Świat zostaje właśnie poddany kolejnemu etapowi oczyszczenia


Orędzie nr 361 z serii Ostrzeżenie

 Poniedziałek, 27.02.2012, godz.15.30

Moja droga, ukochana córko, podczas gdy nadal narastają wydarzenia zamętu na świecie, zbliża się czas Mojego Boskiego Miłosierdzia.

Podczas gdy wojny i zamieszki rozprzestrzeniają się w każdym kierunku, wiara Mojego Kościoła będzie nadal słabnąć.

Rozłam w Moim Świętym Kościele będzie się teraz szybko pogłębiać.

Kapłan przeciwko kapłanowi.

Biskup przeciwko biskupowi.

Świat zostaje właśnie poddany kolejnemu etapowi oczyszczenia.
Złość przeciwko Mojemu Ojcu pojawi się w każdym kraju na świecie.

Moi wyznawcy doświadczą teraz cierpienia za swą wiarę w sposób, jakiego wcześniej nie przeżywali.

Ból odczuwany przez te biedne dusze jest odbiciem bólu, który Ja znoszę właśnie teraz.

Wszyscy ci, którzy są zjednoczeni ze Mną, ich umiłowanym Jezusem, będą wiedzieli bez wątpliwości w swoich duszach, że spoczywa w nich teraz Mój Święty Duch.

Będą natychmiast wiedzieć, kiedy są świadkami grzechu wokół nich, i jak Mnie to boli.

Gdy będą widzieć wojny zadawane niewinnym, będą czuć Moją Mękę w każdej kości ich ciał.

Gdy będą widzieć grzech aborcji paradujący przed nimi, jakby był bez konsekwencji, będą przepełnieni Moim bólem.

Grzech eskaluje. Wiara Mojego Kościoła jest roztrwaniana.

Wierność Moich wyświęconych sług jest słabnąca.

Wiara w Moje Nauczanie odrzucana jest przez Moje wyświęcone sługi, kiedy Mojemu stadu wiernych mówione są kłamstwa na temat wagi grzechu.

Z kolei są Moi ukochani kapłani, zakonnice i duchowni wszystkich wyznań, którzy wierzyli we Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca, i którzy znoszą ból, gdy muszą być świadkami rozprzestrzeniania się grzechu jak pożaru, który z przerażającą prędkością ogarnia wszędzie narody.

Bez względu na to, jak to jest trudne, musicie pozostać silni i zjednoczeni w Moje Imię.

Modlitwa jest teraz niezbędna i musicie poświęcić na nią co najmniej jedną godzinę dziennie, aby złagodzić wydarzenia, które teraz będą rozwijać się na świecie.

Kościoły Chrześcijańskie zostały wzięte na cel i są dręczone przez świeckie grupy.

Dążyć one będą do zniesienia wszystkich rzeczy, które honorują Mnie, ich Boskiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Nienawiść, która została zaszczepiona w ich duszach, pochodzi z ręki szatana.

Módlcie się, módlcie się teraz, aby te dusze, które zadają ból i cierpienie dzieciom Bożym, mogły być ocalone.

Wasz Jezus

Tłumaczył: Chrisgi

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Świat zostaje właśnie poddany kolejnemu etapowi oczyszczenia została wyłączona

Dwa sposoby spojrzenia na objawienia


Papież Pius X pisał w encyklice „Pascendi dominici gregis”: „Albowiem Sobór Watykański tak postanowił:

KTOBY POWIEDZIAŁ, ŻE NIE MOŻE TO BYĆ, ALBO ŻE NIE WYPADA, IŻBY CZŁOWIEK MIAŁ BYĆ PRZEZ OBJAWIENIE BOŻE POUCZANY O BOGU I O CZCI, JAKA MU MA BYĆ ODDAWANA, NIECH BĘDZIE POTĘPIONY”.

V Sobór Loterański 1513r, sesja II (15-16):

Ponadto, gdyby którymś z nich w jakimś natchnieniu Pan objawił pewne rzeczy, które zdarzą się w Kościele Bożym – jak sam obiecał przez proroka Amosa, a i Paweł apostoł, pierwszy z kaznodziejów mówi: „Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie” – gorąco pragniemy, aby nie zaliczano ich do gromady bajarzy i kłamców ani w inny sposób im nie przeszkadzano.

Gaśnie bowiem łaska Ducha, jak świadczy Ambroży, JEŚLI ZACZYNAJĄCYM MÓWIĆ ODBIERA SIĘ FERWOR MÓWIENIA PRZEZ SPRZECIWIANIE SIĘ; I WTEDY SŁUSZNIE SIĘ MÓWI, ŻE KRZYWDA SIĘ DZIEJE DUCHOWI ŚWIĘTEMU.

W księdze Amosa (3,7) jest zapisane: „BO PAN BÓG NIE UCZYNI NICZEGO, JEŚLI NIE OBJAWI SWEGO ZAMIARU SŁUGOM SWYM, PROROKOM”. Pan Bóg się nie zmienia i przez wieki działa tak samo – tak jak Sam prowadził i pouczał Izraela przez proroków, tak samo prowadzi i poucza cały Kościół i poszczególne dusze.

Pkt. 26. „Masońskiego planu niszczenia kościoła” (zał. 1) stanowi:

POSŁUGIWAĆ SIĘ KOMISJAMI ŚWIECKICH ORAZ KSIĘŻMI O SŁABEJ WIERZE DLA POTĘPIANIA ORAZ DEZAPROBATY JAKICHKOLWIEK WIZJI BŁOGOSŁAWIONEJ MATKI CZY TEŻ JAKICHKOLWIEK RZEKOMYCH CUDÓW, SZCZEGÓLNIE ZAŚ ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA. Możecie być pewni, że żadna z tych rzeczy nigdy nie uzyska aprobaty po Drugim Soborze Watykańskim. Następnie nazwać to nieposłuszeństwem (buntowaniem się) wobec władzy, jeżeli ktokolwiek będzie postępował zgodnie z tymi objawieniami lub będzie je rozpowszechniał, czy też chociażby myślał o nich.

Tych, którzy ulegli atmosferze wprowadzonej prze masonerię i twierdzą, że Pan Jezus będąc na ziemi zakończył Swoją mowę do ludzkości, Bóg poucza w orędziach do Anny A. (18.12.2011: „Nadszedł czas wielkiego oczyszczenia kościoła”)”

(..) Otóż mówię wam, że jeszcze raz wypędzę z moich świątyń faryzeuszy i uczonych w piśmie, bo pozwoliliście, aby moje stado rozproszyło się. (..) WYBIERAŁEM I NADAL BĘDĘ SZUKAŁ LUDZI PROSTEGO SERCA I PRZEZ NICH MÓWIĆ BĘDĘ, NIMI TEŻ BĘDĘ SIĘ POSŁUGIWAŁ. TAK BĘDZIE, DOPÓKI NIE NADEJDZIE ERA POKOJU. Wy, Moi powołani, zamiast wspomagać Moje „głosy”, stawiacie im przeszkody i lekceważycie Mój głos. ALE JA NADAL PRZEZ NICH MÓWIĆ BĘDĘ, A ONI BĘDĄ MNIE SŁUCHAĆ. WALCZYCIE NIE Z „HEREZJĄ”, A Z SAMYM BOGIEM.

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , . Możliwość komentowania Dwa sposoby spojrzenia na objawienia została wyłączona

Wyjaśnienie: Orędzia są zgodne z nauczaniem Kościoła Katolickiego


Na stronie Marii BM nie ma nowego orędzia, ale ukazał się krótki komunikat j.n.

Wtorek, 28.02.2012, godz.13.55

Maria chce, aby dla wszystkich było jasne, że jest rzymsko-katoliczką.

Życzy sobie, aby było wiadomym, że nauczanie Kościoła Katolickiego jest w pełni poparte w kontekście tych przekazów.

W orędziach, o których ona wierzy, że pochodzą od Boga Ojca, jest najwyraźniej stwierdzone, że Kościół Katolicki jest jedynym prawdziwym Kościołem. Jeśli ludzie postanawiają interpretować przekazy, tak że nie są zgodne z Kościołem Katolickim, to jest to całkowicie poza jej kontrolą. Według różnych katolickich teologów, którzy wspierają te orędzia, wszystkie przekazy pozostają w zgodzie z naukami Katolickiego Kościoła.

Zespół Administracyjny

Wyjaśnienie takie jest z pewnością efektem zmasowanego ataku na wizjonerkę.

Ponadto Maria przypomina o Dniu Modlitwy Pełnym Różańcem 29.02.2012. Jakkolwiek cały dzień poświęcony jest Modlitwie dla uniknięcia wojny atomowej, to Maria szczególnie prosi, aby wspólnie modlić się o godz.15.00.

Tłumaczył: Chrisgi

Napisane w KOMUNIKATY, Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , . Możliwość komentowania Wyjaśnienie: Orędzia są zgodne z nauczaniem Kościoła Katolickiego została wyłączona

Tylko Papież osądza prorocze objawienia – nikt inny


Tylko Papież osądza prorocze objawienia – nikt inny

Wiadomość zamieszczona dzisiaj na stronie Marii Bożego Miłosierdzia

Poniedziałek, 27.02.2012, godz.12.01

To jest napisane na czołowej stronie Modlitewnika „Pieta”.
„Jeśli istnieje pytanie odnośnie proroczych objawień, to Papież jest jedynym sędzią!”
Papież Leon X (5.Sobór Laterański 1513).

Papież został powiadomiony o tych orędziach.
Zespół Administracyjny
Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Tylko Papież osądza prorocze objawienia – nikt inny została wyłączona

Bóg Ojciec: Balsam, którego tak rozpaczliwie potrzebujecie, aby uspokoić wasze dusze


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

O OBJAWIENIACH PRYWATNYCH
Papież Urban VIII UrbanusOctavus
zmarły w 1644 roku napisał takie słowa:
„W przypadkach związanych z objawieniami prywatnymi lepiej jest wierzyć, niż nie wierzyć, ponieważ jeśli wierzycie, a rzecz okaże się fałszywa, otrzymacie wszelkie błogosławieństwa, tak jakby były one prawdziwe. Uwierzyliście bowiem, że są one prawdziwymi.”

Orędzie nr 360 z serii Ostrzeżenie

 Niedziela, 26.02.2012, godz.21.45

Moja córko, tym Moim dzieciom, powołanym do głoszenia Mojego Świętego Słowa dla przygotowania ziemi na Przyjście Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, mam następujące do powiedzenia.

Wy, Moje dzieci, które znacie Mnie, waszego ukochanego Ojca, musicie walczyć z pokusami umieszczanymi przed wami w każdej minucie dnia.

Zostałyście napełnione Duchem Świętym poprzez specjalne błogosławieństwo dane światu przez Mojego Syna w dniu 10 maja 2011 roku.

Musicie zrozumieć obowiązki, wobec których teraz stoicie.

Ponieważ łączycie się teraz w jedną armię, która formować będzie początek Reszty Mojej armii na ziemi, będziecie atakowani ze wszystkich stron.

Wasza wiara i posłuszeństwo dla Mnie, waszego ukochanego Ojca i Mojego drogiego Syna Jezusa Chrystusa, będzie wypróbowana ponad waszą wytrzymałość.

Podążając za Moim Synem będziecie musieli dźwigać ciężar Jego krzyża i nie będzie to łatwe.

Będziecie wypełniani wątpliwościami, wewnętrznymi cierpieniami i próbami, i czasami będziecie chcieli odwrócić się.

Wiele osób, którym ufacie, może próbować was zniechęcić.

Będzie wam powiedziane, że wyobrażacie sobie rzeczy, że cierpicie na urojenia, a następnie będziecie wyszydzeni, wydrwieni i odtrąceni.

Może nawet zauważycie, że ulegacie oszustwom i kłamstwom, które będą miały na celu przekonanie was do odrzucenia tych przekazów.

Będzie wymagało ogromnej wiary i odwagi, aby wziąć wasz krzyż i podążać za Moim Synem, aby pomóc przygotować ludzkość do Jego Chwalebnego Powrotu na ziemię.

Będziecie się potykać i będą zastawiane na was pułapki.

Nigdy nie wpadajcie w pułapkę zostania proszonym, aby osądzać ludzi, jeśli oni nie akceptują tych orędzi.


Nigdy nie sprzeczajcie się z innymi broniąc Mojej Świętej Woli.

Kochajcie się wzajemnie.

Okazujcie cierpliwość wobec tych, którzy nie tylko szydzą i krytykują te przekazy, ale którzy odnoszą się z pogardą do was, jako osób.

Zachowujcie milczenie. Okazujcie cierpliwość. Okazujcie miłość tym, którzy utrzymują, że mówią w Moim Imieniu.

Nigdy nie osądzajcie innych w Moim Imieniu, gdyż nie macie do tego upoważnienia.

Nigdy nie oczerniajcie innych w Moim Imieniu, gdyż kiedy to robicie, łamiecie Moje Przykazania.

Módlcie się za tych, którzy was ranią, nawet jeśli chodzi o Moje Imię.

Dzieci, wymagam, abyście zjednoczyli się jak jedność.

Odrzućcie na bok wasze różnice.

Słabe dusze, które wymagają waszej uwagi, to nie są ci, którzy już się nawrócili, ale ci, którzy Mnie w ogóle nie znają.

Módlcie się teraz za wszystkie Moje dzieci, które nic o Mnie nie wiedzą.

Módlcie się również za tych, którzy wiedzą o Mnie, ale którzy odmawiają uznania Mnie, ich Stwórcy, ich ukochanego Ojca, który je czule kocha.

Ja pragnę zjednoczyć wszystkie Moje dzieci.

Wzywam was, opuście wszystkie wasze bronie strachu, gniewu i zniecierpliwienia, i pozwólcie Mi wziąć was w podróż do Raju.

Podróż ta będzie udręką, ale miłość i pokój, które odnajdziecie na końcu, będą balsamem, którego tak rozpaczliwie potrzebujecie, aby uspokoić wasze dusze.

Dzieci, spokój jest ważny.

Cierpliwość jest potrzebna.

Miłość do innych, w tym tych, którzy was ranią lub urażają, jest niezbędna, aby dostąpić Panowania Mojego Umiłowanego Syna w Nowym Niebie i Ziemi, w Raju, który Ja wam tak dawno temu obiecałem.

Wasz Ukochany Ojciec

Bóg Najwyższy

Tłumaczył: Chrisgi

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Bóg Ojciec: Balsam, którego tak rozpaczliwie potrzebujecie, aby uspokoić wasze dusze została wyłączona

Nigdy nie odrzucajcie proroków Pana


Orędzie nr 359 z serii Ostrzeżenie

 Piątek, 24.02.2012, godz.21.45

Moja córko, ponieważ zaczyna się prześladowanie niezbędne jest, abyś zachowała milczenie.

Święte Słowo Mojego Przedwiecznego Ojca zostanie odrzucone przez te same wyświęcone sługi, którzy twierdzą, że głoszą Prawdę o Jego Przenajświętszym Słowie.

Kościół Katolicki jest jedynym prawdziwym Kościołem.

Wszystkie Kościoły zjednoczą się, aby stać się Świętym i Apostolskim Kościołem przy Moim Powtórnym Przyjściu.

Dopóki to nie nastąpi, każde Słowo od Mojego Ojca dawane duchowo wyschniętemu światu, będzie albo ignorowane, albo podważane lub gwałtownie zaprzeczane.

Ci, którzy będą zaciekle przeciwstawiać się Moim przekazom dawanym tobie, siódmemu posłańcowi na czasy ostateczne, będą podzieleni na dwa obozy.

Tych, którzy podążają za szatanem poprzez wróżbiarstwo New Age i czary.

Inni będą tymi, którzy są duchowo ślepi, ale którzy uważają, że są bosko natchnieni darem Ducha Świętego.

Obydwie grupy odrzucą Słowo Boga dawane tobie przez Świętą Trójcę i Moją ukochaną Matkę.

Nawet dobrzy kapłani, którym zabroniono, aby publicznie popierać te orędzia, będą odczuwać jako usprawiedliwione szkalowanie Mojego Świętego Słowa danego do wysłuchania dla całego świata.

Z mało prawdziwą pokorą w swoich sercach, postanowią oni podważyć to wołanie z Niebios, które jest dawane, aby pomóc ludzkości.

Ci kapłani, duchowni i inni samozwańczy apostołowie, którzy twierdzą, że Mnie znają, będą próbowali zachęcić dusze, aby odrzuciły Moje Słowo.

Oni nie mają wstydu, gdyż będą arogancko rozdzielać na kawałki Moją Księgę Prawdy, podczas gdy jest ona ujawniana całej ludzkości.

Następnie będą niszczyć jej treści jadem w swoich sercach.

Oni nie chcą usłyszeć Prawdy, gdyż ona chwieje i wstrząsa kokonem fałszywego bezpieczeństwa, w który oni się owijają.
Och, jak oni Mnie urażają.

Jak wiele szkody spowodują, a mimo to, nie uświadamiają sobie tego.

Módlcie się, aby te dusze, ślepe na Prawdę przez wpływ zwodziciela, otworzyły swoje serca i przyjęły Słowo Boże, tak jak jest im dzisiaj odsłaniane.

Oni nie mają prawa do publicznego odrzucania tych przekazów bez rozeznania ich czystą duszą, która we wszystkim musi być pokorna.

Chociaż Bóg dopuszcza cierpienie doświadczane przez Jego wizjonerów na ziemi, aby zapewnić, że dusze będą ratowane, to nie będzie On tolerować obrazy Swoich namaszczonych proroków.

Ty, Moja córko, jesteś prorokiem.

Zaakceptowałaś cierpienie, jako dar dla Mnie.

Ale tu nie chodzi o ciebie, gdyż ty jesteś niczym beze Mnie i ty wiesz o tym, i zaakceptowałaś to.

Bóg, Mój Ojciec, mówi do świata poprzez Swoich proroków.

To jest Jego Słowo, które odrzucacie, kiedy publicznie szydzicie z Jego proroków.

Ponieważ jest to grzechem w Jego oczach.

Nigdy nie odrzucajcie proroków Pana.

Nigdy nie rańcie, ani nie krzywdźcie waszych proroków w jakikolwiek sposób.

W razie wątpliwości zawsze zachowujcie milczenie i módlcie się za nich.

Zaatakujecie prawdziwego proroka, a ogień wyleje się na was w karze z Niebios z Ręki Mojego Ojca.

Nikt nie powstrzyma dawania Słowa Pana dla Jego dzieci.

Jest to obietnica uczyniona od samego początku przez Mojego Ojca.

Usłyszcie Jego Głos.

Zaakceptujcie, że jesteście w czasach ostatecznych.

Módlcie się, żeby orędzia te zostały usłyszane, tak aby wszystkie Boże dzieci otrzymały wieczne życie.

Wasz Nauczyciel

Odkupiciel całej Ludzkości

Jezus Chrystus

Tłumaczył: Chrisgi

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Nigdy nie odrzucajcie proroków Pana została wyłączona

Nie będzie śmierci. Żadnej choroby. Żadnego grzechu w Nowym Raju.


Orędzie nr 358 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 24.02.2012, godz.15.30

Moja droga, ukochana córko, nigdy nie zapominajcie, że pomimo Moich surowych ostrzeżeń dla ludzkości, zachowuję bardzo szczególną Miłość w Moim Sercu dla wszystkich Moich dzieci.

Jest konieczne, aby ziemię oczyścić teraz, gdyż gdybym wrócił obecnie, nie nadawałaby się dla Mnie, aby po niej chodzić.

Kiedy ludzkość zostanie oczyszczona, pozostaną tylko ci z miłością do Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca.

Moja wybrana generacja będzie ze Mną na wieczność. Raj ten zaofiaruje 1000 lat pokoju, miłości i harmonii.

Po okresie tym, odbędzie się drugie zmartwychwstanie ze śmierci.

Dopiero wówczas życie wieczne może być zaofiarowane wszystkim duszom ze światłem Boga świecącym przez nie.

Moja córko, dlaczego wahasz się? Czy nie wiecie, że proroctwa te zostały przepowiedziane?

Niech żaden człowiek tego źle nie zrozumie. Wam, dzieciom tej generacji, dany będzie dar życia w Raju, nawet piękniejszym, niż tym przygotowanym dla Adama i Ewy.

Wiek będzie nieistniejący, ponieważ człowiek żył będzie w pokoju z rodzinami pokoleń.

Tak wiele miłości i radości będzie codziennością. W końcu przyznany wam będzie prawdziwy, trwały pokój w waszych duszach.

Dlaczego miałoby to być niemożliwe? Jest to ziemia, jaka zaplanowana została przez Mojego Ojca, którego Boska Wola, w końcu ostatecznie dokonana będzie jako w Niebie, tak i na ziemi.

Radujcie się wszyscy. Nowy Raj powinien być powitany z zachwytem i utęsknieniem.

Nie będzie śmierci. Żadnej choroby. Żadnego grzechu. Dany wam będzie dar wiecznego szczęścia.

Módlcie się za tych, którzy przez grzech i nieposłuszeństwo utracą wszelkie prawo do ich prawowitego dziedzictwa, które od samego początku czasu zaplanowane było przez Mojego Przedwiecznego Ojca.

Wasz Ukochany Jezus

Tłumacz: Chrisgi

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Nie będzie śmierci. Żadnej choroby. Żadnego grzechu w Nowym Raju. została wyłączona