Nie na Mnie umieszczą koronę ze szmaragdów lub szlachetnych kamieni.


(Hbr. 12:25-29) Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu  

Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli  kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba  przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz  obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i  niebem.

 

następne zdanie jakby wprost mówi o tym co jest mówione w  Ostrzeżeniu

 

Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie  tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby  pozostało to, co jest niewzruszone. Dlatego też otrzymując  niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy  Bogu ze czcią i bojaźnią! Bóg nasz bowiem jest ogniem  pochłaniającym.

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 25.11.2012 godz.17:25

Moja droga, umiłowana córko, Jam Jest Chrystus, Zbawiciel ludzkiego rodzaju i wkrótce podejmę Moją Koronę oraz ostateczne panowanie nad ziemią.

Jednakże Cierniowa Korona nadal pozostanie na miejscu, na Mojej Świętej Głowie, aż nadejdzie wielki dzień, gdy ostatecznie zasiądę na tronie obiecanym Mi przez Mojego Ojca.

Ja Jestem jedynym Prawdziwym Królem, Jedynym Prawdziwym Bogiem, ale mimo to noszę Cierniową Koronę, tak okrutnie umieszczoną rękami niewdzięcznego człowieka.

Nie na Mnie umieszczą koronę ze szmaragdów lub szlachetnych kamieni. Nawet dzisiaj nie. Nie, zamiast tego oni wciąż Mnie ranią przez okrutne odrzucanie zbawienia, które osiągnąłem dla nich, kiedy Mnie ukrzyżowali.

Czekałem i czekałem na ludzkość, aby podniosła oczy i otworzyła je w celu zobaczenia Prawdy.

Jednak tak niewielu Chrześcijan podąża za Moimi Naukami. Są osłabieni przez zewnętrzne naciski i milczą, kiedy świat przyjmuje grzech jako coś dobrego.

Moja Korona została przygotowana, a Ja przybędę w Chwale. Nie będzie człowieka, który nie zobaczyłby Mnie, jak przychodzę z Nieba.

Wydarzenie to będzie trwało pewną ilość godzin i spowoduje u silnie wierzących, że będą krzyczeć i radować się.

Tak wielu będzie zawstydzonych i zalęknionych, kiedy Mnie zobaczą. Nawet wtedy, jeśli poproszą Mnie o przebaczenie im, zrobię tak, aż do ostatniej sekundy.

Strzeżcie się tych, którzy twierdzą, że są Mną. Jest to bardzo ważne, ponieważ Ja przyjdę tylko w jednym dniu.

Ja nie będę chodził po ziemi jako człowiek, ponieważ nie zostało to przyzwolone przez Mojego Ojca. Niech taki człowiek nie zwiedzie was.

Moje panowanie jest blisko i niech wszyscy ci, którzy nie uznają Mnie, Mojego Istnienia, czy proroctw zawartych w Księdze Mojego Ojca wiedzą, że nie może zostać ono powstrzymane.

Szatan i ci, którzy idą za nim, nie mają nade Mną władzy. Jedyna Moc, która ma znaczenie, to Władza Boga, który kocha wszystkie Swoje dzieci.

Przygotujcie się na Moje Nowe Królestwo i bądźcie radośni. Oczekujcie tego dnia, ponieważ będzie to dzień, kiedy na dobre zakończą się wszystkie ludzkie cierpienia.

Tylko ci, którzy podążają za Moimi Naukami doświadczą Mojego Nowego Raju.

Moi uczniowie muszą utworzyć krąg modlitwy, aby ocalić dusze tych, którzy nie przyjdą do Mnie, nawet w ostatnim dniu.

Proszę, módlcie się Krucjatą Modlitwy o Łaskę Uwolnienia dla tych, którzy nie mają siły, aby pomóc samym sobie.

Wasz Jezus

Źródło: ostrzezenie.wordpress.com

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Nie na Mnie umieszczą koronę ze szmaragdów lub szlachetnych kamieni. została wyłączona

Moi kochani kapłani i wyświęceni słudzy, nie bójcie się Mojego Słowa.


(Hbr. 12:25-29) Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu  

Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli  kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba  przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz  obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i  niebem.

 

następne zdanie jakby wprost mówi o tym co jest mówione w  Ostrzeżeniu

 

Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie  tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby  pozostało to, co jest niewzruszone. Dlatego też otrzymując  niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy  Bogu ze czcią i bojaźnią! Bóg nasz bowiem jest ogniem  pochłaniającym.

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 23.11.2012 godz.21:45

Moja najukochańsza córko, w miarę narastania orędzi, potęgują się też obecnie prześladowania Moich proroków i wizjonerów.

Mówię do was, zwłaszcza do Moich ukochanych kapłanów i wyświęconych sług, nie bójcie się Mojego Słowa. Strach i niepewność, którego doświadczacie nie pochodzą ode Mnie. Jeśli nie pochodzą ode Mnie, to musicie zadać sobie pytanie, skąd one pochodzą?

Mojemu Świętemu Słowu zawsze jest stawiany opór.

Podczas Mojego pobytu na ziemi, ówcześni kapłani, faryzeusze, robili wszystko, żeby się ze Mną spierać. Próbowali wykorzystać każdą okazję, aby przyłapać Mnie na pomyłce, zadając Mi tak przygotowane pytania, aby postawić Mnie w sprzeczności ze Słowem Bożym, ale im się nie udało.

Milczałem, kiedy próbowali zmusić) Mnie do odpowiedzi na pytania, o których wiedzieli, że nie byłem przygotowany, aby im na nie odpowiadać.

Zobaczcie, chociaż praktykowali swoją religię, sprawowali wiele wyszukanych ceremonii, ubrani w kosztowne szaty, jednej rzeczy im brakowało. Nie mieli ani odrobiny pokory, gdyż błędnie uważali, że z powodu swojej roli wyświęconych sług są ponad swoimi braćmi.

Mówili, głosili kazania i ukazywali jako prorocy Świętego Słowa Mojego Ojca w miejscach publicznych . Jednak tak naprawdę nie rozumieli obietnicy Mojego Ojca, ani lekcji, jakich udzielał im przez proroków. Nie udało im się zaakceptować tego, że czas na przyjście obiecanego Mesjasza miał miejsce w ich własnym czasie.

Byli przekonani, że to wydarzenie będzie miało miejsce w przyszłości.

Moje odpowiedzi, Moje nauczanie i proste życie, które prowadziłem wprawiały ich w zakłopotanie. Jednak czuli się przyciągani przeze Mnie i wciąż powracali, by Mnie prowokować.

Poza tym poczuli się zagrożeni z powodu Mojej wiedzy na tematy duchowe, fakt, któremu nie mogli zaprzeczyć.

Torturowali Mnie. Odpowiadałem na ich pytania, według Świętej Woli Mojego Ojca. Potem zamilkłem, gdy z wściekłością wytykali Mnie palcami.

Przy całym głoszeniu swojej wiedzy o Słowie Bożym, wpadli w pułapkę zastawioną przez oszusta. Uważali, że ich wiedza przewyższała Moją.

Warstwową hierarchię Kościoła utworzyli jakby na kształt królewskiej monarchii. Królowie, którym oddawali cześć nie byli Bogiem, ale królami wyznaczonymi przez nich samych. Górna warstwa miała niewielką łączność z najniższymi sługami, którzy zarządzali ich plemionami. A jeśli chodziło o biednego, pokornego człowieka, to mieli dla niego mało czasu.

Jak bardzo obrazili oni Mojego Ojca. Jak bardzo Mnie torturowali. Mieli na rękach krew wielu, ale udało im się w oczach opinii publicznej utrzymać je w czystości.

Ich wykształcenie oznaczało, że uważali, iż tylko oni prawidłowo mogą interpretować Pismo Święte. Moje Słowo było traktowane jak Herezja.

Tak samo jest dzisiaj. Tak niewielu Moich wyświęconych sług jest przygotowanych na Moje Powtórne Przyjście. Ich osądy jako Świętych Duchownych w Moim Kościele mogą tworzyć podziały, na które nie udzieliłem zgody.

Ci uczeni teologowie z wieloletnim doświadczeniem nie rozumieją Mojego Nauczania, proroctwa czy sposobu w jaki przemawiam.

Wy, którzy podważacie Moje Słowo czy próbujecie tworzyć różnice, porównując je do własnej błędnej znajomości Pisma Świętego, musicie tego zaprzestać.

Niczego się nie nauczyliście. Czy nie przyjmujecie do wiadomości, że czas jest bliski i że Ja was przygotowuję?

Wielu jest wrogów tej Mojej Świętej Misji przygotowującej na Moje Powtórne Przyjście.

Te ataki są złośliwe. Wszystko, co przekazuję poprzez te orędzia, napotyka na przeszkody.

Jeśli nie akceptujecie Mojej Obietnicy ponownego przyjścia musicie zadać sobie pytanie. Jaka jest moja rola w Imię Boga? Czy jest to po prostu udzielanie Świętych Sakramentów. Nie, nie tylko to jest rolą, do której zostaliście wezwani.

Gdy atakujecie Moje Orędzia w taki sposób, jaki robicie, to doprowadzacie Mnie do płaczu z powodu smutku i frustracji.

Czyż nie zostaliście ostrzeżeni, aby zachować czujność, ponieważ nie znacie dnia ani godziny, kiedy powrócę. Już czas, abyście obudzili swojego ducha, przeczytajcie słowa zawarte w Księdze Mojego Ojca, a potem módlcie się, abym was pobłogosławił darem rozeznania.

Wybaczę tym z was, którzy odrzucają Mnie z powodu ostrożności i obaw, że to nie Ja, wasz Jezus mówię do was. Rozumiem jak to jest trudne, ale w odpowiednim czasie odczujecie, jak Moja Miłość was ogarnia.

Wy, którzy nie chcecie Mnie słuchać, jesteście winni grzechu pychy.


Wy, którzy publicznie potępiacie Moje Słowo, rozdzieracie je na kawałki i twierdzicie, że Moje Orędzia pochodzą od złego, jesteście dla Mnie zgubieni. Tak daleko się już odsunęliście, pomimo waszego zadufanego mniemania, że wiedza na temat spraw duchowych nabyta z książek, sprawia, że z coraz większym gniewem przemawiacie w Moje Imię, musicie to wiedzieć:

Gdy przyprowadzicie Mi duszę prostą, z czystym sercem, która kocha Mnie z tego powodu kim jestem, dołączy do Mnie w Raju.

Gdy przyprowadzicie Mi duszę pełną dumy, która wykrzykuje Słowo Boże na całe gardło, odrzucę ją na bok.Zaufacie Mi z pokornym sercem, a wyleję Moje Łaski na was.

Pokochajcie Mnie bezwarunkowo, a wtedy poznacie Mój Głos. Jesteście szczęśliwymi duszami. Jednak najbardziej pragnę i najbardziej tęsknię za duszami, które odsunęły się ode Mnie.

O, Przyjdźcie do Mnie, Moi wyświęceni słudzy. Dam wam Prawdę, ponieważ chcę, abyście odnowili swoją wierność Mnie. Nieposłuszeństwo wobec Mojego Nauczania i brak uznania swojej słabości wbija klin między nas.

Ci wyświęceni słudzy, którzy popełnili poważne grzechy ciała, muszą przyjść do Mnie, abym mógł was trzymać. Przyznajcie się do swoich grzechów, a Ja odnowię wasze dusze tak, że będą się nadawały do pomocy w ratowaniu innych dusz, zanim powrócę.

Musicie słuchać. Jeśli macie wątpliwości, Ja je przyjmuję. Jeśli jednak próbujecie zaszkodzić Moim prorokom, będziecie za to cierpieć. Znacznie lepiej będzie dla was, abyście milczeli. Musicie być chętni do słuchania i uniżenia się w Moich Oczach. Tylko wtedy będziecie zdolni do reprezentowania Mojego Ciała na ziemi.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Moi kochani kapłani i wyświęceni słudzy, nie bójcie się Mojego Słowa. została wyłączona

Bóg Ojciec: Ofiaruję wam najdoskonalszą przyszłość.


(Hbr. 12:25-29) Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu  

Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli  kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba  przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz  obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i  niebem.

 

następne zdanie jakby wprost mówi o tym co jest mówione w  Ostrzeżeniu

 

Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie  tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby  pozostało to, co jest niewzruszone. Dlatego też otrzymując  niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy  Bogu ze czcią i bojaźnią! Bóg nasz bowiem jest ogniem  pochłaniającym.

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 22.11.2012 godz.19

Moja najdroższa córko, Światło Mojej Miłości pada dziś na ziemię, w nadziei, że poruszy serca Moich dzieci.

Ci, którzy Mnie nie znają i wielu tych, którzy boją się zbliżyć do Mnie, powinniście wiedzieć, że pragnę zabrać was do Królestwa Mojego Syna.

Jestem Bogiem Miłości i Bogiem, który przekazał wam Dar Zbawienia.

Nie wolno wam odrzucić tego Daru, gdyż został dany ludzkości, aby ponownie mogła się zjednoczyć i cieszyć się Rajem, który stworzyłem dla nich na początku.

To jest czas na dzień Pana i na was, Moje dzieci, abyście się przygotowywali do tego wielkiego dnia.

Wkrótce ma przyjść czas na Moją Bożą Interwencję, dzięki której będziecie mogli być zbawieni i wejść przez bramy Królestwa Mojego Syna.


Kiedy proroctwa przepowiedziane w Mojej Świętej Księdze rozpoczną się realizować, w końcu zaakceptujecie Prawdę.

Prawda, którą obiecałem ludzkości na te czasy, jest wam teraz przekazywana.

Możecie zapytać, dlaczego jeszcze raz chcę przekazać Moim dzieciom Prawdę Mojego Świętego Słowa?

To dlatego, że tak niewielu wierzy w Moje istnienie w dzisiejszym świecie. Oni już nie zważają na Moje Dziesięć  Przykazań.

Zarozumiałość zastąpiła pokorę wśród Moich dzieci, włącznie z wieloma wyświęconymi sługami, którzy zostali powołani do przekazywania Prawdy. Wielu lekceważy Prawdę Mojego Słowa, a nawet więcej, nigdy nie byli nauczani o sensie swojego istnienia na ziemi.

Tak wiele dusz może być teraz odkupionych z powodu Mojej Miłości, dlatego przez mojego umiłowanego Syna daję wam wskazówki, czego od was oczekuję.

Obejmijcie Prawdę. Przypominajcie waszym bliskim o Mojej Wielkiej Miłości do Moich dzieci.

Jak każdy dobry Ojciec będę was ostrzegał, Moje dzieci, przed niebezpieczeństwami, które napotkają.

Nigdy nie pozwolę im wpaść na oślep w sieć oszustwa, która spadła na ludzkość jak sieć rybacka na niczego nie podejrzewającą ławicę ryb.

Nie udzielę zezwolenia tym, którzy starają się nie dopuścić do słuchania Mojego Świętego Słowa, ani tym, którzy próbują doszukiwać się błędów w Słowie Mojego Syna. Ani też nie zaniedbam Swojego obowiązku ostrzegania Moich dzieci o karach przed którymi stoją, jeśli nadal będą Mnie obrażać poprzez swój sposób traktowania innych.

Ja jestem waszym Ojcem. Jestem odpowiedzialny za ponowne zebranie Moich dzieci i zrobię wszystko, aby uratować Moje dzieci przed skrzywdzeniem.

Szatan i oddani mu zwolennicy zastosują wszystkie strategie, wszelkie podstępy, aby was powstrzymać od słuchania Prawdy.

Składam wam uroczystą obietnicę. Szybko zostaniecie wzięci w Moje Ramiona i pod ochronę Wielkiego Miłosierdzia Mojego Syna.

Bitwa o dusze się rozpoczęła, choć dla wielu z was może to nie być oczywiste .

Abyście mogli cieszyć się Moim Nowym Rajem na ziemi, musicie przyjąć Moją Dłoń, gdy wyciągam ją do was. Nie bójcie się, ponieważ osłonię Swoją Pieczęcią wszystkich tych, którzy oddają hołd Mnie, swojemu wiecznemu Ojcu i Mojemu Drogiemu Synowi.

Słuchajcie Mojego Wołania. Bądźcie silni. Zamknijcie uszy na podszepty bestii, gdyż ona wykorzystuje te dusze, które są splamione grzechem pychy, aby zabrać was ode Mnie.

Ofiaruję wam najdoskonalszą przyszłość. Nie wolno wam odrzucić tego Raju, gdyż jest on waszym dziedzictwem. Jak wielu z was odrzuci dziedzictwo wielkiego bogactwa na świecie? Bardzo niewielu. Nie popełniajcie błędu odwracając się do tego Daru.

Każdy, kto stara się was powstrzymać, potrzebuje waszych modlitw, ponieważ kocham wszystkie Moje dzieci.

Ja, wasz Ojciec, zapewniam, że Mój wielki plan zapowiadania Powtórnego Przyjścia Mojego Syna nie opóźni się.

Przyjdźcie do Mnie przez Mojego Syna, a niczego więcej nie będziecie pragnęli. Kocham was. Płaczę z powodu wielu z was, zbyt upartych, aby zobaczyć, że to jest rzeczywiście wołanie z Nieba, obiecane, aby przygotować was do Nowej Ery Pokoju.

Wasz Ukochany Ojciec

Bóg Najwyższy

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Bóg Ojciec: Ofiaruję wam najdoskonalszą przyszłość. została wyłączona

Jedna połowa nie odejdzie od Prawdy. Druga połowa przeinaczy Prawdę.


(Hbr. 12:25-29) Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu  

Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli  kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba  przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz  obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i  niebem.

 

następne zdanie jakby wprost mówi o tym co jest mówione w  Ostrzeżeniu

 

Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie  tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby  pozostało to, co jest niewzruszone. Dlatego też otrzymując  niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy  Bogu ze czcią i bojaźnią! Bóg nasz bowiem jest ogniem  pochłaniającym.

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 20.11.2012 godz.23:30

Moja najukochańsza córko, z każdym surowym Orędziem, które przekazuję wszystkim dzieciom Bożym, zawsze pamiętaj, że Moja Miłość jest Miłosierna.

Moja cierpliwość wszystko zniesie i ocalę każdego człowieka, który wzywa Mojego Miłosierdzia, niezależnie od ciężaru jego grzechów.

Jak bardzo pragnę uwolnić wszystkich spod władzy oszusta, który coraz ściślej kontroluje każdą uwiedzioną przez siebie duszę, tak, że wiele z nich jest już bezradnych wobec jego siły.

Niech wszyscy ludzie to zrozumieją. Kiedy dobrowolnie sprzedaliście swoją duszę szatanowi, on nie pozwoli wam się wyswobodzić. Tylko Ja mogę was wyzwolić.

Kiedy te dusze, które zostały utracone dla Mnie z powodu grzesznego życia, które prowadzą, próbują zmienić swoje postępowanie, oni też będą walczyć z bestią. Ponieważ jest to bestia, która czuje się poszkodowana i jest wściekła.

Dla wielu, nawet tych, którzy są poświęceni Mnie, ich Jezusowi, stanie się ona od czasu do czasu jak cierń w ich boku. Nic jej nie zadowoli, dopóki nie ulegniecie jej pokuszeniom, których sposoby różnią się w zależności od kuszonych osób.

Ponieważ każdy z was jest grzesznikiem i nadal nim będzie, dopóki nie oczyści się z grzechu, uznajcie grzech za fakt, ale walczcie z nim.

Ci z was, którzy znają Mnie bliżej, wiedzą, że zawsze można ufać Mojemu Miłosierdziu.

Wiecie jak ważne jest utrzymywanie codziennej łączności ze Mną. To może być tak proste, jak rozmowa ze Mną w trakcie dnia pracy. To jest idealny czas, aby składać Mi małe ofiary.

Jeśli ktoś wam dokuczy, ofiarujcie Mi to utrapienie, abym mógł z tego powodu uratować dusze.

Jeśli borykacie się z problemami, które stają wobec was i nie potraficie sobie z nimi poradzić,  musicie Mi pozwolić, abym wam ten ciężar zabrał.

Wiele osób ciężko pracuje długie godziny zarówno w domu jak i poza nim. Proszę tylko, abyście zwrócili się do Mnie w myślach, gdy potrzebujecie wsparcia i pomocy, gdyż wtedy odpowiem na waszą modlitwę.

Nigdy nie popełniajcie błędu myśląc, że można się zwracać do Mnie tylko będąc w kościele albo przed i po otrzymaniu Świętych Sakramentów. Jestem oto w każdym momencie dnia. Odpowiadam na każdą prośbę, jeśli jest zgodna z Moją Świętą Wolą.

Moi kochani uczniowie, wszyscy jesteście dziećmi Boga. Jednoczę was, naród z narodem, tak, żebym mógł przynieść pokój i jedność wśród chaosu, który nadejdzie.

Pozwólcie Mi przyprowadzić was do Mojej Świętej Rodziny, a będziecie wzmocnieni.

Wtedy powstaniecie i uderzycie do przodu, odnowieni i ze świeżym zapasem energii, aby prowadzić Moją armię, która jeszcze w wielu krajach nie została utworzona.

Pozostawajcie wierni Moim poleceniom.

Proszę, rozpowszechniajcie wszędzie Pieczęć Boga Żywego. Nie może być ona sprzedawana. Musi być dostępna dla wszystkich. Przekazujcie jej kopie wszystkim, którzy potrzebują ochrony.

Podział między wiernych wyznawców, tych, którzy akceptują Księgę Mojego Ojca, Najświętszą Biblię i tych, którzy chcą zmienić Prawdę, ma się wkrótce powiększyć.

Jedna połowa nie odejdzie od Prawdy.

Druga połowa przeinaczy Prawdę.

Zrobią to, aby dopasować ją do własnych politycznych i osobistych celów, ukrytych pod specjalnie dobranymi sformułowaniami językowymi.

Prawda zostanie wkrótce uznana za kłamstwo, a Bóg będzie obwiniany.

Będą lekceważąco oświadczać, że prawa ustanowione przez Mojego Świętego Wikariusza są staroświeckie i nie odpowiadają współczesnemu społeczeństwu.

Każda przebiegła argumentacja będzie w bezpośrednim konflikcie z Prawem Bożym, i do tego się sprowadzi.

Ci ludzie chcą wprowadzenia praw, które zalegalizują grzech. Oni nie kochają Boga. Mówią, że wprawdzie kochają, jednak wielu z tych, którzy promują takie prawa jest ateistami, choć nie ujawniają swoich prawdziwych przekonań.

Wiele z ich planów obejmuje zakaz chrześcijańskich praw.

Z jednej strony tolerują prawa, które umożliwiają kobietom aborcję z powodu wyborów dotyczących sposobu życia. Używają argumentów związanych z możliwością wyboru, ale wybór ten stosuje się do potrzeb matki, a nie dziecka.

Wiele kobiet będzie się zadręczać po zniszczeniu życia w ten sposób. Wiele będzie miało poczucie straty, ponieważ w swoim sercu odczują, że życie, które zniszczyły zostało stworzone przez Boga.

Każdy mocny i przekonujący argument będzie prowadził do zalegalizowania aborcji. Chwycą się każdego podstępu, aby zebrać poparcie, które doprowadzi do wprowadzenia aborcji dla wszystkich.

Z powodu tego grzechu, zburzę ich kraje.

Grzech aborcji powoduje u Mojego Ojca wielki ból i On nie pozwoli, aby dalej to trwało.

Narody, które ciągle starają się uczynić ją dostępną dla większej liczby kobiet i którzy promują ją jako dobrą, zostaną usunięte i zostanie zesłana kara, od której nie będzie odwołania.

Będą winni grzechu zabójstwa i będą jedną z pierwszych grup, która będzie odczuwała ból podczas Ostrzeżenia.

Bóg nie pozwoli tknąć wam życia, które stworzył.

Jego kara zostanie wymierzona wam w postaci trzęsień ziemi, a wiele narodów nadal będzie otrzymywać kara po karze, aż do dnia Pańskiego.

Aborcja i morderstwo będą dwoma grzechami z powodu których Mój Ojciec ześle na świat ciężkie kary.

Grzech, Moi uczniowie, jest czymś w rodzaju plamy, która kładzie się cieniem na wasze dusze każdego dnia. Ale kiedy jesteście w stanie łaski, ten grzech maleje. Im więcej przyjmujecie sakramentów Komunii Świętej i Spowiedzi, tym większe łaski otrzymujecie.

Wy, którzy codziennie uczęszczacie na Mszę, bardzo szczególne łaski są wam dawane. Ponieważ wy, Moi pobożni wyznawcy, szybko przejdziecie przez Bramy Mojego Raju.

Idźcie teraz i przebywajcie trochę więcej czasu ze Mną. Rozmawiajcie ze Mną. Lubię proste rozmowy i to zbliża Mnie do was. Tęsknię za wami. Tęsknię za bliskością, dlatego pragnę przyprowadzić was bliżej Siebie.

Możecie stworzyć wspaniały związek ze Mną, stając się najpierw po prostu przyjacielem. Wtedy nasza miłość będzie wznosić się, aż do czasu, gdy wasze serca będą tryskać miłością do Mnie, a Moje do was.

To nie jest skomplikowane. Aby rozpocząć nowy świeży początek, aby przygotować się do Mojego Królestwa, zacznijcie już teraz. Wzywajcie Mnie.

Jeżeli Mnie kochacie, wkrótce zaufacie Mi, a to doprowadzi was do oczyszczenia waszej duszy. Będziecie szczęśliwsi, w pokoju i nic z zewnętrznego świata nie będzie miało znaczenia, z wyjątkiem bólu grzechu, którego będziecie świadkami.

Jestem tu. Czekam na was. Chcę, aby ludzkość była zdolna poznać Mnie we właściwy sposób.

Kocham was.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Jedna połowa nie odejdzie od Prawdy. Druga połowa przeinaczy Prawdę. została wyłączona

Maryja Panna: Musicie modlić się, aby te biedne dusze, które nadal krzyżują Mojego Syna odwróciły się od grzechu


(Hbr. 12:25-29) Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu  

Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli  kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba  przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz  obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i  niebem.

 

następne zdanie jakby wprost mówi o tym co jest mówione w  Ostrzeżeniu

 

Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie  tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby  pozostało to, co jest niewzruszone. Dlatego też otrzymując  niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy  Bogu ze czcią i bojaźnią! Bóg nasz bowiem jest ogniem  pochłaniającym.

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 21.11.2012 godz.18:45

Moje dziecko, wszystkie Moje dzieci, które kochają Mojego Syna muszą zjednoczyć się w modlitwie w tym czasie walki na świecie.

Musicie modlić się, aby te biedne dusze, które nadal krzyżują Mojego Syna odwróciły się od grzechu i błagały Mojego Syna o przebaczenie.

Czas jest krótki i tylko ci w stanie łaski mogą wejść do Królestwa Mojego Syna.

Kiedy przedtem zajmowało to wiele lat modlitwy, poświęcenia i oddania Mi, waszej Najświętszej Matce, teraz będziecie mieli już bardzo mało czasu, by zatroszczyć się o zbawienie.

Moje maleństwa módlcie się z całych sił za tych, którzy obrażają Mojego Syna i którzy hańbią Mojego Ojca, Boga Najwyższego.

Tak wielu odwróciło się od Boga. Złemu duchowi udało się obrócić ich serca w kamień.

Bardzo niewielu szanuje życie, które zostało dane dzieciom Bożym. Wasze życie jest w Rękach Boga. Każdy, kto ingeruje w Boże Stworzenie będzie ukarany.

Moje dziecko, musisz wzywać wszystkich tych, którzy otrzymali Księgę Prawdy, aby modlili się do Mnie, Matki Zbawienia. Przyznano Mi zadanie pomocy Mojemu Synowi w odkupieniu ludzkości.

Pozwólcie Mi, abym pomogła wam, dzieci, ujrzeć drogę do Mojego Syna z jasnością i miłością w waszych  sercach.

Pomogę wam pokonać każdą przeszkodę, która utrudnia wam wędrówkę do Miłosierdzia Mojego Syna.

Proszę, pamiętajcie, że mój Syn wybacza wszystko. On kocha wszystkie dzieci Boże, bez względu na to jak wielkie cierpienie Mu zadają.

Wystarczy zwrócić się do Niego i prosić, aby Jego Miłosierdzie, doprowadziło was do Niego.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za tych wszystkich, którzy obrazili Mojego Syna i którzy zbezcześcili Jego Kościoły, gdyż potrzebują waszej pomocy.

Są oni zagubionymi duszami i muszą zostać przywróceni na Łono Mojego Syna. W przeciwnym razie złamałoby Mu to Jego Serce.

Dziękuję, że odpowiedzieliście na to wołanie z Nieba.

Wasza kochana Matka

Matka Zbawienia

Żródło:paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Maryja Panna: Musicie modlić się, aby te biedne dusze, które nadal krzyżują Mojego Syna odwróciły się od grzechu została wyłączona

Ta grupa dwunastu, reprezentująca potężne narody, jest zniewagą dla istnienia Moich 12 apostołów


(Hbr. 12:25-29) Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu  

Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli  kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba  przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz  obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i  niebem.

 

następne zdanie jakby wprost mówi o tym co jest mówione w  Ostrzeżeniu

 

Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie  tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby  pozostało to, co jest niewzruszone. Dlatego też otrzymując  niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy  Bogu ze czcią i bojaźnią! Bóg nasz bowiem jest ogniem  pochłaniającym.

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 20.11.2012 godz.23:50

Moja najukochańsza córko, wiele zniewag jest ciskanych we Mnie, Zbawiciela człowieka i są one ukryte pod zasłoną kłamstwa.

Szatan w tym czasie na całym świecie atakuje w szczególności chrześcijan. Czyni to w sposób najbardziej przebiegły. Przekonuje ich, że muszą być lojalni wobec swoich braci i sióstr zachęcając ich do uwierzenia w kłamstwa.

Ludzie ze swej natury mają w sobie opiekuńczość wynikającą z naturalnej miłości do innych. To jest dar od Boga. Szatan wykorzystuje to uczucie, by złapać człowieka w sieć fałszu, nad którą człowiek, ma niewielką kontrolę. Udaje mu się przekonać ludzi, by uwierzyli w prawa, które równają się ciężkim grzechom przeciw Bogu.

Poprzez wspieranie innych w dążeniu do wprowadzenia praw, tolerujących morderstwo, wojnę i bluźnierstwa przeciwko Bogu, wielu ludzi wierzy, że postępuje właściwie.

Jeśli wierzycie, że grzech jest możliwy do przyjęcia i że jest usprawiedliwiony ze względu na dobro innych, to oznacza, że już wpadliście w starannie przygotowaną pułapkę.

To nie przypadek, że mnożą się tłumaczenia mające na celu uzasadnienie rozdziału w Kościołach chrześcijańskich. To też nie przypadek, że przedstawia się wam w tym czasie wszelkie preteksty, abyście godzili się na aborcję.

Wszystkie narody są powiązane i wszelkie krzykliwe wystąpienia, aby wprowadzić aborcję, tolerować wojny i doprowadzić do zmian w Kościołach chrześcijańskich jest planowane przez jedną grupę. Grupa ta planuje te wydarzenia od wielu lat. Wiedzą dokładnie kim są i co robią. Są bardzo silni i niebezpieczni.

Przystańcie, popatrzcie i posłuchajcie, bowiem to właśnie teraz musicie przyjąć, że to co Ja wam mówię, mówię w Imieniu Boga. Wszystkie te potworne i odrażające działania przedstawiane wam jako obłudnie przymilne i wynikające z troski zmiany w waszym społeczeństwie zostały zaplanowane i skoordynowane w skali światowej przez grupę dwunastu.

Ta grupa dwunastu, reprezentująca potężne narody, jest zniewagą dla istnienia Moich 12 apostołów.

Przedstawią oni i będą wspierać antychrysta na świecie, tak jak Moich dwunastu apostołów przedstawiało Mnie publicznie podczas Mojego pobytu na ziemi.

Ich moc oznacza, że wszystkie potężne narody wspierają się wzajemnie w celu wprowadzenia grzesznych praw i zagwarantowania, że spotkają się one z aprobatą społeczną.

Jak mocno wy, Moi umiłowani uczniowie będziecie cierpieć z powodu waszego dostępu do Prawdy. Prawda otworzy wam oczy na zło wokół was. Nigdy nie bójcie się Prawdy. Dopiero wtedy, gdy ją zaakceptujecie, będzie ona mogła was ochronić od tych niegodziwych praw, czynów i działań.

Pamiętajcie, że te narody, które będą uczestniczyć we wprowadzeniu nikczemnych praw, podczas ostatecznego oczyszczenia ucierpią najbardziej.

Mogą oni sądzić, że są nieskazitelni, ale osiągną tylko jedno. Będzie to kara na tyle surowa, że nie będą w stanie się ukryć ani zakryć swoich twarzy, aby jej uniknąć. W pierwszym rzędzie, będą oni musieli odpowiedzieć za to przede Mną. Wielu, nawet wtedy, napluje Mi w Twarz. A potem dołączą do antychrysta, bestii i wszystkich tych upadłych aniołów skazani na wieczność w bólu.

Ja was teraz ostrzegam. Wy, którzy staracie się wprowadzić aborcję w swoich narodach, wy, którzy bezcześcicie Moje chrześcijańskie Kościoły i wy, którzy oddajecie cześć bestii, niewiele dni już wam pozostało.

Dla was nie będzie przyszłości, życia wiecznego, dostępu do Mojego Królestwa.

Wasz Jezus

Źródło:paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Ta grupa dwunastu, reprezentująca potężne narody, jest zniewagą dla istnienia Moich 12 apostołów została wyłączona

Zamieszki będą widoczne w każdym zakątku ziemi i tylko ślepiec nie zdoła dostrzec zmian


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 19.11.2012 godz.9

Moja najukochańsza córko, jest tylko jedna droga do życia wiecznego, a prowadzi ona przeze Mnie, Jezusa Chrystusa. Istnieje jednak wiele ścieżek, które prowadzą do Mnie.

Wielu tym, którzy idą za Moją Prawdą będzie łatwiej, niż tym, którzy znają Prawdę, ale nie oddają czci Bogu.

Moi wyznawcy, musicie zrozumieć, że ci z was, którzy znają prawdę, ale którzy nie będą się angażować i pozwolą, aby Słowo Boże uznano za kłamstwo, będą za to odpowiadać wobec Mnie, waszego Jezusa.

Nigdy nie akceptujcie ustaw, które oddają cześć szatanowi. Poznacie w swoich sercach, które prawa mam na myśli, kiedy będą paradować przed wami. Bowiem będą one w was budzić obrzydzenie, tak jak budzą obrzydzenie we Mnie.

Niech będzie wiadomo, że walka ze Słowem Bożym się rozpoczęła. Sposób w jaki to się stanie będzie dla was jasny.

Wiele zmian w Moich Kościołach na ziemi, wiele prób pośród Moich wyświęconych sług; kłótnie między narodami; oraz konflikt w Izraelu, wszystko wzrośnie w swojej intensywności, wszystko w tym samym czasie.

Zamieszki będą widoczne w każdym zakątku ziemi i tylko ślepiec nie zdoła dostrzec zmian wokół was. Każdy z was w jakiś sposób zostanie tym dotknięty, ale pamiętajcie o tym.

Obiecałem, że będę z wami, prowadząc was na każdym kroku, łagodząc ból przy każdym kamieniu na który nastąpicie w waszych poszukiwaniach pokoju, miłości i harmonii.

Trzymajcie się Mnie. Stańcie blisko Mojego Najświętszego Serca i pozwólcie Mi was wzmacniać.

Wędrujcie po tej dżungli bólu i zamętu z wiarą w sercu i zaufaniem do Mnie, waszego Jezusa, a przetrwacie.

Nigdy nie pozwólcie waszemu sumieniu ani oddaniu wobec prawdy Bożej ulec komukolwiek, bez względu na to, jak bardzo przekonujący będą się wydawali. Nie ważne ile razy będą was zmuszać do przyjęcia tak zwanych tolerancyjnych praw.

Rozpoznacie w waszych sercach różnicę między prawdą i fikcją.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Zamieszki będą widoczne w każdym zakątku ziemi i tylko ślepiec nie zdoła dostrzec zmian została wyłączona

Mam Orędzie, którym muszę podzielić się z narodem amerykańskim


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 17.11.2012 godz.19

Moja najukochańsza córko, mam Orędzie, którym muszę podzielić się z narodem amerykańskim.

Moi najukochańsi wyznawcy, musicie strzec teraz Mojego Świętego Słowo i słuchać.

Stajecie teraz przed z wieloma prześladowaniami z powodu grzechów waszych rodaków i tych, którzy mają władzę nad waszymi prawami dotyczącymi aborcji. Ten największy grzech, którego jesteście winni miliony razy, przebija Moje Serce jak gdyby miecz je wielekroć przeszył.

Wasze grzechy niemoralności i wasza miłość do materialnego bogactwa głęboko Mnie obrażają. Nie jesteście Mi wierni w sposób, jakiego oczekuję od was.  Ci z was, którzy odpadli od Prawdy muszą Mnie wzywać, abym mógł otworzyć im oczy.

Kocham wszystkie dzieci Boże w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ale obawiam się, że grzech wbił tak szeroki klin, że wielu z was wpadnie w otchłań rozpaczy, jeśli nie zaakceptują Istnienia Boga.

Ważne jest, aby się dużo modlić, gdy moc szatana przenika wiele z waszych praw. Większość praw, które mają być wprowadzone przez tych ateistów, którzy są wśród was, będzie odrażających w Oczach Mojego Ojca.

Jak bardzo płaczę z powodu oszustwa, które zostało wam przedstawione. Moi biedni święci słudzy wśród was zostaną zgnieceni jak owady pod stopami tych przywódców, którzy się wypierają Mnie, waszego Jezusa.

To jest czas, kiedy modlitwa musi być codziennym zadaniem, aby wasz naród mógł być uratowany i włączony do Moich dwunastu narodów w Nowym Raju.

Oto Modlitwa Krucjaty (85), aby uratować Stany Zjednoczone Ameryki z rąk oszusta

O drogi Jezu, okryj nasz naród Twoją najcenniejszą ochroną. Przebacz nam nasze grzechy przeciwko Przykazaniom Bożym. Pomóż Amerykanom powrócić do Boga. Otwórz ich umysły na Prawdziwą Drogę Pana.

Otwórz ich zatwardziałe serca, aby z radością przyjęły Twoją Rękę Miłosierdzia. Pomóż temu narodowi powstać przeciw bluźnierstwom, które mogą nam narzucone, aby zmusić nas do wyparcia się Twojej Obecności.

Błagamy Cię, Jezu, abyś nas zbawił, chronił nas od wszelkiej szkody i objął nasz naród Swoim Najświętszym Sercem. Amen.

Idź, Mój ludu i nigdy nie bój się okazywać swojej miłości do Mnie ani też nie zapieraj się swojego chrześcijaństwa.

 

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Mam Orędzie, którym muszę podzielić się z narodem amerykańskim została wyłączona

Odpowiedź dla Ojca Owena Gorman krytykującego przekazy Ostrzeżenie


Wszystkim wyśmiewającym Marię od Miłosierdzia Bożego jak i jej orędzia polecam ten list kapłana katolickiego.
„Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Lukasz 18.8)
Odpowiedź dla Ojca Owena Gorman krytykującego przekazy Ostrzeżenie
Alive Miesiecznik Katolicki ­ Nr. 176 marzec 2012
Ojciec Owen Gorman, w swojej krytyce (Alive ­ Nr 176 ­ marzec 2012) proroczych
objawień „The Warning Second Coming”, prorokini Mari Divine Mercy, twierdzi, że
przekazy te zawierają błędy doktrynalne więc dlatego są fałszywe. Chciałbym ukazać, że
Ojciec Gorman przeprowadza wadliwą (wybrakowaną) analizę i dlatego poważnie myli
się w swoim osądzie.
O. Gorman mówi ” Obecnie wielu wiernych Chrześcijan wierzy, że świat stał się tak zły,
że Bóg zainterweniuje bezpośrednio w sprawy człowieka, by przyprowadzić nas do
rozsądku. Wydarzy się coś wielkiego, mówi, i to w niedługim czasie.” Jeśli patrzy się na
świat z duchowo otwartymi oczami wiary, w ostatnie 50 lat większość powołań została
zgubiona, liczba regularnie uczęszczających na Mszę św. w niedzielę wynosi około 10-
15%, znowu wielki spadek, skandale seksualne osłabiają wiarę wierzących i sprawiają,
że wielu staje się przeciwnych Kościołowi, katolicy nie znają swojej wiary, a rozłam
(kawiarenka Katolicka) jest szeroko rozpowszechniony. Świat wykreśla Boga z miejsca
publicznego, wszystko w imię „separacji Kościoła i państwa” oraz ateistycznego
sekularyzmu. Bóg jest wyjęty z konstytucji Unii Europejskiej. Prawa popierające
aborcję i łatwy dostęp do rozwodów są prawie wszędzie na całej planecie, z kilkoma
tylko przeciwstawiającymi się. Morale nawet państw katolickich jest skandaliczne, z
rozpustą, sztuczną antykoncepcją i szerzącym się używaniem narkotyków, promowanie
zachowań homoseksualnych („gay pride”), oraz wszędzie przejawiająca się przemoc.
Czy to jest typ kultury, który Kościół i Bóg pragnie? Każdy Katolik znający swoją wiarę
wie bardzo dobrze, że nawrócenie serc musi mieć miejsce.
Potrzebujemy tylko poczytać Biblie, by zauważyć jak Bóg karał Izrael, kiedy ich wiara
zamieniała się w samolubny poganizm i czczenie fałszywych idoli. Dzisiejszy świat jest
neopogański, nawet gorzej niż kiedyś, z ogromem kultu własnego, szczególnie New Age,
ateizmem (np czczenie nauki i własnego intelektu), jak również hedonizmem i
materializmem. Nasza Pani z Fatimy powiedziała, że wojna jest karą za grzechy. Już
mamy zadatki Trzeciej Wojny światowej na środkowym Wschodzie. Tak więc dlaczego
to ma być niespodzianką dla jakiegokolwiek katolika, który zna Boga, że będzie On
musiał zainterweniować by uratować Swoje dzieci, ostrzegając i karząc je za ogrom
złych zachowań.

W krytyce Marii Divine Mercy (MDM) przekazu z 20-go maja 2011, Ojciec Gorman
mówi, że przekaz ten „sprzeciwia się nauce Kościoła”, ponieważ nie ma w niej 1000 lat,
gdzie szatan jest wyrzucony z ziemi a ma mieć na niej miejsce dla Ery Pokoju. Podczas,
gdy to może być dominująca opinia wielu Katolików, nie jest to doktryną.
Nieprawidłowo zakłada on, że jest to herezja Millenaryzmu, wiarą, że Jezus przyjdzie
fizycznie by rządzić na ziemi przez „1000 lat” (symboliczne ramy czasowe).
Co o MDM, Ojcowie Kościoła, Doktorzy Kościoła, święci i mistycy naprawdę mówią
nam, jest to że będą duchowe rządy Jezusa na ziemi, poprzez serca Jego dzieci. Nasza
Pani Fatimska nazywa to Tryumfem Niepokalanego Serca oraz także mówi o okresie
czasu pokoju. Św. Bernard z Clairvaux ładnie to sumuje:” Wiemy, że są trzy przyjścia
Pana. To trzecie znajduje się pomiędzy dwoma pierwszymi. Jest niewidzialne
(duchowe), podczas gdy te dwa drugie są widzialne. To pośrednie przyjście jest to
Niewidoczne.” To duchowe przyjście otwiera Erę Pokoju, podczas gdy przyjście Jezusa
w Ciele po raz drugi zamyka je podczas sądu Ostatecznego, prowadząc do wieczności.
Chciałbym zarekomendować Ojcu Gorman przeczytanie książki „Wspaniałość
Stworzenia” Rev. Joseph Iannuzzi, który wchodzi w każdy szczegół, brany z wielu
źródeł, by pokazać jak „Era Pokoju”, to Biblijne Milenium (Apokalipsa 20:1-7) jest
prawdziwie częścią nauki Kościoła, aczkolwiek schowana w kurzu pajęczyn do
niedawna. Wreszcie, Kardynał Ratzinger, kiedy był szefem Kongregacji Doktryny
Wiary, wyjaśnił w odpowiedzi na pytanie Ojca Penasa, dotyczącego fundamentów
uniwersalnej ery pokoju, że „Pytanie to jest otwarte dla wolnej dyskusji, gdyż Stolica
Apostolska nie dała jeszcze definitywnego orzeczenia w tej kwestii” (The Splendor of
Creation, Rev. Joseph Iannuzzi, stopka 48, str. 223). Nie ma tu herezji, która podważała
by nauczanie Kościoła, prędzej potrzebne jest lepsze zrozumienie nauczania Kościoła.
Ojciec Gorman komentuje inny przekaz z 7- go maja 2011 i mówi: „Twierdzi, że
wydarzenia dotyczące ukrzyżowania Jezusa nie zostały ujawnione, tak, jak powinny
były być ­ gdyż pomniejsza to Objawienia Biblijne. Oznacza to, że przekazy
Ewangeliczne są wybrakowane. Ale to nie może by możliwe, gdyż Bóg Sam jest
autorem Pisma Świętego, które ukazuje nam Jego zamysł i wolę.” Nie istnieje taka
implikacja. Nawiązując do Ewangelii w. Jana 21:25 „Jest ponadto wiele innych rzeczy,
których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie
pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.” Nie jest to wcale czymś nowym, gdy
poprzez prywatne objawienia, życie Jezusa na ziemi zostało bardziej szczegółowo
opisane niż jest to w Ewangeliach, nie rywalizują one ze sobą nie pomniejszając
Ewangelii, ale są do Niej dodatkiem. Głównym przykładem jest „Życie Jezusa
Chrystusa i Objawienia Biblijne” Anne Catherine Emmerich. Inna popularna jest także
o Błogosławionej Maryi Dziewicy „Mistyczne Miasto Boże” Mari z Agredy. Pan Nasz po
prostu chce byśmy znali więcej szczegółów Jego Męki dla lepszego zrozumienia które
prowadzi do większego oddania i większej miłości do Niego. Jak zaświadczają wszyscy

święci, medytacja Męki Naszego Pana jest szybką drogą na szczyty świętości.
I w końcu Ojciec Gorman narzeka, że „Jezus nie obdarza odpustami zupełnymi. Do
rozdzielania odpustów wydelegował autorytety Kościelne. Oni to decydują, które
pobożne praktyki zasługują dla otrzymania odpustu oraz jakie warunki należy spełnić.”
Ale to właśnie przez Nieskończone Zasługi Jezusa, otrzymane poprzez Jego Mękę,
śmierć i Zmartwychwstanie Kościół ma tę łaskę by rozdawać odpusty zupełne.
Kościół jest zarządcą tych łask, nie źródłem. Bóg nie jest związany, by działać wyłącznie
poprzez sakramenty oraz pobożne praktyki Swojego Kościoła, mimo, że jest to z
pewnością najbardziej normalny sposób. Jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego
#1257 „… ale On (Bóg) Sam nie jest związany swoimi sakramentami.” Jednym
przykładem profetycznym, że Bóg działa poza zwykłymi środkami a używając proroków
jako środków jest Fatima, gdzie Papież i Biskupi byli proszeni by konsekrować Rosję
Niepokalanemu Sercu. Nie usłuchali tego, czego konsekwencją była Druga Wojna
światowa z Rosją rozpowszechniającą swoje ateistyczne komunistyczne błędy na cały
świat. Bóg, znowu nie będąc związany do Swoich autorytetów Kościelnych może użyć
proroków jako środka by oferować dary.
I Ojciec Gorman dalej uskarża się, że „całkowite odpuszczenie grzechów przychodzi
poprzez Sakrament Pokuty, a nie poprzez odmawianie jakiejś szczególnej modlitwy
przez okres 7 dni, jakkolwiek chwalebna byłaby ta modlitwa.”Bóg ma moc i dowolność
by oferować dary w sposób jaki Sam widzi adekwatny, znowu nie będąc związany
ekskluzywnie do użycia sakramentów Swojego Kościoła. Boże Nieskończone
Miłosierdzie, a w tych czasach tak niebezpiecznych dla dusz jest On ekstremalnie hojny
by zaopatrywać nas w taki dar, dla tych, którzy nie są Katolikami, dla tych, którzy nie
mogą przystąpić do sakramentu Spowiedzi. W Biblii widzimy jak Jezus uzdrowił
służącego poganina centuriona tylko na gruncie wiary w Jezusa, mimo, że nie należał do
religii Bożej w tym czasie judaizmu. My ciągle używamy Jego słów przed Komunią św. ­
„Panie, nie jestem godzien…” Sobór Watykański II także zajmuje się tym
tematem:”Ponadto, niektóre i nawet wiele więcej znaczących elementów i darowizn
które uzupełniają się by wznosić i dawać życie samemu Kościołowi, mogą występować
poza widzialnymi granicami Kościoła Katolickiego:…” (Dekret o Ekumenizmie, Nr.3)
Bóg będąc Sam ekumeniczny.

„Fiasko niezauważania nadchodzenia Drugiego Przyjścia Jezusa nie jest niespodzianką, gdyż to samo było z Przyjściem Chrystusa. Tylko kilku pasterzy wiedziało o Boskim Dziecięciu, i to również poprzez prywatne objawienie im tego przez nieznajomych Aniołów, oraz kilku Magów poprzez nieznaną, cudowną gwiazdę. Żadni duchowni, Uczeni w Piśmie i Faryzeusze tego nie nie zauważyli. Podczas ofiarowania Dzieciątka Jezus w świątyni (4ta cz radosna Różańca), tylko dwoje ludzi, Symeon i Anna, rozpoznali Zbawiciela. Nie rozpoznał go nawet Kapłan, który sprawował tę ceremonię. A kiedy Jezus w wieku 12 lat pozostał w świątyni by dyskutować z doktorami prawa, żaden z nich nie rozpoznał Mesjasza. Żaden z nich! I to po trzech dniach dyskusji z Samym Bogiem!” Dzisiaj mamy to samo ­ większość ludzi, włączając kapłanów, są duchowo niewidzący (ociemniali). Jezus mówi nam wyraźnie, że to się stanie: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Lukasz 18.8) Ojcze Gorman, jest czas byś się już obudził

Tłumaczyła : Bożena

Dzieckonmp.wordpress.com

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Odpowiedź dla Ojca Owena Gorman krytykującego przekazy Ostrzeżenie została wyłączona

Świadectwo czytelnika


Już tu kiedyś pisałam, ale powtórzę jak Orędzia Marii Bożego Miłosierdzia wpłynęły na mnie i moja rodzinę. Zupełnie przypadkowo weszłam na stronę ostrzezenie.wordpress.com. Zupełnie przy innej tematyce w innym miejscu ktoś napisał ten adres i weszłam…Od tego czasu zaczęły się dziać wielkie cuda i przemiany w kierunku Boga . Chyba jeszcze nigdy nasza wiara nie była tak silna… 8 grudnia 2011 konsekrowaliśmy się całą rodziną. Najświętszej Maryi Pannie..poprzedziło to 33 dniowe przygotowanie ze wspólną długą modlitwą i rozważaniami cala rodzina czego wcześniej nie robiliśmy…Kiedyś jadąc samochodem słuchaliśmy muzyki teraz zawsze się tylko modlimy albo śpiewamy pieśni religijne…Przystąpiliśmy do żertwy ofiarnej , czytamy wyłącznie książki o Bogu…uwielbiamy Marie Valtorte, Marie z Agredy Katarzynę Emmerlich i wiele innych świadectw i orędzi…Uwielbiamy słuchać księdza Natanka…nasi znajomi również się zmienili…teraz są to ludzie zarażeni taką samą miłością do Boga…oczywiście klękamy do Komunii, na Baranku Boży, na Święty, Święty i końcowe Błogosławieństwo…Dzięki Panu Bronkowi i jego cudownej stronie dowiadujemy się tylu wspaniałych rzeczy, modlitw, pieśni..Dziękujemy Ci drogi Bronku za wszystko co robisz, za Twoja wielka wiarę, za Twoje wspaniale apostołowanie…. dzięki Tobie słuchamy przepięknych pieśni Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej… A atakami na Ciebie, czy na Orędzia MBM nie trzeba się przejmować tylko Bogu dziękować…. uczeń nie może być lepszy od Mistrza, prawda??? Ile Jezus musiał przecierpieć…Tylko raz umieściłam komentarz na stronie obrońców…. nie było tam nic obraźliwego ale nie po ich linii partyjnej…komentarz wyrzucili i umieścili notatkę z moim adresem e-mailowym do powszechnej wiadomości , chyba żeby mnie inni prześladowali…Tutaj czuje się jak wśród kochającej rodziny… której nie wstydzę się napisać, ze coś mnie boli i poprosić o modlitwę. Pozdrawiam wszystkich i pomodlę się za Pana Bronka, Jego Rodzinę, za obydwu Bogdanów i wszystkich życzliwych, kochających ludzi tutaj…. Pozdrawiam

Hmmm

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie, Świadectwa. Tagi: . Możliwość komentowania Świadectwo czytelnika została wyłączona