Nigdy nie osadzajcie innych religii lub seksualnych preferencji


Przypominam że są to proroctwa dotyczące zbliżającego się wydarzenia które zostało nazwane „Ostrzeżeniem” . Proroctwa te otrzymał wizjonerka z Europy, który  otrzymuje przesłania  od 9 listopada 2010 do teraz. Proroctwa dotyczą globalnych wydarzeń,miedzy innymi  zmian klimatycznych, przewrotów politycznych, kryzysu bankowego i wzrostu władzy antychrysta. Jedna z pilnych wiadomości  odnosi się do zdarzenia mistycznego, które odbędzie się w świecie wkrótce. Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa jako ostrzeżenie, oświetlenie sumienia  jako akt miłosierdzia. Wydarzenie to będzie doświadczane przez każdego człowieka na świecie w wieku powyżej 7 lat.  To będzie bardzo silny akt, i nikt nie będzie mógł go zignorować.  Każdy uświadomi sobie że Bóg istnieje i każdy pozna swoje grzechy, które ukażą się w oczach Boga.  Ludzie, w tym ateiści wreszcie zrozumieją, że Bóg istnieje.Ten dar będzie zachęcać ludzi do ponownej oceny swojego życia i prosić Boga o przebaczenie. Osobiście nie ponoszę odpowiedzialności za treść przekazów i oczekuje że w odpowiednim czasie Kościół wypowie się co do ich prawdziwości.

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

Orędzie nr.59 z serii Ostrzeżenie.

Otrzymano środa kwiecień 06, 2011

 Moja ukochana córko udręka, w której trwasz jest, ponieważ zwodziciel nieustannie próbuje cię kusić abyś porzuciła to Najświętsze dzieło.  On rozdziera cię.  Zaakceptuj to.  Nigdy nie wątp Mojemu Najświętszemu Słowu bez względu na to jak trudne może być dla ciebie.  Będziesz wynagrodzona duchem pokoju, kiedy prawdziwie Mi się poddasz.  Powtarzaj Mi to codziennie.  Podczas dnia pros Mnie o łaski bym napełniał cię radością jak tylko zwodziciel cię zaatakuje.   Trzymaj się mocno Moja córko. Nigdy się nie poddawaj.  Uwolnij swoje myśli od zatłoczenia i skoncentruj się na Moich przesłaniach dla świata.  Są one najważniejszymi przesłaniami dla ludzkości dzisiaj.  Są one instrukcjami danymi ludzkości raz jeszcze do odnalezienia prawdziwej drogi do Mnie.

 Ludzie są zażenowani moimi naukami

 Moi ludzie są teraz zagubieni. Są oni zażenowani Moimi naukami z powodu wielokrotnych sposobów tłumaczenia ich.  Są rozmyte.  Są zmieniane. Są przemieniane. Są wam zabrane.  Moje dzieci potrzebują teraz wskazówek po to by mogły szukać łask potrzebnym im by ponownie stać się mocnymi i lekkiego serca.  Może to być osiągnięte tylko poprzez modlitwę i przestrzeganie Mojej nauki. 

 Ja nie wykluczam nawet jednej duszy w świecie.

 Te Moje dzieci, którzy się nawrócili wiedza to ze stali się bliżsi Mnie poprzez Sakramenty.  Aczkolwiek poszukujące zagubione dzieci musza rozpocząć od początku poprzez przypomnienie sobie Dziesięciu Przykazań danych światu poprzez Mojżesza.  Bardzo dużo Moich dzieci nie jest świadoma ich istnienia. Ja nie wykluczam nawet jednej duszy w świecie niezależnie, jaka religię praktykują.

