Ci, którzy dzięki wizjonerom głoszą Moje Prawdziwe Słowo, będą wyśmiewani


Przypominam że są to proroctwa dotyczące zbliżającego się wydarzenia które zostało nazwane „Ostrzeżeniem” . Proroctwa te otrzymała wizjonerka z Europy, który  otrzymuje przesłania  od 9 listopada 2010 do teraz. Proroctwa dotyczą globalnych wydarzeń,miedzy innymi  zmian klimatycznych, przewrotów politycznych, kryzysu bankowego i wzrostu władzy antychrysta. Jedna z pilnych wiadomości  odnosi się do zdarzenia mistycznego, które odbędzie się w świecie wkrótce. Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa jako ostrzeżenie, oświetlenie sumienia  jako akt miłosierdzia. Wydarzenie to będzie doświadczane przez każdego człowieka na świecie w wieku powyżej 7 lat.  To będzie bardzo silny akt, i nikt nie będzie mógł go zignorować.  Każdy uświadomi sobie że Bóg istnieje i każdy pozna swoje grzechy, które ukażą się w oczach Boga.  Ludzie, w tym ateiści wreszcie zrozumieją, że Bóg istnieje.Ten dar będzie zachęcać ludzi do ponownej oceny swojego życia i prosić Boga o przebaczenie. Osobiście nie ponoszę odpowiedzialności za treść przekazów i oczekuje że w odpowiednim czasie Kościół wypowie się co do ich prawdziwości.

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

Orędzie nr.179 z serii Ostrzeżenie.

Otrzymano niedziela, 28 sierpień 2011, godz. 23.00

Moja droga, ukochana Córko, szatan i jego demony próbują cię teraz dręczyć. Musisz uświadomić sobie ten fakt, ale pozostać obojętna. Nie odpowiadaj, ani nie angażuj się, gdyż w przypadku odpowiedzi dajesz złemu więcej przewagi nad tobą. Ignoruj jego zaczepki i trzymaj Moją rękę, gdyż Ja stoję obok ciebie, aby zabezpieczyć się przed takimi krzywdami.

Powiedz Moim wyznawcom, że gdy wzięli Mój kielich i wyruszyli, aby szerzyć Prawdę Mojego Powrotu na ziemię, także oni będą cierpieć. Będą obrażani, wyśmiewani i wyszydzani, gdy będą mówić w Moim Imieniu. Powiedz im, że kiedy tak się stanie, znikną jakiekolwiek wątpliwości, które mogli mieć w odniesieniu do tych przekazów. Moje dzieci, zawsze rozumiejcie, że ci, którzy dzięki prawdziwym wizjonerom głoszą Moje Prawdziwe Słowo, będą cierpieć szyderstwa, tak jak cierpi wybrana dusza, której rolą jest przekazywanie Mojego boskiego orędzia dla świata. Wy, Moja armio, nie będziecie się w tym różnić. To będzie dla was trudna lekcja do przyjęcia. Wiedzcie, że zawsze będziecie cierpieć w tym życiu, gdy idziecie ze Mną. Wiedzcie też, że tylko wtedy poznacie, że nosicie Mój Krzyż. Tylko wtedy będzie uprawnieni do głoszenia Mojego Słowa. Dla żadnego proroka, ani żadnego Mojego apostoła, droga ta nie była łatwa. Musicie się modlić o siłę dla przetrwania tych prób, które aż do ostateczności testować będą waszą wiarę.

Gdy trzymacie Mój Krzyż, aby Mi ulżyć, zostaniecie obciążeni ciężarami. Jeśli zaufacie Mi całkowicie i złączycie swoje ramiona z Moimi, podtrzymam was, dając wam energię potrzebną w tej podróży. Podróż tak wypełnioną cierniami, że wasze stopy mogą krwawić, ale wasza wiara będzie tak silna, że nie będziecie w stanie przeżywać waszego życia bez Mojej Czystej Miłości.

Wy, Moje ukochane dzieci, jesteście Moją drogocenną armią. Pewnego dnia staniecie w chwalebnym cudzie na drogach w Niebie, gdzie aniołowie będą śpiewać na cześć pracy, którą wykonaliście dla Mnie, w życiu na ziemi.  Wynagrodzę wszystkich Moich pobożnych wyznawców za ich wierność i niezachwianą miłość do Mnie. Błogosławione jesteście Moje wybrane dusze, którym dany został dar widzenia prawdy, podczas gdy inni po prostu się odwracali.

Pamiętajcie, że obecnie dawany jest wam dar Ducha Świętego, a w rezultacie nie będziecie w stanie się Mnie wyprzeć. Droga ta będzie jednak pełna kamieni, które mogą zranić wasze stopy, pełna głazów, o które możecie się potknąć, i tych, którzy staną zuchwale, aby zablokować waszą drogę przez znęcanie się i groźby, mające was skłonić do powrotu drogą, którą przyszliście.

Podnieście rękę w łagodnym pouczeniu i powiedzcie:

Nigdy nie wyprę się ścieżki Pana, ani też nigdy nie zaprzeczę istnieniu Jezusa Chrystusa, którego ludzkość próbowała zabić nie tylko podczas Jego cierpienia na krzyżu, ale także później. Jestem w Jedności z Jezusem Chrystusem. Mówię w Jego Imieniu. Idę z Nim. On podnosi mnie tak, abym także ja, na mój skromny sposób, mógł pomóc otworzyć twoje serce dla Czystej Miłości, którą On posiada w Swoim Sercu dla was i dla ciebie samego.

Moja droga armio, powstańcie teraz, kiedy prowadzę was wzdłuż wyboistej, ale boskiej drogi do Nowego Raju na Ziemi, który na was oczekuje. Zapewnijcie proszę, abyście zabrali ze sobą jak najwięcej Moich dzieci wędrując po tej drodze tak, abyśmy mogli zjednoczyć się jak jedna Rodzina.

Wasz kochający Jezus

Zbawiciel i Przewodnik całej ludzkości

Tłumaczył: Chrisgi

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , , , . Możliwość komentowania Ci, którzy dzięki wizjonerom głoszą Moje Prawdziwe Słowo, będą wyśmiewani została wyłączona

Wiele dusz zginie w piekle z powodu grzechu pornografii


Przypominam że są to proroctwa dotyczące zbliżającego się wydarzenia które zostało nazwane „Ostrzeżeniem” . Proroctwa te otrzymała wizjonerka z Europy, który  otrzymuje przesłania  od 9 listopada 2010 do teraz. Proroctwa dotyczą globalnych wydarzeń,miedzy innymi  zmian klimatycznych, przewrotów politycznych, kryzysu bankowego i wzrostu władzy antychrysta. Jedna z pilnych wiadomości  odnosi się do zdarzenia mistycznego, które odbędzie się w świecie wkrótce. Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa jako ostrzeżenie, oświetlenie sumienia  jako akt miłosierdzia. Wydarzenie to będzie doświadczane przez każdego człowieka na świecie w wieku powyżej 7 lat.  To będzie bardzo silny akt, i nikt nie będzie mógł go zignorować.  Każdy uświadomi sobie że Bóg istnieje i każdy pozna swoje grzechy, które ukażą się w oczach Boga.  Ludzie, w tym ateiści wreszcie zrozumieją, że Bóg istnieje.Ten dar będzie zachęcać ludzi do ponownej oceny swojego życia i prosić Boga o przebaczenie. Osobiście nie ponoszę odpowiedzialności za treść przekazów i oczekuje że w odpowiednim czasie Kościół wypowie się co do ich prawdziwości.

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

Orędzie nr.178 z serii Ostrzeżenie.

Otrzymano niedziela, 28 sierpień 2011, godz.17.00

Moja droga, ukochana Córko, usłuchajcie Mojego Najświętszego Słowa, gdy ostrzegam ludzkość o pilnej konieczności błagania Mojego Ojca, o przebaczenie waszych grzechów.

Czasu jest mało, gdyż Ostrzeżenie jest teraz tuż przed wami. Nigdy nie odkładajcie na jutro tego, co musicie zrobić dzisiaj. Zanim poprosicie o wybaczenie win, niezbędny jest żal za grzechy, bo bez prawdziwej skruchy nie będzie to miało sensu.

Widzę tak wiele poczerniałych dusz w waszym świecie, Moja córko. Istnieje tak mało światła i bylibyście zszokowani będąc świadkami głębi w jaką spadł człowiek. Tak wiele milionów Moich dzieci wtłaczanych jest codziennie w otchłań grzesznej korupcji, z której nie są w stanie się wydostać, chyba, że będziecie się za nich modlić. Ślepe na prawdę, nawet jeśliby miały teraz pokazane Moje Światło, odwracałyby się i ukrywały przede Mną. Módlcie się za nie.

Te Moje dzieci, które winne są nienawistnego grzechu cieszy fakt, że ich złe zachowanie oklaskiwane jest jak rozrywkowy efekt. Pornografia sączy się do tak wielu domów na całym świecie poprzez kanały telewizyjne, które przedstawiają złe okrucieństwa jako nieszkodliwe, wesołe zabawy. Te same kanały, które wzbraniają się wymówić Moje Imię. Również przemoc jest gloryfikowana, nie tylko w telewizji, ale też w grach, co czyni ją tak akceptowalną, że akt przemocy ludzie uważają teraz za rzeczą naturalną.

Demony szatana, w momencie ich wejścia do dusz, manifestują się w organizmie człowieka tak, że ich działania stają się wyraźnie widoczne dla Moich wyznawców, wzdrygających się z przerażenia wobec tego, czego są świadkami. Ludzkie ciało, w którym roi się od szatańskich demonów, zachowywać się będzie groteskowo. Jego ruchy będą zniekształcone i będzie emulować szatańskie wiadomości wymuszane przez złego, aby uwieść podobnie myślących, słabych ludzi. Słabe dusze, bez miłości do Boga, zostaną do nich przyciągnięte i ostatecznie będą ich naśladować, tak że i one, również przez sposób zachowania się, będą czcić szatana i wszystko co za nim stoi.

Dzieci, czy nie możecie zobaczyć, jak działa szatan? Moi wyznawcy, musicie powiedzieć tym, którzy nie rozumieją, jak on pracuje w pornograficznym interesie. Jest tak, gdyż szatan ma na celu zniszczenie dusz i wessanie uczestniczących w wieczny ogień. Winni dewiacyjnych seksualnych zachowań i ci, którzy afiszują swe ciała w obsceniczny, niemoralny sposób, będą cierpieć przez wieczność rozdzierający ból.

Dzieci, pomóżcie je teraz uratować, gdyż nie mają pojęcia, jak brzydzi Mnie ich niemoralna nieczystość. Pokrywa je ciemność. Przynieście je do Mnie tak, aby Moje Światło mogło je objąć i uratować od ognia piekielnego.

Grzechy ciała są dla Mnie odrażające. Tak wiele dusz ginie w piekle z powodu grzechu pornografii i aktów seksualnych dewiacji. Uświadomcie im, jaki będzie ich los, jeśli nie okażą skruchy.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

Tłumaczył: Chrisgi

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , , , , . Możliwość komentowania Wiele dusz zginie w piekle z powodu grzechu pornografii została wyłączona

Orędzie do duchowieństwa – nie pozwólcie na zastraszenie was przez świeckie społeczeństwa


Przypominam że są to proroctwa dotyczące zbliżającego się wydarzenia które zostało nazwane „Ostrzeżeniem” . Proroctwa te otrzymała wizjonerka z Europy, który  otrzymuje przesłania  od 9 listopada 2010 do teraz. Proroctwa dotyczą globalnych wydarzeń,miedzy innymi  zmian klimatycznych, przewrotów politycznych, kryzysu bankowego i wzrostu władzy antychrysta. Jedna z pilnych wiadomości  odnosi się do zdarzenia mistycznego, które odbędzie się w świecie wkrótce. Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa jako ostrzeżenie, oświetlenie sumienia  jako akt miłosierdzia. Wydarzenie to będzie doświadczane przez każdego człowieka na świecie w wieku powyżej 7 lat.  To będzie bardzo silny akt, i nikt nie będzie mógł go zignorować.  Każdy uświadomi sobie że Bóg istnieje i każdy pozna swoje grzechy, które ukażą się w oczach Boga.  Ludzie, w tym ateiści wreszcie zrozumieją, że Bóg istnieje.Ten dar będzie zachęcać ludzi do ponownej oceny swojego życia i prosić Boga o przebaczenie. Osobiście nie ponoszę odpowiedzialności za treść przekazów i oczekuje że w odpowiednim czasie Kościół wypowie się co do ich prawdziwości.

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

Orędzie nr.177 z serii Ostrzeżenie.

Otrzymano sobota, 27 sierpień 2011

Moja Córko, jeśli tylko więcej księży i członków Chrześcijańskiego Kościoła otworzyłoby swe umysły i zaakceptowało fakt, że teraz Ja mówię do świata przez te przekazy, to lżej byłoby Mojemu Sercu.

To Moi pobożni wyznawcy są tymi, którzy trzymają świecę światła, gdy idą naprzód by rozprzestrzeniać Moje ostrzeżenia dla świata, aby zachęcić Moje dzieci do rehabilitacji w Moich oczach.

Ach, jak zasmuca Mnie, gdy widzę jak zamknięte są umysły tych wyświęconych sług, którzy uważają, że przekazują Moje Słowo, Moje Nauki dla świata. Łamią Moje Serce, tak bardzo zatwardziałe stały się ich własne serca.

Moje Nauki ukazują fakt, że boskie objawienia mają miejsce i miały miejsce od początku istnienia czasu. Czy oni myślą, że Moja Matka lub Ja nie komunikowalibyśmy się z Moimi dziećmi na przestrzeni wieków? Są szczęśliwi  zwracając uwagę na słowa świętych z przeszłości, długo po tym, jak ich przekazy podane zostały do świata. Ale dzisiaj tak nie jest. Różnica obecnie jest taka, że nie zostanie przyznany im czas umożliwiający im przeanalizowanie tych orędzi po Wydarzeniu. Ponieważ jak już wiecie, więcej czasu nie będzie.

Wzywam was, Moi wyświęceni słudzy, i Mojego pobożnego Wikariusza, do czytania teraz Moich Słów wobec ludzkości. Nigdy dotąd nie potrzebowaliście Mojej interwencji w światowych wydarzeniach, tak jak potrzebujecie teraz. Pamiętajcie, że powstałem z martwych i obiecałem, że wrócę. Jak jesteście teraz przygotowani? Jak często przypominaliście Moim dzieciom, że muszą zrehabilitować się w Moich oczach? Jak często skłonni jesteście wysłuchać grzechów Moich dzieci, gdy jesteście tak zajęci? Czas nie został przeznaczony na wysłuchiwanie spowiedzi. Zawiedliście Mnie Moi wyświęceni słudzy i dlatego urażacie Mnie bardzo. Odmawianie Moim dzieciom prawa do Sakramentów jest niewybaczalne. Obudźcie się i postępujcie zgodnie z Moimi instrukcjami. Czyńcie waszą powinność wobec Moich dzieci tak, jak obiecaliście Mi przez wasze Święte Ślubowanie. Proszę, nie odwracajcie się od Moich Nauk.

Wiara, a zwłaszcza wiara Moich ukochanych wyświęconych sług znacznie osłabła. Jest to spowodowane przez przekleństwo szatana, który chodził pośród was od jakiegoś czasu, siejąc spustoszenie wewnątrz i na zewnątrz Mojego Kościoła. Pamiętajcie o tym Moi wyświęceni słudzy. To jest szatan, który działa. Nigdy nie możecie ulec jego dręczeniu, gdyż to was odciągnie od waszych obowiązków wobec Mnie.

Słuchajcie Mnie teraz. Przestrzegajcie Moich ostrzeżeń i przygotowujcie Moje stado tak, aby teraz mogło szukać ratunku za swoje grzechy. Spowodujcie, aby Mój Kościół kontynuował walkę o prawdę Moich Nauk i nie pozwólcie zastraszyć się przez świeckie społeczeństwa, by wepchnięci w kąt ukrywać się ze strachu. Bo jeśli to zrobicie, ulegać będziecie pokusom złego, którego kłamstwa zniszczyły już znaczną część Mojego Kościoła.

Jesteście Moją liną ratunkową Moi wyświęceni słudzy i potrzebuję was teraz do pomocy Mi w ratowaniu Moich drogich dzieci, gdy napotykają udręki odwracające ich umysły od prawdy Mojej Nauki i Istnienia Mojego Przedwiecznego Ojca.

Wzywam was teraz do usłuchania Mnie, gdy was zawołam.

Wasz  ukochany Nauczyciel

Jezus Chrystus

Tłumaczył: Chrisgi

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , , , . Możliwość komentowania Orędzie do duchowieństwa – nie pozwólcie na zastraszenie was przez świeckie społeczeństwa została wyłączona

Klimatyczny chaos doświadczy teraz wiele krajów. Mój Ojciec jest rozgniewany


Przypominam że są to proroctwa dotyczące zbliżającego się wydarzenia które zostało nazwane „Ostrzeżeniem” . Proroctwa te otrzymała wizjonerka z Europy, który  otrzymuje przesłania  od 9 listopada 2010 do teraz. Proroctwa dotyczą globalnych wydarzeń,miedzy innymi  zmian klimatycznych, przewrotów politycznych, kryzysu bankowego i wzrostu władzy antychrysta. Jedna z pilnych wiadomości  odnosi się do zdarzenia mistycznego, które odbędzie się w świecie wkrótce. Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa jako ostrzeżenie, oświetlenie sumienia  jako akt miłosierdzia. Wydarzenie to będzie doświadczane przez każdego człowieka na świecie w wieku powyżej 7 lat.  To będzie bardzo silny akt, i nikt nie będzie mógł go zignorować.  Każdy uświadomi sobie że Bóg istnieje i każdy pozna swoje grzechy, które ukażą się w oczach Boga.  Ludzie, w tym ateiści wreszcie zrozumieją, że Bóg istnieje.Ten dar będzie zachęcać ludzi do ponownej oceny swojego życia i prosić Boga o przebaczenie. Osobiście nie ponoszę odpowiedzialności za treść przekazów i oczekuje że w odpowiednim czasie Kościół wypowie się co do ich prawdziwości.

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

Orędzie nr.176 z serii Ostrzeżenie.

Otrzymano czwartek, 25 sierpień 2011, godz.20.00

Moja Najmilsza, zaapeluj do wszystkich Moich wojowników modlitwy, aby modlili się za innych, w tym niewierzących oraz tych uwikłanych w przemoc i nienawiść. Wędrują, starając desperacko się znaleźć miłość i pokój w swym życiu, i uważają to za niemożliwe. Musicie modlić się za nich mocno, ponieważ bez waszych modlitw zanurzą się w ognie piekielne. Nie wolno do tego dopuścić. Jeśli tylko będą mogli być zachęceni do uczynienia kroku w Moim kierunku i będą gotowi, aby wysłuchać Mojego Słowa, dane im będą łaski tak, że będę mógł wziąć ich w Moje ramiona.

Moja Córko, świat musi teraz poświęcić Mi swoją uwagę. Wkrótce będziecie świadkami serii trzęsień ziemi i powodzi. Poprzez klimatyczne katastrofy chaos doświadczy wiele krajów. Są to kary zrzucone na ludzkość przez Mojego Ojca. Moja Córko, grzech będzie ukarany i te kraje, które są winne propagowania aborcji, nie unikną ręki Mojego Ojca, gdy ona opadnie. Modlitwa zapobiegła wielu takim aktom kary, jednak ludzie kontynuują grzeszenie i obrażają Mojego Ojca podłymi i oburzającymi działaniami człowieka przeciwko człowiekowi, w tym przeciwko niewinnym dzieciom w łonach matek.

Wzywam was teraz do modlitwy za Moje dzieci w krajach, które nie unikną kary. Mój Ojciec jest rozgniewany. Nie będzie już dłużej bezczynnie patrzył, jak człowiek niszczy ludzkość. Ziemia zapadłaby się, jeśli człowiek nie zostałby powstrzymany. On, Mój Umiłowany Ojciec, aż do Ostrzeżenia powstrzyma wiele z tej kary. Później, pomimo nawróceń ludzi, które nastąpią, człowiek ciągle będzie kontynuował powracanie do grzechu. Wymierzone kary są po to, aby pokazać człowiekowi jak surowy może być Mój Ojciec. On kocha wszystkie Swoje dzieci, ale On stworzył ten świat i człowiekowi po prostu nie zostanie dozwolone, aby go zniszczył.

Moje dzieci, módlcie się teraz za wszystkich waszych braci i siostry.

Jezus Chrystus

Tłumaczył: Chrisgi

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , , , , , , , . Możliwość komentowania Klimatyczny chaos doświadczy teraz wiele krajów. Mój Ojciec jest rozgniewany została wyłączona

Żaden grzech nie jest tak poważny, żeby nie mógł być wybaczony


Przypominam że są to proroctwa dotyczące zbliżającego się wydarzenia które zostało nazwane „Ostrzeżeniem” . Proroctwa te otrzymała wizjonerka z Europy, który  otrzymuje przesłania  od 9 listopada 2010 do teraz. Proroctwa dotyczą globalnych wydarzeń,miedzy innymi  zmian klimatycznych, przewrotów politycznych, kryzysu bankowego i wzrostu władzy antychrysta. Jedna z pilnych wiadomości  odnosi się do zdarzenia mistycznego, które odbędzie się w świecie wkrótce. Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa jako ostrzeżenie, oświetlenie sumienia  jako akt miłosierdzia. Wydarzenie to będzie doświadczane przez każdego człowieka na świecie w wieku powyżej 7 lat.  To będzie bardzo silny akt, i nikt nie będzie mógł go zignorować.  Każdy uświadomi sobie że Bóg istnieje i każdy pozna swoje grzechy, które ukażą się w oczach Boga.  Ludzie, w tym ateiści wreszcie zrozumieją, że Bóg istnieje.Ten dar będzie zachęcać ludzi do ponownej oceny swojego życia i prosić Boga o przebaczenie. Osobiście nie ponoszę odpowiedzialności za treść przekazów i oczekuje że w odpowiednim czasie Kościół wypowie się co do ich prawdziwości.

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

Orędzie nr.174 z serii Ostrzeżenie.

Otrzymano wtorek, 23 sierpień 2011, godz.23.45

Moja Córko, zaczynasz teraz rozumieć prawdę o cierpieniu. Kiedy proszę wybrane dusze o cierpienie, cierpią tak, jak Ja podczas Mojej tortury w czasie Mojego ukrzyżowania. Tak jak Moja śmierć odkupiła człowieka z grzechu, tak też wasze cierpienie może uratować człowieka od wiecznego potępienia. Oferując dobrowolnie wasze cierpienie, możecie złożyć ofiarę tak, że ludzkim duszom okazane zostanie Boże Miłosierdzie.

Gdybym poprosił o to więcej dusz, mogłyby okazać obawę i odmówić. Jednak wiele dusz, które nie są świadome, że również one są duszami wybranymi, cierpi. Wiele Moich dzieci może zapytać, dlaczego niektórzy ludzie cierpią, a inni nie? Moją odpowiedzią jest, że wybieram ten rodzaj serca, które okazuje pokorę w życiu, tych, którzy przedkładają potrzeby innych nad swoje własne. Dusza miłosiernego serca przejmuje rolę cierpienia dla Mnie. To jest dar ode Mnie. Może się nie wydawać prezentem, ale gdy otrzymacie ten dar, ratujecie codziennie tysiące dusz w Moim imieniu.

Chcę teraz poprosić Moich wyznawców, aby uczynili jedną ofiarę na dobę, zbliżoną do cierpienia, aby pomóc Mi ratować dusze znajdujące się w grzechu śmiertelnym, w momencie śmierci podczas Ostrzeżenia. Poproście Mnie proszę o ten dar. Tych, pokornego serca, będę również prosić, aby dokonali jednego osobistego poświęcenia dla Mojej Chwały. Tych, którzy czują, że może nie potrafią tego zrobić, pobłogosławię wtedy szczególnymi łaskami, bo wiem, że wasza istniejąca miłość do Mnie, i wasze modlitwy, ratują już dusze waszych braci i sióstr.

Moje dzieci, wiedzcie, że Moja armia wyznawców rośnie codziennie z powodu tych przekazów. Wkrótce urośnie do armii wielomilionowej. Wołam tylko tych, którzy są wystarczająco odważni, by podjąć Moje wyzwanie. Odwaga rodzi się z miłości. Interpretacja odwagi jednego człowieka różni się od drugiego, więc po prostu proszę was, abyście powiedzieli światu o Mojej miłości. Przypomnijcie prawdę zawartą w Piśmie Świętym. Powiedzcie, że wracam, by zaoferować wkrótce Wielki Dar Mojego Miłosierdzia, bo gdybym tak samo wkrótce przyszedł sądzić wasz świat, niebo byłoby opustoszałe, tak powszechny jest dziś grzech.

Rozprzestrzeniajcie Moje dobre wiadomości. Przypominajcie innym, że gdy czują do kogoś miłość, prawdziwą czystą miłość, nawet jeśli jest to tylko przelotne spojrzenie lub dobry uczynek, są świadkami, że Jestem wtedy obecny.

Powiedzcie im, że bez miłości uschną i staną się niczym.

Powiedzcie im, że gdy widzę ich bez dóbr doczesnych, są jak nadzy w Moich oczach. Widzę tylko ich dobro i zło w duszy.

Tym biednym, przestraszonym duszom, wstydzącym się swego stylu życia powiedzcie, że Jestem wyrozumiały, dla wszystkich miłosierny i powitam ich z otwartymi i pełnymi miłości ramionami. Wszystko, co muszą zrobić, to pójść w Moim kierunku i poprosić Mnie, aby im pomóc. Nigdy nie zamknę się na błagania grzeszników, nieważne jak ciemne są ich grzechy. Wybaczę tym wszystkim, którzy są naprawdę pełni skruchy za wcześniej popełnione przewinienia.

Ich serca staną się lżejsze, a Moja miłość przyniesie z powrotem Światło do ich życia. Dzieci, przyjdę znowu w chwale, nie aby was przerazić, ale aby przynieść wam Moje dary, te same dary odmówione wam przez dzieła szatana.

Przybywajcie. Pochylcie wasze głowy. Odłóżcie na bok wstyd i poproście Mnie teraz o wybaczenie. Nic Mnie nie zszokuje, dzieci. Żaden grzech nie jest tak poważny, żeby nie mógł być przez Mnie wybaczony, jeśli okazany zostanie prawdziwy żal. Nie zwlekajcie. Szukajcie ratunku teraz, zanim będzie za późno.

Wasz kochający Jezus Chrystus

Zbawiciel ludzkości

Tłumaczył: Chrisgi

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , , , , . Możliwość komentowania Żaden grzech nie jest tak poważny, żeby nie mógł być wybaczony została wyłączona

Zło przedstawiane jest jako dobro, podczas gdy dobro przedstawiane jest jako zło.


Przypominam że są to proroctwa dotyczące zbliżającego się wydarzenia które zostało nazwane „Ostrzeżeniem” . Proroctwa te otrzymała wizjonerka z Europy, który  otrzymuje przesłania  od 9 listopada 2010 do teraz. Proroctwa dotyczą globalnych wydarzeń,miedzy innymi  zmian klimatycznych, przewrotów politycznych, kryzysu bankowego i wzrostu władzy antychrysta. Jedna z pilnych wiadomości  odnosi się do zdarzenia mistycznego, które odbędzie się w świecie wkrótce. Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa jako ostrzeżenie, oświetlenie sumienia  jako akt miłosierdzia. Wydarzenie to będzie doświadczane przez każdego człowieka na świecie w wieku powyżej 7 lat.  To będzie bardzo silny akt, i nikt nie będzie mógł go zignorować.  Każdy uświadomi sobie że Bóg istnieje i każdy pozna swoje grzechy, które ukażą się w oczach Boga.  Ludzie, w tym ateiści wreszcie zrozumieją, że Bóg istnieje.Ten dar będzie zachęcać ludzi do ponownej oceny swojego życia i prosić Boga o przebaczenie. Osobiście nie ponoszę odpowiedzialności za treść przekazów i oczekuje że w odpowiednim czasie Kościół wypowie się co do ich prawdziwości.

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

Orędzie nr.173 z serii Ostrzeżenie.

Otrzymano poniedziałek, 22 sierpień 2011, godz.20.10

Kiedy człowiek stawia pod znakiem zapytania swą wiarę, musi się zastanowić. Jeśli ma wątpliwości, musi poprosić Mnie, abym otworzył jego oczy. Jeśli sądzi, że trudno jest mu się modlić, musi poprosić Mnie, abym otworzył jego usta. Ale jeśli nie chce słuchać prawdy, wtedy potrzebuje modlitwy innych.

Moje dzieci, Jestem głęboko zaniepokojony sposobem, w jaki zło przedstawiane jest jako dobro, a dobro przedstawiane jest jako zło. Wszystko w waszym świecie jest zamienione miejscami. Ci z was, bez głębokiego nabożeństwa do Mnie, nie staną się wcale mądrzejsi.

Obecnie dokonywane są na świecie w waszym imieniu działania na wszystkich szczeblach władzy, kościoła i państwa, a wy jesteście tego nieświadomi.

Wprowadzane są złe prawa i przedstawione ludzkości, jakby były w jej najlepszym interesie. Obejmuje to nowe rygory, medycynę, pomoc zagraniczną, szczepienia oraz głoszenie nowych doktryn religijnych i innych. Nigdy nie było tak wiele zamieszania wśród Moich dzieci.

Na powierzchni wszystko jest postrzegane, jakby było pod kontrolą i w porządku, i w pewnym sensie tak jest. Ale w rzeczywistości jedyny porządek jaki istnieje, pochodzi z ręki tych, którzy ukryci w zaciszu swoich nikczemnych knowań za zamkniętymi drzwiami, kontrolują wydarzenia na świecie.

Dzieci, nie dajcie się oszukać. Musicie zwrócić się do Mnie o pomoc, aby podłe wydarzenia zaplanowane przez skryte globalne siły mogły być osłabione. Waszą jedyną drogą do prawdziwej wolności jest ożywienie waszej wiary we Mnie. Stanie się to wkrótce, Moje drogie dzieci, kiedy zaprezentuję Siebie wobec świata podczas Ostrzeżenia, które jest coraz bliżej i bliżej.

Wzywam was do modlitwy za tych, którzy mają wzrok, ale są ślepi na Moje Święte Słowo. Módlcie się za tych, którzy nie ustają w przekręcaniu Moich Nauk i za Moje wyświęcone sługi, które przez tchórzostwo poddają się żądaniom stawianym im przez rządy.

Teraz jest tylko jeden Władca, który kieruje przyszłością i jest to Mój Przedwieczny Ojciec, Bóg Stwórca, Stworzyciel Wszystkiego. Jemu okazujcie wierność ponad wszystko, a znajdziecie solidne oparcie podczas wędrówki naprzód, na drodze prawdy.

Wasz ukochany Zbawiciel, Jezus Chrystus

Tłumaczył: Chrisgi

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , , , . Możliwość komentowania Zło przedstawiane jest jako dobro, podczas gdy dobro przedstawiane jest jako zło. została wyłączona

Pieniądze i ich nadmiar demoralizują duszę


Przypominam że są to proroctwa dotyczące zbliżającego się wydarzenia które zostało nazwane „Ostrzeżeniem” . Proroctwa te otrzymała wizjonerka z Europy, który  otrzymuje przesłania  od 9 listopada 2010 do teraz. Proroctwa dotyczą globalnych wydarzeń,miedzy innymi  zmian klimatycznych, przewrotów politycznych, kryzysu bankowego i wzrostu władzy antychrysta. Jedna z pilnych wiadomości  odnosi się do zdarzenia mistycznego, które odbędzie się w świecie wkrótce. Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa jako ostrzeżenie, oświetlenie sumienia  jako akt miłosierdzia. Wydarzenie to będzie doświadczane przez każdego człowieka na świecie w wieku powyżej 7 lat.  To będzie bardzo silny akt, i nikt nie będzie mógł go zignorować.  Każdy uświadomi sobie że Bóg istnieje i każdy pozna swoje grzechy, które ukażą się w oczach Boga.  Ludzie, w tym ateiści wreszcie zrozumieją, że Bóg istnieje.Ten dar będzie zachęcać ludzi do ponownej oceny swojego życia i prosić Boga o przebaczenie. Osobiście nie ponoszę odpowiedzialności za treść przekazów i oczekuje że w odpowiednim czasie Kościół wypowie się co do ich prawdziwości.

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

Orędzie nr.172 z serii Ostrzeżenie.

Niedziela, 21 sierpnia 2011, godz.23.00

Moja droga, ukochana Córko, odwiedzam cię dziś wieczorem, gdy świat zaczyna wybuchać w ciągłej przemocy, gdy naród po narodzie bombarduje się nawzajem w poszukiwaniu władzy i sławy. Módlcie się za te wszystkie dusze, które zginą podczas tej przemocy, aby mogły znaleźć łaskę w Królestwie Mojego Ojca.

Moja Córko, świat będzie podlegał teraz zapowiedzianym zmianom dla oczyszczenia, aby człowiek mógł stać się godny Mojej Obietnicy. Nadal będzie możliwe pozbawianie ludzi rzeczy materialnych przez te chciwe osoby, które odpowiedzialne są za ich nagły upadek. Gdy procesy te nasilą się, dzieci uwolnią się od kajdan, które wiążą je z pustymi obietnicami szatana. On, który uwodzi bogatych, obiecując im jeszcze więcej, będzie teraz kontynuował obsceniczny pokaz demonstracyjnej wulgarności widocznej dla całego świata. Zrobi to tak, że Moje dzieci nie tylko będą zazdrość sławnym i bogatym, ale zrobią wszystko, aby ich naśladować. Wciągając Moje dzieci w to gniazdo, gdzie oznaki znacznego majątku wydawać się będą ważnym celem, do którego należy dążyć, uda mu się odciągnąć je od prawdy.

Bez niczego i nagie, przyodzieję was dzieci znowu, tylko tym razem będzie to płaszcz, zbroja służąca do ochrony przed niegodziwością złych ludzi. Tak opancerzeni będziecie gotowi do ponownego wejścia do świata, z innym poglądem na życie. Życie, gdzie jako pierwszy wasz cel liczyć się będzie miłość do bliźniego. Kiedy okażecie sobie wzajemną miłość, udowodnicie waszą prawdziwą miłość do Mnie.

Fasada dobrobytu i bogactw, do których ma dostęp niewiele Moich dzieci na świecie, jest tylko tym – fasadą. Bowiem za nią nie ma treści. Wyszydzani, będziecie poszukiwali podobnego dobrobytu, a oszust będzie was przekonywał, że musicie dążyć do wielkich bogactw i sławy. Prawda jest taka, że gdy będziecie zajęci pogonią za pustymi i bezsensownymi pragnieniami, zignorujecie wasze obowiązki wobec Mnie.

Nigdy nie dopuście, aby pokazywanie bogactwa i sława uwiodły was dzieci; wiedzcie, że pieniądze i ich nadmiar demoralizują duszę. Ci, którzy mają tyle pieniędzy, że jest mało prawdopodobne, by kiedykolwiek byli w stanie wydać je w tym życiu, muszą dać je tym nieszczęsnym ludziom, którzy mają niewiele do jedzenia. Zróbcie to, a wówczas możecie uratować wasze dusze. Jeśli jesteście nienasyceni nadmiaru, chociaż już macie dość, aby wykarmić i ubrać cały naród, wówczas będziecie głodować. Pokarmem życia jest wasza pokorna akceptacja, że wzajemna miłość jest tym, czego was uczyłem. Miłość bliźniego oznacza troskę o tych, którzy nie mają nic.

Obudźcie się i zaakceptujcie prawdę, zanim będzie dla was za późno. Jest dużo trudniej dla osób z ogromnym materialnym bogactwem znaleźć łaskę u Mojego Ojca, jeżeli nie podzielą się z innymi. Pamiętajcie o tym. Ci, którzy mają mało i którzy zazdroszczą tym, co wydają się mieć wszelkie materialne wygody, i których życzyliby też dla siebie, muszą być ostrożni. Jest tylko jedna rezydencja, do której powinniście próbować uzyskać dostęp i jest to dom, który czeka na was w Nowym Raju na ziemi. Klucz otrzymają tylko pokorni w sercu, umyśle i duszy.

Wasz ukochany Zbawiciel, Jezus Chrystus

Tłumaczył: Chrisgi

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , , , . Możliwość komentowania Pieniądze i ich nadmiar demoralizują duszę została wyłączona