptują Moich Praw, będzie ciężkie, ale nie będzie trwało zbyt długo.

Dam czas wszystkim Moim wrogom, aby otworzyć ich oczy na Prawdę chwalebnego Raju, który już czeka na ukazanie się światu.

Radujcie się. Chwalcie Mojego Syna, ponieważ to dzięki Niemu przedstawię Nowy Raj, gdzie Panowanie, jakie Mu obiecałem, będzie się rozwijać.

Czas wielkich zmian dla dobra wszystkich już prawie dla was nadszedł.

Okażę Swoją Moc w całej swej sile i chwale, aby świat ją zobaczył.

Ja Jestem Początkiem. Ja Jestem Końcem. Moje Nowe Królestwo, Nowy Raj, ostatecznie zastąpi to, co stare. Ziemia została splamiona grzechem Adama i Ewy.

Doskonałe stworzenie człowieka zostało zniszczone, kiedy grzech przyniósł kres Darowi nieśmiertelności. Wkrótce przemienię wszystko, co zostało skalane z powodu skażenia przez szatana i jego demony. Nie będą już oni dłużej mistrzami kuszenia.

Teraz posyłam Mojego Syna, aby odzyskał tron, który został stworzony dla Niego.

Bitwa o ten Tron jest zacięta, ale Moja Moc dominuje i dokonam każdego cudu, by bezpiecznie przyprowadzić z powrotem Moją rodzinę do Boskiego, Najświętszego Serca Mojego Syna.

Wy, Moje dzieci, jesteście zagubieni i cierpicie. Teraz posyłam Mojego Syna, aby rozpoczął proces doprowadzania was do waszego prawowitego domu.

Kocham was, Moje najdroższe dzieci. Nigdy was nie opuściłem, jednak to, że tak sądziliście, może być wam wybaczone.

Jesteście teraz wzywani. Nikt nie będzie pozbawiony możliwości usłyszenia z tego wezwania z Nieba.

Módlcie się, dzieci, aby wszyscy odpowiedzieli na Miłosierdzie Mojego Syna.

Wasz ukochany Ojciec
Bóg Najwyższy

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Bóg Ojciec: Czas wielkich zmian dla dobra wszystkich już prawie dla was nadszedł została wyłączona

Umarłem za was. Dlatego musicie Mi teraz zaufać.


(Hbr. 12:25-29) Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu  

Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli  kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba  przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz  obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i  niebem.

 

następne zdanie jakby wprost mówi o tym co jest mówione w  Ostrzeżeniu

 

Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie  tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby  pozostało to, co jest niewzruszone. Dlatego też otrzymując  niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy  Bogu ze czcią i bojaźnią! Bóg nasz bowiem jest ogniem  pochłaniającym.

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 19.12.2012 godz.21

Moja najukochańsza córko, muszę cię ostrzec, że zwiększy się krytyka przeciwko tobie i Mojemu Słowu przekazywanemu ci w tym czasie.

Nie wolno ci pozwolić na rozproszenia czy wątpliwości, które powstrzymałyby cię od przekazywania każdego Słowa jakie ci daję. Człowiekowi nigdy nie wolno wątpić w proroctwa ogłaszane od dnia Mojżesza. Żadne proroctwo nie zawiera nieprawdy.

Teraz, kiedy ujawniam światu tajemnice i Moje plany dla ludzkości, utajnione dla was aż do teraz, nie odwracajcie się. Dlatego przekazuję wam teraz wiele spraw, które są jeszcze przed wami, a o których wy, Moi uczniowie musicie zostać poinformowani, abyście się dobrze przygotowali na Mój Chwalebny Powrót.

Niech nikt nie odrzuca od siebie daru życia wiecznego, który daję. Ci spośród was, którzy szczęśliwie wejdą do Nowej Ery, gdy Niebo i Ziemia staną się jednym, muszą podążać Drogą Prawdy.

Teraz jest czas na prawdziwą próbę i sprawdzian waszej wiary we Mnie, waszego Zbawiciela. Wkrótce będziecie szykanowani, aby odrzucić Moje Orędzia. Dołożą wszelkich starań, aby zmusić was do odrzucenia Mojego Słowa i uznania, że ta Prawda jest herezją.

Skupcie teraz swoją uwagę na Moim Narodzeniu. Na naukach, jakie dawałem ludzkości, aby mogła dowiedzieć się, jak ma przygotować swoje dusze. Na Ofierze, jaką złożyłem przez Moją Śmierć na Krzyżu, aby ocalić dusze.

Umarłem za was. Dlatego musicie Mi teraz zaufać.

Ja Jestem Światłem, które świeci z góry na drogę, którą musicie kroczyć. Z każdej strony tej drogi złe duchy będą was szarpać, zadręczać i próbować, was zawrócić, abyście znów poszli tam skąd przyszliście, do ciemności. Zrobią to poprzez szyderstwa innych, którzy będą rozszarpywać was ze względu na waszą wierność tym Orędziom.

Musicie pozostać w cichym rozmyślaniu, czytając Moje Słowo i odczuwając Moją Obecność. Pozwólcie Mojemu Duchowi Świętemu, aby uspokoił wasze serca i abyście poczuli jak Moja Miłość was ogrania. Gdy wasz ból się nasila z powodu tej Misji wiedzcie, że jesteście w pełnej jedności ze Mną, waszym Jezusem.

Nigdy się nie poddawajcie. Nie odrzucajcie Mojej Miłosiernej Dłoni. Pozwólcie Mi objąć was, aby dać wam odwagę potrzebną do kontynuowania tej drogi ze Mną aż do dnia, kiedy przyjdę was wynagrodzić.

Wasz ukochany Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Umarłem za was. Dlatego musicie Mi teraz zaufać. została wyłączona