 Ostrzeżenie dla wierzących, którzy patrzą z góry na inne wyznania

 Jeżeli Moi wyznawcy indywidualizują się lub się wywyższają kosztem tych, którzy nie są świadomi Mojej nauki wtedy staja się takimi, jakimi byli Faryzeusze.  Wstyd na tych, którzy uważają się ponad te dusze, które potrzebują oświecenia.  Wstyd na tych, którzy pomimo ze zdaja sobie sprawę z prawdy szydzą tymi z innych wyznań.  Ci, którzy są wtajemniczeni w prawdzie i którzy korzystają z Najświętszych Sakramentów myślą ze są lepsi w Moich oczach.  Tak otrzymuję wielką pociechę i radość w Moim Sercu od tych wyznawców.  Ale gdy potępiają lub osadzają innych z powodu ich wyznań wielce Mnie obrażają.

 Moi wyznawcy otwórzcie swoje oczy na prawdę Mojej nauki na tym najprostszym poziomie.  Nie sadźcie innych.  Nie patrzcie z góry na tych, o których przypuszczacie ze są grzesznikami i którzy odrzucają Moje nauki.  Ponieważ w Moich oczach są równi wam pomimo ze wy otrzymaliście dar prawdy.  Jest to Moim wielkim strapieniem, gdy ci wierzący czynili to w dobrej myśli dyktując tym biednym zagubionym duszom, w jaki sposób maja żyć.   Czynicie to w zły sposób.

 Nigdy nie mówcie tym o innych wyznaniach lub seksualnych preferencjach ze są straceni

 Wywierając presję na Moje nauki w sposób, gdy mówicie tym, którzy nie są Moimi wyznawcami to ze oni znikną lub doznają krzywdy przez rozwijanie ich złych kierunków ze będą się wydawać słabszymi niż przedtem.  Wielu się po prostu odwróci plecami do was. Co będzie wasza przegrana. Zamiast pouczeń okazujcie pokorę.  Nauczajcie przykładem.  Nigdy nie zaśnieżajcie lub nie mówcie tym ludziom ze są straceni w Moich oczach. Ponieważ oni nie są.

 Ja kocham każdą jedna dusze wszystkich religii.  Wszystkich przekonań.  Wszystkich wyznań.  Wszystkich orientacji seksualnych.  Każdy jeden jest Moim drogim dzieckiem.  Nikt nie jest lepszy niż drugi.  Podczas gdy grzech zawsze będzie tu- pamiętajcie ze wszyscy jesteście grzeszni- będzie zależeć indywidualnie o każdego z was by podążać wedle Mojej nauki i rozpowszechniać Moje Słowo. 

 Obejmujcie się nawzajem.  Miejcie miłosierdzie sobie nawzajem.  Nie wykluczajcie nikogo nieodpowiedzialnie to czy są katolikami, lub innej chrześcijańskiej wiary, czy islamu, hinduizmu, judaizmu buddyzmu również tych nowych kultów, które się wynurzają, które nie wierzą w Boga Ojca Przedwiecznego.  Módlcie się za nich.  Uczcie ich znaczenia otwierania swego serca na prawdę. Nauczajcie przykładem.  Rozpowszechniajcie nawrócenia.  Ale nigdy przenigdy nie wymierzajcie osądów na innych lub próbujcie różnicować siebie od tych, którzy nie rozumieją prawdy.

 Nigdy nie przypuszczajcie, ze otrzymaliście Łaski z Nieba, ponieważ jesteście zjednoczonymi ze Mną ze jesteście lepsi niż wasi bracia czy siostry.   Tak sprawiacie radość Mojemu Najświętszemu Sercu, ale musicie postępować z innymi z miłością a nie w dyktatorski sposób. 

 Nikt z was nie jest godny by sądzić innych

 Zapamiętajcie ta lekcję nikt z was nie jest godny by sądzić lub potępiać innych.  Nikt z was nie posiada mocy lub Boskiej wiedzy by dokonywać moralnej oceny innych.  Miejcie zawsze otwarty umysł i pamiętajcie ten dzień, w którym przypuszczaliście ze jesteście ważniejsi w Moich oczach niż ci, których poczytywaliście, jako grzeszników będzie to dzień, kiedy staniecie się straceni dla Mnie.

 Ja nie wyłączę żadnego wyznania z tych orędzi

 Moje Słowo jest teraz dane ludzkości, jako dar.  Każdemu z was z osobna. Nie będę koncertował się poprzez te orędzia tylko na jednej grupie gorliwych wyznawców.  Wy, którzy znacie prawdę pozwólcie Mi przypomnieć wam. Wszystkie Moje dzieci na całym świecie a specjalnie ci najbardziej zatwardziali grzesznicy i którzy nie wierzą w Mojego Przedwiecznego Ojca, Boga Stwórcę wszystkiego są teraz priorytetem.  Będzie to zależne od was Moi wyznawcy, aby modlić się gorliwie i okazywać miłość tym, którzy są zaślepieni.  Ale róbcie to w sposób, w jaki was pouczam.  Pamiętajcie ze w końcu kocham was wszystkich.

  Wasz kochający Zbawiciel

 Jezus Chrystus

Król całej Ludzkości

Tłumaczył: Julian


Z powodu niepewności czy aby dobrze przetłumaczono to orędzie Patriota przetłumaczył jeszcze raz i wstwiam ako drugi wariant to orędzie

 

 

Z powodu argumetacji, ze tłumaczenie jest złe postanowiłam jeszcze raz to orędzie przetłumaczyć. Nie wiem czy ktoś zmieni teraz zdanie. Nie wiem nawet czy moje tłumaczenie w jakikolwiek sposób rozjaśni wątpliwości ale starałam się jak mogłam. Nie po to aby przekonać innych do mojego zdania ale po to, żeby pomóc nam wszystkich albo przyjać albo odrzucic te orędzia. Tłumacza przepraszam mam nadzieję, że za bardzo nie poczuje się urażony. :)

 

Nie osądzajcie innych religii, wyznań czy seksualnych preferencji

 

Moja ukochana córko udręki, które przeżywasz są spowodowane kuszeniem zwodziciela abyś porzuciła tą świętą pracę. On rozdziera Cie. Zaakceptuj to. Nigdy nie wątp w Moje Boskie Słowo niezależnie jak bardzo będzie to dla ciebie trudne. Gdy całkowicie mi się poddasz zostaniesz nagrodzona pokojem w duszy. Mów mi o tym każdego dnia. W ciągu dnia proś mnie o łaski radości gdy zwodziciel atakuje cie. Bądź silna. Nie poddawaj się. Nie bądź rozkojarzona i skup się na Moich orędziach dla świata. Obecnie są to najważniejsze wiadomości dla całej ludzkości, dane po to aby znalazła ona prawdziwą drogę do mnie kolejny już raz.

 

Nie odrzucam ani jednej duszy na świecie. Moje dzieci, które się nawróciły wiedzą to i stają sie coraz bliższe mojemu sercu poprzez sakramenty. Ale te pozostałe błądzące, zagubione dzieci muszą zacząć od początku i przypomnieć sobie 10 przykazań dane światu poprzez Mojżesza. Wiele z moich dzieci nie zdaje sobie z tego sprawy. Nie odrzucam ani jednej duszy w świecie nie ważne jaką religię praktykują.

 

Ostrzegam tych moich wyznawców, którzy patrzą z góry na inne wyznania. Jeśli Moji wyznawcy separują się, stawiają się wyżej czy wychwalają się kosztem tych, którzy są nieświadomi Mojego nauczania, wtedy zachowują się jak faryzeusze. Wstydźcie się ci, którzy wywyższacie się nad tymi, którzy potrzebują oświecenia. Wstydźcie się Ci, którzy chodź znacie Prawdę pogardzacie wyznawcami innych religii. Wy, którzy wierzycie, że chodź otrzymaliście pierwszeństwo w prawdzie, którzy korzystacie ze Świętych Sakramentów, że jesteście ważniejsi w moich oczach. Tak otrzymuję wiele pocieszenia i radości w moim sercu od moich pobożnych wyznawców ale kiedy osądzacie i potępiacie innych tylko z powodu ich religii bardzo mnie obrażacie.

 

Moi wyznawcy muszą otworzyć swoje oczy na prawdę mojego nauczania w swojej prostocie. Nie osądzajcie innych. Nie patrzcie z góry na tych, których uważacie za grzeszników i tych, którzy odrzucili moje nauczanie. Wszyscy jesteście równi w moich oczach chociaż wy otrzymaliście dar poznania prawdy. Zasmuca mnie gdy moi wyznawcy, chociaż mając dobre intencje, dyktują tym biednym zagubionym duszom jak mają żyć. Robicie to w zły sposób.

 

Nie mówcie wyznawcom innych religii czy seksualnych preferencji, że są potępieni. Zmuszanie innych wyznawców do uwierzenia w moje nauczanie poprzez mówienie im, że zginą lub wytykając im, ze ich drogi są złe spowoduje, że będą jeszcze słabsi. Wielu po prostu odwróci się od was. W ten sposób poniesiecie porażkę. Zamiast wykładów okażcie im współczucie. Uczcie poprzez dawanie przykładu. Nigdy nie mówcie ani nie próbujcie mówić tym ludziom, że w moich oczach są potępieniu. Tak nie jest.

 

Kocham każdą jedną duszę wszystkich religii. Wszystkich przekonań. Wszystkich wyznań. Wszystkich preferencji seksualnych. Każdy jest dla mnie drogim dzieckiem. Żaden nie jest lepszy niż inni. Podczas kiedy grzech wciąż będzie istniał – pamiętajcie, że każdy z was jest grzesznikiem – od każdego z Was zależy czy podążycie za Moją nauką i czy będziecie rozpowszechniać Moje słowo.

 

Obejmijcie wszystkich. Okazujcie współczucie innym. Nie odrzucajcie nikogo bez względu czy są katolikami, chrześcijanami innych wyznań, muzułmanami, hinduistami, żydami czy buddystami – nawet tych wyznawców nowych kultów, którzy nie wierzą w Boga Ojca. Módlcie się za nich. Uczcie ich jak ważne jest otwarcie ich serc na prawdę. Uczcie dając przykład. Rozpowszechniajcie nawrócenie. Ale nigdy nie wydawajcie wyroków ani nie separujcie się od tych, którzy nie rozumieją prawdy.

 

Ponieważ otrzymaliście dary z nieba z powodu waszej wierności nie myślcie, ze jesteście lepsi od waszych braci i sióstr. Tak przynosicie radość Mojemu sercu ale musicie radzić sobie z innymi w sposób pełen miłości a nie dyktatorski.

 

Żaden z was nie ma prawa osądzać innych. Zapamiętajcie tą lekcję – żaden z was nie ma prawa osadzać innych. Żaden z was nie ma mocy czy boskiej wiedzy aby dokonywać moralnej oceny innych. Otwórzcie umysł i pamiętajcie ze w dniu w którym uwierzycie ze jesteście ważniejsi w moich oczach niż Ci, których nazywacie grzesznikami jest dniem, w którym jesteście dla mnie straceni.

 

Nie wyrzucę ani jednego wyznania z tych orędzi. Moje słowo jest darem dla całej ludzkości. Każdego jednego z was. Nie będę, w tych orędziach skupiał się jedynie na jednej grupie moich wiernych wyznawców. Ci, którzy rozumieją prawdę niech zapamiętają. Wszystkie moje dzieci na całym świecie, zwłaszcza ci naj zatwardzialsi grzesznicy i ci, którzy nie wierzą w istnienie Mojego Wszechmogącego Ojca, Stworzyciela wszystkiego, są moim priorytetem. Moi wyznawcy to zależy od was czy jeszcze gorliwiej będziecie się modlić i czy okażecie miłość tym, którzy są zaślepieni. Róbcie to jednak w sposób, który wam przekazałem. Pamiętajcie kocham was wszystkich.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus
Król całej ludzkości

 

Za każde sugestie będę wdzięczna.

Tłumaczył: Patriota

 

Reklamy
Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , , , . Możliwość komentowania Nigdy nie osadzajcie innych religii lub seksualnych preferencji została wyłączona
%d blogerów lubi to: