Aby wejść do Nieba, niezbędna jest pokora.


Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

O OBJAWIENIACH PRYWATNYCH
Papież Urban VIII UrbanusOctavus
zmarły w 1644 roku napisał takie słowa:
„W przypadkach związanych z objawieniami prywatnymi lepiej jest wierzyć, niż nie wierzyć, ponieważ jeśli wierzycie, a rzecz okaże się fałszywa, otrzymacie wszelkie błogosławieństwa, tak jakby były one prawdziwe. Uwierzyliście bowiem, że są one prawdziwymi.”

Orędzie nr.77  z serii Ostrzeżenie.

Piątek 29 kwietnia 2011 godz.15:15

Moja ukochana Córko, pokora jest lekcją, której muszą nauczyć się wszyscy, chcący wejść do Mojego Królestwa.

Pokora deklaruje waszą znikomość w Moich oczach, przez co czcicie Mnie, waszego Zbawiciela, Syna Bożego, który stał się Człowiekiem. Bez niej powstaje pycha. To bezużyteczne, jeśli chcecie określać samych siebie, jako spełniających kryteria Mego Królestwa.

W dzisiejszym świecie pokora nie jest akceptowalna, w czasach, gdy siła przebicia i pragnienie sukcesu w polepszaniu siebie wobec innych, uważane są za cechy godne podziwu. Ci, którzy sami się nie wywyższają lub nie pchają naprzód z tupetem i arogancją, są na świecie ignorowani. Cechująca ich pokora i wielkoduszność wobec innych, uważana jest za słabość – nie są warci zachodu, aby uwzględniać ich w towarzystwie. Jednak ta, stojąca w przeciwieństwie do pychy cnota, jest kluczem do wejścia do Królestwa Niebieskiego. Tak więc to, co jest uważane za prowadzący do sukcesu sposób rozwoju, klucz do dobrobytu i bogactwa w życiu, to właśnie jest formuła, która doprowadzi was po śmierci do Ciemności .

Pokora, przy której akceptujecie, że przede wszystkim trzeba służyć waszemu Sprawcy i Stwórcy, jest tym, co jest naprawdę ważne. Deklarując swoją znikomość głosicie Chwałę Boga.

Pokora jest cnotą, która jest droga nie tylko w Moich Oczach, ale jest także ważną częścią waszego duchowego rozwoju. Oznacza ona przyznanie innym pierwszeństwa – dla Chwały Boga.

Jednak tak łatwo i tak szybko można wpaść w stan pychy.

Ostrzeżenie dla dusz wybranych. 

Patrzcie na tych, którzy ciężko pracowali rozwijając swoje życie duchowe, aby sprawić Mi radość. Weźcie potem pod uwagę te szczęśliwe dusze, którym dane były dary, by dzięki mocy Ducha Świętego działały w świecie jako wizjonerzy. Bardzo często, po osiągnięciu tych łask, niepostrzeżenie, zaczynają się widzieć jako bardziej wyjątkowi niż ich bracia i siostry. Chwalą się zdolnościami, które posiadają. Zaczynają wówczas dokonywać selekcji w dzieleniu tych darów. Ich samo-chwała wpływa na zdolność przekazywania Prawdy. To, co zapomnieli, to fakt, że wszystkie łaski, które były im dane, pochodzą ode Mnie. A Ja kocham wszystkich. Dary zostały dane, aby były przekazywane dalej. Tak jak daję te dary dla wybranych dusz – dla dobra pozostałych, tak też mogę je zabrać.

Samochwalstwo uniemożliwia wam rzeczywiste podążanie Moimi śladami. Uczcie się być pokornymi, cierpliwymi i pozbawionymi pychy. Jeśli pracujecie nad sobą w kierunku pokory, dane wam będzie specjalne miejsce w Moim Sercu. Jeśli powołuję określonych ludzi jako dusze wybrane, powinni uważać to za łaskę. Nigdy nie wolno im myśleć, że są ważniejsi w Moich Oczach, ponieważ kocham każdego z was. Jednak wynagrodzę dobrą pracę, jeśli tylko pokora zostanie okazana Mnie i waszym braciom i siostrom.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

Tłumaczył: Chrisgi

Reklamy
Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , , , , . Możliwość komentowania Aby wejść do Nieba, niezbędna jest pokora. została wyłączona
%d blogerów lubi to: