Zwyczajni ludzie, dobrzy ludzie odwracają się od Mnie


Przypominam że są to proroctwa dotyczące zbliżającego się wydarzenia które zostało nazwane „Ostrzeżeniem” . Proroctwa te otrzymał wizjonerka z Europy, który  otrzymuje przesłania  od 9 listopada 2010 do teraz. Proroctwa dotyczą globalnych wydarzeń,miedzy innymi  zmian klimatycznych, przewrotów politycznych, kryzysu bankowego i wzrostu władzy antychrysta. Jedna z pilnych wiadomości  odnosi się do zdarzenia mistycznego, które odbędzie się w świecie wkrótce. Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa jako ostrzeżenie, oświetlenie sumienia  jako akt miłosierdzia. Wydarzenie to będzie doświadczane przez każdego człowieka na świecie w wieku powyżej 7 lat.  To będzie bardzo silny akt, i nikt nie będzie mógł go zignorować.  Każdy uświadomi sobie że Bóg istnieje i każdy pozna swoje grzechy, które ukażą się w oczach Boga.  Ludzie, w tym ateiści wreszcie zrozumieją, że Bóg istnieje.Ten dar będzie zachęcać ludzi do ponownej oceny swojego życia i prosić Boga o przebaczenie. Osobiście nie ponoszę odpowiedzialności za treść przekazów i oczekuje że w odpowiednim czasie Kościół wypowie się co do ich prawdziwości.

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

Orędzie nr.122 z serii Ostrzeżenie.

Czwartek, 23 czerwca 2011, godz.22.10

Moja droga, ukochana Córko, radość, którą czujesz dzisiaj jest wynikiem łaski, którą obdarzona zostałaś wczoraj podczas Adoracji. Teraz już wiesz, jak ważne jest umożliwienie Mi wylewania łask na dusze, podczas tego najbardziej wyjątkowego czasu, osobistego spotkania ze Mną.

Jak zidentyfikować zagubione dusze

Dziś chcę porozmawiać z tobą o duszach zagubionych na świecie i jak je zidentyfikować. Moi wyznawcy często błędnie sądzą, że zagubione dusze są w stanie grzechu śmiertelnego. To niekoniecznie jest prawdą. Zagubiona dusza może być osobą, która nie wierzy we Mnie lub Mojego Przedwiecznego Ojca. Zagubionymi duszami mogą być także dzieci zagonione w ich codziennym dążeniu do zarabiania pieniędzy, budowania bogactwa, kariery i pragnące materialnych rzeczy. Wszystko z powodu radości, którą jak sądzą, przyniosą im te rzeczy w ich przyszłe życie. Są to zwykli ludzie, dobrzy ludzie, ale odwracają się od Mnie.

Wiele z tych Moich Dzieci ma dobre serca. Mogą być pełne miłości dla bliźnich, swoich rodzin i przyjaciół. Mogą być popularne i lubiane – a mimo to mogą być zagubionymi duszami. Jak to możliwe, moglibyście zapytać? Gdyż nie wierzą, że ich dusza jest tak samo ważna, jak ich potrzeby fizyczne i dlatego ją zaniedbują. Przez zaniedbywanie swych dusz, są one podatne na pokusy spotykane na drodze każdego dnia. Za trudno jest im się oprzeć światowym dobrom bez wzięcia pod uwagę, że czas inwestowany w ich ambicje, mógłby być spożytkowany na okazywanie miłości innym, przez sztukę dzielenia się. W pogoni za pieniędzmi, mogą stać się wyniosłymi. Pycha sprawia, że trudno zachować się jak Mój prawdziwy wyznawca.

Dzieci, jeśli spędzacie cały swój czas goniąc marzenia, które, jak uważacie, ten świat ma do zaoferowania – bogactwo, majątek i pozycje u władzy – to mało czasu pozostaje, aby się modlić i pielęgnować wasze dusze dla następnego życia. Tak wiele z Moich Dzieci nie może nigdy zrozumieć, dlaczego dobra ziemskie pozostawiają je wewnątrz pustymi. Nie słuchają tych Moich wyznawców, którzy znają Prawdę. Przy braku uznania istnienia Boga, Wszechmogącego Ojca, nie mogą odnieść sukcesu w zadowoleniu nikogo, poza sobą. Na zewnątrz ludzie ci żyją aktywnym, zdrowym, pełnym zabawy życiem, bez trosk na świecie. Ale ten rodzaj stylu życia nie może być prawidłowo osiągnięty bez wiary w Życie Wieczne. W ich życiu brakuje pokory.

Możecie powiedzieć w ich obronie: Ale oni muszą wyżywić swoje rodziny i dbać o innych, którzy na nich polegają; i tak oni pracują dla osiągnięcia tych celów? Moja odpowiedź brzmi: Nie, nie czynią tego. Ich celem nie jest wyżywienie ich rodzin. W wielu przypadkach dążą do nadmiernych dóbr, aby zaspokoić własne żądze. Im bardziej tak robią, tym bardziej stają się zagubieni dla Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca.

Jeśli Moje Dzieci nie obudzą się i nie rozpoznają, w jaki sposób szatan wykorzystuje wszystkie wychwalane atrakcje świata, aby wciągnąć was w fałszywe poczucie materialistycznego bezpieczeństwa, nie będą mogły przyjść do Mnie. W tym życiu czas musi być spędzony w chwale waszego Stwórcy. W opiece nad bliźnimi przez dzieła charytatywne. W zaspokajaniu potrzeb innych przed własnymi. Przez podążanie Moimi śladami.

Jeśli Moje Dzieci nie wierzą w Boga Ojca lub w Niego wierzą, ale wybrały wygodnie odrzucenie jakiegokolwiek hołdu dla Niego, bo są bardziej zainteresowane ziemskimi sprawami, będzie im trudno wejść do bram nieba, prawdziwego Raju, którego pragną. Ziemia jest tylko przejściową fazą w całym waszym bycie. Nieba – nawet przy małym wglądzie w to, co oferuje – nie możecie doświadczyć w waszym życiu na ziemi. Żadna z ziemskich atrakcji nie jest warta pogoni, jeśli oznacza to, że stracicie Klejnot, którym jest Niebo.

Niezbędnymi cechami, by wejść do Mojego Chwalebnego Królestwa są wiara, miłość, pokora i pragnienie sprawienia Mi radości.

Wasz ukochany Nauczyciel i Zbawiciel całej ludzkości

Jezus Chrystus

Tłumaczył: Chrisgi

Reklamy
Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , , , . Możliwość komentowania Zwyczajni ludzie, dobrzy ludzie odwracają się od Mnie została wyłączona
%d blogerów lubi to: