Grzech jest zawsze grzechem, bez względu na sposób usprawiedliwienia


Przypominam że są to proroctwa dotyczące zbliżającego się wydarzenia które zostało nazwane „Ostrzeżeniem” . Proroctwa te otrzymał wizjonerka z Europy, który  otrzymuje przesłania  od 9 listopada 2010 do teraz. Proroctwa dotyczą globalnych wydarzeń,miedzy innymi  zmian klimatycznych, przewrotów politycznych, kryzysu bankowego i wzrostu władzy antychrysta. Jedna z pilnych wiadomości  odnosi się do zdarzenia mistycznego, które odbędzie się w świecie wkrótce. Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa jako ostrzeżenie, oświetlenie sumienia  jako akt miłosierdzia. Wydarzenie to będzie doświadczane przez każdego człowieka na świecie w wieku powyżej 7 lat.  To będzie bardzo silny akt, i nikt nie będzie mógł go zignorować.  Każdy uświadomi sobie że Bóg istnieje i każdy pozna swoje grzechy, które ukażą się w oczach Boga.  Ludzie, w tym ateiści wreszcie zrozumieją, że Bóg istnieje.Ten dar będzie zachęcać ludzi do ponownej oceny swojego życia i prosić Boga o przebaczenie. Osobiście nie ponoszę odpowiedzialności za treść przekazów i oczekuje że w odpowiednim czasie Kościół wypowie się co do ich prawdziwości.

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

Orędzie nr.99 z serii Ostrzeżenie.

Niedziela, 29 maja 2011, godz.17.30

Moja droga, ukochana Córko, jakże płaczę nad wszystkimi Moimi Dziećmi, które grzeszą, bo nie rozumieją Moich Nauk. Wielu z nich nie jest świadomych, że obrażają Mnie, ponieważ albo nigdynie zostali nauczeni Prawdy, albo zdecydowali się bronić swoich grzechów. Wielu z tych, którzy grzeszą, próbuje usprawiedliwić swoje działania słuchając innych, wykorzystujących tolerancję jako pretekst dla usprawiedliwienia grzechu. Grzech jest zawsze grzechem w oczach Mojego Ojca, nie ważne jak ten grzech jest mały. Wielu z tych, którzy popełniają grzech ciężki, jakoś zawsze daje sobie radę z obronieniem ich „prawa do grzechu ” przez uczynienie siebie ślepymi na zło, które ich grzech stanowi.

Moje Dzieci są szczęśliwe, że wybaczam im ich grzechy

Jeśli tylko Moje Dzieci na całym świecie wiedziałyby o Moim Miłosierdziu, zdałyby sobie sprawę, jak są szczęśliwe, że dany jest im ten Wielki Dar Przebaczenia, który oferuję im w tym życiu. Jeśli nie proszą regularnie o przebaczenie, to ich grzechy doprowadzą ich do kontynuowania grzeszenia, ponownie i ponownie. Im więcej grzeszą, tym dalej będą odsuwać się ode Mnie i trudniej im będzie wrócić do Mnie.

Posłuchajcie Mnie. Moje Miłosierdzie jest dla was wszystkich, abyście z Niego skorzystali. Przyjmijcie Je teraz  ode Mnie. Nie pozwólcie światu łapać się w pułapkę, dopuszczając byście padli ofiarą pokus grzechu. Grzesząc wpadacie w pułapkę i nie wiecie gdzie się zwrócić. Grzech sprawia, że czujecie się nieswojo wewnątrz, w głębi duszy.

Tolerancja jest dzisiaj modna

Tak wiele Moich Dzieci głośne woła o potrzebie „tolerancji w społeczeństwie”. Tolerancja w swoim nieprecyzyjnym pojęciu jest dziś modna. Może być wykorzystana do zafałszowania nawet najcięższych grzechów. Tolerancja jest sprytnie ukształtowana, by bronić każdego rodzaju grzechu znanego człowiekowi w dzisiejszym świecie. Każdy zastrzega sobie prawo do tolerancji. Bez względu o jaki grzech chodzi, w większości przypadków promowany będzie jako prawo obywatelskie. Jakkolwiek grzechy te są promowane jako „mające rację”, to zawsze będą błędem. Nadszedł czas, że człowiek staje w obliczu Prawdy; aby ponownie stać się odpowiedzialnym; aby zaakceptować, że akty grzechu, w których uczestniczy są moralnie złe; aby traktować bliźnich, w tym dzieci w łonie matki, jako równoprawnych pod każdym względem.

Módlcie się mocno o Łaskę, aby zobaczyć Prawdę, taką jaka jest, a nie zmanipulowaną wersję, w którą  zdecydujecie się uwierzyć, ponieważ odpowiada waszym egoistycznym celom. Jest tylko jedna Prawda. W waszych sercach każdy z was zna różnicę pomiędzy dobrem i złem. Zaakceptujcie to teraz, jeśli chcecie, bym uratował was od ognia piekielnego.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

Tłumaczył: Chrisgi

Reklamy
Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , , , , , . Możliwość komentowania Grzech jest zawsze grzechem, bez względu na sposób usprawiedliwienia została wyłączona
%d blogerów lubi to: