Najświętsza Maria Panna: Otwórzcie wasze serca dla Prawdy


Przypominam że są to proroctwa dotyczące zbliżającego się wydarzenia które zostało nazwane „Ostrzeżeniem” . Proroctwa te otrzymała wizjonerka z Europy, który  otrzymuje przesłania  od 9 listopada 2010 do teraz. Proroctwa dotyczą globalnych wydarzeń,miedzy innymi  zmian klimatycznych, przewrotów politycznych, kryzysu bankowego i wzrostu władzy antychrysta. Jedna z pilnych wiadomości  odnosi się do zdarzenia mistycznego, które odbędzie się w świecie wkrótce. Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa jako ostrzeżenie, oświetlenie sumienia  jako akt miłosierdzia. Wydarzenie to będzie doświadczane przez każdego człowieka na świecie w wieku powyżej 7 lat.  To będzie bardzo silny akt, i nikt nie będzie mógł go zignorować.  Każdy uświadomi sobie że Bóg istnieje i każdy pozna swoje grzechy, które ukażą się w oczach Boga.  Ludzie, w tym ateiści wreszcie zrozumieją, że Bóg istnieje.Ten dar będzie zachęcać ludzi do ponownej oceny swojego życia i prosić Boga o przebaczenie. Osobiście nie ponoszę odpowiedzialności za treść przekazów i oczekuje że w odpowiednim czasie Kościół wypowie się co do ich prawdziwości.

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

Orędzie nr.236 z serii Ostrzeżenie.

Otrzymano sobota, 29 październik 2011, godz.16.49

Moje dziecko, musisz modlić się o Moją opiekę przez cały czas. Jesteś prowadzona i całe swoje zaufanie musisz złożyć w Moim umiłowanym Synu.

Módlcie się o nawrócenie wszędzie. Tak wiele zagubionych dusz potrzebuje waszych modlitw. Nigdy o tym nie zapominajcie, nieważne jak trudna jest dla was ta podróż.

 

Duch złego przykrywa znaczną część ludzkości w sposób, jaki wcześniej nie miał miejsca. Działania oszusta nasilają się i dławią Moje dzieci na całym świecie.

Nawet ci, którzy wyznają swą wierność Mojemu umiłowanemu Synowi, udają że nie słyszą Jego próśb, aby ratować dusze. Stali się tak aroganccy, gdyż przez pychę zapominają, że Święte Słowo Mojego Syna jest jedynym Życiem, którego one potrzebują. Modlitwa w tym czasie jest niezbędna. Ci, którzy wywyższają się w oczach innych, ponieważ głoszą Słowo Mojego drogiego Syna, a mimo to odmawiają Jego wezwaniu, utwardzili swe serca dla Prawdy.

Dzieci, musicie usłyszeć Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, teraz. Słuchajcie tego, co On wam mówi. Duch Święty, jeśli Mu pozwolicie, otworzy wasze serca dla Prawdy, gdy On mówi do was przez te Święte przekazy.

Płaczę z żalu, gdy widzę jak Jego Święte Słowo zostaje dziś odrzucone. Ci, którzy Go potępiają muszą sobie uświadomić, że On przychodzi teraz nie tylko po to, aby was uratować. Przychodzi także, aby pocieszyć was w tych dniach ciemności. Jeśli naprawdę wierzycie, że On jest Chlebem Życia, pozwólcie Mu obudzić waszego ducha miłości.

Módlcie się o nawrócenie wszędzie. Czasu nie ma zbyt wiele.

Wasza ukochana Matka

Maria, Królowa Nieba i Ziemi

Tłumaczył: Chrisgi

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , , , . Możliwość komentowania Najświętsza Maria Panna: Otwórzcie wasze serca dla Prawdy została wyłączona

Największy atak na Mój Kościół od czasu Mojej Śmierci na Krzyżu


Przypominam że są to proroctwa dotyczące zbliżającego się wydarzenia które zostało nazwane „Ostrzeżeniem” . Proroctwa te otrzymała wizjonerka z Europy, który  otrzymuje przesłania  od 9 listopada 2010 do teraz. Proroctwa dotyczą globalnych wydarzeń,miedzy innymi  zmian klimatycznych, przewrotów politycznych, kryzysu bankowego i wzrostu władzy antychrysta. Jedna z pilnych wiadomości  odnosi się do zdarzenia mistycznego, które odbędzie się w świecie wkrótce. Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa jako ostrzeżenie, oświetlenie sumienia  jako akt miłosierdzia. Wydarzenie to będzie doświadczane przez każdego człowieka na świecie w wieku powyżej 7 lat.  To będzie bardzo silny akt, i nikt nie będzie mógł go zignorować.  Każdy uświadomi sobie że Bóg istnieje i każdy pozna swoje grzechy, które ukażą się w oczach Boga.  Ludzie, w tym ateiści wreszcie zrozumieją, że Bóg istnieje.Ten dar będzie zachęcać ludzi do ponownej oceny swojego życia i prosić Boga o przebaczenie. Osobiście nie ponoszę odpowiedzialności za treść przekazów i oczekuje że w odpowiednim czasie Kościół wypowie się co do ich prawdziwości.

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

Orędzie nr.235 z serii Ostrzeżenie.

 

Otrzymano piątek, 28 październik 2011, godz.23.30

Moja droga, ukochana Córko, wierność Mojego Kościoła wobec Mnie, jego ukochanego Zbawiciela, zostanie wkrótce wypróbowana aż do granic jego wytrzymałości. Mój Kościół został uśpiony i w swym śnie nie przygotował się na nadejście antychrysta. On i jego podopieczni wpełzli już w każdą szczelinę kościołów Mojego Ojca na całym świecie.

 

Kościół katolicki jest pierwszym celem dla antychrysta, który nie zatrzyma się dopóki nie odwróci głów przynajmniej połowy Mojego Kościoła na tej ziemi. Moi kardynałowie, biskupi i kapłani są tak nieprzygotowani, że nie zauważają subtelnych zmian zachodzących w ich własnych szeregach. To nie potrwa długo, zanim podział wewnątrz Mojego Kościoła stanie się naprawdę widoczny.

Jest to największy atak na Mój Kościół od czasu Mojej Śmierci na Krzyżu. Moi słabi, ukochani słudzy. Wielu z nich jest niewinnymi pionkami na łasce ciemnej mocy, która uważa, by się nie ujawnić.

Proszę wszystkie Moje sługi, aby modlili się mocno dla wytrzymania odrazy, która nadchodzi. Muszą modlić się do Mnie w następujący sposób:

 „O Mój Ukochany Jezu, odwołuję się do Twojej Ochrony i proszę o Twoje Miłosierdzie dla ratowania moich braci i sióstr wewnątrz Twojego Kościoła, aby nie stali się ofiarami antychrysta. Udziel mi łask i chroń mnie zbroją Twojej Mocy, abym wytrwał wobec złych czynów, które mogą być popełniane w Twoim Świętym Imieniu. Błagam o Twoje Miłosierdzie i ślubuję moją wierność w każdej chwili dla Twojego Świętego Imienia”

Powstańcie Moi wyświęceni słudzy wobec tego zła i bestii, z której ust wyjdą plugastwa i kłamstwa.

Uważajcie na zmiany w sposobie konsekracji Mojego Ciała i Krwi. Jeżeli słowa zmienią się tak, że będą zaprzeczać istnieniu Mojego Ciała w Świętej Eucharystii, wtedy musicie bronić Mojej Boskiej Obietnicy: Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew, będzie miał Życie Wieczne.

Bądźcie odważni Moi wyświeceni słudzy. Módlcie się o siłę, której będziecie potrzebować, gdy wasza wiara i posłuszeństwo wypróbowane będą aż do granic wytrzymałości.

Kocham was i ochraniam przez cały czas. Z Mojej Świętej Ochrony skorzystają tylko ci z was, którzy są łagodnego serca i pokornej duszy.

Módlcie się za wszystkie Moje wyświęcone sługi wszędzie, żeby nie odrzucili Światła Prawdy na rzecz ducha ciemności, który ma się pojawić w Moim Kościele.

Wasz Zbawiciel i Obrońca

Jezus Chrystus

Tłumaczył: Chrisgi

 

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , , , . Możliwość komentowania Największy atak na Mój Kościół od czasu Mojej Śmierci na Krzyżu została wyłączona

Wy, Moje dzieci, jesteście błogosławione, jeśli cierpicie w Moje Imię


Przypominam że są to proroctwa dotyczące zbliżającego się wydarzenia które zostało nazwane „Ostrzeżeniem” . Proroctwa te otrzymała wizjonerka z Europy, który  otrzymuje przesłania  od 9 listopada 2010 do teraz. Proroctwa dotyczą globalnych wydarzeń,miedzy innymi  zmian klimatycznych, przewrotów politycznych, kryzysu bankowego i wzrostu władzy antychrysta. Jedna z pilnych wiadomości  odnosi się do zdarzenia mistycznego, które odbędzie się w świecie wkrótce. Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa jako ostrzeżenie, oświetlenie sumienia  jako akt miłosierdzia. Wydarzenie to będzie doświadczane przez każdego człowieka na świecie w wieku powyżej 7 lat.  To będzie bardzo silny akt, i nikt nie będzie mógł go zignorować.  Każdy uświadomi sobie że Bóg istnieje i każdy pozna swoje grzechy, które ukażą się w oczach Boga.  Ludzie, w tym ateiści wreszcie zrozumieją, że Bóg istnieje.Ten dar będzie zachęcać ludzi do ponownej oceny swojego życia i prosić Boga o przebaczenie. Osobiście nie ponoszę odpowiedzialności za treść przekazów i oczekuje że w odpowiednim czasie Kościół wypowie się co do ich prawdziwości.

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

Orędzie nr.234 z serii Ostrzeżenie.

 

Otrzymano czwartek, 27 październik 2011, godz.15.30

Moja droga, umiłowana Córko, narastająca ilość prób, którym poddawana jesteś teraz w Moje Imię, nie jest przypadkiem. Gdy szatan nadal cię dręczy, pomyśl tylko o duszach uratowanych przez to cierpienie. Spróbuj być ponad tymi trudnościami i bądź myślami przy Mnie cały czas. Módl się do Mojej Ukochanej Matki o ochronę i tak często jak możesz odmawiaj Święty Różaniec.
Ważne jest, aby wszyscy Moi wyznawcy prosili o ochronę przed oszustem, który czeka na każdą okazję, aby zasiać wątpliwości w ich umysłach.

On i jego demony są wszędzie. Wykorzystają każdą możliwą taktykę, aby spowodować zamieszanie w waszym życiu. Kiedy tak się stanie wiedzcie, że zostaliście poruszeni Moimi Naukami i nosicie teraz Mój krzyż.

Dzieci, nie bójcie się nigdy, bowiem wszyscy jesteście w stanie podźwignąć się z tej matni ze względu na siłę, którą obdarzam teraz każdego z was, Moja armio. Zatriumfujecie nad złym i jego niegodziwością. Im więcej w zgodzie będziecie się modlić, tym mocniejszy będzie obronny mur. Żadne z Moich dzieci, które cierpią prześladowania jako bezpośredni skutek pracy dla Mnie, nie może być dotknięte przez złego.

Wy, Moje dzieci, jesteście błogosławione, jeśli cierpicie w Moje Imię, choć będzie wam to trudno zrozumieć.

Ignorujcie takie szyderstwa. Odwróćcie się. Nie reagujcie. Zachowajcie milczenie. Módlcie się o siłę. Ja jestem z wami.

Wasz ukochany Jezus Chrystus

Tłumaczył: Chrisgi

 

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , , , . Możliwość komentowania Wy, Moje dzieci, jesteście błogosławione, jeśli cierpicie w Moje Imię została wyłączona

Oczekujcie teraz naszego wspaniałego spotkania


Przypominam że są to proroctwa dotyczące zbliżającego się wydarzenia które zostało nazwane „Ostrzeżeniem” . Proroctwa te otrzymała wizjonerka z Europy, który  otrzymuje przesłania  od 9 listopada 2010 do teraz. Proroctwa dotyczą globalnych wydarzeń,miedzy innymi  zmian klimatycznych, przewrotów politycznych, kryzysu bankowego i wzrostu władzy antychrysta. Jedna z pilnych wiadomości  odnosi się do zdarzenia mistycznego, które odbędzie się w świecie wkrótce. Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa jako ostrzeżenie, oświetlenie sumienia  jako akt miłosierdzia. Wydarzenie to będzie doświadczane przez każdego człowieka na świecie w wieku powyżej 7 lat.  To będzie bardzo silny akt, i nikt nie będzie mógł go zignorować.  Każdy uświadomi sobie że Bóg istnieje i każdy pozna swoje grzechy, które ukażą się w oczach Boga.  Ludzie, w tym ateiści wreszcie zrozumieją, że Bóg istnieje.Ten dar będzie zachęcać ludzi do ponownej oceny swojego życia i prosić Boga o przebaczenie. Osobiście nie ponoszę odpowiedzialności za treść przekazów i oczekuje że w odpowiednim czasie Kościół wypowie się co do ich prawdziwości.

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

Orędzie nr.233 z serii Ostrzeżenie.

Otrzymano środa, 26 październik 2011, godz.22.00

Moja ukochana Córko, nie wolno ci przejmować się ciągłymi atakami na Moje Orędzia dokonywanymi przez fałszywych wizjonerów.

Musisz już wiedzieć, że kiedy mówię do wybranych posłańców, zawsze staną się celem nienawiści. Gdy jesteś atakowana ty, pamiętaj, że również Ja jestem wyzwany. Moje Święte Słowo zostaje rozebrane, analizowane, kwestionowane, krytykowane i uznane za niegodne, aby przyszło z Moich ust.

Och, jak mało wiedzą Moje dzieci. Strach i podejrzenie czynią je ślepymi na Prawdę. Będziecie również zaskoczeni, jak łatwo Moje Słowo odrzucane jest na korzyść fałszywych wiadomości.

Ponieważ Ostrzeżenie jest prawie przy was, w końcu Prawda będzie ostatecznie poznana przez wszystkich Moich wyznawców. Będzie to na tym etapie, gdy przyjmą Moje Słowo w celu uświęcenia swych słabych dusz. Jakże przywitam ich i przytulę do Siebie, gdy ich łzy w miłości i jedności zmieszają się z Moimi. Przed Ostrzeżeniem będą mieć nadal wątpliwości, ale po tym, jak przyjdą przede Mnie, nie wyprą się Mnie. Gdy tylko przyjdą przede Mnie i zobaczą miłość, jaką mam dla nich, nie będą chcieli zostawić Mnie ani na chwilę, tak głęboki będzie nasz związek.

Oczekujcie teraz naszego wspaniałego spotkania.

Wasz Jezus

Tłumaczył: Chrisgi


Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , , , . Możliwość komentowania Oczekujcie teraz naszego wspaniałego spotkania została wyłączona

Fałszywi prorocy próbują odwrócić uwagę od Mojego Świętego Słowa


Przypominam że są to proroctwa dotyczące zbliżającego się wydarzenia które zostało nazwane „Ostrzeżeniem” . Proroctwa te otrzymała wizjonerka z Europy, który  otrzymuje przesłania  od 9 listopada 2010 do teraz. Proroctwa dotyczą globalnych wydarzeń,miedzy innymi  zmian klimatycznych, przewrotów politycznych, kryzysu bankowego i wzrostu władzy antychrysta. Jedna z pilnych wiadomości  odnosi się do zdarzenia mistycznego, które odbędzie się w świecie wkrótce. Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa jako ostrzeżenie, oświetlenie sumienia  jako akt miłosierdzia. Wydarzenie to będzie doświadczane przez każdego człowieka na świecie w wieku powyżej 7 lat.  To będzie bardzo silny akt, i nikt nie będzie mógł go zignorować.  Każdy uświadomi sobie że Bóg istnieje i każdy pozna swoje grzechy, które ukażą się w oczach Boga.  Ludzie, w tym ateiści wreszcie zrozumieją, że Bóg istnieje.Ten dar będzie zachęcać ludzi do ponownej oceny swojego życia i prosić Boga o przebaczenie. Osobiście nie ponoszę odpowiedzialności za treść przekazów i oczekuje że w odpowiednim czasie Kościół wypowie się co do ich prawdziwości.

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

Orędzie nr.232 z serii Ostrzeżenie. 

Otrzymano środa, 26 październik 2011, godz.15.30

Moja droga, umiłowana Córko, powiedz proszę Moim dzieciom, aby wystrzegały się fałszywych wizjonerów, którzy mówią w Moim Imieniu, ale którzy rozpowszechniają słowa niepochodzące z Moich ust.

Wielu z tych samozwańczych wizjonerów, którzy występują wobec otoczenia jako katolicy z wszystkimi atrybutami związanymi z tą i pozostałymi chrześcijańskimi doktrynami, w rzeczywistości są zwolennikami New Age.

Zwolennicy New Age będą teraz penetrować świat, aby przekonać Moje dzieci, że zostali wysłani dla szerzenia Mojego Świętego Słowa. W pierwszym momencie ich słowa będą wydawać się prawdą. Język, którego używają, będzie wyrafinowany, troskliwy, dobrze przemyślany, ale będzie maskował kłamstwo.

Jest to era wyłaniających się fałszywych proroków i wielu Moim dzieciom trudno będzie odróżnić prawdę od fikcji.

Ty, Moja córko, zostałaś obecnie wzięta na cel przez tych wizjonerów, którzy będą starali się odwrócić uwagę od Mojego Świętego Słowa. Nie pozwólcie na to, bo Moje dzieci zostaną wciągnięte w ciemność, z której trudno będzie się im wydostać.

Pamiętajcie o tym. Ci fałszywi prorocy są również Moimi ukochanymi dziećmi, więc proszę, módlcie się za nich. Niestety, zostali wprowadzeni w błąd wierząc w zmyślony wszechświat i hierarchię, które nie istnieją.

Miejcie się na baczności przed tymi, którzy odwołują się do wniebowstąpionych mistrzów lub, którzy mówią o nowej erze światła, w której Bóg Ojciec postrzegany jest po prostu jako inny aspekt. Dusze te nie odbierają wskazówek ode Mnie. Opowiadają się za przekonaniami wpojonymi przez oszusta. W wielu przypadkach te zwiedzione dusze wierzą, że otrzymują boskie wiadomości. W ten sposób działa szatan. Jego łagodne, kojące słowa przyniosą silną, zimną, ale przekonywującą litanię wiadomości. Nie pochodzą one od Boga Najwyższego.

Jak już wam wcześniej mówiłem, Ja przemawiam do świata w prosty sposób. Nie używam barwnego języka w postaci zimnego władczego głosu. Staram się nie wzbudzać strachu w waszych sercach. Po prostu próbuję prowadzić was do prawdy i znaczenia miłości bliźniego.

Jakże trudne jest to dla was dzieci w tych mylących czasach.

Módlcie się, módlcie się, abyście nie stali się ofiarami serii kłamstw, które będą rozpowszechniane przez fałszywych proroków. Jeżeli ich wiadomości wydają się wydumane, są trudne do zrozumienia i budzą strach w waszych sercach, nie są one ode Mnie.

Dzieci, pozostańcie skupieni tylko na Mnie. Mam wam wiele do powiedzenia. Nie dajcie się rozpraszać, nawet na minutę, ponieważ przeszkadza wam to w ratowaniu dusz tak bardzo potrzebujących waszych modlitw.

Wasz Jezus

Tłumaczył: Chrisgi

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , , , . Możliwość komentowania Fałszywi prorocy próbują odwrócić uwagę od Mojego Świętego Słowa została wyłączona

Dziewica Maryja: oszust także przygotowuje się do Ostrzeżenia


Przypominam że są to proroctwa dotyczące zbliżającego się wydarzenia które zostało nazwane „Ostrzeżeniem” . Proroctwa te otrzymała wizjonerka z Europy, który  otrzymuje przesłania  od 9 listopada 2010 do teraz. Proroctwa dotyczą globalnych wydarzeń,miedzy innymi  zmian klimatycznych, przewrotów politycznych, kryzysu bankowego i wzrostu władzy antychrysta. Jedna z pilnych wiadomości  odnosi się do zdarzenia mistycznego, które odbędzie się w świecie wkrótce. Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa jako ostrzeżenie, oświetlenie sumienia  jako akt miłosierdzia. Wydarzenie to będzie doświadczane przez każdego człowieka na świecie w wieku powyżej 7 lat.  To będzie bardzo silny akt, i nikt nie będzie mógł go zignorować.  Każdy uświadomi sobie że Bóg istnieje i każdy pozna swoje grzechy, które ukażą się w oczach Boga.  Ludzie, w tym ateiści wreszcie zrozumieją, że Bóg istnieje.Ten dar będzie zachęcać ludzi do ponownej oceny swojego życia i prosić Boga o przebaczenie. Osobiście nie ponoszę odpowiedzialności za treść przekazów i oczekuje że w odpowiednim czasie Kościół wypowie się co do ich prawdziwości.

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

Orędzie nr.210 z serii Ostrzeżenie. – zaległe

Otrzymano sobota, 1 październik 2011, godz.20.30

Moje dziecko, módlcie się za wszystkie te dusze, które odrzuciły Mojego Syna, i które są dumne z tego powodu.

Zbliża się czas, kiedy Mój Syn raz jeszcze spróbuje uratować świat od potępienia. Ważne jest Moje dziecko, że jesteś nadal posłuszna we wszystkich sprawach, o które prosi cię Mój Drogi Syn.

On cierpi i pragnie uratować was wszystkich z uścisku zwodziciela. On, oszust, przygotowuje się do Ostrzeżenia. Podczas gdy Mój Syn przez Swoje Miłosierdzie wystąpi, aby ratować wszystkie dusze, on, oszust będzie próbował je przekonać, że Ostrzeżenie było iluzją.

Szatanowi musi zostać uniemożliwiona kradzież tych niczego nie podejrzewających dusz. Umieszczajcie je we wszystkich waszych modlitwach, gdyż one są tymi, które waszych modlitw potrzebują najbardziej.

Wasza Błogosławiona Matka

Królowa Nieba

Tłumaczył; Chrisgi

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , , , . Możliwość komentowania Dziewica Maryja: oszust także przygotowuje się do Ostrzeżenia została wyłączona

Bóg Ojciec – Musicie odrzucić ciemność i przyjąć Światło


Przypominam że są to proroctwa dotyczące zbliżającego się wydarzenia które zostało nazwane „Ostrzeżeniem” . Proroctwa te otrzymała wizjonerka z Europy, który otrzymuje przesłania od 9 listopada 2010 do teraz. Proroctwa dotyczą globalnych wydarzeń,miedzy innymi zmian klimatycznych, przewrotów politycznych, kryzysu bankowego i wzrostu antychrysta. Jedna z pilnych wiadomości odnosi się do zdarzenia mistycznego, które odbędzie się w świecie wkrótce. Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa jako ostrzeżenie, oświetlenie sumienia jako akt miłosierdzia. Wydarzenie to będzie doświadczane przez każdego człowieka na świecie w wieku powyżej 7 lat. To będzie bardzo silny akt, i nikt nie będzie mógł go zignorować. Każdy uświadomi sobie że Bóg istnieje i każdy pozna swoje grzechy, które ukażą się w oczach Boga. Ludzie, w tym ateiści wreszcie zrozumieją, że Bóg istnieje.Ten dar będzie zachęcać ludzi do ponownej oceny swojego życia i prosić Boga o przebaczenie. Osobiście nie ponoszę odpowiedzialności za treść przekazów i oczekuje że w odpowiednim czasie Kościół wypowie się co do ich prawdziwości.

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

Więcej na ten temat pod tym linkiem http://dzieckonmp.wordpress.com/2011/09/07/o-oredziach-ostrzezenie/

Orędzie nr.231 z serii Ostrzeżenie.

Otrzymano wtorek, 25 październik 2011, godz.15.30

Moja ukochana Córko, powiedz światu, że wszystkie Moje dzieci obejmuję Moimi ramionami. Wszystko będzie dobrze. Wszystko musi być teraz pozostawione w Moich Świętych rękach, ponieważ tak zostało zaplanowane.

Nakazuję, żeby Mój Syn po raz kolejny posłany był na świat, aby uratować człowieka od spustoszeń spowodowanych grzechem. To jest Mój boski Akt Sprawiedliwości dla was, Moje drogie dzieci, abym mógł odnowić Moje Królestwo na ziemi.

Strach nie pochodzi ode Mnie. Strach przychodzi z ciemności. Jeśli obawiacie się Mnie, wiedzcie, że jest to ciemność okrywająca wasze dusze, a nie Moja boska wielkość.

Aby należeć do Mojego Królestwa, musicie odrzucić ciemność i przyjąć Światło. Tym samym Światłem obdarowani będziecie obecnie przez Boski Akt Miłosierdzia Mojego Syna.

Moja Miłość dla was wszystkich dzieci jest tak wielka, że użyję całej Mojej Mocy, aby wszędzie ratować dusze. Moja ręka sprawiedliwości spadnie na dusze, które odrzucają Mnie, ale dopiero, gdy wyczerpane zostaną wszelkie starania, aby wszędzie zjednoczyć wszystkie Moje dzieci.

Królestwo Mojej Wielkiej Chwały zostanie wkrótce objawione światu. Żadne z was, dzieci, nie będzie chciało odrzucić Moje Chwalebne Królestwo, które zapanuje na ziemi w Nowej Erze pokoju.

Módlcie się za tych, którym trudno będzie przyjąć Prawdę.

Bóg Ojciec Wszechmogący

Tłumaczył: Chrisgi

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , , , . Możliwość komentowania Bóg Ojciec – Musicie odrzucić ciemność i przyjąć Światło została wyłączona