Maryja Panna: Mogę, z Moim Synem, dać wam łaski i krąg ochrony, którego żaden upadły anioł nie może przeniknąć


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 20.06.2012 godz. 7:46

Moje dziecko, jak mocno Mój Syn cierpi w tym czasie i jak bardzo Moje własne cierpienie jest nierozerwalnie związane z Jego.

Ci, którzy sprawiają cierpienie innym, krzyżują Mojego Syna.

Kiedy robią straszne rzeczy, sprawiając ciężkie doświadczenia, ból i śmierć Bożych dzieci, odnawiają Mękę Mojego Syna.

Ci, którzy podążają ścieżką zwodziciela są kuszeni w każdej sekundzie przez upadłych aniołów kierowanych przez szatana.

Wielu z nich o tym nie wie, więc trzeba się za nich modlić.

Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy, że są oni wykorzystywani przez złego, aby osiągnąć jego chęć zniszczenia rasy ludzkiej.

Wkrótce zostaną oni odrzuceni przez szatana, gdy staną się już dla niego bezużyteczni.

Mój Syn będzie czekał na przyjęcie takich grzeszników z powrotem w Jego Święte Ręce, tak jest On miłosierny.

Nikczemne plany realizowane przez szatana, niewidzialne dla wszystkich, mają zadać ból Mojemu Ojcu Przedwiecznemu. Poprzez ranienie Jego braci i sióstr, tych zatwardziałych grzeszników, rani Boga.

Niech wam się nigdy nie wydaje, że osiągnęli już wszystko, co zamierzyli.

Ja, Matka Boga, jako Współodkupicielka i Pośredniczka, otrzymałam łaski, by zniszczyć węża.

Gdy proszą Mnie o pomoc, mogę ofiarować dzieciom ochronę przed strachem.

Mogę, z Moim Synem, dać wam łaski i krąg ochrony, którego żaden upadły anioł nie może przeniknąć.

Szatan nie może zaszkodzić ani zaatakować tych, którzy codziennie odmawiają Mój Święty Różaniec.

Odmawiając trzy lub więcej Różańców można rozszerzyć tę ochronę na innych. Jeśli nawet sto osób to zrobi, mogą uratować swój naród od skażenia rozpowszechnianego przez Złego.

Musicie zgromadzić się, dzieci i modlić o ochronę samych siebie.

Musisz być hojni sercem i modlić się za waszych wrogów, gdyż wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, co robią.

Poprzez całkowitą ufność Mojemu Synowi i przyjmując dary, które teraz On wam przynosi w Jego nauce i proroctwach, możecie usunąć wszystkie wasze lęki.

Szatan żeruje na strachu i karmi się nim. Spójrzcie prawdzie w oczy i dzięki modlitwie złagodźcie złe plany realizowane począwszy od tych złych grup, które chcą zniszczyć ludzkość.

Poczujcie miłość Mojego Syna, otwierając swoje serca. Podajcie Mi dłoń, Matce Zbawienia, wasze zmartwienia, a Ja zabiorę je do Mojego Syna.

Następnie okryję was moim Najświętszym Płaszczem i poczujecie siłę, która może pochodzić jedynie z Nieba.

Dopiero wtedy będziecie pełni pokoju, odwagi i zdecydowania, aby stać się częścią armii Boga. Ta armia, już się formuje, a składa się z mnóstwa ludzi ze wszystkich krajów.

Będą maszerować aż do końca i nie zostaną pokonani.

Dziękuję ci, Moje dziecko, że odpowiedziałaś na moje wezwanie.

Wasza ukochana Matka

Matko Zbawienia

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , . Możliwość komentowania Maryja Panna: Mogę, z Moim Synem, dać wam łaski i krąg ochrony, którego żaden upadły anioł nie może przeniknąć została wyłączona
%d blogerów lubi to: