Dwa miliardy dusz odrzuci Moją Miłosierną Dłoń


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 27.09.2012 godz. 9

Moja najukochańsza córko, Misja ratowania tych dwóch miliardów dusz, które odrzucą Moją Miłosierną Dłoń, musi stanowić część codziennej modlitwy za tych wszystkich, którzy nazywają siebie Krzyżowcami Boga.

Tak wiele cudów spowoduje, że większość ludzkości otrzyma Dar Zbawienia i wejdzie do Nowego Raju.

Ból w Moim Najświętszym Sercu jest dotkliwy z powodu tych zagubionych dusz. Dlatego Moi uczniowie muszą tak mocno się modlić, aby wszyscy się zjednoczyli jako jedna rodzina w Nowej Erze, ponieważ jeśli Moja rodzina będzie podzielona, przyniesie Mi straszne cierpienie.

Wzywam was wszystkich, aby ratować te dusze, które będą uparcie odrzucać przyjęcie Boga, poprzez odmawianie tej Modlitwy Krucjaty (79) za 2 miliardy zagubionych dusz.

O Drogi Jezu, błagam Cię, wylej Twoje Miłosierdzie na te zagubione dusze.

Wybacz im odrzucenie Ciebie i posłuż się moją modlitwą i cierpieniem, abyś mógł przez Twoje Miłosierdzie, wylać na nich Łaski, których potrzebują, aby uświęcić ich dusze.

Proszę Cię o dar łaskawości dla ich dusz.

Proszę Cię o otworzenie ich serc, aby przyszli do Ciebie i proszę Cię, abyś wypełnił ich Duchem Świętym, aby mogli przyjąć Prawdę o Twojej Miłości i żyć z Tobą i wszystkimi z Bożej rodziny na zawsze.

Amen.

Wielu ludziom trudno przyjąć Boże Miłosierdzie. A to ze względu na moc, którą szatan ma nad nimi, ale w wielu przypadkach oni o tym nie wiedzą.

Jednak w niektórych przypadkach nie mają wątpliwości co do istnienia Boga, ale wybierają szatana mając pełną świadomość tego, że Bóg istnieje i że On ich stworzył. Odwracają się od Królestwa Bożego.

Wybrali królestwo obiecane im przez szatana. Uważają, że to królestwo przy końcu czasów, oferuje wielkie bogactwo, wielkie wspaniałości, i że będzie to świat pełen blasku, ale tak nie będzie. Nie znajdą tam nic poza wielkim jeziorem ognia, gdzie będą cierpieć z ręki złego ducha. On będzie dręczyć ich przez wieczność i będą cierpieć w każdej chwili z powodu tego bólu, gdyż on nigdy nie będzie miał końca.

Teraz wiesz, dlaczego znoszę takie cierpienie, ponieważ sama myśl o cierpieniu, które czeka takie dusze, jest nie do zniesienia.

Tylko wasze modlitwy, Moi wyznawcy i Moje Miłosierdzie mogą stanowić dla nich jakąś nadzieję.

Pomóżcie Mi je zbawić.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Dwa miliardy dusz odrzuci Moją Miłosierną Dłoń została wyłączona

Grzech może być odpuszczony za życia. Nie po śmierci.


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 26.09.2012 godz. 22:12

Moja najukochańsza córko, dopuszczam na ciebie dzisiaj te intensywne cierpienia fizyczne, aby uratować więcej dusz. Ofiaruj ten ból za te wybrane dusze, które musisz Mi pomóc ocalić. Ten ból nie będzie trwał długo, ale kiedy ustąpi, pamiętaj, że wiele dusz zostało uratowanych od ognia Piekła i są teraz w Czyśćcu oczekując oczyszczenia.

Jako dusza ofiarna musisz przyjąć fakt, że mogę pozwolić ci na chwile cierpienia, aby pomóc uratować dusze dzieci Bożych. Pewnego dnia spotkasz te dusze i wtedy zrozumiesz, jak wiele szczęścia przyniosło to Mojemu Ojcu. Pamiętaj, że kiedy cierpisz, cierpię z tobą, aby złagodzić twój ból. Nie jesteś sama. Kiedy czujesz, że nie możesz oddychać, jest to takie same uczucie duszenia się, jakie jest odczuwane przez dusze, które po śmierci stają w dymie ogni Piekła.

Gdyby tylko ludzie znali Prawdę o życiu po śmierci. Gdy dusza opuszcza ciało, bez względu na to czy jest w stanie Łaski czy też nie, szatan dręczy mocą uwodzenia. Próbuje nawet wtedy przyciągnąć dusze do siebie. Modlitwa za te dusze, jest bardzo ważna.

Przyciągam dusze do Mojego Światła. Ale tylko te, które są w Stanie Łaski mogą znieść Moc Mojego Światła Miłosierdzia. Jeśli nie są czyste na duszy, to muszą zostać oczyszczone w Czyśćcu.

Istnieje, Moja córko, wiele kręgów w Czyśćcu i w zależności od popełnionych grzechów przez dusze, będą one wypełnione oczyszczającym Ogniem Ducha Świętego.

Czyściec jest bolesny dla duszy i ci, którzy muszą tam przebywać odczuwają to jako fizyczny ból, jak gdyby jeszcze żyli.

Niech nikt nie lekceważy poświęceń koniecznych do utrzymania swojej duszy w stanie godnym Królestwa Mojego Ojca.

Mój Ojciec kocha wszystkie Swoje dzieci, ale dusze muszą zasłużyć na prawo, aby nadawać się do  wejścia do Królestwa Mojego Ojca. Aby być tego godnymi muszą odkupić się w Moich Oczach, gdy jeszcze żyją. Muszą odpokutować za swoje grzechy ze szczerym sercem.

Nawet w chwili śmierci grzesznik może skorzystać z Mojego Wielkiego Miłosierdzia, prosząc Mnie o wybaczenie mu jego grzechów. Porwę go i wezmę w Moje Ramiona. Wyleję wtedy Moje Miłosierdzie nad nim, a następnie wezmę go za rękę do Bram Raju.

Grzech może być odpuszczony za życia. Nie po śmierci.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Grzech może być odpuszczony za życia. Nie po śmierci. została wyłączona

Maryja Panna: Wkrótce rozpoczną się wielkie zmiany na świecie


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 26.09.2012 godz. 16:40

Moje dziecko, wkrótce rozpoczną się wielkie zmiany na świecie.

Czas, aby plan zbawienia został wprowadzony we wszystkich krajach w sercach ludzkości.

Tak wielu ludzi zostanie wstrząśniętych Prawdą skąd pochodzą i jak muszą odkupić się w Oczach Boga.

Jak bardzo dzieci Boże są nieprzygotowane na te wielkie wydarzenia. Dzięki Miłości Boga do wszystkich Jego dzieci, jesteście właśnie teraz ostrzegani.

Ignorujecie te znaki ostrzegawcze na swoje nieszczęście. Śmiech czy szyderstwa z tych Boskich interwencji, które nastąpią, by doprowadzić serca ludzi do Serca Boga, spowodują wasze cierpienie.

Dzieci, musicie zachować czujność w każdym czasie. Znaki z Nieba i cud Boskiej Interwencji, z każdym dniem są coraz bliżej.

Módlcie się, abyście otrzymali łaski otwarcia waszych serc na Wielkie Miłosierdzie Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wszystkie drogi są otwarte, aby zachęcić dzieci Boże do schronienia się powrotem w Jego Najświętszym Sercu.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Maryja Panna: Wkrótce rozpoczną się wielkie zmiany na świecie została wyłączona

Są tylko trzy sposoby na ochronę siebie przed złym duchem


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 25.09.2012 godz. 12:50

Moja najukochańsza córko, nigdy nie możesz popaść w beztroskę i odczuwać, że kiedy ta praca wydaje się iść dobrze, to choćby przez moment uniknie ona nękania przez złego ducha.

Jest on wściekły. Dobiera się do każdego zadania, które podejmujesz, stwarza problemy i przeszkody, co wywołuje u ciebie sfrustrowanie i bezradność.

Tak wielu ludzi jest ślepych na plagi, które zsyła on na ludzkość. Ponieważ nie mogą go zobaczyć, nie wierzą, że istnieje. Ci, którzy otwierają drogę do niego przez grzech i wpuszczają go do swych dusz, nie będą w stanie uwolnić się od straszliwego bólu i rozgoryczenia jakie wprowadzi on do ich życia.

Są tylko trzy sposoby na ochronę siebie przed złym duchem.

Pierwszy to Sakrament Spowiedzi, który oczyszcza twoją duszę, jeśli naprawdę żałujesz. Ci, którzy nie są katolikami, proszę niech przyjmą Dar Odpustu Zupełnego w Modlitwie Krucjaty (24) danej światu w tej Misji.

Drugim sposobem są codzienne oddawanie się Mojej Matce, która otrzymała moc zmiażdżenia szatana. Jej Święty Różaniec jest ważną tarczą, która osłoni was i wasze rodziny przed jego klątwą.

Ostatnim jest Stan Łaski, który możesz osiągnąć poprzez regularne łączenie się ze Mną poprzez przyjmowanie Mnie w Świętej Eucharystii.

Tak wielu ludzi, którzy chcą uciec ze szponów szatana, a którzy w swoich sercach wiedzą, że zostali wciągnięci w wir zła, muszą zwrócić się do Mnie i prosić Mnie, aby pomógł im tą szczególną Modlitwą Krucjaty (78) Wybaw mnie od złego.

Jezu, chroń mnie od mocy szatana.

Zabierz mnie do Swojego Serca teraz, kiedy uwalniam się ze wszystkich moich przywiązań do niego i jego nikczemnych dróg.

Oddaję moją wolę i przychodzę do Ciebie na kolanach z pokornym i skruszonym sercem.

Składam moje życie w Twoje Święte Ramiona.

Wybaw mnie od złego. Uwolnij mnie i weź mnie do Twojej bezpiecznej przystani schronienia teraz i zawsze.

Amen.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Są tylko trzy sposoby na ochronę siebie przed złym duchem została wyłączona

Każdy człowiek, który nienawidzi drugiego z powodu swojej religii, nie kocha prawdziwie Boga


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 24.09.2012 godz. 15:55

Moja najukochańsza córko, każdy człowiek, który nienawidzi drugiego z powodu swojej religii, nie kocha prawdziwie Boga.

Jak bardzo brzydzę się, widząc obłudę tych, którzy twierdzą, że są pobożnymi wyznawcami Boga.

Te osoby grożą, że zabiją tych, którzy nie zgadzają się z nimi i mordują tych, którzy obrażają ich bogów.

Nienawidzić drugiego jest grzechem. To grzech śmiertelny, gdy zabijacie innego lub próbujecie śmiertelnie ranić inną duszę w imię religii.

Czy nie wiecie, że jeśli tak pośpiesznie skazując drugiego na śmierć, ponieważ obraża Boga, to  właśnie nie postępujecie według praw Boga?

Apeluję do wszystkich religii i wszystkich wyznań, którzy twierdzą, że wierzą w Boga. Jeśli wierzycie w Boga, to musicie okazać innym miłość, nawet jeśli was dręczą czy obrażają.

Wiele ścieżek prowadzi do Mojego Ojca, ale jest tylko jeden Bóg. Prawdziwy Bóg jest Stwórcą świata i tylko wtedy zostaniecie przyjęci do Jego Królestwa, gdy będziecie kochać swoich bliźnich, włączając w to waszych wrogów.

Bardzo łatwo jest nienawidzić innego ponieważ złe duchy atakują i dręczą dzieci Boga w każdej chwili. Jak bardzo zły duch się cieszy, gdy człowiek religijny, który otwarcie wyznaje miłość Boga, podżega do nienawiści i który nie zastanawia się dwa razy przed zgładzeniem tych, których uważa za swoich wrogów.

Żaden człowiek nie uniknie kary, jeśli zabije drugiego. Żaden człowiek nie zostanie przyjęty do Nowego Raju, jeśli morduje drugiego w imię Mojego Ojca.

Może to być trudne i może was to ranić, gdy człowiek obraża waszą wiarę, ale musicie modlić się za niego i nigdy nie możecie zapominać o Przykazaniu „Nie zabijaj”.

Przykazania Mojego Ojca są bardzo proste. Są one jasne. One nie muszą być zdefiniowane, ale biada człowiekowi, który łamie Prawa Mojego Ojca.

Wasz Jezus

Źródło: Paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Każdy człowiek, który nienawidzi drugiego z powodu swojej religii, nie kocha prawdziwie Boga została wyłączona

Przygotujcie się, aby zostać świadkami znaków, jakie wkrótce zostaną objawione z Niebios


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 23.09.2012 godz. 20

Moja najukochańsza córko, to z miłości proszę wszystkie dzieci Boże, aby przygotowały się na to, że staną się świadkami znaków, jakie wkrótce zostaną objawione z Niebios.

Znaki zostaną przestawione światu w różny sposób, aby obudzić dzieci Boże. Wielu będzie próbowało zaprzeczyć tym znakom i odrzucić je jako przesądy istniejące tylko w wyobraźni wierzących.

Musicie wiedzieć, że dla was, którzy będziecie świadkami tych znaków, będą one pomocą w przygotowaniu wam waszych dusz. Bowiem, kiedy wcześniej zatroszczycie się o wasze dusze i poprosicie o przebaczenie swoich grzechów, wasze cierpienie po Ostrzeżeniu będzie znikome.

Przyjmijcie te znaki, te cuda, jako dar z Niebios.

Nie walczcie z nimi ani nie ignorujcie ich, ponieważ są dowodem Mojej Obietnicy, aby przygotować was wszystkich przed Moim Powtórnym Przyjściem.

Idźcie teraz i zawierzcie.

Zaufanie jest najważniejszym aktem wierności Mnie, waszemu Jezusowi.

Zaufajcie Mi, a wszystko będzie dobrze.

Wasz Jezus

Źródło:paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Przygotujcie się, aby zostać świadkami znaków, jakie wkrótce zostaną objawione z Niebios została wyłączona

Tak wielu ludzi poszukuje Prawdy i nie może jej znaleźć


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 23.09.2012 godz. 09:00

Moja najukochańsza córko, nadchodzi czas, kiedy człowiek musi zadać sobie pytanie – kim jestem i po co żyję?

Jedyna odpowiedź , która przynosi mu pokój, jest zrozumienie, że jest dzieckiem Boga.

Zamiast zaprzeczać Prawdzie z powodu presji wywieranej przez tych, którzy szydzą z wierzących w Boga, musi być uczciwy wobec siebie.

On wie, że miłość, którą odczuwa pochodzi od Boga.

On wie w swoim sercu, że nędza ludzka, którą odczuwa, gdy jest w ciemności i rozpaczy pochodzi od innej strony. Ciemnej strony.

Tak wielu ludzi poszukuje Prawdy i nie może jej znaleźć.

Choć Prawda została zapisana w Świętej Księdze, wielu nie może przyjąć, że Pismo Święte zawiera wszystkie odpowiedzi, których szukają.

Musicie przyjąć Prawdę i trzymać się jej za wszelką cenę gdyż jest to wasza droga do zbawienia.

Wiele osób będzie robić wszystko, co tylko możliwe, aby zaprzeczyć Prawdzie. Użyją ludzkiej inteligencji głównie po to, by rozszarpać Prawdę i kazać wam uwierzyć w kłamstwo.

Użyją każdego argumentu, aby zaprzeczyć Prawdzie Bożej. Tak przekonujące będą te argumenty, że wielu wierzącym trudno będzie bronić Prawdy.

Wasza wiara przetrwa próbę czasu, ale tylko wtedy, gdy pozwolicie Mi, abym was prowadził dzień i noc.

Abym mógł was prowadzić, nigdy nie odrywajcie ode Mnie oczu i oprzyjcie się o Mnie, abym was wspierał.

Rozmawiajcie ze Mną. Utrzymajcie łączność ze Mną o każdej porze dnia, w samochodzie, w pracy, w szkole czy w waszym kościele. Nie ma znaczenia gdzie, ponieważ możecie Mnie wzywać w każdej chwili i będę odpowiadał.

Ta droga, droga na Kalwarię stanowi los Moich wyznawców. To jest bardzo trudne wzgórze do wspinania. Musicie znosić przeciwności i ból odrzucenia tych, którzy nie akceptują waszego prawa do praktykowania waszej religii. Szczyt wzgórza powinien być waszym celem. Dopiero wtedy, gdy osiągniecie szczyt, odnajdziecie pokój.

Wytrwajcie, umiłowani uczniowie, a Moja Miłość będzie odczuwalna przez was w taki sposób, że przyda ona wam sił, które wcześniej uznawalibyście za niemożliwe.

Kocham was. Idę z wami. Nigdy was nie opuszczę. Błogosławię was wszystkich.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Tak wielu ludzi poszukuje Prawdy i nie może jej znaleźć została wyłączona

Fałszywi prorocy są teraz gotowi i rzucą się na tę misję


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 22.09.2012 godz. 15:30

Moja najukochańsza córko, muszę cię ostrzec przed fałszywymi prorokami, którzy starają się zakłócać tę misję.

Tak wiele biednych, zwiedzionych dusz, które uważają, że otrzymują boskie orędzia, zostało wyprowadzonych na manowce przez złego ducha.

On dokonuje tego żerując na ich miłości do Mnie, a wybiera jako swój cel zwłaszcza święte i pobożne dusze.

Każda osoba, która mówi ci, że dostała przesłanie z Niebios, które poucza cię, abyś zmieniła lub poprawiła jakieś orędzie ode Mnie, jest kłamcą.

Nie zezwalam na tego rodzaju przekazy z Nieba. Jedynymi przesłaniami, na które udzielam pozwolenia, by były przekazywane przez jednego wizjonera dla drugiego jest przesłanie wparcia i miłości, ale tylko wtedy, gdy jest to potrzebne.

Orędzia otrzymywane przez prawdziwych proroków lub wybrane dusze są prawdziwe albo fałszywe.

Innych nie ma. Niebiosa nigdy nie wysyłałyby orędzi sprzecznych z innymi orędziami otrzymanymi przez wybraną duszę z Niebios.

Strzeżcie się fałszywych proroków. Ci, którzy nie zdają sobie sprawy, że są fałszywymi, mogą spowodować straszliwe szkody, gdy przeczą Mojemu Świętemu Słowu. Ty, Moja córko, nie możesz zajmować się tymi, którzy twierdzą, że przychodzą w Moim Imieniu, chyba że pouczę cię inaczej.

Fałszywi prorocy są teraz gotowi i rzucą się na tę misję. Nie należy się nimi zajmować.

Zwróćcie uwagę na te niebezpieczeństwa, a wśród nich największym ze wszystkich będzie człowiek, który przyjdzie i oświadczy, że jest Mną.

Gdy pozwolicie, Moi uczniowie, przyciągnąć się przez fałszywych proroków, to będziecie łatwym łupem dla antychrysta i jego fałszywego proroka.

Zaufajcie Mojemu Świętemu Słowu. Wielu z was nie może jeszcze przyjąć Prawdy i będziecie się ze Mną spierać, ale to nie będzie miało sensu. Ponieważ najbardziej krytykujecie Mnie za to, że kocham wszystkie dzieci Boże, zwłaszcza grzeszników.

Kocham wszystkich jednakowo. Wy, którzy oskarżacie Mnie o sprzyjanie grzesznikom, pamiętajcie o tym.

Nigdy nie próbujcie wprowadzać w błąd innych mówiąc, że Jezus daje przyzwolenie na grzech. Wiecie, że to jest kłamstwo. Nienawidzę grzechu, ale kocham grzesznika.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Fałszywi prorocy są teraz gotowi i rzucą się na tę misję została wyłączona

Billboard – Ostrzeżenie


Kochani,

Ania przygotowała projekty billboardów, które przekazujemy do Waszej oceny. Prosimy o wasze opinie dotyczące wyboru tekstu oraz tła. Jakie macie wrażenia i jak na Was wrażenie sprawiają. No i oczywiście sprawa któr wybieracie.

Jeśli nasuną się Wam jakieś inne dobre pomysły, lub znajdziecie ważny cytat z orędzi to piszcie proszę.

Tło billboardu z krzyżem musimy kupić –  to koszt 100 zł.

 

Ania i Sylwia

Wersja 1.

Wersja 2

Zebraliśmy na ten cel 1770 zł za co serdecznie wszystkim darczyńcom wielki Bóg Zapłać. Pieniążki przelałem dziś na konto Sylwii i załączam skan wpłaty

Ankieta która ułatwi podjęcie decyzji Sylwii

Napisane w KOMUNIKATY, Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , , . Możliwość komentowania Billboard – Ostrzeżenie została wyłączona

Protestancki naród Wielkiej Brytanii wkrótce nawróci się na Moje Drogi


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 17.09.2012 godz. 21:15

Moja najukochańsza córko, pragnę odkryć wam cud, który zaplanowałem.

Protestancki naród Wielkiej Brytanii wkrótce nawróci się na Moje Drogi, Moje Nauczanie i Prawdę.

Tak długo ten Chrześcijański kraj dostosowuje i zmienia Prawo Boga tak, aby odpowiadało ich dumnym sposobom postępowania.

Kiedyś był to wspaniały Chrześcijański kraj, ale przez wieki jego mieszkańcy grzeszyli przeciwko Prawom Boga, i przekonywali samych siebie, że podążają za Prawami ustanowionymi przez Mój Kościół na ziemi.

Modlitwy wiernych spośród nich i miłość oraz wierność okazywana przez przywódców Chrześcijańskich w Wielkiej Brytanii, w obliczu przeciwności, przyprowadziły ich bliżej Mojego Najświętszego Serca.

Ten kraj zostanie nawrócony, a Prawda uratuje miliony.

Antychryst i jego liczni zwolennicy wpływają na wielu ludzi u władzy w tym kraju, ale oni nie ukradną dzieci Bożych.

Moi wyznawcy zjednoczą się poprzez wszystkie Kościoły w całej Wielkiej Brytanii, a ja obejmę ich Moimi Świętymi Ramionami.

Staną się potężną siłą w Mojej armii, a plan ich zjednoczenia się rozpoczął.

Oto szczególna modlitwa Krucjaty dla dzieci Bożych w Wielkiej Brytanii

Modlitwa Krucjaty (77) Za Wielką Brytanię

O Najwyższy Ojcze Niebieski, Boże, Stwórco człowieka, proszę wysłuchaj mojej modlitwy.

Błagam cię, uratuj Wielką Brytanię ze szponów zła i dyktatury.

Proszę, abyś zjednoczył wszystkich z nas, ze wszystkich religii, wierzeń i kolorów skóry jako jedną rodzinę w Twoich Oczach.

Daj nam siłę zjednoczyć się na przekór wszelkim przepisom prawnym wprowadzanym po to, aby zakazać Twojego Nauczania.

Daj nam siłę i odwagę, aby nigdy Cię nie opuścić i pomóc uratować wszystkie Twoje dzieci poprzez nasze modlitwy.

Doprowadź wszystkich naszych braci i nasze siostry do jedności, aby oddać hołd Twojej obietnicy przyniesienia nam życia wiecznego i wejścia do Twojego Raju. Amen.

Dzieci Wielkiej Brytanii, pamiętajcie, że nawrócenie, które wkrótce ogarnie wasz kraj, przyniesie wam wielkie łaski.

Wtedy pomożecie prowadzić Moją armię wraz z innymi narodami do Mojego Chwalebnego Królestwa.

Wasz Jezus

Źródło: Paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Protestancki naród Wielkiej Brytanii wkrótce nawróci się na Moje Drogi została wyłączona