Bóg Ojciec: Jako Ojciec całej ludzkości, gotów jestem wysłać Mojego Syna, aby odzyskał należny Mu tron.


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano Sobota, 28.04.2012, godz.15.40

Moja córko, miesiące te były ciężkim okresem, nie tylko dla Ciebie, ale dla wszystkich Moich ukochanych dzieci.

Ja jestem Ojcem Stworzenia i Miłości, z głębokim umiłowaniem każdego z Moich dzieci, bez względu na to, jak Mnie urażają.

Tak wiele przygotowań jest niezbędnych, aby pomóc przygotować dusze na Powtórne Przyjście Mojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa.

Znaczna część ludzkości cierpi w tym czasie z powodu prześladowań. Na prześladowania te składają się nie tylko bieda i brak pieniędzy, ale też głód duchowości.

Jako Ojciec całej ludzkości, gotów jestem wysłać Mojego Syna, aby odzyskał należny Mu tron.

Tylko Ja wiem, kiedy to nastąpi. Nawet Mój Syn nie jest świadomy tej daty.

Mogę wam powiedzieć, że będzie to wkrótce i większość z tego pokolenia żyjącego w dzisiejszym świecie, będzie żyła w dniu powrotu Mojego Syna w wielkiej chwale.

Przygotowuję teraz zebranie wszystkich Moich dzieci, ponieważ zabiorę je daleko od strasznych otchłani cierpienia, jakie musieliby znosić na pustyni.

Pustynia ta utworzona została ręką Lucyfera i wszystkich jego upadłych aniołów, którzy przemierzali ziemię od czasu upadku Adama i Ewy.

Dziś wiele z Moich dzieci nie jest w stanie uwierzyć we Mnie, Boga, ich Stwórcę i Ojca.

Obdarzyłem Moje dzieci inteligencją i niezależną wolną wolą, tak że mogą wybrać dowolną drogę decydując, jak żyć swym życiem.

Aby prowadzić ich w kierunku Mojego Królestwa, dałem im Dziesięć Przykazań, które zostały wykute w kamieniu.

One nie zmieniły się nigdy, jednak Moje dzieci sądzą, że są mądrzejsze niż rzeczywiście są, i tworzą nowe znaczenia, które nie są dla Mnie do zaakceptowania.

Ten czas, dla zakończenia panowania i wypędzenia wszystkich demonów, które zalały ziemię, prawie się kończy.

Wołam do wszystkich Moich dzieci, aby posłuchały. Wasz czas na ziemi, tak jak wy go znacie, dobiega końca.

Lecz istnieje Nowa Ziemia, Nowy Raj oczekujący na was.

Przewyższy wszystko, co moglibyście sobie wyobrazić i był przygotowywany przez pewien czas, z miłości do każdego mężczyzny, kobiety i dziecka.

W końcu zjednoczę całą Moją drogą Rodzinę i wszyscy będziemy żyć w harmonii, pokoju, miłości i radości, na wieczność.

Dla tych, którzy odrzucają wejście do Nowego Raju: Uczynię wszystko, co w Mojej mocy, aby powstrzymać was od odwracania się plecami do dziedzictwa, która jest prawowicie wasze.

Ze względu na dar waszej wolnej woli, której nigdy wam nie zabiorę, wybór należy do was.

Wszystko, co trzeba, to odwrócić wasze głowy i otworzyć wasze serca.

Następnie musicie pobiec w Moje Ramiona, tak bym mógł zabrać was do domu.

Jest to Moje najdroższe i najbardziej pieczołowicie przechowywane życzenie, aby zabrać wszystkie Moje drogie dzieci do domu, prawowitego miejsca, do którego należą.

Wasz Kochający Ojciec
Najwyższy Bóg
http://ostrzezenie.wordpress.com/

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Bóg Ojciec: Jako Ojciec całej ludzkości, gotów jestem wysłać Mojego Syna, aby odzyskał należny Mu tron. została wyłączona