Modlitwy mogą zapobiec pośpiesznie planowanym zbrodniom z użyciem bomb atomowych


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 29.05.2012 godz. 17:42

Moja najukochańsza córko, Moi prorocy, Moi posłańcy i wszyscy prawdziwi wizjonerzy na świecie jednoczą się w duchu, aby głosić w tym czasie Moje Święte Słowo.

Ci, którzy zostali wybrani do tej trudnej misji zapewnienia duszom całej ludzkości gotowości na Moje Powtórne Przyjście, są pouczeni, aby wołać do świata.

Wkrótce będą nawoływać do pilnej modlitwy, aby pomóc tym, którzy ucierpią w nadchodzących wojnach.

Zbliża się czas wybuchu wojen i wiele niewinnych dusz zostanie ofiarami tych przepełnionych nienawiścią ucisków wobec dzieci Bożych.

Wiele będzie rozdartych w różnych kierunkach z powodu tych wojen i sporo zamieszania powstanie na Bliskim Wschodzie.

Tak wiele małych wojen będzie przybierać na sile.

Tak wiele stron rozbitych na początku we wszystkich kierunkach, będzie scalać się jedynie do niewielkiej liczby stron.

Wtedy większe armie zaangażują się i przyłączy się wiele narodów.

Jak bardzo moje łzy płyną z powodu tego strasznego zła spowodowanego wpływem szatana, który chce jak najszybciej zabić jak najwięcej ludzi.

Módlcie się, aby te wojny zostały osłabione.

Módlcie się, dzieci Boże, gdyż wasze modlitwy mogą zapobiec pośpiesznie planowanym zbrodniom z użyciem bomb atomowych.

Moja najdroższa córko, szatan zrobi w tym czasie wszystko, co w jego mocy, aby zachęcić Kościół katolicki, by was odrzucił i uznał te orędzia za herezję.

Musicie ignorować te ataki. Wszyscy ci, którzy podążają za Moim nauczaniem, potrzebują tylko iść za głosem swojego serca, gdyż wtedy łatwo rozpoznają prawdę.

Gdyby Moim prorokom nie dano łaski z Nieba, aby wytrzymać tego typu prześladowania, wówczas Moje Święte Słowo, Moje pouczenia do przygotowania wszystkich dzieci Bożych na Moje Powtórne Przyjście nie byłyby usłyszane.

Gdyby nie ta nieustępliwa wytrwałość wszystkich Bożych proroków i posłańców Boga od początku czasu, to dzieci Boże pozostałyby nieświadome.

Gdy posiadacie wiedzę, Moi drodzy wyznawcy, nigdy nie musicie się obawiać, gdyż jesteście na drodze prowadzącej do Życia Wiecznego. Każda inna droga, niezależnie od chwalebnych, ale bezwartościowych pokus, które ciągną  was w kierunku pułapek zastawionych przez świat, nie doprowadzą was do Mnie.

Kiedy zaczną pojawiać się kłamstwa o Mojej Świętej Eucharystii, musicie być odważni i odejść.

Módlcie się o siłę, zdecydowanie i odwagę, by pójść za Mną ostatnią Drogą do Zbawienia.

Wasz ukochany Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , . Możliwość komentowania Modlitwy mogą zapobiec pośpiesznie planowanym zbrodniom z użyciem bomb atomowych została wyłączona

Musicie wiedzieć, że te 1000 lat, o których mowa w Księdze Apokalipsy właśnie to oznacza


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 28.05.2012 godz. 20:45

Moja najukochańsza córko, gdy człowiek stawia pod znakiem zapytania nauki zawarte w Piśmie Świętym, to po ludzku rzecz biorąc jest to naturalne.

Kiedy człowiek przekręca nauki Pisma Świętego, aby dostosować je do własnych celów, to Mnie uwłacza.

Ale kiedy Moi Wyświęceni Słudzy nie uznają części Pisma Świętego i odrzucają je, gdyż są one dla nich bez znaczenia, zaprzeczają Mnie, Synowi Człowieczemu.

Wszystko zawarte w Piśmie Świętym pochodzi od Mojego Ojca Przedwiecznego, który zatwierdził każde pojedyncze słowo, poprzez osoby przez Niego namaszczone.

Wierzcie, że Święte Słowo Boże zawarte jest w Księdze Mojego Ojca i ani jedno słowo nie jest kłamstwem.

Dlaczego więc ci, którzy twierdzą, że są uczonymi i ekspertami w Prawdzie zawartej w Piśmie Świętym zaprzeczają Mojemu Świętemu Słowu, które przedstawiam wam w tych orędziach?

Moja Prawda jest wam teraz przekazywana po raz kolejny, aby odświeżyć waszą pamięć i, aby przypomnieć wam nauki w niej zawarte.

Moje dzieci na ziemi, trzeba wam wiedzieć, że proroctwa zawarte w Księdze Daniela i Księdze Apokalipsy wciąż mają się jeszcze odbyć.

Musicie wiedzieć, że te 1000 lat, o których mowa w Księdze Apokalipsy właśnie to oznacza.

Jeśli miałoby to znaczyć coś innego, wtedy zostałby użyty inny czas.

Mój Kościół, Kościół katolicki, nie zadeklarował swoich przekonań, ponieważ jeszcze tego nie zrobili.

Moja Resztka Kościoła, pozostałe pnącza Mojego Kościoła katolickiego na ziemi, zrozumieją prawdziwy sens Mojej Ery Pokoju na ziemi.

Żyjecie w czasach ostatecznych, ale ziemia zostanie odnowiona.

Wołam do was wszystkich, Moi Wyświęceni Słudzy. Mój głos jest ochrypły od błagania was, byście odpowiedzieli na Moje Święte Wołanie z Nieba.

Ja, wasz ukochany Zbawiciel, wysłałem do was do tej pory wielu widzących i wizjonerów. Oni pomagają otworzyć wasze umysły na wydarzenia, które jeszcze są przed nami.

Czekałem aż do tej chwili, aby ogłosić światu końcowe objawienia. Teraz wysyłam Mojego ostatniego posłańca, Marię Bożego Miłosierdzia, siódmego posłańca, by przygotować ostatni rozdział, ponieważ został wam odsłonięty.

Mój głos jest jak grzmot. Nadal będzie słyszalny na całym świecie. Nie zatrzyma się, aż do dnia, kiedy przyjdę sądzić.

Nie możecie Mnie teraz słuchać. Wielu z was będzie zuchwale odrzucać Moje Słowo, co Mnie głęboko rani.

Inni ze strachu zignorują Mnie, bo tak łatwiej. Wkrótce jednak zmiany, o których mówię nadejdą. Wtedy Prawda zacznie świtać nad wami.

Wzywam was teraz i mówię wam to. Czekam na waszą odpowiedź, jeśli nie teraz, to w przyszłości.

Czekam. Będę czekał cierpliwie, aż do dnia, w którym przybiegniecie do Mnie szukając Mojej Ochrony.

Nigdy nie porzucę Moich wybranych sług, tych, których powołałem w pierwszej kolejności.

Pamiętacie, gdy pierwszy raz was zawołałem? Czuliście Mój głos mówiący do waszej duszy, wołający was, by przyłączyć się do jedności ze Mną. Czy słyszycie Mnie teraz?

Proście Mnie, bym się wam teraz objawił, że to jestem Ja, wasz Jezus proszący was, byście przyszli, wzrastali i szli za Mną w tej ostatniej, uciążliwej drodze do Życia Wiecznego. Nie bójcie się Mojego Wołania. Zaufajcie Mi i odmawiajcie tę modlitwę, prosząc Mnie o wysłuchanie Mojego wołania.

Krucjata Modlitwy (57) Modlitwa dla Duchowieństwa – Jezu, pozwolił mi usłyszeć Twoje wołanie

O, Mój drogi Jezu
Otwórz moje uszy na dźwięk Twojego głosu
Otwórz moje serce na Twoje miłosierne wołanie
Wypełnij moją duszę Duchem Świętym
Abym mógł Cię rozpoznać w tym czasie.

Ofiaruję Ci moje pokorne posłuszeństwo na wszystko
O co mnie poprosisz
Pomóż mi dostrzec wzrastać w prawdzie, odpowiadać i
Podążać za Twoim głosem, abym pomógł Ci zbawić
Dusze wszystkich ludzi

Twoja wola jest dla mnie rozkazem
Daj mi odwagę, bym pozwolił Ci prowadzić mnie
Abym mógł podnieść zbroję potrzebną do prowadzenia Twojego
Kościoła do Twojego Nowego Królestwa.
Amen.

Pamiętajcie, że Ja, Jezus Chrystus, nigdy nie pozwolę Moim Wyświęconym Sługom zejść ze Ścieżki Prawdy. Będę stał na każdym rogu, każdej drogi i skieruję was w dobrym kierunku.

Czasem możecie poczuć rozczarowanie. Możecie być zmieszani. Możecie nie chcieć usłyszeć Prawdy. Możecie się bać. Ale musicie wiedzieć to.

Zawsze będę was kochać. Zawsze będę przy was.

Nigdy was nie opuszczę.

Wasz ukochany Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , . Możliwość komentowania Musicie wiedzieć, że te 1000 lat, o których mowa w Księdze Apokalipsy właśnie to oznacza została wyłączona

Szatan będzie was przekonywać, że Moje orędzia pochodzą od niego


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 27.05.2012 godz. 18

Moja córko, tak wielu Moich wyznawców pyta, dlaczego wiele z tych proroctw powoduje strach w ich sercach.

Wielu wierzy, że stwarzam strach. Ale to nie jest do końca prawdą.

Strach, który wypełnia wiele dusz jest uświadomieniem sobie że to, co mówię jest Prawdą.

Podobnie, jak każdy dobry rodzic ostrzega dziecko przed niebezpieczeństwem w życiu.

Czasami niebezpieczeństwa przed jakimi rodzic ostrzega mogą powodować strach. Jednak strach dotyczy zła spowodowanego przez człowieka, które nas czeka.

Tak samo jest ze złem na świecie. Jest ono spowodowane przez człowieka, który z kolei jest pod wpływem zwodziciela, szatana.

Proroctwa przekazane rodzajowi ludzkiemu przez Boga od początku czasu powodowały strach w sercach niektórych.

Ale spowodowały wiele śmiechu w innych kręgach. To właśnie się wydarzyło zanim Noe zaczął budować Arkę. Podczas, gdy śmiali się z niego, drwili i wyśmiewali, tamci w strachu robili to, o co zostali poproszeni. Zbudowali arkę, aby się zbawić.

Ci, którzy śmiali się, wyśmiewali i odsunęli się od Noego, zostali wyniszczeni.

Wszystkie proroctwa, które pochodzą od Boga, zawierają ostrzeżenia, aby zachęcić ludzkość do przygotowania się na tego typu wydarzenia.

Tylko przez przygotowanie waszych dusz, będziecie mogli znieść męki, spowodowane przez grzechy ludzi, które was czekają.

Tym moim wyznawcom, którzy pytają dlaczego Moje orędzia mogą powodować strach mówię to.

Nie wierzcie w kłamstwa, zasiane w waszych sercach przez szatana, że Bóg nigdy nie dałby światu orędzi, które spowodowałyby strach w sercach Jego dzieci.

Teraz wielu z was, zwłaszcza tych, którzy Mnie kochają, odwraca się od Mojego Świętego Słowa.

Jedną z ulubionych kpin szatana jest przekonywanie was, że Boskie Orędzia nie zawierają proroctw, które wywołują strach.

Czy na pewno takie orędzia mogą pochodzić wyłącznie od złego?

Jak bardzo szatan śmieje się ze swojego przebiegłego podstępu.

Szatan będzie was przekonać, że Moje orędzia pochodzą od niego, więc jest zdesperowany, aby przekonać was, żebyście nie podążali za moimi wskazówkami.

Wam, Moi wyznawcy musi być powiedziana Prawda.

Muszę przygotować was, a oznacza to, że wcześniej ostrzegam was przed rzeczami, które nadejdą, tylko po to, aby was chronić. Aby was zbawić.

Nigdy nie słuchajcie tych kłamstw.

Moje orędzia są przekazywane wam z Mojej Bożej Miłości do całego stworzenia. Pozwólcie Mi prowadzić was, jak każdy dobry rodzic.

Poprzez słuchanie Mnie i wykonywanie Moich wskazówek dotyczących modlitwy, będę was chronił.

Strach nie pochodzi ode Mnie. Jeśli wierzycie we Mnie i ufacie Mi, nie będziecie się bać, nie ważne jak wiele zła doświadczycie z powodu grzechów ludzkości.

Jedną rzeczą, której nigdy nie wolno wam zrobić, to ukryć się i założyć, że wszystko będzie dobrze.

Zatem, jeśli tak będziecie działać, usuniecie istnienie zła ze świata.

Przyjmijcie do wiadomości fakt, że szatan istnieje. Uwierzcie, że modlitwa może i będzie osłabiać jego moce.

Następnie powstańcie i weźcie na siebie odpowiedzialność, jako naśladowcy Mnie, Jezusa Chrystusa.

Kiedy spojrzycie prawdzie w oczy, pozwolicie Mi prowadzić was, to strach nie przeniknie do waszych serc.

Wasz Ukochany Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , . Możliwość komentowania Szatan będzie was przekonywać, że Moje orędzia pochodzą od niego została wyłączona

Chcą podstępem przepędzić papieża Benedykta XVI z siedziby Piotra


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 26.05.2012 godz. 16

Cieszę się, że jesteś ze Mną. Ważne jest, aby teraz być blisko Mnie, moja córko. Czas jest krótki i masz wiele do zrobienia.

Dzisiaj proszę moich wyznawców, Moja najdroższa córko, aby mocno modlili się za Mojego ukochanego Wikariusza Papieża Benedykta XVI. On, Mój Święty Sługa jest strasznie prześladowany za zamkniętymi drzwiami w Stolicy Apostolskiej.

Mówiłem wam wcześniej, że Grupy Masońskie, które zacisnęły się jak imadła wewnątrz Watykanu, chcą wydalić Mojego Ukochanego Papieża.

I chcą podstępem przepędzić go z siedziby Piotra.

On, jak już mówiłem w przeszłości, będzie musiał uciekać, gdyż nie będzie miał wielkiego wyboru.

Ten czas jest krótki. Musicie mocno modlić się, aby mógł on zostać jak najdłużej, gdyż jak tylko odejdzie, wówczas oszust, Fałszywy Prorok, zajmie jego miejsce.

Jak bardzo w tym czasie płyną Moje łzy z powodu Mojego Ukochanego Kościoła na ziemi. Wszyscy Moi wyświęceni słudzy, którzy przyjmujecie Moje Święte Słowo, tak jak jest ono wam w tym czasie przekazywane, wysłuchajcie Mnie.

Musicie pozostać wierni Mszy Świętej i podtrzymywać codzienne Ofiary. Wkrótce będziecie zmuszeni do przyjęcia kłamstwa.

Codzienne Ofiary, dla uczczenia Mojego Ukrzyżowania oraz przemiana wina w Moją Krew i chleba w Moje Ciało, zostaną zmienione, przekręcone i będę szkalowany przez nowe przepisy wprowadzone przez Fałszywego Proroka.

Nigdy nie wolno wam przyjmować niczego, co nie jest Prawdą.

Nie wolno wam przyjmować herezji pochodzącej z wnętrza Mojej Stolicy Apostolskiej. Jeśli to zrobicie, odłączycie się ode Mnie.

Wielu z was będzie musiało składać ofiarę Mszy Świętej w ukryciu i będziecie musieli zebrać całą swoją odwagę na modlitwie, prosząc Mnie, abym was wzmocnił.

Nastąpią zmiany w sprawach Świętej Eucharystii. Wkrótce zostaniecie poinformowani, że Komunia Święta, Moja Prawdziwa Obecność jest w rzeczywistości czymś innym.

Będziecie informowani, że ona oznacza różne rzeczy. Ale to jest okropne kłamstwo.

Najświętsza Eucharystia jest Moim Ciałem i Krwią dana wam, abym mógł was wypełnić Moim Duchem Świętym i dać pokarm jakiego potrzebują wasze dusze.

Kiedy nadejdzie czas, gdy wam, Moi Wyświęceni Słudzy zostaną przedstawione nowe, nowoczesne interpretacje, wtedy poznacie, że zanieczyszczenie już się rozpoczęło.

To właśnie wtedy będzie musieli się przygotować. Zbierzcie się i brońcie prawdy Mojego Ukrzyżowania. Nie akceptujcie kłamstw, zmian w Mszy Świętej i Świętej Eucharystii. Ponieważ, jeżeli to zrobicie, to wszystkie dzieci Boże utracą Moją Obecność.

Pójdźcie za Mną. To jest największe wyzwanie jakiemu kiedykolwiek musieliście stawić czoła, ale dam wam Łaski, by odróżnić prawdę od świętokradzkiego wymysłu, zostaniecie poproszeni o przyjęcie w Moje Święte Imię.

Musicie Mnie teraz prosić o pomoc tą Krucjatą Modlitwy (56). Jest ona dla Kapłanów pragnących Obrony Świętej Eucharystii

O, Drogi Ojcze, w imię Twojego Drogiego Syna,
Który ofiarował Siebie na Krzyżu za całą ludzkość
Pomóż mi pozostać wiernym Prawdzie
Okryj mnie Przenajdroższą Krwią Twojego Syna i daj mi
Łaski, abym nadal służył Ci w wierze, zaufaniu i szacunku przez resztę mojej posługi

Nigdy nie pozwól mi odejść od prawdziwego znaczenia Ofiary Mszy Świętej ani celebrowania Eucharystii dla Twoich dzieci.
Daj mi siłę do reprezentowania i karmienia Twojego stada w sposób
w jaki muszą być karmione Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela ludzkości.
Amen.

Bądźcie świadomi tego, że codziennie idę z każdym z was, Moi Umiłowani, Święci Słudzy.

Trzymam was. Oprzyjcie się na Mnie, a będę trzymał was blisko Mojego Najświętszego Serca w czasach straszliwej męki wewnątrz Kościoła katolickiego.

Wasz Ukochany Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , . Możliwość komentowania Chcą podstępem przepędzić papieża Benedykta XVI z siedziby Piotra została wyłączona

Podczas Ostrzeżenia ci, którzy odkupili się w Moich Oczach, nie doznają cierpienia Czyśćca


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 24.05.2012 godz. 18:30

Kiedy przychodzi czas, Moja najukochańsza córko, na Ostrzeżenie, wiele znaków zostaje ujawnionych.

Mówię wam to, aby przypomnieć wszystkim dzieciom Bożym, że muszą się wcześniej przygotować.

Dwie gwiazdy się zderzą i wielu będzie się bać.

Nie ma się czego bać, ponieważ jest to największy dar, jaki przynoszę, żeby ani jedna dusza nie zginęła w ogniu Piekielnym.

Wtedy Mój Krzyż pojawi się na niebie i nie będzie nikogo, kto by tego nie zauważył.

Wielu popadnie w strach i będą odczuwalne wielkie wstrząsy podobne do trzęsienia ziemi.

Następnie nastanie cisza.

Zawsze bądźcie gotowi na ten dzień, jak miałby nadjeść jutro. Szukajcie teraz odkupienia i wyjawiajcie Mi swoje grzechy.

Katolik musi iść do Spowiedzi.

Ci, którzy nie są katolikami, muszą odmawiać Krucjatę Modlitwy (24), gdyż daję reszcie świata Mój Odpust Zupełny.

Ten dar Mojego Odpustu Zupełnego jest dla wszystkich dzieci Bożych każdego wyznania i ofiaruje wielkie oczyszczenie. Nie odrzucajcie tego Daru. Przyjmijcie go.

Do katolików, którzy wątpią w Mój Dar i nieprzychylnie go krytykują, mówię to.

Czy wierzycie, że nie chciałbym obdarzyć tym Sakramentem wszystkie dzieci Boże?

Musicie być wdzięczni sercem i szczęśliwi, że to robię. Czy uważacie, że nie należy dawać takiego daru? Jeśli tak, to nie kochacie Mnie naprawdę.

Pochylcie swoje głowy i wychwalajcie Boga za ten wspaniały dar dany ludzkości, aby zbawić ich dusze.

Dlatego podczas Ostrzeżenia ci, którzy odkupili się w Moich Oczach, nie doznają cierpienia Czyśćca.

Ci, którzy zobaczą swoje grzechy odsłonięte przed nimi tak, jak widzą je Moje Oczy, będą wstrząśnięci.

Wielu trudno będzie przyjąć to, jak mroczne są ich dusze.

Ci, którzy okażą skruchę i poproszą Mnie o wybaczenie. Wybaczę.

Ale niektórzy nie będą żałować i w swoich sercach będą bronić zbrodni, które popełnili, gdy staną przed Moimi Oczami. Oni nie będą pokutować, a uderzą Mnie w twarz.

Tak czy inaczej ognie oczyszczenia i cierpienie będą odczuwalne przez wszystkich grzeszników.

Okres czasu będzie zależeć od ciężaru ich grzechów.

Ci, którzy odłączyli się ode Mnie potrzebują waszych modlitw. Będą mieć więcej czasu, aby powrócić do Mnie i prosić o przebaczenie dla siebie.

Ale ten czas może być tak krótki, jak dzień lub tak długi, jak kilka lat.

Nikt, oprócz Mojego Ojca nie zna daty Mojego Powtórnego Przyjścia.

Czas pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami nie będzie tak odległy, jak wam się wydaje.

Wreszcie, Moje dzieci zrozumieją czasy, w których żyją i przyjmą prawdę.

Ci, którzy teraz znają prawdę i którzy wierzą we Mnie, mają obowiązek modlić się za dusze, które nie przyjmują Mojego Miłosierdzia.

Moja córko, Moim największym pragnieniem jest zbawienie całego świata, łącznie z tymi, którzy są dla Mnie zaginieni.

Wszystkie modlitwy Moich wyznawców, którzy łączą się w jeden głos, mogą Mi pomóc to zrobić.

Ruszajcie z miłością. Zawsze Mi ufajcie, gdyż czas jest krótki, a plany zbawienia ludzkości spoczywają w rękach Mojego Ojca Przedwiecznego.

Wasz Ukochany Jezus

Źródło: paruzja.info

Krucjata Modlitwy nr.24

„O Mój Jezu, Ty jesteś Światłem ziemi
Jesteś Płomieniem, który porusza wszystkie dusze
Twoje Miłosierdzie i Miłość nie zna granic
Nie jesteśmy godni Ofiary dokonanej przez Twoją Śmierć na krzyżu
Wiemy jednak, że Twoja Miłość do nas jest większa niż miłość, którą mamy dla Ciebie.
Udziel nam, o Panie, daru pokory, abyśmy zasłużyli na Twoje Nowe Królestwo
Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię,
by głosić Prawdę Twojego Świętego Słowa i przygotować naszych braci i siostry
na Chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię.
Czcimy Ciebie
Wysławiamy Ciebie
Ofiarujemy samych siebie, nasze utrapienia, nasze cierpienia jako dar dla Ciebie dla ratowania dusz
Kochamy Cię Jezu
Zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi, gdziekolwiek są.
AMEN”

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , , . Możliwość komentowania Podczas Ostrzeżenia ci, którzy odkupili się w Moich Oczach, nie doznają cierpienia Czyśćca została wyłączona

Bóg Ojciec: Cierpienie na świecie zostało w tym czasie połączone z cierpieniem Mojego Syna, Jezusa


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 23.05.2012, 15:38

Moja najdroższa córko, powiedz wszystkim Moim dzieciom o miłości i ochronie, którą ofiaruję tym, którzy Mnie wzywają.

Moje Święte Słowo na ziemi, w końcu, jest wysłuchiwane i wiele dusz jest gotowych do największego aktu wiary obejmującego Boże Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Nie wiedzą, że wejście do Nowego Raju, w Nową Erę Pokoju jest zaledwie prostą rzeczą.

Spójrzcie w górę i zaakceptujcie to, że przede wszystkim jesteście Moimi dziećmi.

Przyjmijcie fakt, że Ja stworzyłem każdego z was, żadnego z was nie stworzyłem przez przypadek i że jesteście Moimi dziećmi. Moją Rodziną. Moimi Bliskimi.

Serdeczność, jaką mam w Moim Sercu, jest pełna miłości do każdego z was.

Wielu uważa, że skoro Ja Jestem, Alfa i Omega, Początek i Koniec, to Moja Moc czyni Mnie dumnym.

Tak oczywiście nie jest.

Jak prawdziwa miłość rodzica do dziecka może być przyćmiona dumą?

Cierpię z powodu każdego z was. Płaczę za tymi straconymi dla Mnie. Użyję z wszelkiej mocy, by z powrotem przyprowadzić zaginione dzieci do Mojej Rodziny, Mojego Królestwa.

Wyobraźcie sobie rodzica, który jest odrzucony przez swoje dziecko. Ból, który czuję nie jest przeznaczony dla Mnie, ich Ojca, ale dla nich, bo oni będą cierpieć męki, jeśli nie będę mógł ich zbawić.

Cierpienie na świecie zostało w tym czasie połączone z cierpieniem Mojego Syna, Jezusa.

Dlaczego to robię? Dlaczego pozwalam na cierpienie? Właśnie z powodu grzechu.

Grzesznicy, którzy chętnie do Mnie nie przychodzą, mogą być zbawieni wyłącznie poprzez cierpienie innych.

Ci, którzy cierpią w tym życiu zostaną wynagrodzeni Moimi Darami w życiu przyszłym.

Pomoc ofiarowana dobrowolnie te przez dzieci, które Mnie kochają jest potężną bronią przeciwko władzy przyznanej szatanowi.

Ci, którzy walczą u boku Mojego Syna, aby zbawić dusze innych, mogą uratować całą ludzkość.

Szatan ma moc, ale tylko tę którą otrzymał – moc, która nie może być odebrana, aż do Dnia Sądu.

Wielu z was, drogie dzieci, nie rozumie Bożych praw, które pozwalają na te rzeczy. Ale wierzcie Mi, kiedy wam to objawiam.

Szatan będzie kraść dusze Moich dzieci, które nie wierzą we Mnie ani w dobroć, którą obdarzam Moje dzieci.

On staje się bezsilny, gdy grzesznicy składają ofiary poprzez cierpienie, aby uratować swoich braci i siostry od pójścia do piekła.

Jest bezradny, gdy Moje dzieci modlą się za tych grzeszników, aby zostali zbawieni.

Modlitwa jest zbroją Moich dzieci, które chcą Mi pomóc uratować całą ludzkość.

Zbierzcie się, Moje dzieci wraz z Moim Synem i pomóżcie Mi zjednoczyć w końcu Moją rodzinę.

Pomóżcie Mi doprowadzić was do nowej, wspaniałej Ery Pokoju.

Dopiero wtedy Moja Wola spełni się jak w Niebie, tak i na ziemi.

Ruszajcie dzieci. Zjednoczcie się w modlitwie.

Współpracujcie ze Mną, waszym Ojcem, by pomóc uratować Moją rodzinę.

Wasz Ukochany Ojciec

Bóg Najwyższy

Źródło: Geniusz.net

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , . Możliwość komentowania Bóg Ojciec: Cierpienie na świecie zostało w tym czasie połączone z cierpieniem Mojego Syna, Jezusa została wyłączona

Kpina, ironia i ośmieszanie


 

Wpis szczególnie dedykuję tym którzy stworzyli stronę która wyśmiewa Mieczysławę K , Marię od Miłosierdzia Bożego jak również nasz blog i osobiście mnie. ( chodzi o tą stronę gdzie był  tyłek kozy i różne brzydkie fotki)   Ja osobiście już wybaczyłem wszystkim którzy mnie oczerniali, a tych którzy dalej to czynią pisząc po blogach komentarze proszę o zastanowienie się nad tym co robią.

Grzechem przeciwko ósmemu przykazaniu jest również ironia, „która zmierza do poniżenia kogoś przez ośmieszanie w sposób nieprzychylny pewnego aspektu jego postępowania.” (KKK 2481)

Ironiczne, kpiące i pogardliwe traktowanie bliźniego może przyjąć jedną z trzech form: poniżające zwracanie się do kogoś bez świadków, ośmieszanie kogoś w obecności innych, lekceważące wyrażanie się o kimś przed innymi. Każda z tych form ironii jest grzeszna, godzi bowiem w godność człowieka, stanowi zaprzeczenie miłości.

Grzeszna drwina może dotyczyć ułomności fizycznych, których nie można zmienić, np. wyglądu, jąkania się, seplenienia. Może też dotyczyć braków intelektualnych, moralnych itp.

Ośmieszanie w celu poniżenia jest grzechem. To bowiem, co mówimy, ma wypływać z miłości i mieć na celu doprowadzenie do jakiegoś dobra. Ironia natomiast wyraża pogardę wobec kogoś, ujawnia lekceważące traktowanie bliźniego. Bardzo przykre i raniące jest zwłaszcza publiczne ośmieszanie kogoś.

Równie przykre może być wyśmiewanie się ze sposobu mówienia bliźniego, z używanego przez niego dialektu, a także drwienie z jego potknięć językowych lub umyślne wypaczanie ich sensu w celu ośmieszenia, poniżenia i upokorzenia go.

Takie poniżające formy traktowania ranią człowieka, rodzą w nim różne lęki i obawy utrudniające nawiązanie kontaktu. Ośmieszony człowiek może bać się coś powiedzieć z obawy przed nową drwiną, przed wyśmianiem jego poglądów czy sposobu mówienia, np. dialektu, którym się posługuje.

Drwina może dotyczyć nie tylko braków człowieka. Nieraz celem kpin stają się dobre cechy, takie jak prawość, świętość i czystość. I tak np. ktoś pogardliwie nazywa pobożnego człowieka „świętoszkiem”, hojnego – „lekkomyślnym”, pełnego poświęcenia – „naiwnym”, zachowującego czystość – „niewiniątkiem”, walczącego z alkoholizmem – „fanatykiem” itp.

Ten bardzo szkodliwy rodzaj pogardliwego traktowania dobrych ludzi może wypływać z zazdrości, np. gdy ktoś – czując, że nie dorównuje pod jakimś względem bliźniemu – umniejsza jego zdolności lub wyśmiewa jego zalety.

Uciekanie się do ośmieszania lub poniżania bliźniego może być czasem wybiegiem stosowanym przez kogoś, kto nie potrafi rozsądnymi i rzetelnymi argumentami obronić swego zdania lub odpowiedzieć na postawione pytanie lub wysuwany zarzut. I tak np. nie znajdując żadnej rozsądnej odpowiedzi, ktoś mówi: „Z nieukiem nie będę rozmawiał”, „Naucz się najpierw wychowywać swoje dzieci, a potem będziesz mnie pouczać”. Albo też ktoś, nie potrafiąc odpowiedzieć na zarzut bliźniego, wyśmiewa jego niezręcznie sformułowane zdanie, jąkanie się, jego błędy językowe i mówi coś w rodzaju: „Naucz się najpierw mówić po polsku, a potem pogadamy”.

Na koniec jeszcze  tekst dla tych co lekceważą orędzia Marii od Bożego Miłosierdzia

Lekceważenie wezwania do nawrócenia

Niechęć do prawdy domagającej się szczerego nawrócenia ujawnia się nieraz w tym, że człowiek odrzuca tzw. objawienia prywatne, nawet gdy zostały one uznane przez Kościół.

U źródeł tej niechęci może leżeć prowadzenie obłudnego życia, brak szczerego pragnienia zmienienia go, niechęć do nawrócenia, którego zawsze domagają się autentyczne objawienia.

Prawdziwych objawień nienawidzą też ludzie, którzy świadomie głoszą herezje i błędy, wiedzą bowiem, że ludzie naprawdę natchnieni przez Boga nie tylko nie będą ich rozszerzać, ale je zdemaskują i będą przed nimi ostrzegać.

Źródło: teologia.pl

Napisane w KOMUNIKATY, Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , , , . Możliwość komentowania Kpina, ironia i ośmieszanie została wyłączona

Moja Księga Prawdy, tak szybko jak płomień rozprzestrzeni się na cały świat


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 22.05.2012, 15:20

Moja najukochańsza córko, rozpoczyna się kolejny etap tej świętej misji.

Moja Księga Prawdy, tak szybko jak płomień rozprzestrzeni się na cały świat.

Nawrócenie będzie szybkie i Moje Święte Słowo, będzie słyszane we wszystkich językach.

Zaś wszystkie dzieci Boże będą rozpowszechniać Moje Orędzia i zostaną napełnieni Duchem Świętym.

Ich usta będą przekazywać prawdę i wszyscy będą prorokować w językach, żeby prawda została  szybko usłyszana.

Pragnienie dzieci Bożych, które zagubione błąkają się, z powodu pustki w ich duszach, zostanie ugaszone.

Wielki głód Mojej obecności będzie zaspokojony, gdy przyniosę duszom pokarm, którego tak pilnie potrzebują.

Kiedy się tak stanie, niewiele dusz na świecie nie będzie świadoma Mojego Wielkiego Miłosierdzia.

Weźcie Mój Dar, Moje Święte Słowo, Moją Księgę Prawdy i pochłońcie ją. Gdyż bez niej będziecie jak ciało bez duszy.

Kiedy będziecie połykać Moje Słowa Mądrości, zostaniecie ponownie napełnieni.

A gdy znów staniecie się pełni, będziecie gotowi przyjść ze Mną do Nowej Ery Pokoju na ziemi.

Oczekujcie teraz, Moi drodzy wyznawcy, na Moje Pisane Słowo, które wkrótce będzie z wami i  będziecie cieszyć się miłością i pokojem w waszych duszach.

Ruszajcie więc, wszyscy Moi wyznawcy.

Wy sami, wasi bliscy i wszyscy wierzący niech prorokują w Moje Imię.

Chodźcie ze Mną, a Ja was zaprowadzę do życia wiecznego.

Wasz Ukochany Jezus

Odkupiciel całej ludzkości

Źródło: Geniusz.net

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , . Możliwość komentowania Moja Księga Prawdy, tak szybko jak płomień rozprzestrzeni się na cały świat została wyłączona

Przybliża się czas Ostrzeżenia


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 21.05.2012, 20:15

Moja najukochańsza córko, przybliża się czas Ostrzeżenia.

Nadal jest jeszcze dużo do zrobienia, aby przygotować dusze na Moje Wielkie Miłosierdzie.

Wzywam wszystkich, którzy kochają Mnie, by intensywnie modlili się o światowe nawrócenie, którego pragnę.

Tak wielu przybiegnie do Moich Ramion, a ulga zaleje ich dusze, gdyż wiedzą, że to jestem Ja, ich Ukochany Jezus, który ich zaprasza.

Tylu będzie walczyć z Prawdą, gdy zostanie im ona ukazana. Dowód, który ujawnię nie wystarczy, aby zapalić choć jeden płomień miłości w ich duszach.

Zostali Mi skradzeni i jeszcze nie chcą się uwolnić od porywacza, bestii, która pożarła ich dusze.

Rozpowszechniaj Moje Słowo, tak szybko, jak tylko potrafisz, Moja córko.

Ignoruj drwiny, szyderstwa i ośmieszanie ze strony tych, którzy starają się ciebie powstrzymać.

Powstań i głoś Moje Najświętsze Słowo za wszelką cenę.

Ci, którzy twierdzą, że mówią w Moje Imię, a próbują cię poniżać, krzyżują Mnie. To nie z twojego powodu cię dręczą, ale z powodu Mnie, ich Ukochanego Zbawiciela.

Ludzka opinia nie jest ważna. Ważne są te dusze, które pragnę zbawić.

Módlcie się tą Krucjatą Modlitwy (55) by przygotować się do Ostrzeżenia

O mój Drogi Jezu
Proszę otwórz serca
Wszystkich dzieci Bożych
Na dar Twojego Wielkiego Miłosierdzia

Pomóż im zaakceptować Twoje Boże Miłosierdzie
Z miłością i wdzięcznością
Aby stały się pokorne przed Tobą
I proszę o przebaczenie ich grzechów
Żeby mogły stać się częścią
Twojego Chwalebnego Królestwa.
Amen

Wkrótce wiele milionów ludzi na świecie usłyszy Moje Wołanie i więcej dusz może być zbawionych i zostanie zbawionych.

Nigdy nie zapominajcie o tym, jak ważne jest codzienne odmawianie Koronki do Mojego Bożego Miłosierdzia, by ratować dusze.

Idźcie w pokoju i miłości.
Wasz ukochany Jezus

Źródło: Geniusz.net

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , . Możliwość komentowania Przybliża się czas Ostrzeżenia została wyłączona

Świadectwo czytelniczki


Dzieckonmp. Od lutego czytam Pana bloga i orędzia i chcę powiedzieć jak one mnie przemieniły.Pewnego dnia postanowiłam poszukać w internecie pewnej książki o tytule 7 cudów Eucharystii i wtedy to dziwnym trafem natknęłam się na bloga, choć wierzę, że to nie przypadek, a Bóg mnie tu poprowadził. W lutym kiedy to przeczytałam pierwsze orędzie tak się przestraszyłam stanu mojej duszy, że naprawdę zaczęłam się gorliwie modlić, odbyłam spowiedź z całego życia, po raz pierwszy przeżyłam tak cudowny czas wielkiego postu, gdzie po raz pierwszy w życiu 40 dni wytrwałam w postnych wyrzeczeniach, również w piątki udało mi się wytrwać o chlebie i wodzie, a Wielki Piątek o samej wodzie. Pokochałam i wybaczyłam wszystkim ludziom, którzy mnie krzywdzą, modląc się za nich i ofiarując ich Bogu. Kocham wszystkich ludzi, staram się żyć jak najlepiej i gorliwie się modlić. Nie wiem oczywiście w 100% czy orędzia są prawdziwe, ale wiem, że dzięki tym orędziom zmieniłam życie. Bóg zbliżył mnie do siebie ,do Pisma Św, do modlitwy. Nawet jeśli nie pochodzą od Boga to i tak Bóg triumfuje i zwycięża zło !! Wszystko ofiaruję i zawierzam teraz Bogu, całe życie!
 
Postanowiłam napisać do Pana, bo zobaczyłam wpis, że znowu pana atakują i obrażają, proszę to wytrwać i pomyśleć o takich osobach jak ja, gdzie ten blog przyczynił się do ratowania mojej duszy. Bóg zapłać serdeczne, do zobaczenia w domu Pana naszego. Niech Bóg Pana Błogosławi.
Nadesłała czytelniczka. Świadectw takich otrzymuje dużo. Nie niszczmy dzieła Pana Jezusa który porusza serca , nawracając do siebie wiele osób.
Napisane w Orędzia Ostrzeżenie, Świadectwa. Tagi: , . Możliwość komentowania Świadectwo czytelniczki została wyłączona