Wezwanie do wszystkich Kościołów i Wyznań do zjednoczenia w walce ze Złem.


Orędzie nr.16

Otrzymano w niedzielę, 21 listopada 2010, godz. 15

Wzywam wszystkie Moje kościoły na całym świecie by usłyszały Moje wołanie.Wy wszyscy, Moje dzieci i moi naśladowcy, należycie do Mnie. Tak wielu z was podąża za nauczaniem waszych kościołów, oraz za nauczaniem Boga, Stwórcy ludzkości. To co robicie jest dobre. Jednak wielu z was interpretuje nauczanie Mojego Przedwiecznego Ojca na różne sposoby. Rożnice spowodowane są różną interpretacją słów proroków od początku czasów.

Wielu proroków interpretowało nauczanie Boga w sposób w jaki otrzymali przesłanie. Niektóre słowa Moich proroków zostały sfałszowane. Wszyscy Moi prorocy otrzymali prawdę. Nie wszyscy jednak prorocy zdołali zabezpieczyć to by ich naśladowcy pozostali na ścieżce prowadzącej do Życia Wiecznego.

Wszystkie drogi prowadzą do Boga, stworzyciela ludzkości. Wyznawcy Boga interpretują Jego nauczanie na różne sposoby, co prowadzi do zamieszania. Kiedy dojdzie to tej dezorientacji bądźcie pewni, ze jedyne wyjście to uproszczenie waszej wiary. Po prostu wierzcie w waszego Stworzyciela i czcijcie go.

Wzywam wszystkie kościoły, religie i wyznania na całym świecie do modlitwy za ludzkość i za niewierzacych– natychmiast. Miłość do Boga nie ma nic wspólnego z niszczeniem życia. Żaden człowiek nie ma prawa w Moje imię, lub w imię Mojego Przedwiecznego Ojca odbierać życia. Zamiast tego, w obliczu zła które szybko wokół was narasta, zbierzcie się i zjednoczcie się w miłości do waszego stwórcy.

Moje dzieci, pozwólcie bym wam przypomniał Prawo Boże. Dziesięć Przykazań danych wam przez Mojego Przedwiecznego Ojca najbardziej Świętemu i oddanemu prorokowi, Mojżeszowi. Zasady te powstały by instruować dzieci Boga w jak sposób mają mu oddawać  cześć i po to by zaprowadzić je do prawdy. Tak wielu ludzi obecnie o tym zapomniało. A ci którzy nie zapomnieli, rzadko rozważają to,  co te przykazania naprawdę znaczą. Ci którzy nie rozumieją Dziesięciu Przykazań, interpretują je w sposób daleki od prawdy. Do nich mowię; Proszę, przeczytajcie Dziesięć Przykazań i wypełniajcie je lub ryzykujcie gniew Boga. Ich znaczenie nie może być osłabione przez fałszywą miłość, fałszywe miłosierdzie, lub po prostu przez usprawiedliwianie grzechu w obliczu tego co wam powiedziano.

Pierwsze przykazanie mówi wam byście czcili jedynie jednego Stworzyciela, Mojego Przedwiecznego Ojca i byście unikali bałwochwalstwa. Tymczasem okazuje się, że pierwsze przykazanie zostało przez was odrzucone na rzecz fałszywych Bogów. Poprzez fałszywych Bogów nie koniecznie mam na myśli ludzi na wysokich stanowiskach, lub tych, którzy wywyższają się pod niebiosa abyście wy, Moje dzieci upadły im w zachwycie do stóp. Chociaż i to jest zniewaga i dotkliwa obelga w oczach Boga. Bałwochwalstwo, które mam na myśli odnosi się do miłości człowieka do władzy i pieniędzy, które to mogą zaprowadzić Moje dzieci do pustej rozpaczy. Rozpaczy, która prowadzi do złamania kolejnego prawa. Grzech samouwielbienia. Pragnienie by podążać w życiu swoją własną drogą, kosztem waszej duszy doprowadzi do waszej zguby. Miłość do samego siebie nie jest miłością. To próżność. Mimo to,  stała się to dziś ważną doktryną. Pod pozorem fałszywego miłosierdzia wywyższacie siebie, a odrzucacie Boga. Wasz brak pokory doprowadzi do waszej zguby. Kiedy stawiacie siebie przed innymi ludźmi, to będziecie za to cierpieć. To Przykazanie nie może być przenigdy złamane. Ludzkie rozumowanie, które przyzwyczajone jest do usprawiedliwiania grzechu jest niedorzeczne.

Obsesja na punkcie sławnych ludzi

Młodzi ludzie, którym od tak dawna brakuje dobrego wzorca, zostali teraz wciagnieci w otchłań bałwochwalstwa, która jest wyraźna i widoczna dla wszystkich. Idole, które są uwielbiane przez Moje młode dzieci, w większości nie pochodzą ze Światła. Wielu z nich zaprzedało dusze Diabłu, czym publicznie się szczycą.

Ich hipnotyczne przesłanie, porzez muzykę i słowa przekonuje moje dzieci że to jest prawdziwa scieżka którą należy podążać. Ich pociągająca niemoralność zachęca ich fanów do naśladownictwa. Kiedy to zrobią, to i one, Moje dzieci, blokują Światło, ponieważ one rownież są wtedy wciągnięte w przedwieczną ciemność. Obsesja na punkcie sławnych ludzi, oznacza, że Moje dzieci usilnie dążą do tego by wznieść się na  te same wyżyny jak ci, którzy podążają za wezwaniem Zwodziciela do zabawy.

Przyjdźcie teraz wszystkie Moje dzieci wszystkich kościołów i wyznań. Połączcie się i walczcie o prawo do zachowania wiary w Boga, Ojca Przedwiecznego. O prawo do wzajemnej miłości. O prawo do czystej miłości. Miłości Boga, Ojca Przedwiecznego, Stworzyciela Nieba i Ziemi.

Wasz kochający Zbawiciel i Sprawiedliwy Sędzia Jezus Chrystus

Tłumaczyła :klara_wieck

Sprawdziła tłumaczenie : Fanka Jezusa

Reklamy
Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , , . Możliwość komentowania Wezwanie do wszystkich Kościołów i Wyznań do zjednoczenia w walce ze Złem. została wyłączona
%d blogerów lubi to: